Aneta Manhoudt-WilczekPobieranie 14.08 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar14.08 Kb.


Aneta Manhoudt-Wilczek tel : (0031) 626 548 620

Roerdompdreef 4 fax: (0031) 105 223 191

2665 TD Bleiswijk www.anetapodatki.nl

Nederland e-mail: manhoudt@hetnet.nlA&J

Doradztwo i Administracja

Advies en Administratie
Wniosek o zamknięcie numeru konta
Prosimy dołączyć: kopię dowodu tożsamości, ew.kopie karty bankowej-nie koniecznie Prosimy wypełnić czytelnie - literami drukowanymi
W jakim banku prosisz o zamknięcie rachunku bankowego?.............................................

(np.ABN Amro, Rabobank, ING itd...) Podaj nazwę banku i miejscowosc zalozenia tego konta


1. Dane składającego wniosek (Gegevens aanvrager)

imiona w całości (voornamen voluit)...…………………………………………………………………………………………........................………....................

nazwisko (achternaam).…………………………………........... ew. nazwisko panieńskie (meisjesnaam) ……………….......................
data urodzenia (geboorte datum) ……………………………… narodowiośc(i) (nationaliteit) ………….................. / ……..……......……...

sofinummer (BSN).………………………….........................……


2. Nowy numer konta (gdzie oczekujesz otrzymania +salda po zamknięciu rachunku)

Nazwa Banku:________________________________________________________________

Iban.nr______________________________________________________________________

Swift/Bic numer______________________________________________________________

Imie i nazwisko wlaściciela konta_________________________________________________

Adres tej osoby:______________________________________________________________


3. Stary numer konta

Nazwa Banku:________________________________________________________________

Iban.nr______________________________________________________________________

Swift/Bic numer______________________________________________________________

Imie i nazwisko wlaściciela konta_________________________________________________

Adres tej osoby:______________________________________________________________


4. Dokładna data (od kiedy) zatrzymania rachunku: od.....…...… – ……......… – …......…... dzień – miesiąc – rok
5.Adres Banku (jeżeli znasz) do zatrzymania rachunku bankowego:
................................................................................................................................................................................................................................

6.nr telefonu (telefoonnummer) NL: ...............................................................

PL: ................................................................

e-mail:..........................................................


7. Wypełniłem(am) zgodnie z prawdą. Zezwalam na złożenie w moim imieniu firmie A & J Advies en Administratie wniosku o zamkniecie rachunku bankowego w NL.
Data datum ……………………….. miejsce plaats ………………………………
……………………………….

Podpis osobisty składającego wniosek

Pobieranie 14.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna