Aneks do regulaminu Konkursu Matematycznego „szpak”Pobieranie 15.18 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.18 Kb.

Aneks do regulaminu Konkursu Matematycznego „SZPAK”
Wymagania programowe na poszczególne etapy konkursu dla kl. IVEtap I


 1. Liczby naturalne

 • Własności działań w zbiorze liczb naturalnych

 • Pozycyjny układ dziesiątkowy

 • System rzymski

 • Algorytmy działań pisemnych

 • Liczby naturalne na osi liczbowej

 • Potęga liczby naturalnej o wykładniku 2 i 3

 1. Ułamki zwykłe

 1. Ułamki dziesiętne i wyrażenia dwumianowane

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

 • Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez potęgi 10Etap II


 1. Wymagania I etapu

 2. Plan i skala

 3. Koło i pokrąg i ich własności

 4. Obwód prostokąta i kwadratuEtap III


 1. Wymagania I i II etapu

 2. Pole prostokąta i kwadratu

 3. Proste równania I stopnia z jedną niewiadomą

 4. Sześcian i jego własności

 5. Pole powierzchni sześcianuWymagania programowe na poszczególne etapy konkursu dla kl. V
Etap I


 1. Liczby naturalne ( 4 działania)

 • Potęgowanie liczb naturalnych

 • Cechy podzielności

 • Liczby pierwsze i złożone

 • NWD i NWW

 • Ułamki zwykłe

 1. Ułamek z danej liczby

 • Ułamek zwykły na osi liczbowej

 • Porównywanie ułamków zwykłych

 • Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych

 • 4 działania na ułamkach zwykłych

 • Potęga naturalna ułamka zwykłego

 1. Ułamki dziesiętne

 1. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę jedno i dwucyfrową

 2. Potęga ułamka dziesiętnego

 3. Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie

 4. Wyrażenia dwumianowane

 5. Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych


Etap II

 1. Wymagania I etapu

 2. Figury płaskie.

 3. Kąty i ich rodzaje

 4. Własności trójkątów i czworokątów


Etap III

 1. Wymagania I i II etapu

 2. Opis prostopadłościanu i sześcianu.

 3. Siatka graniastosłupa prostego

 4. Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.

 5. Jednostki objętości i pola powierzchniWymagania programowe na poszczególne etapy konkursu dla kl. VI
Etap I

 1. Liczby wymierne

 • 4 działania w zbiorze liczb wymiernych

 • Rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego

 • Ułamki okresowe

 • Przybliżenia dziesiętne

 • Wartość bezwględna liczby wymiernej

 • Potęga o wykładniku naturalnym

 • Pierwiastki 2 i 3 stopnia z liczb będących odpowiednimi potęgami

 • Odpowiednia potęga pierwiastka z liczby wymiernej

 1. Procenty

 • Diagramy procentowe

 • Elementy satatystyki ( średnia arytmetyczna )

 1. Uład współrzędnych

Etap II

 1. Wymagania I etapu

 2. Wyrażenia algebraiczne

 3. Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą

 4. Zbiory punktów określonych warunkiem

 5. Przystawanie figur geometrycznych ( prostokąty, niektóre trójkąty, kąty)

 6. Nierówność trójkąta

 7. Symetria osiowa

 8. Symetralna i dwusieczna kąta

 9. Konstrukcje kątów 900, 450, 600, 300,1350,1500

 10. Konstrukcja prostych prostopadłych i równoległych


Etap III

 1. Wymagania I i II etapu

 2. Pola powierzchni graniastosłupów prostych

 3. Objętość graniastosłupów prostych

 4. Zbiory punktów określonych dwoma warunkami

 5. Próba srebra i złota

 6. Przykłady liczb niewymiernych


Literatura
S. Durydiwka –„ Zbiór zadań dla Asa – kl. IV” - wydawnictwo „Adam”

S. i W. Łęscy – „Zbiór zadan dla Asa –kl.V i kl. VI”- wydawnictwo „Adam”

„Matematyka w szkole” – czasopismo dla nauczycieli – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wszystkie dostępne podręczniki do nauczania matematyki w klasach IV, V, VI

Braum Zarzyccy –„ Zbiór zadań kl.4” - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Górowski, Łomnicki, Nowecki – „Autosprawdziany z matematyki”- wydawnictwo „Kleks”Klaka, Maliccy, Zaremba – „Matematyka 4 – ćwiczenia, zadania, problemy”- wydawnictwo „Kleks”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna