Ankieta – współpraca międzynarodowa firm zielonych technologiiPobieranie 22.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.16 Kb.


www.een.org.pl

www.net4biz.seAnkieta – współpraca międzynarodowa
firm zielonych technologii
Szanowni Państwo,
Niniejsza ankieta została przygotowana z myślą o firmach działających w branży ochrony środowiska. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy prowadzą Państwo współpracę z podmiotami zagranicznymi oraz czy w toku swej działalności natknęli się na Państwo na bariery, które taką współpracę utrudniły lub uniemożliwiły.
Wszystkie informacje podane w ankiecie posłużą wyłącznie do celów statystycznych.
Zarówno działalność sieci Enterprise Europe Network, jak i projekt Net4Biz, w ramach którego przeprowadzamy niniejszą ankietę, są dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej. Ich celem jest wsparcie rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez ułatwienie nawiązywania zagranicznej współpracy biznesowej i technologicznej.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i przesyłania na adres magdalena_zwolinska@parp.gov.pl lub faksem, 22 432 70 46, do 17 czerwca 2011 r.
Z góry dziękujemy za współpracę.
Aleksandra Wadowska

Magdalena Zwolińska

Enterprise Europe Network

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 1. W jakiej branży Państwo działają?
 Zrównoważone budownictwo (w tym HVAC)

 Odnawialne źródła energii

 Gospodarka, składowanie i transport odpadów


 Recykling

 Produkty ekologiczne

 Inne, jakie?       1. Ile osób pracuje w firmie?


 1-9 10-49 50-99 100-249 ponad 250
 1. Czy prowadzą Państwo obecnie działalność o charakterze międzynarodowym? (np. eksport, import, transfer technologii, licencja, inne formy współpracy z zagranicznymi podmiotami) Tak Stale 3a. Z jakimi krajami Państwo współpracujecie?


 Od czasu do czasu      

 Nie 3a. Czy planują Państwo podjęcie takiej działalności w przyszłości?

 Tak. Z jakimi krajami?      


 Nie

3b. Czy wg Państwa opinii posiadają Państwo potencjał w poniższych dziedzinach, aby rozpocząć działalność międzynarodową?


Możliwości produkcji Tak Nie Nie wiem

Produktywność Tak Nie Nie wiem

Znajomość rynków Tak Nie Nie wiem

Polityka cenowa Tak Nie Nie wiem

Zasoby ludzkie Tak Nie Nie wiem

Znajomość jęz. obcych Tak Nie Nie wiem

Inne, jakie?      

 1. Czy zetknęli się Państwo z barierami wynikającymi z poniższych czynników?


Ustawodawstwo krajowe / lokalne Tak Nie

Ustawodawstwo europejskie Tak Nie

Procedury administracyjne / biurokracja Tak Nie

Finanse Tak Nie

Standardy, normy, oznakowanie CE Tak Nie

Trudności w dostępie do krajowych programów wsparcia Tak Nie

Specyfika otoczenia biznesu w innych krajach Tak Nie

Brak usług wsparcia (informacje, doradztwo, etc.) Tak Nie

Inne, jakie?      

 1. Jakiego rodzaju wsparcie jest Państwu potrzebne w prowadzeniu obecnej/przyszłej działalności międzynarodowej?
 Szczegółowe informacje o krajach/rynkach zagranicznych

 Giełdy kooperacyjne / misje gospodarcze

 Informacje prawne


 Dofinansowanie

 Usługi doradcze Inne, jakie?      


 1. Z jakich form wsparcia działalności międzynarodowej korzystali Państwo do tej pory?


     

 Jesteśmy zainteresowani bliższymi informacjami na temat usług sieci Enterprise Europe Network.

W celu umożliwienia kontaktu bardzo prosimy o wypełnienie poniższych pól:

Nazwa firmy:      


Osoba kontaktowa:      
E-mail:      
WWW:      

Dziękujemy!


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna