Anestezjologia I stany zagrożenia życiaPobieranie 19.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.24 Kb.


ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

Literatura obowiązkowa 1. Anestezjologia położnicza: położnicze stany naglące. Zdzisław Kruszyński. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 2. Opieka nad wcześniakiem. Red. nauk. Anna B. Pilewska-Kozak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

 3. Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii: podręcznik dla studentów. Pod red. Zdzisława Kruszyńskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Klasyczne i nowo poznane koagulopatie położnicze. Mieczysław Uszyński. Wrocław: Urban & Partner, cop. 2003.

 2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Joachim W. Dudenhausen. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.

 3. Resuscytacja noworodka. Ed. John Kattwinkel et al. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

 4. Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Red. nauk wyd. ang. Maureen Boyle. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Ginekologia: podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Pod red. Tomasza Opali. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006,.

 2. Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla studentów. Pod red. Tadeusza Pisarskiego. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002.

 3. Położnictwo i ginekologia. T. 1-2. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Pielęgniarstwo: ćwiczenia: podręcznik dla studiów medycznych. T. 1-2. Red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.

 2. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Celina Łepecka-Klusek. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.

 3. Seksualność człowieka. John Bancroft. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Literatura obowiązkowa 1. Opieka nad kobietą ciężarną. Red. nauk. Agnieszka M. Bień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

 2. Podstawy położnictwa: najważniejsze zagadnienia. Helen Baston, Jennifer Hall, Alyson Henley-Einion. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.

 3. Położnictwo: podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Pod red. Grzegorza H. Bręborowicza. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Opieka zdrowotna nad rodziną. Pod red. Krystyny Bożkowej i Aldony Sito. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

 2. Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. Zofia Kawczyńska-Butrym. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1995.

 3. Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Bogdana Chazana. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1997.

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA

Literatura obowiązkowa 1. Karmienie piersią w teorii i praktyce: podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2012.

 2. Opieka nad kobietą ciężarną. Red. nauk. Agnieszka M. Bień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

 3. Opieka przedkoncepcyjna. Red. nauk. Grażyna Stadnicka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

 4. Opieka w położnictwie. Pod red. Adama Sipińskiego. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Medycznej ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2012.

 5. Położnictwo i ginekologia. T. 1-2. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015.

 6. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Joachim W. Dudenhausen. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.

 7. Szkoła rodzenia. Red. nauk. Dorota Ćwiek. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.

PSYCHIATRIA

Literatura obowiązkowa

 1. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Pod red. Adama Bilikiewicza. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004.

 2. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Red. nauk. Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2013].

 3. Psychiatria kliniczna. Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock , Virginia A. Sadock. Wrocław: Urban & Partner, cop. 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Psychiatria. James H. Scully. Wrocław: Urban & Partner, 1998.

REHABILITACJA W POŁOŻNICTWIE GINEKOLOGII I NEONATOLOGII

Literatura obowiązkowa 1. Diagnostyka i terapia chorób piersi: praktyczny przewodnik z testem symulacyjnym opartym na przypadkach klinicznych. Stefano Ciatto [i in.]. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002.

 2. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Red. nauk. Dariusz Szukiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

 3. Ginekologia: podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Pod red. Tomasza Opali. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006,.

 4. Masaż leczniczy. Oprac. Ulrich Storck ; przedm. opatrzył Hans Storck. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996.

 5. Pielęgniarstwo: ćwiczenia: podręcznik dla studiów medycznych. T. 1-2. Red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.

 6. Poradnik fizjoterapeuty: badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja. Red. wyd. niem. Bernard Kolster, Gisela Ebelt-Paprotny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2001.

 7. Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii: wybrane fazy rozwoju wewnątrzłonowego i profilaktyka uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki. Włodzimierz Fijałkowski i in. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1998.

: podreczniki -> 2015-2016
2015-2016 -> Biophysics: an introduction. Rodney M. J. Cotterill. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. Molecular biology of the cell. Bruce Alberts [i in.]. New York: Garland Science, cop. 2008. Principles of neural science
2015-2016 -> Diagnostyka laboratoryjna
2015-2016 -> Kompendium z anatomii prawidłowej człowieka. T. 1 Pod red. Bohdana Gworysa. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012-2014
2015-2016 -> Anatomia literatura obowiązkowa Anatomia I fizjologia człowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie pzwl
2015-2016 -> Anatomia człowieka
2015-2016 -> Chirurgia stomatologiczna
2015-2016 -> Literatura obowiązkowa
2015-2016 -> Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Edward Bańkowski. Wrocław: MedPharm Polska, co
2015-2016 -> Anatomia kliniczna
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna