Aneks nr z dniaPobieranie 6.72 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.72 Kb.
Aneks nr………………

z dnia………………………


Do umowy nr………………… o wykonanie pracy pt.:”………………” zawartej w dniu…………… pomiędzy:

Zamawiającym ………………../nazwa/…………………...

………………../adres/…………………….

reprezentowanym przez:


  1. ………………………………

  2. ………………………………

Wykonawcą: ………………../nazwa/…………………...

………………../adres/…………………….

reprezentowanym przez:  1. ………………………………

  2. ………………………………

§1. Z powodu……………/uzasadnienie/………………………..zmienia się następujące warunki realizacji umowy:

1……………………

2……………………

3……………………

§2. Pozostałe warunki realizacji umowy nie ulegają zmianie.

§3. Niniejszy aneks sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:
  1. …………………………….. 1. ………………………………...

  2. …………………………….. 2. ………………………………...


Pobieranie 6.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna