Angela Potasznik, Sławomir Szymczyk, Andrzej Skwierawski, Ilona ŚwitajskaPobieranie 55.74 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar55.74 Kb.

37

Angela Potasznik,

Sławomir Szymczyk,

Andrzej Skwierawski,

Ilona Świtajska

Zmienność zawartości magnezu wapnia, chlorków, siarczanów i wodorowęglanów w wodach powierzchniowych w układzie rzeczno jeziornym

38

Marlena Grabowska,

Katarzyna Borowska,

Bożena Dębska,

Magdalena Polkowska

Profilowana dystrybucja zawartości selenu i aktywności dehydrogenaz w wybranych glebach regionu Kujawsko-Pomorskiego

39

Andrzej C. Żołnowski,

Łukasz Kalinowski

Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby miedzią w warunkach stosowania organicznych dodatków neutralizujących zawartość magnezu w roślinach gorczycy czarnej

40

Andrzej Dziamski, Zofia Stypczyńska,

Hanna Jaworska

Zawartość wybranych makroskładników w glebie i trawach z rodzaju Miscantus

41

Jacek Długosz, Leonard Boszke,

Justyna Śliwińska,

Anna Piotrowska-Długosz,

Mirosław Kobierski

Zawartość wybranych anionów w roztworze wodnym poziomu ornopróchniczego gleby wytworzonej z utworu glacjolimicznego

42

Jolanta Janowiak,

Edward Majcherczak

Oddziaływanie wieloletniego nawożenia na odczyn i zawartość wybranych mikropierwiastków w glebie płowej

43

Anna Iżewska,

Czeław Wołoszyk

Zawartość i proporcje jonowe makroskładników w ziarnie i słomie kukurydzy nawożonej popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych

4/4


Załącznik 3 – II sesja porterowa


II sesja posterowa - korytarz Regionalnego Centrum Innowacyjności

20.09.2014 r., 1200 - 1245Przewodnicząca

dr hab. Anna Keutgen, prof. nadzw.

prof. dr hab. Maria Iskra

prof. dr hab. Maria Brzezińska

dr hab. Renata Gaj, prof. nadzw.

dr inż. Jolanta Janowiak

1

Wacława Marcoin,

Beata Szulc-Musioł

Kinetyka procesu wchłaniania jonów Mg(II) w obecności antybiotyku β laktamowego ze stałych rozproszeń zawierających związki magnezowe

2

Krzysztof Strzyżewski,

Wojciech Strzyżewski,

Maria Pioruńska-Stolzmann,

Magdalena Kasprzak

Stężenia wybranych pierwiastków u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz pierwotną i wtórną chorobą zwyrodnieniową stawów

3

Maria Iskra,

Anna Pioruńska-Mikołajczak,

Wacław Majewski,

Michał Stanisic

Zmiany stężenia magnezu i wapnia oraz wybranych markerów stresu oksydacyjnego u chorych podczas zabiegu rekonstrukcyjnego tętnic w odcinku aortalno-biodrowym

4

Joanna Chłopicka

Wpływ związków magnezu na perystaltykę przewodu pokarmowego

5

Barbara Dolińska, Marta Jelińska,

Dagmara Chyra, Beata Szulc-Musioł,

Florian Ryszka

Zastosowanie skorupek jaj kurzych jako surowca do produkcji preparatu wapnia "OVOCALCIUM PLUS"

6

Abubakar Ahmed, Zakir Abdulhamid,

Nghargbu K’tso, Krzysztof Schoeneich

Magnesium-rich evaporites from lake Chad basin in traditional medicine uses

7

Michał Kopeć,

Monika Mierzwa-Hersztek,

Krzysztof Gondek

Możliwość zwiększenia zawartości magnezu w runi długotrwałego doświadczenia nawozowego

8

Tadeusz Wojdyła,

Dorota Wichrowska,

Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki

Oddziaływanie azotu oraz nawadniania kropelkowego na wartość odżywczą i związki szkodliwe w cebuli

9

Tomasz Knapowski, Wojciech Kozera,

Bożena Barczak, Maria Ralcewicz,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny

Ocena zawartości wybranych składników mineralnych w ziarnie pszenicy pod wpływem zastosowanego nawożenia mineralnego

10

Dorota Wichrowska,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny

Możliwości ograniczenia zabiegów agrotechnicznych w produkcji ziemniaka a zawartość makroelementów w bulwach składowanych w kontrolowanych warunkach

1/411

Wojciech Kozera, Krystian Nowak,

Edward Majcherczak, Maria Ralcewicz

Reakcja ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L.) na nawożenie doglebowe i dolistne

12

Edward Majcherczak,

Wojciech Kozera,

Tomasz Knapowski,

Krystian Nowak

Plonowanie oraz zawartość makroelementów w zielu dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) uprawianego w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego

13

Renata Kuśmierek-Tomaszewska,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny, Stanisław Dudek,

Jacek Żarski, Anna Jadwiga Keutgen

Właściwości skrobi i wartość technologiczna ziemniaka w zależności od użyźniacza glebowego, nawadniania i przechowywania bulw

14

Wojciech Kozera, Edward Majcherczak,

Bożena Barczak, Tomasz Knapowski,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny

Reakcja plonu i składu mineralnego tymianku pospolitego (Tymus vulgaris L.) na różne proporcje NPK

15

Jarosław Pobereżny,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Anna Jadwiga Keutgen

Zmiany zawartości azotanów(V) w korzeniach marchwi w zależności od nawożenia i procesów technologicznych

16

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny,

Anna Jadwiga Keutgen

Wpływ czynników agrotechnicznych i przechowywania na zawartość biopierwiastków w korzeniach marchwi

17

Karolina Kozik, Katarzyna Borowska,

Tomasz Knapowski, Jan Koper

Wpływ dolistnego dokarmiania mikroelementami na kumulację selenu w ziarnie orkiszu

18

Ján Mareček, Helena Frančáková,

Eva Ivanišová, Štefan Dráb,

Jarosław Pobereżny, Anna Keutgen,

Elżbieta Wszelaczyńska

Quality assessment of selected varieties of malting barley

19

Katarzyna Pużyńska,

Andrzej Lepiarczyk, Stanisław Pużyński

Wpływ warunków agrotechnicznych na zawartość magnezu w glebie

20

Katarzyna Pużyńska,

Stanisław Pużyński,

Marcin Niemiec

Zawartości magnezu ziarnie orkiszu ozimego w zależności od nawożenia azotowego

21

Barbara Wiśniowska-Kielian,

Kazimierz Klima

Zawartość makroelementów w ziarnie owsa (Avena sativa L.) w zależności od systemu uprawy

22

Justyna Żołnierczuk, Agnieszka Janicka, Karolina Wojtaszek,

Magdalena Gumieniak

Całkowity potencjał antyoksydacyjny siewek szarłatu w zależności od poziomu magnezu w podłożu

23

Dorota Wichrowska,

Tadeusz Wojdyła,

Anna Jadwiga Keutgen

Ocena organoleptyczna i fizykochemiczna wód mineralnych i źródlanych dostępnych na rynku

2/4


24

Dorota Wichrowska, Roman Rolbiecki,

Tadeusz Wojdyła, Stanisław Rolbiecki,

Wiesław Ptach

Zawartość wybranych składników chemicznych w bielonych wypustkach szparaga w zależności od nawadniania i odmiany

25

Mirosław Gabryszuk, Ewa Kuźnicka,

Karina Horbańczuk, Jolanta Oprządek

Wpływ systemów utrzymania oraz Se, Zn i witaminy E na profil kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt

26

Bożena Kiczorowska, Renata Klebaniuk,

Magdalena Olcha,

Ali Ridha Mustafa Al-Yasiry

Zioła przyprawowe - wartość odżywcza z uwzględnieniem składników mineralnych

27

Ján Mareček, Helena Frančáková,

Eva Ivanišová, Štefan Dráb,

Jaroslaw Pobereżny, Anna Keutgen,

Elżbieta Wszelaczyńska

Technological and sensory quality parameters of selected edible varieties of potatoes

28

Wiesław Sobotka,

Maria Stanek,

Elwira Fiedorowicz,

Aleksandra Drażbo

Wpływ systemu żywienia, poziomu białka i aminokwasów egzogennych w paszy na wydalanie azotu do środowiska w tuczu świń

29

Joanna Lemanowicz,

Anetta Siwik-Ziomek,

Jan Koper,

Magdalena Polkowska

Zmienność enzymatyczna czarnych ziem w zasięgu oddziaływania zakładów sodowych na tle wybranych parametrów fizykochemicznych

30

Anna Piotrowska-Długosz,

Mirosław Kobierski, Jacek Długosz,

Magdalena Polkowska

Formy wymienne kationów Mg, Ca, Na i K w glebach regionu Pomorza i Kujaw – analiza zmienności czasowej

31

Henryk Bartoń,

Maria Fołta

Wapń i Magnez w wybranych wodach powierzchniowych i wodociągowych na terenie Polski

32

Krzysztof Pakuła, Dorota Kalembasa,

Marcin Becher, Dawid Jaremko

Zawartość wybranych form magnezu w glebach uprawnych Wysoczyzny Kieleckiej

33

Dawid Jaremko, Dorota Kalembasa,

Pakuła Krzysztof, Becher Marcin

Specjacja magnezu w ornych glebach płowych opadowo-glejonych (Stanic luvisols) Wysoczyzny Kieleckiej

34

Marcin Becher, Dorota Kalembasa,

Krzysztof Pakuła, Dawid Jaremko

Wpływ procesu murszenia na specjację magnezu

35

Janina Gospodarek,

Aleksandra Nagórska-Socha

Skład chemiczny bobu (Vicia faba L.) i parametry rozwojowe mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w warunkach zanieczyszczenia gleby ropopochodnymi

36

Ilona Joanna Świtajska,

Sławomir Szymczyk,

Angela Potasznik

Wpływ czynników antropogenicznych na odpływ magnezu, wapnia i chlorków w wodach gruntowych i powierzchniowych


3/4


Pobieranie 55.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna