Anatomia. T. 1 -2Pobieranie 27.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.17 Kb.

Anatomia kliniczna

Anatomia. T. 1 -2 / Herbert Lippert. Wrocław: Urban & Partner, 1998.

Anatomia topograficzna człowieka / Gert-Horst Schumacher. Wrocław: Wydaw. VOLUMED, 1994.

Atlas anatomii człowieka. T. 1- 2 / Johannes Sobotta. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2006.

Lub:

Atlas anatomii / aut.: Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross. Wrocław: MedPharm Polska, 2011.


Biochemia

Biochemia Harpera: ilustrowana / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Biofizyka

Wybrane zagadnienia z biofizyki / pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha. Wrocław: Volumed, 1998.

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki: skrypt dla studentów medycyny / red. Andrzej Hendrich, Krystyna Michalak; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław: AM, 2002.

Biofizyka: podręcznik dla studentów / pod red. Feliksa Jaroszyka. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008.

Fizjologia

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej / pod red. Władysława Z. Traczyka, Andrzeja Trzebskiego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.

Fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów medycyny / red. Stanisław J. Konturek. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010.

Fizjologia praktyczna: podręcznik dla studentów medycyny. Cz. 1-2 / red. nauk. Ludmiła Borodulin-Nadzieja. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007.

Higiena i epidemiologia

Podstawy higieny / pod red. Jerzego T. Marcinkowskiego. Wrocław: Volumed, 1997.


Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka / pod red. Emilii Kolarzyk. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Higiena w praktyce stomatologicznej: problemy i ich rozwiązywanie / Peter Heeg i Juergen Setz. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996.

Podstawy epidemiologii ogólnej i profilaktyki: skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii oraz studentek Wydziału Pielęgniarskiego / pod red. Leona Jabłońskiego. Lublin: AM, 1980.

Podstawy epidemiologii: metody badań oraz materiały ćwiczeniowe / Wiesław Jędrychowski. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.

Histologia z cytofizjologią

Atlas histologii: cytologia i histologia. Johannes Sobota. Wrocław: Urban & Partner, 2002.

Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Macieja Zabla. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2008.

Histologia: zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii. Red. Maciej Zabel. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010.

Seminaria z cytofizjologii: podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Pod red. Jerzego Kawiaka i Macieja Zabla. Wrocław: Urban & Partner, 2002


Literatura uzupełniającaBiochemia

Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych / Edward Bańkowski. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010.

Biochemia / Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Textbook of biochemistry : with clinical correlations / ed. by Thomas M. Devlin. Hoboken: John Wiley & Sons, cop. 2011.

Biochemia / pod red. Victora L. Davidsona i Donalda B. Sittmana. Wrocław: Urban & Partner, 2002.

Biofizyka

Biofizyka: wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. nauk. Zofia Jóźwiak, Grzegorz Bartosz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Wybrane zagadnienia z biofizyki / pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha. Wrocław: Volumed, 1998.

Chemia fizyczna: dla przyrodników / Lucjan Sobczyk, Adolf Kisza. Warszawa: PWN, 1981.

Wstęp do biofizyki / Roland Glaser. Warszawa: PZWL, 1975.

Biofizyka dla biologów: praca zbiorowa / pod red. Marii Bryszewskiej i Wandy Leyko. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki / Stanisław Przestalski. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu w medycynie: tomografia NMR: podstawy fizyczne i przykłady zastosowań klinicznych / Bartłomiej Ciesielski, Wojciech Kuziemski. Gdańsk ; Toruń: TUTOR, 1994.

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe: zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne / Bolesław Gonet. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1997

NMR [nuclear magnetic resonance] w biologii i medycynie: badania strukturalne, tomografia, spektroskopia in vivo / Karl H. Hausser, Hans R. Kalbitzer. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1993.

Bioenergetyka 2 / David G. Nicholls, Stuart J. Ferguson . Warszawa : PWN, 1995.

Podstawy spektroskopii molekularnej / Zbigniew Kęcki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Wykłady z fizyki. T. 1-3, Mechanika: fizyka cząsteczkowa / I.W. Sawieliew. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Diagnostyka ultrasonograficzna / pod red. Heinricha Kremera i Wolfganga Dobrinskiego. Wrocław: Urban & Partner, 2004.

Fizjologia

Fizjologia człowieka w zarysie / Władysław Z. Traczyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

Fizjologia / William F. Ganong. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007.

Fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów licencjatów medycznych: praca zbiorowa / pod red. Ludmiły Borodulin-Nadziei. Wrocław: Górnicki Wydaw. Medyczne, 2005.

Wykłady z fizjologii człowieka / red. nauk. Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.

Atlas fizjologii człowieka Nettera / John T. Hansen, Bruce M. Koeppen. Wrocław: Urban & Partner, 2005.

Fizjologia / John Bullock, Joseph Boyle, III, Michael B. Wang. Wrocław: Urban & Partner, 2004.

Higiena i epidemiologia

Promocja zdrowia: wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia / pod red. Jerzego B. Karskiego, Zofii Słońskiej, Bohdana W. Wasilewskiego. Warszawa: SANMEDIA, 1994.

Racjonalne żywienie człowieka: z uwzględnieniem wysiłku fizycznego / Stefan Bączyk, Łucja Szczęśniak. Warszawa. Poznań: PWN, 1990.

Toksykologia: podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów / pod red. Witolda Semczuka. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002.

Choroby cywilizacyjne. [1-2.] / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1986.

Epidemiologia kliniczna / Zbigniew J. Brzeziński, Katarzyna Szamotulska. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1997.

Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Zbigniewa Jethona, Andrzeja Grzybowskiego. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000.


Pobieranie 27.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna