Ankieta 2007 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 324.83 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar324.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Ankieta 2007 – wersja próbna
1. Informacje o jednostce naukowej
Dane podstawowe:

Pełna nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii

Nazwa skrócona: wbiolUW

REGON: 000001258

Data założenia (dd/mm/rrrr): 01/01/1969

Rodzaj jednostki: podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej

Kategoria jednostki: 1

Nazwa jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski

REGON jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): 000001258

Organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski
Dane adresowe:

Kod pocztowy: 02-096

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Ulica: I. Miecznikowa

Numer: 1

Telefon: 5541104

Fax: 5541106

E-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl
Dyscypliny naukowe:

nauki biologiczne - biologia


Polska Klasyfikacja Działalności:

73.10.D - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego


2. Informacje o kierowniku jednostki naukowej

/ Nazwisko i imię; Stanowisko służbowe; Telefon służbowy; E-mail /

- Pijanowska Joanna; Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; +48 022 5541104; dziekan@biol.uw.edu.pl
3. Zatrudnienie w działalności B+R (badania naukowe i prace rozwojowe)

/ Liczba N ogółem; Liczba N kobiety; PWCP ogółem; EPC ogółem /

1) profesora, profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego: 47; 19; 47,00; 35,25

2) docenta: 0; 0; 0,00; 0,00

3) adiunkta: 83; 49; 81,00; 61,69

4) asystenta: 14; 6; 12,00; 9,75

5) głównego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

6) starszego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

7) specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

8) innych stanowiskach: 0; 0; 0,00; 0,00

Ogółem: 144; 74; 140,00; 106,69
4. Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy

Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy: 359
5. Warunki lokalowe

Powierzchnia terenu:

- własnego [ha] : 12,42

- użytkowanego, stanowiącego własność innych podmiotów [ha]: 0,00

- przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha]: 0,00

Powierzchnia pomieszczeń:

- będących własnością jednostki [m2]: 26388,00

- wynajmowanych od innych podmiotów [m2]: 1035,00

- wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]: 114,00
6. Dane o bazie bibliotecznej

1) liczba jednostek bibliotecznych z wyłączeniem dokumentów elektronicznych / cyfrowych zdalnego dostępu i czasopism elektronicznych: 1

2) liczba tytułów czasopism drukowanych w prenumeracie na bieżący rok akademicki: 63

3) liczba książek będących dokumentami elektronicznymi zdalnego dostępu, pozyskanych na własność przez biblioteki i udostępnianych zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych i katalogu: 0

4) liczba unikatowych tytułów wydawnictw ciągłych, udostępnianych w postaci elektronicznej według tytułów lub zagregowanych w obrębie baz pełnotekstowych: 3160

5) liczba baz danych bibliograficznych, abstraktowych, faktograficznych lub pełnotekstowych: 54

6) czy jednostka zasila repozytorium / bibliotekę cyfrową prowadzoną w obrębie uczelni (pow. 100 poz. wkładu) :
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Liczba stopni i tytułów uzyskanych w danym roku przez pracowników jednostki:

/ Wszyscy; Kobiety /

Liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki : 0; 0

Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki : 1; 1

Liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki : 10; 8
8. Dane o publikacjach naukowych i monografiach
Liczba publikacji ogółem (zliczana z wykazów): 165

a) Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:

Liczba: 111

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

- Acta Biochimica Polonica; Prediction of the structure of the common perimitochondrial localization signal of nuclear transcripts in yeast; R. Ejsmont, Paweł Golik, Piotr Stępień; 2007, 54, 55-61; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Analysis of gypsogenin saponins in homeopathic tinctures; Anna Szakiel, M. Henry; 2007, 54, 853-856; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Bacterial DNA repair genes and their eukaryotic homologues: 4. The role of nucleotide excision DNA repair (NER) system in mammalian cells; L. Maddukuri, D Dudzińska, Barbara Tudek; 2007, 54, 469-482; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; BIOW@RE: A Package of Applications for Intra/intermolecular Interaction Studies; Jacek Kuśka, Jacek Leluk; 2007, 54, 61-62; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Comparison of the content of triterpene acids in edible berries of three wild Vaccinium species occurring in Poland. 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin; Anna Szakiel, Agnieszka Mroczek, Cezary Pączkowski; 2007, 54, 77-78; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 3; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Comparison of the localization and post-translational modification of the Campylobacter coli CjaC and its homolog from Campylobacter jejuni (Cj0734c/HisJ); Agnieszka Wyszyńska, K. Tomczyk, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2007, 54, 143-150; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Distribution of triterpene acids and their derivatives in organs of cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) plant; Anna Szakiel, A. Mroczek; 2007, 54, 733-740; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; In vitro plant tissue cultures accumulate polyisoprenoid alcohols; O. Olszowska, Jakub Mikoszewski, N Urbańska, D Gajdzis-Kuls, Monika Zelman, A. Pytelewska, K. Skorupińska-Tudek, J. Hertel, K. Syklowska-Baranek, T. Chojnacki, E. Świeżewska; 2007, 54, 847-852; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 11; 2; 10,00

- Acta Biochimica Polonica; Oxidative damage to DNA and antioxidant status in aging and age-related diseases; R Oliński, A. Siomek, R. Różalski, D. Gackowski, M. Foksiński, J. Guz, T. Dziaman, A. Szpila, Barbara Tudek; 2007, 54, 11-26; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 9; 1; 20,00

- Acta Parasitologica; Infestation of sand lizards (Lacerta agilis) resident in the Northeastern Poland by Ixodes ricinus (L.) ticks and their infection with Borrelia burgdorferi sensu lato; Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, A. Siedlecka, J Stańczak, M Barkowska; 2007, 52, 165-170; ACTA PARASITOLOGICA; 13,00; 4; 4; 13,00

- Acta Physiologiae Plantarum; Leaf explant response in in vitro culture of St. John's wort ( Hypericum perforatum L.); A. Wójcik, Andrzej Podstolski; 2007, 129, 151-156; ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM; 20,00; 2; 2; 20,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Conditions of the occurrence of Anemone sylvestris in a kettle hole in north-eastern Poland; Anna Kwiatkowska-Falińska, Janusz Faliński; 2007, 76, 133-140; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 2; 2; 13,00

- Acta Theriologica; Long-distance movements of individuals in a free-living bank vole population: an important element of male breeding strategy; Michał Kozakiewicz, Agnieszka Chołuj, Anna Kozakiewicz; 2007, 52, 339-348; ACTA THERIOLOGICA; 27,00; 3; 3; 27,00

- Analyst; Electrophoretic method for assessment of substrate promiscuity of a heterogeneous biocatalyst using an area imaging ultraviolet detector; Paweł Urban, E. Bergström, D. Goodall, S. Narayanaswamy, N. Bruce; 2007, 132, 979-982; ANALYST; 32,00; 5; 1; 32,00

- Annales Botanici Fennici; Polish urban flora: conclusions drawn from "Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland"; Ireneusz Moraczewski, Barbara Sudnik-Wójcikowska; 2007, 44, 170-180; ANNALES BOTANICI FENNICI; 13,00; 2; 2; 13,00

- Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Distribution of Cryptosporidium and Giardia spp. in selected species of protected and game mammals from North-Eastern Poland; Anna Paziewska, Małgorzata Bednarska, H. Niewęgłowski, G Karbowiak, Anna Bajer; 2007, 14, 265-270; ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE; 27,00; 5; 3; 27,00

- Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Long term monitoring of Babesia microti infection in BALB/c mice using nested PCR; Renata Welc-Falęciak, Anna Bajer, Małgorzata Bednarska, Anna Paziewska, Edward Siński; 2007, 14, 287-290; ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE; 27,00; 5; 5; 27,00

- Antimicrobial Agents and Chemotherapy; Mosaic Structure of p1658/97, a 125-Kilobase Plasmid Harboring an Active Amplicon with the Extended-Spectrum ß-Lactamase Gene blaSHV-5; Maksymilian Zienkiewicz, I Kern-Zdanowicz, M Golembiewski, J Żylińska, P Mieczkowski, M Gniadkowski, J Bardowski, P Cegłowski; 2007, 51, 1164-1171; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY; 32,00; 8; 1; 32,00

- Antimicrobial Agents and Chemotherapy; Complete nucleotide sequence of the pCTX-M3 plasmid and its involvement in spread of the extended-spectrum {beta}-lactamase (ESBL) gene blaCTX-M-3; M Golembiewski, I Kern-Zdanowicz, Maksymilian Zienkiewicz, M. Adamczyk, J Żylińska, A. Baraniak, M Gniadkowski, J Bardowski, P Cegłowski; 2007, 51, 3789-3795; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY; 32,00; 9; 1; 32,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; The binding constant for amyloid b1-40 interaction with human serum albumin; M. Rózga, M. Kłoniecki, Michał Dadlez, W. Bal; 2007, 364, 614-718; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 4; 1; 27,00

- Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects; SWI/SNF chromatin remodeling and linker histones in plants; Andrzej Jerzmanowski; 2007, 1769, 330-345; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS; 27,00; 1; 1; 27,00

- Biological Chemistry; L-arginine influences the structure and function of arginase mRNA in Aspergillus nidulans; Piotr Borsuk, A. Przykorska, K. Błachnio, Michał Koper, J. Pawłowicz, M. Pękała, Piotr Węgleński; 2007, 388, 135-144; BIOLOGICAL CHEMISTRY; 27,00; 7; 7; 27,00

- Biology of Reproduction; Ejaculated and epididymal mouse spermatozoa are different in their susceptibility to nuclease-dependent DNA damage and in their nuclease activity; Y. Yamauchi, Anna Ajduk, J. Riel, M. Ward; 2007, 77, 636-647; BIOLOGY OF REPRODUCTION; 32,00; 4; 1; 32,00

- Biology of Reproduction; Genomic DNA damage in mouse transgenesis; Y. Yamauchi, B. Doe, Anna Ajduk, M. Ward; 2007, 77, 803-812; BIOLOGY OF REPRODUCTION; 32,00; 4; 1; 32,00

- Biology of the Cell; Downregulation of human RNA/DNA helicase hSuv3p induces apoptosis by a caspase and AIF-dependent pathway; R. Szczęsny, H. Obriot, A. Paczkowska, R. Jędrzejczak, Aleksandra Dmochowska, Ewa Bartnik, P. Formstecher, R. Polakowska, Piotr Stępień; 2007, 99, 323-332; BIOLOGY OF THE CELL; 27,00; 9; 3; 27,00

- Biotechnology Letters; Lipase-catalyzed regioselective synthesis of steryl (6'-O-acyl)glucosides; Cezary Pączkowski, A. Musiał, L. Włodkowski, Małgorzata Kalinowska, Zdzisław Wojciechowski; 2007, 29, 1403-1408; BIOTECHNOLOGY LETTERS; 20,00; 5; 3; 20,00

- BMC Developmental Biology; Mouse oocytes fertilised by ICSI during in vitro maturation retain the ability to be activated after reinsemination in metaphase II and can generate Ca2+ oscillations; A. Jędrusik, Anna Ajduk, P Pomorski, Marek Maleszewski; 2007, 7, 72-75; BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 32,00; 4; 2; 32,00

- BMC Microbiology; Characterization of the dsDNA prophage sequences in the genome of Neisseria gonorrhoeae and visualization of productive bacteriophage; A. Klyz, Andrzej Piekarowicz, Michał Majchrzak, Monika Adamczyk-Popławska, T. Maugel, D Stein; 2007, 7, 66-669; BMC MICROBIOLOGY; 27,00; 6; 3; 27,00

- Cell Structure and Function; Substitution F659G in the Irr1p/Scc3p cohesin influences the cell wall of Saccharomyces cerevisiae; A. Cena, J. Orlowski, K. Machula, Jan Fronk, A. Kurlandzka; 2007, 32, 1-7; CELL STRUCTURE AND FUNCTION; 27,00; 5; 1; 27,00

- Chemico-Biological Interactions; Differential effects of selegiline on glucose synthesis in rabbit kidney-cortex tubules and hepatocytes. In vitro and in vivo studies; Jakub Drożak, M. Kozłowski, R. Doroszewska, Ł Pera, Rafał Derlacz, Robert Jarzyna, Jadwiga Bryła; 2007, 170, 162-175; CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS; 32,00; 7; 5; 32,00

- Current Microbiology; Conjugal transfer of plasmid R6K gamma ori minireplicon derivatives from Escherichia coli to various genera of pathogenic bacteria; Anna Grudniak, Anna Kraczkiewicz-Dowjat, Krystyna Wolska, J. Wild; 2007, 55, 549-553; CURRENT MICROBIOLOGY; 13,00; 4; 3; 13,00

- Electrophoresis; Electrophoretic assay for penicillinase: Substrate specificity screening by parallel capillary electrophoresis with an active pixel sensor; Paweł Urban, D. Goodall, E. Bergström, N. Bruce; 2007, 28, 1926-1936; ELECTROPHORESIS; 32,00; 4; 1; 32,00

- EMBO Journal; RNA channelling by the archaeal exosome; E. Lorentzen, Andrzej Dziembowski, D. Lindner, B. Seraphin, E. Conti; 2007, 8, 470-476; EMBO JOURNAL; 32,00; 5; 1; 32,00

- Environmental and Experimental Botany; Plasmodesmata density in vascular bundles in leaves of C4 grasses grown at different light conditions in respect to photosynthesis and photosynthate export efficiency; Paweł Sowiński, A. Bilska, K. Barańska, Jan Fronk, P. Kobus; 2007, 61, 74-84; ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY; 32,00; 5; 2; 32,00

- Environmental Pollution; Ca²,+ - dependent plant response to PB²,+ is regulated by LCTI; Sylwia Wojas, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Danuta Antosiewicz; 2007, 147, 584-592; ENVIRONMENTAL POLLUTION; 32,00; 5; 5; 32,00

- European Journal of Cell Biology; M-cadherin and beta-catenin in differentiation of rat satellite cells; Edyta Wróbel, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Jerzy Moraczewski; 2007, 86, 99-109; EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- Experimental Biology and Medicine; Mechanism involved in the anti-inflammatory action of inhaled tea tree oil in mice; Mateusz Gołąb, Krystyna Skwarło-Sońta; 2007, 232, 420-426; EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE; 32,00; 2; 2; 32,00

- Experimental Parasitology; Decreased apoptosis in fast responder FVB mice during infection; Katarzyna Donskow-Schmelter, Maria Doligalska, Justyna Rzepecka, L. Jedlina-Panasiuk; 2007, 117, 149-156; EXPERIMENTAL PARASITOLOGY; 27,00; 4; 4; 27,00

- Experimental Parasitology; Heligmosomoides polygyrus infection down-regulates eotaxin concentration and CCR3 expression on lung eosinophils in murine allergic pulmonary inflammation; Justyna Rzepecka, Katarzyna Donskow-Schmelter, Maria Doligalska; 2007, 29, 405-413; EXPERIMENTAL PARASITOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- FEBS Letters; Overrepresentation of interactions between homologous proteins in interactomes; J. Orlowski, S Kaczanowski, Piotr Zielenkiewicz; 2007, 581, 52-56; FEBS LETTERS; 32,00; 3; 2; 32,00

- FEMS Microbiology Reviews; The role of Dsb proteins of Gram-negative bacteria in the process of pathogenesis; Anna Łasica, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2007, 31, 626-636; FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS; 32,00; 2; 2; 32,00

- Folia Microbiologica; The YompC protein of Yersinia enterocolitica: molecular and physiological characterization; Katarzyna Brzostek, Adrianna Raczkowska; 2007, 52, 73-80; FOLIA MICROBIOLOGICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Folia Neuropathologica; G8363A mitochondrial DNA mutation is not a rare cause of Leigh syndrome - clinical, chemical and pathological study of an affected child; M Pronicki, J Sykut-Cegielska, E. Matyja, J. Musiałowicz, E Karczmarewicz, Katarzyna Tońska, Janusz Piechota, D. Piekutowska-Abramowicz, P. Kowalski, Ewa Bartnik; 2007, 45, 187-191; FOLIA NEUROPATHOLOGICA; 20,00; 10; 3; 20,00

- Folia Zoologica; Habitat and seasonal variations in diet of otters, Lutra lutra in eastern Poland; Marcin Brzeziński, J Romanowski, Ł Kopczyński, E Kurowicka; 2006, 55, 337-348; FOLIA ZOOLOGICA; 20,00; 4; 1; 20,00

- Folia Zoologica; Density and age of breeding pairs influence feral pigeon, Columba livia reproduction; Hetmański T., Barkowska M.; 2007, 56(1), 71-83; FOLIA ZOOLOGICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Functional Plant Biology; Photoinhibition and D1 protein degradation in mesophyll and agranal bundle sheath thylakoids of maize; Berenika Pokorska, Elżbieta Romanowska; 2007, 34, 844-852; FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Fungal Genetics and Biology; Arginine catabolism in Aspergillus nidulans is regulated by the rrmA gene coding for the RNA-binding protein; Anna Olszewska, Kinga Król, Piotr Węgleński, Agnieszka Dzikowska; 2007, 44, 1285-1297; FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY; 32,00; 4; 4; 32,00

- Geochimica et Cosmochimica Acta; Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shale in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during Cambrian biological explosion; J. Pasava, Aleksandra Skłodowska, A. Vymazalova, Artur Biernat, B. Kribek, B. Orberger; 2007, 71, 736-737; GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA; 32,00; 6; 2; 32,00

- Hydrobiologia; Formation of morphological defences in response to YOY perch and invertebrate predation in two Daphnia species coexisting in a mesotrophic lake; M. Gélinas, B. Pinel-Alloul, Mirosław Ślusarczyk; 2007, 594, 175-185; HYDROBIOLOGIA; 27,00; 3; 1; 27,00

- Immunology; Age-related changes in the occurrence and characteristics of thymic CD4+CD25+ T cells in mice; Ewa Kozłowska, M Biernacka, M. Ciechomska, Nadzieja Drela; 2007, 122, 445-453; IMMUNOLOGY; 27,00; 4; 4; 27,00

- Immunology; Age-related changes in the occurrence and characteristics of thymic CD4(+) CD25(+) T cells in mice; Kozłowska E, Biernacka M, Ciechomska M, Drela N ; 2007, 122, 445-453; IMMUNOLOGY; 27,00; 4; 4; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Accumulation and dynamics of proteins of MCM family during mouse oogenesis and first embryonic cell cycle; Ł. Świech, K. Kisiel, Renata Czołowska, Maciej Zientarski, Ewa Borsuk; 2007, 51, 283-295; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 5; 3; 27,00

- International Review of Hydrobiology; Benthic invertebrates in karst springs: does substratum or location define communities?; E. Dumnicka, J. Galas, Paweł Koperski; 2007, 92, 452-464; INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY; 20,00; 3; 1; 20,00

- Journal of Animal and Feed Sciences; Diet supplementation with cholesterol and vitamin E influences rat hormonal and immune status; B. Sińska, J Sotowska-Brochocka, D. Rosołowska-Huszcz, Magdalena Markowska, M. Bożentowicz, Krystyna Skwarło-Sońta, J. Gromadzka-Ostrowska; 2007, 16, 109-120; JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES; 20,00; 7; 4; 20,00

- Journal of Applied Microbiology; Adaptive responses of chemolithoautotrophic acidophilic Acidithiobacillus ferrooxidans to sewage sludge; Renata Matlakowska, Aleksandra Skłodowska; 2007, 102, 1485-1498; JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY; 27,00; 2; 2; 27,00

- Journal of Bacteriology; The SXT conjugative element and linear prophage N15 encode toxin-antitoxin-stabilizing systems homologous to the tad-ata module of the Paracoccus aminophilus plasmid pAMI2; Łukasz Dziewit, M. Jazurek, Łukasz Drewniak, Jadwiga Baj, Dariusz Bartosik; 2007, 189, 1983-1997; JOURNAL OF BACTERIOLOGY; 32,00; 5; 5; 32,00

- Journal of Biogeography; Intercontinental disjunctions in Cryptotaenia (Apiaceae, Oenantheae): an appraisal using molecular data; Krzysztof Spalik, S Downie; 2007, 34, 2039-2054; JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY; 32,00; 2; 1; 32,00

- Journal of Chromatography A; Electrophoretically mediated microanalysis of a nicotinamide adenine dinucleotide-dependent enzyme and its facile multiplexing using an active pixel sensor UV detector; Paweł Urban, D. Goodall, E. Bergström, N. Bruce; 2007, 1162, 132-140; JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A; 32,00; 4; 1; 32,00

- Journal of Inorganic Biochemistry; Differential effects of selenium compounds on glucose synthesis in rabbit kidney-cortex tubules and hepatocytes. In vitro and in vivo studies; Anna Kiersztan, I Łukasińska, Anna Barańska, M Lebiedzińska, A Nagalski, Rafał Derlacz, Jadwiga Bryła; 2007, 101, 493-505; JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY; 32,00; 7; 1; 32,00

- Journal of Mass Spectrometry; Automated reduction and interpretation of multidimensional mass spectra for analysis of complex peptide mixtures; Anna Gambin, Janusz Dutkowski, Jakub Karczmarski, Bogusław Kluge, Krzysztof Kowalczyk, J Ostrowski, Jarosław Poznański, Jerzy Tiuryn, M. Bakun, Michał Dadlez; 2007, 260, 20-30; JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY; 32,00; 10; 7; 32,00

- Journal of Microbiology and Biotechnology; The dynamics of protein decomposition in lakes of different trophic status - Reflections on the assessment of the real proteolytic activity in situ; Waldemar Siuda, Bartosz Kiersztyn, Ryszard Chróst; 2007, 17, 897-904; JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- Journal of Molecular Biology; In vitro reconstitution and characterization of the yeast mitochondrial degradosome complex unravels tight functional interdependence; Michał Małecki, R. Jędrzejczak, Piotr Stępień, Paweł Golik; 2007, 372, 23-36; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY; 32,00; 4; 3; 32,00

- Journal of Molecular Biology; Protein-induced local DNA bends regulate global topology of recombination products; Q. LinksDu, A. Livshits, Agnieszka Kwiatek, M. Jayaram, A. Vologodskii; 2007, 368, 170-182; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY; 32,00; 5; 1; 32,00

- Journal of Molecular Biology; RRM Proteins Interacting with the Cap Region of Topoisomerase I; Agata Trzcińska-Daneluti, Adam Górecki, Alicja Czubaty, Barbara Kowalska-Loth, Agnieszka Girstun, Magdalena Murawska, Bogdan Lesyng, Krzysztof Staroń; 2007, 369, 1098-1112; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY; 32,00; 8; 8; 32,00

- Journal of Molecular Biology; Unveiling hidden catalytic contributions of the conserved His/Trp-III in tyrosine recombinases: assembly of a novel active site in Flp recombinase harboring alanine at this position; C. Ma, Agnieszka Kwiatek, S. Bolusani, Y. Voziyanov, M. Jayaram; 2007, 368, 183-196; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY; 32,00; 5; 1; 32,00

- Journal of MolecularMedicine-JMM; Molecular defense mechanisms of Barrett's metaplasia estimated by an integrative genomics; J Ostrowski, M. Mikula, Jakub Karczmarski, T Rubel, Lucjan Wyrwicz, P. Brągoszewski, P. Gaj, Michał Dadlez, J Reguła; 2007, 85, 733-743; JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM; 32,00; 9; 3; 32,00

- Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; Cryptosporidium infection in patients with primary immunodeficiencies; B. Wolska-Kuśnierz, Anna Bajer, S. Caccio, E. Heropolitańska-Pliszka, E. Bernatowska, P. Socha, J. van Dongen, Małgorzata Bednarska, Anna Paziewska, Edward Siński; 2007, 45, 458-464; JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION; 32,00; 10; 4; 32,00

- Journal of Phycology; Morphological and molecular examination of relationships and epitype establishment of Phacus pleuronectes, Phacus orbicularis and Phacus hamelii; Sylwia Kosmala, M. Bereza, Rafał Milanowski, Jan Kwiatowski, Bożena Zakryś; 2007, 43, 1071-1082; JOURNAL OF PHYCOLOGY; 32,00; 5; 5; 32,00

- Journal of Phycology; Phylogeny and systematics of the genus Monomorphina (Euglenaceae) based on cytoplasmic SSU sequence analysis; Sylwia Kosmala, Rafał Milanowski, K. Brzóska, Małgorzata Pękala, Jan Kwiatowski, Bożena Zakryś; 2007, 43, 171-185; JOURNAL OF PHYCOLOGY; 32,00; 5; 4; 32,00

- Journal of Physics-Condensed Matter; Using tetrahedral grid based protein models in docking; G. Wieczorek, Piotr Zielenkiewicz; 2007, 5, 5-8; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 32,00; 2; 1; 32,00

- Journal of Pineal Research; Melatonin is more effective than taurine and 5-hydroxytryptophan against hyperglycenia- induced kidney-cortex injury; J. Derlacz, M. Śliwińska, A. Piekutowska, Katarzyna Winiarska, Jakub Drożak, Jadwiga Bryła; 2007, 42, 203-209; JOURNAL OF PINEAL RESEARCH; 32,00; 6; 6; 32,00

- Journal of Pineal Research; Melatonin and its synthesizing enzymes (arylalkylamine N-acetyltransferase-like and hydroxyindole-O-methyltransferase) in avian eggs and early embryos; B. Olszańska, Paweł Majewski, B. Lewczuk, B. Stepińska; 2007, 42, 310-318; JOURNAL OF PINEAL RESEARCH; 32,00; 4; 1; 32,00

- Journal of Plankton Research; Alternative antipredator responses of two coexisting Daphnia species to negative size selection by YOY perch; M. Gélinas, B. Pinel-Alloul, Mirosław Ślusarczyk; 2007, 29, 775-789; JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH; 27,00; 3; 1; 27,00

- Journal of Plant Physiology; Mitochondria from leaf mesophyll cells of C4 plants are deficient in the H protein of glycine decarboxylase complex; Eugeniusz Parys, Hubert Jastrzębski; 2007, 10.1016, 15-17; JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Limnology and Oceanography; Biochemical food quality effects on a Daphnia hybrid complex; Tomasz Brzeziński, E. von Elert; 2007, 52, 2350-2357; LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY; 32,00; 2; 1; 32,00

- Limnology and Oceanography; Change in filter-screen morphology and depth selection: uncoupled responses of Daphnia to the presence of filamentous cyanobacteria; Anna Bednarska, Piotr Dawidowicz; 2007, 52, 2358-2363; LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Mammalia; Experiments on sprainting activity of otters (Lutra lutra) in the Bieszczady Mountains, southeastern Poland; Marcin Brzeziński, J Romanowski; 2006, 70, 58-63; MAMMALIA; 13,00; 2; 1; 13,00

- Mechanisms of Ageing and Development; The interaction of human SUV3 RNA/DNA helicase with BLM helicase, loss of the SUV3 gene results in mouse embryonic lethality; M. Pereira, P. Mason, Roman Szczęsny, L. Maddukuri, S. Dziwura, R. Jędrzejczak, E. Paul, A. Wójcik, Lien Dybczyńska, Barbara Tudek, Ewa Bartnik, J. Kłysik, V. Bohr, Piotr Stępień; 2007, 128, 609-617; MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT; 32,00; 14; 5; 16,00

- Medical Science Monitor; Risk of allergy development correlates with IL-4 receptor expression on newborns` monocytes and Th lymphocytes; K Grzela, T Grzela, Grażyna Korczak-Kowalska, Katarzyna Bocian, W. Sonczyk, U. Jędrasiak, J. Niderla, M Łazarczyk, W. Zagórska, A Zawadzka-Krajewska, W Feleszko, M. Kulus; 2007, 13, 445-448; MEDICAL SCIENCE MONITOR; 20,00; 12; 2; 10,00

- Microbiology-SGM; OmpR negatively regulates expression of invasin in Yersinia enterocolitica; Katarzyna Brzostek, Marta Brzóstkowska, I. Bukowska, E. Karwicka, Adrianna Raczkowska; 2007, 153, 2416-2425; MICROBIOLOGY-SGM; 32,00; 5; 5; 32,00

- Molecular Aspects of Medicine; Base excision repair modulation as a risk factor for human cancers; Barbara Tudek; 2007, 28, 258-275; MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE; 32,00; 1; 1; 32,00

- Mountain Research and Development; Creative use of mountain Biodiversity databases: the Kazbegi research agenda of GMBA-DIVERSITAS; Ch. Korner, M. Donoghue, T. Fabbro, Ch. Häuser, D. Nogus-Bravo, M. Kalin Arroyo, J. Soberon, L. Speers, E. Sphen, C. Sun, A. Tribsch, Piotr Tykarski, N. Zbinden; 2007, 27, 276-281; MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT; 13,00; 13; 1; 3,25

- Nature Structural & Molecular Biology; A single subunit, Dis3, is essentially responsible for yeast exosome core activity; Andrzej Dziembowski, E. Lorentzen, E. Conti, B. Séraphin; 2007, 14, 15-22; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY; 32,00; 4; 1; 32,00

- Nova Hedwigia; Bulbochete batkoi sp. nov. (Oedogoniales, Chlorophyta) described from Poland; Hanna Szymańska; 2007, 85, 151-157; NOVA HEDWIGIA; 20,00; 1; 1; 20,00

- Nucleic Acids Research; The restriction endonuclease R.NmeDI from Neisseria meningitidis that recognizes a palindromic sequence and cuts the DNA on both sides of the recognition sequence; Agnieszka Kwiatek, Andrzej Piekarowicz; 2007, 35, 6539-6546; NUCLEIC ACIDS RESEARCH; 32,00; 2; 2; 32,00

- Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids; Cloning, expression, purification and some properties of calf purine nucleoside phosphorylase; Katarzyna Breer, Agnieszka Girstun, Krzysztof Staroń, Beata Wielgus-Kutrowska, Maria Bzowska; 2007, 26, 855-859; NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS; 13,00; 5; 5; 13,00

- Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids; Cloning, expression, purification and some properties of calf purine nucleoside phosphorylase; K. Stępniak, Agnieszka Girstun, Beata Wielgus-Kutrowska, Krzysztof Staroń, Agnieszka Bzowska; 2007, 26, 1-5; NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS; 13,00; 5; 4; 13,00

- Oecologia; Daphnia growth hindered by chemical information on predation risk at low and high food levels; Zbigniew Gliwicz, P Maszczyk; 2007, 150, 706-715; OECOLOGIA; 32,00; 2; 1; 32,00

- Parasite Immunology; Reduced apoptosis in BALB/c mice infected with Heligmosomoides polygyrus; Maria Doligalska, Katarzyna Donskow-Schmelter, Justyna Rzepecka, Nadzieja Drela; 2007, 29, 283-291; PARASITE IMMUNOLOGY; 27,00; 4; 4; 27,00

- Parasitology; Alternatives to anthelmintics for the control of nematodes in livestock; J. Stear, Maria Doligalska, Katarzyna Donskow-Schmelter; 2007, 134, 1-13; PARASITOLOGY; 27,00; 3; 2; 27,00

- Parasitology Research; Cryptosporidium parvum and Giardia lambia infections in terrestrial mammalian wildlife; Małgorzata Bednarska, Anna Bajer, Edward Siński, A. Girouard, L. Tamang, T. Graczyk; 2007, 100, 455-460; PARASITOLOGY RESEARCH; 20,00; 6; 3; 20,00

- Photosynthesis Research; Mechanisms of photosynthetic apparatus acclimation of C4 plants to different irradiance; Elżbieta Romanowska, Anna Drożak, M. Powikrowska, Maksymilian Zienkiewicz, Berenika Pokorska; 2007, 91, 2-3; PHOTOSYNTHESIS RESEARCH; 32,00; 5; 4; 32,00

- Physiologia Plantarum; Protein phosphorylation in plant mitochondria; Izabela Juszczuk, N. Bykova, I. Moller; 2007, 129, 90-103; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 3; 1; 32,00

- Physiologia Plantarum; A New catalytic activity from tobacco converting 2-coumaric acid to salicylic aldehyde; M. Malinowski, K. Krzymowska, Kamil Godoń, J. Hennig, Andrzej Podstolski; 2007, 129, 461-471; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 5; 2; 32,00

- Physiologia Plantarum; Effect of mitochondrial genome rearrangement on respiratory activity, photosynthesis, photorespiration and energy status of MSC16 cucumber (Cucumis sativus) mutant; Izabela Juszczuk, J. Flexas, Bożena Szal, Z. Dąbrowska, M. Ribas-Carbo, Anna Rychter; 2007, 131, 521-547; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 6; 3; 32,00

- Plant and Soil; Arabidopsis arenosa (Brassicaceae) from a lead-zinc waste heap In southern Poland - a plant with high tolerance to heavy metals; Ewa Przedpełska, Małgorzata Wierzbicka; 2007, 299, 43-53; PLANT AND SOIL; 32,00; 2; 2; 32,00

- Plant Systematics and Evolution; On flower visitors and true pollinators: The case of protandrous Heracleum sphondylium L. (Apiaceae); Marcin Zych; 2007, 263, 159-179; PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION; 27,00; 1; 1; 27,00

- Planta; Contrasting effect of dark-chilling on chloroplast structure and arrangement of chlorophyll-protein complexes in pea and tomato - plants with a different susceptibility to non-freezing temperature.; Maciej Garstka, Jan Henk Venema, Izabela Rumak, Katarzyna Gieczewska, Małgorzata Rosiak, Joanna Kozioł-Lipińska, P.R. van Hasselt, Borys Kierdaszuk, W.J. Vredenberg, Agnieszka Mostowska; 2007, 226, 1165-1181; PLANTA; 32,00; 10; 7; 32,00

- Planta; Up-regulation of stress-inducible genes in tobacco and Arabidopsis cells in response to abiotic stresses and ABA treatment correlates with dynamic changes in histone H3 and H4 modifications; Agnieszka Sokół, Aleksandra Kwiatkowska, Andrzej Jerzmanowski, Marta Prymakowska-Bosak; 2007, 227, 245-254; PLANTA; 32,00; 4; 4; 32,00

- Polish Journal of Ecology; Phenotypic plasticity within Daphnia longispina complex: differences between parental and hybrid clones; Joanna Pijanowska, Piotr Bernatowicz, Jan Fronk; 2007, 55, 761-769; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 3; 3; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; The movement of haevy metals through the peatland ecosystems; Aneta Ekonomiuk, M Malawska, A. Godlewska, Bogusław Wiłkomirski; 2006, 15, 299-304; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 4; 4; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; The Use of Wetlands for the Monitoring of Non-Point Source Air pollution; M Malawska, Aneta Ekonomiuk; 2007, 17, 57-70; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 2; 2; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; Geochemical changes of peat soils and plant succession on the burnet mires; M. Metrak, M Malawska, Jarosław Kamiński, Bogusław Wiłkomirski; 2006, 15, 57-66; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 4; 3; 13,00

- Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA; Small RNA-mediated chromatin silencing directed to the 3' region of the Arabidopsis gene encoding the developmental regulator, FLC; S Świeżewski, P. Crevillen, F. Liu, J. Ecker, Andrzej Jerzmanowski, C. Dean; 2007, 104 (9), 3633–3638; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA; 32,00; 6; 1; 32,00

- Protist; Cell cycle - dependent expression of gamma-tubulin in the amicronuclear ciliate Tetrahymena pyriformis; Ewa Joachimiak, S. Pucciarelli, S. Barchettta, P. Ballarini, Janina Dobrzańska-Kaczanowska, C. Miceli; 2007, 158, 39-50; PROTIST; 32,00; 6; 2; 32,00

- Protoplasma; Aspects of programmed cell death during senescence of barley leaves - possible role of nitric oxide; Izabella Kołodziejek, Joanna Kozioł-Lipińska, Maria Wałęza, J. Korczyński, Agnieszka Mostowska; 2007, 232, 97-108; PROTOPLASMA; 27,00; 5; 5; 27,00

- Protoplasma; Comparison of the toxicity and distribution of cadmium and lead in plant cells; Małgorzata Wierzbicka, Ewa Przedpełska, R. Ruzik, L. Ouerdane, K. Połeć-Pawlak, M Jaroszewski, Jadwiga Szpunar, Anna Szakiel; 2007, 231, 99-111; PROTOPLASMA; 27,00; 8; 4; 27,00

- Sensors; Piezoelectric sensor for determination of Genetically modified soybean roundup ready in samples not amplified by PCR; M. Stobiecka, J. Cieśla, Beata Janowska, Barbara Tudek, H. Radecka; 2007, 7, 1462-1479; SENSORS; 32,00; 5; 2; 32,00

- Transplantation Proceedings; The influence of immunosuppressive therapy on the development of CD4+CD25+ T cells after renal transplantation; Grażyna Korczak-Kowalska, P Wierzbicki, Katarzyna Bocian, D. Kłosowska, M. Niemczyk, J. Wyzgał, Anna Korecka, M. Durlik, A Chmura, L. Pączek, A. Górski; 2007, 39, 2721-2723; TRANSPLANTATION PROCEEDINGS; 20,00; 11; 3; 10,00

- Water Air and Soil Pollution; Phenolic compounds and cell structure in bilberry leaves affected by emission from a Zn-Pb smelter; D. Białońska, A Zobel, Mieczysław Kuraś, Teresa Tykarska, K. Sawicka-Kapusta; 2007, 181, 123-133; WATER AIR AND SOIL POLLUTION; 32,00; 5; 2; 32,00

- Yeast; Expression of murine DNA methyltransferases Dnmt1 and Dnmt3a in the yeast Saccharomyces cerevisiae; Urszula Bulkowska, T. Ishikawa, A. Kurlandzka, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Rafał Derlacz, Jan Fronk; 2007, 24, 871-882; YEAST; 32,00; 6; 6; 32,00

b) Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities:

Liczba: 0

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy ERIH; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

c) Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia:

Liczba: 32

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

- Acta Agrobotanica; Umbellifers as potential keystone species in restoration projects; Zych M., Niemczyk P., Niemirski R.; 2007, 60, 45-49; ACTA AGROBOTANICA; 9,00; 3; 3; 9,00

- Acta Agrobotanica; Umbellifers as potential keystone species in restoration projects; Zych M., Niemczyk P., Niemirski R.; 2007, 60, 45-49; ACTA AGROBOTANICA; 9,00; 3; 1; 9,00

- Folia Malacologica; Malacofauna of the littoral of the Jorka river lakes (Mazurian Lakeland) - long term changes; Andrzej Kołodziejczyk, K. Lewandowski, A. Stańczykowska; 2007, 15, 128-128; FOLIA MALACOLOGICA; 9,00; 3; 3; 9,00

- Folia Malacologica; Roman snail (Helix pomatia L.) in the northern part of mazovian voivodeship; Andrzej Kołodziejczyk, Aleksandra Skawina; 2007, 15, 129-129; FOLIA MALACOLOGICA; 9,00; 2; 2; 9,00

- Fragmenta Faunistica; Parnopes grandior (Pallas, 1771) (Hymenoptera: Chrysididae) in Poland and its status in adjacent countries; Bogdan Jaroszewicz; 2007, 50, 19-25; FRAGMENTA FAUNISTICA; 6,00; 1; 1; 6,00

- Fragmenta Floristica Et Geobotanica Polonica; Notatki florystyczne z północno-wschodniego przedpola Narwiańskiego Parku Narodowego; Paweł Pawlikowski; 2007, 14, 384-385; FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA; 6,00; 1; 1; 6,00

- Fragmenta Floristica Et Geobotanica Polonica; Ekspansja Trisetum flavescens (Poaceae) na Polanie Białowieskiej. Expansion of Trisetum flavescens (Poaceae) in Białowieża Clearing; Wojciech Adamowski, A. Bomanowska; 2007, Supl, 9-25; FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA; 6,00; 2; 2; 6,00

- INSTAL; Ryzyko skażenia wód naturalnych w Polsce pasożytami Cryptosporidium spp.; Siński E., Bajer A. i Toczyłowska B.; 2007, 5, 68-71; INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH; 6,00; 3; 3; 6,00

- Kosmos; Ewolucja fizjologicznych funkcji melatoniny u bezkręgowców; Arkadiusz Bentkowski, Magdalena Markowska;

2007, 56, 383-391; KOSMOS, PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH; 6,00; 2; 2; 6,00- Kosmos; Przeciwnowotworowe działanie roślinnych triterpenoidów: kwasu oleanolowego i ursolowego oraz ich pochodnych; I. Chojnicka, Wirginia Janiszowska; 2007, 56, 335-341; KOSMOS, PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH; 6,00; 2; 2; 6,00

- Kosmos; Ewolucja fizjologicznych funkcji melatoniny u bezkręgowców; Bentkowski P., Markowska M.; 2007, 56, 276-277; KOSMOS, PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH; 6,00; 2; 1; 6,00

- Kulon; Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Scopoli, 1736) (Coleoptera: Cetoniidae) - nowe stanowiska na terenie Warszawy; K. Orczyk, Dariusz Kucharski; 2007, 11, 125-127; KULON; 2,00; 2; 2; 2,00

- Medycyna Weterynaryjna; Genetyczne podstawy kolonizacji przewodu pokarmowego kurcząt przez bakterie rodzaju Campylobacter; Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, A. Grabowska, K. Szymanek, Agnieszka Wyszyńska; 2007, 63, 29-33; MEDYCYNA WETERYNARYJNA; 9,00; 4; 4; 9,00

- Medycyna Weterynaryjna; Regulacja immunologiczna w zarażeniach helmintami: ochrona przed alergią; Justyna Rzepecka, Maria Doligalska; 2007, 63, 147-150; MEDYCYNA WETERYNARYJNA; 9,00; 2; 2; 9,00

- Medycyna Weterynaryjna; Zarażenie Cryptosporidium spp. i Giardia spp. u psów zaprzęgowych; Anna Bajer, Małgorzata Bednarska; 2007, 63, 681-687; MEDYCYNA WETERYNARYJNA; 9,00; 2; 2; 9,00

- Parki; Stwierdzenia wynurta Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth, 1785 (Coleoptera: Lucanidae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej; Kucharski, D., Osojca, G., Żmihorski, M.; 2007, 26(1), 107-109; PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY; 2,00; 3; 3; 2,00

- Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody; Stwierdzenia wynurza Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth, 1758 (Coleoptera: Lucanidae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej; G. Osowca, M. Żmihorski, Dariusz Kucharski; 2007, 26, 107-107; PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY; 2,00; 3; 3; 2,00

- Polish Journal of Microbiology; Transmission of specyfic groups through water distribution system; A. Grabińska-Łoniewska, E. Wardzynska, E. Pajor, Dorota Korsak, K. Boruń; 2007, 56, 129-138; POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY; 9,00; 5; 1; 9,00

- Polish Journal of Microbiology; Genetic and physiological regulation of bacterial endospore development; Anna Grudniak, Krystyna Wolska, Anna Kraczkiewicz-Dowjat; 2007, 56, 11-17; POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY; 9,00; 3; 3; 9,00

- Polish Journal of Microbiology; The influence of selected antibiotics on aquatic microorganisms; Antoni Miernik, Marzenna Rzeczycka; 2007, 56, 265-272; POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY; 9,00; 2; 2; 9,00

- Postępy Biochemii; New aspects of research upon the yeast Saccharomyces cerevisiae [PSI+] prion; Takao Ishikawa; 2007, 53, 182-187; POSTĘPY BIOCHEMII; 6,00; 1; 1; 6,00

- Postępy Biochemii; Immunoproteomika Helicobacter pylori - zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce; P. Roszczenko, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2007, 52, 424-435; POSTĘPY BIOCHEMII; 6,00; 2; 2; 6,00

- Postępy Biologii Komórki; Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy; Maciej Garstka; 2007, 34, 445-476; POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI; 9,00; 1; 1; 9,00

- Postępy Biologii Komórki; Rola jonów wapnia w aktywacji rozwoju zarodkowego ssaków; Anna Ajduk; 2007, 34, 715-729; POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI; 9,00; 1; 1; 9,00

- Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; Rola cząsteczki CD28 w tolerancji immunologicznej; Anna Korecka, A. Duszota, Grażyna Korczak-Kowalska; 2007, 61, 74-82; POSTĘPY HIGIENY I MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ; 9,00; 3; 3; 9,00

- Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; Zastosowanie niacyny w terapii; A. Nagalski, Jadwiga Bryła; 2007, 61, 288-302; POSTĘPY HIGIENY I MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ; 9,00; 2; 2; 9,00

- Postępy Mikrobiologii; Białka jako substrat pokarmowy dla mikroorganizmów wodnych; Bartosz Kiersztyn, Waldemar Siuda; 2007, 46, 355-365; POSTĘPY MIKROBIOLOGII; 6,00; 2; 2; 6,00

- Postępy Mikrobiologii; Charakterystyka białek Dsb organizmów prokariotycznych; Anna Łasica, Andrzej Staroń, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2007, 46, 223-235; POSTĘPY MIKROBIOLOGII; 6,00; 3; 3; 6,00

- Postępy Mikrobiologii; Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Actinobacillus actinomycetemcomitans; K. Affek, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2007, 46, 113-123; POSTĘPY MIKROBIOLOGII; 6,00; 2; 2; 6,00

- Postępy Mikrobiologii; Rola bakterii w biogeochemicznym cyklu arsenu; Łukasz Drewniak, Aleksandra Skłodowska; 2007, 46, 275-285; POSTĘPY MIKROBIOLOGII; 6,00; 2; 2; 6,00

- Studia i Materiały CEPL; Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach Czynniki kształtujące aktywność nietoperzy nad potokami w Beskidach Zachodnich; K. Kurek, R. Mysłajek, P. Orysiak, Michał Kozakiewicz; 2007, 464 - 469; STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION; 6,00; 3; 1; 6,00

- Studia i Materiały CEPL; Badania rozmieszczenia i liczebności drzewiastych inwazyjnych gatunków obcych (IGO) a czynna ochrona zagrożonych ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym; Piotr Pabjanek, Piotr Mędrzycki; 2007, 16, 245-253; STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION; 6,00; 2; 2; 6,00

d) Publikacje w recenzowanych czasopismach innych niż wymienione w lit. a, b lub c:

Liczba: 22

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

- Acta Universitatis Warmiae et Mazuriae; Udział drzew i krzewów obcego pochodzenia w procesie zasiedlania gruntów porolnych w rejonie Puszczy Białowieskiej; Adamowski W. & Bomanowska A.; 2007, 4, 309-320; ; 0,00; 2; 2; 0,00

- Hystrix; Genetic variability and population genetic structure of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) in the heterogeneous landscape; Tomasz Gortat, Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, A. Rutkowski, Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz; 2007, It. J. Mamm, 91, 5-7; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00; 5; 5; 2,00

- Hystrix; Mobility as an element of breeding strategy of individuals in small rodent populations; Michał Kozakiewicz, M Barkowska, Agnieszka Chołuj, Anna Kozakiewicz, J. Kowalewicz; 2007, It. J. Mamm, 89, 19-21; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00; 5; 5; 2,00

- Hystrix; Multiple paternity in wild population of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis); Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, Tomasz Gortat, R Rutkowski, J. Pomorski, Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz; 2007, It. J. Mamm, 95, 9-12; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00; 6; 5; 2,00

- Nauka (PAN); Morfologia a symbolika drzew. Pokrój ogólny; Halina Galera; 2007, 2, 17-129; NAUKA (PAN); 0,00; 1; 1; 0,00

- Paleontologia Polonica; A review of the early Late Triassic Krasiejów biota from Silesia, Poland; Jerzy Dzik, T. Sulej; 2007, 64, 1-27; ; 0,00; 2; 1; 0,00

- Problemy Ekologii; Świadomość i poglądy społeczeństwa regionu mazowieckiego na ochronę środowiska i rozwój zrównoważony; D. Cichy, L. Tuszyńska; 2007, 3, 164 – 168; ; 0,00; 2; 2; 0,00

- Problemy ekologii ; Świadomość środowiskowa społeczeństwa polskiego; L. Tuszyńska; 2007, 5, 233 – 236; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Roczniki warszawskie Szkoły Zdrowia; Epigenetyka w losie człowieka; Ewa Bartnik; 2007, 1, 50-51; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Studia Chiropterologica; Aktywność nietoperzy w trzech typach środowisk o zróżnicowanym otoczeniu wzdłuż cieków wodnych w Kotlinie Żywieckiej; Kurek K., Mysłajek R., Orysiak P., Kozakiewicz M.; 2007, 5, 7-19; ; 0,00; 4; 4; 0,00

- Wiadomości Botaniczne; Sesja Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w kontekście kulturowym" (Zamek Królewski w Warszawie, 3 grudnia 2005); Halina Galera; 2007, 51, 61-63; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Botaniczne; Botanika w kontekście kulturowym; Halina Galera; 2007, 51, 61-63; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Botaniczne; Klasycystyczne motywy roślinne w dekoracjach Zamku Królewskiego w Warszawie; Halina Galera; 2007, 51, 15-26; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Ekologiczne; XXX Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego - SIL (Montreal, 12-18 VIII 2007r.); Małgorzata Grzesiuk; 2007, 53, 233-234; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Ekologiczne; IV Sympozjum Planktonowe Stowarzyszenia Badań Planktonu (Joã,o Pessoa, Brazylia, 1-5 IV 2007 r.); Barbara Pietrzak; 2007, 53, 235-236; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Ekologiczne; XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne (Opole - Turawa, 10-12 V 2007 r.); Andrzej Kołodziejczyk; 2007, 53, 179-182; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wiadomości Ekologiczne; XXIII Krajowe Seminarium Malakologiczne (Siedlce - Serpelice, 24-27 IV 2007 r.); Andrzej Kołodziejczyk; 2007, 53, 172-176; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wszechświat; Dla bioróżnorodności; S. Knutelski, Michał Kozakiewicz, Piotr Tykarski; 2007, 108, 171-171; ; 0,00; 3; 3; 0,00

- Wszechświat; Różnorodność biologiczna lasów polskich; Bogdan Jaroszewicz; 2007, 108, 132-137; ; 0,00; 1; 1; 0,00

- Wszechświat; Ewolucja fizjologicznych funkcji melatoniny u bezkręgowców; Bentkowski P., Markowska M.; 2007, 108, 383-391; ; 0,00; 2; 2; 0,00

- Wszechświat; Różnorodność życia na Ziemi - wspólna troska, wspólne działanie, czyli o Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności GBIF i jej polskiej części - KSIB; Michał Kozakiewicz, Piotr Tykarski; 2007, 108, 172-176; ; 0,00; 2; 2; 0,00

- Wszechświat; Bazy danych i poziom organizmalny bioróżnorodności. ; Piotr Tykarski; 2007, 108, 190-195; ; 0,00; 1; 1; 0,00
a) Autorstwo monografii* lub podręcznika autorskiego** w języku angielskim lub w języku podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 0

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

b) Autorstwo monografii* lub podręcznika autorskiego** w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny:

Liczba: 5

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Ministerstwo Edukacji Narodowej; Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce.; Jacek Haman, Ewa Bartnik, Grażyna Czetwertyńska, Zbigniew Marciniak, Piotr Cztwertyński, Dorota Cyngot, Michał Federowicz, Agata Grabowska, Barbara Ostrowska, Jakub Komorek, Michał Sitek, Agnieszka Sułowska; 2007,1,66; 12

- Ministerstwo Środowiska; Krajowy plan ochrony: sasanka otwarta Pulsatilla patens (L.) Mill.; Zych M.; 2007, 1-33; 12

- Wydawnictwa UW; Ochrona przyrody; Ewa Symonides; 2007,20; 12

- Wydawnictwo Malamut; Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza - opracowanie monograficzne; Małgorzata Wierzbicka, K. Purzyńska, Ewa Bulska, I. Wysocka; 2007; 12

- Wydawnictwo Naukowe PWN; Genetyka molekularna; Piotr Węgleński; 2007; 12

c) Autorstwo rozdziału w monografii* lub podręczniku autorskim** w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 7

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Backhuys Publishers; Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management; Balsams on the offensive: the role of planting in the invasion of Impatiens species; Wojciech Adamowski; 2007, 57 - 70; 7

- Blackwell Publishing; Regulation of Transcription in Plants; Chromatin remodeling and histone variants in transcriptional regulation and in maintaining DNA methylation; J. Reyes, J. Brzeski, Andrzej Jerzmanowski; 2007, 112 - 135; 7

- Geological Society; The Rise and Fall of the Ediacaran Biota; The Verdun Syndrome: Simultaneous origin of protective armor and infaunal shelters at the Precambrian-Cambrian transition; Jerzy Dzik; 2007, 405 - 411; 7

- National Institute for Agro-Environmental Sciences Tsukuba; Allelopathy: new concepts and methodology; Influence of water extract from Uncaria tomentosa bark on ultrastructure of Capsicum; Teresa Tykarska, A Zobel, Julita Nowakowska, K. Gulewicz, Mieczysław Kuraś; 2007, 123 - 134; 7

- Science Press; Plant Protection. Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crop Production; Evaluation of chosen winter rapeseed genotypes resistance to Fusarium spp. using in vitro methods; Michał Starzycki, Eligia Starzycka, Jan Pszczoła, Danuta Solecka; 2007, 7, 165 - 166; 7

- Springer; Microbial Processing of Metal Sulfides; Bioleaching of metals in neutral and slightly alkaline environment; Aleksandra Skłodowska, Renata Matlakowska; 2006, 121 - 130; 7

- Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences; Biological issues in grasses; Grasses (Poaceae) in secondary succession of oak-hornbeam series in Białowieża Forest; A. Bomanowska, Wojciech Adamowski; 2007, 131 - 143; 7

d) Autorstwo rozdziału w monografii* lub podręczniku autorskim** w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny:

Liczba: 25

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

- Edycja 2007; Aktualne problemy immunodiagnostyki i immunotoksykologii; Selen IV nadzieją w walce z nowotworami; P. Suchocki, Z. Suchocka, Małgorzata Wierzbicka, J Ślusarczyk, A Zobel, Julita Nowakowska, Mieczysław Kuraś; 2007, 23 - 29; 3

- EDYCJA 2007; Aktualne problemy immunodoiagnostyki i immunotoksykologii; Uncaria tomentosa roślina o zadziwiających właściwościach; Julita Nowakowska, Andrzej Czubaj, Mieczysław Kuraś; 2007, 175 - 186; 3

- FRUG; Dydaktyka Biologii wobec wyzwań współczesności; Programy edukacyjne Unii Europejskiej perspektywą rozwoju młodego człowieka; I. Żeber-Dzikowska, Ligia Tuszyńska; 2007, 197 - 204; 3

- IFiS PAN; Umiejętności polskich gimnazjalistów; Zadania testowe z komentarzami. Nauki przyrodnicze; Ewa Bartnik, Barbara Ostrowska; 2007, 189 - 232; 3

- Koliber; Stawonogi: środowisko, patogeny i żywiciele; Genetyczna różnorodność Bartonella spp. u gryzoni z terenu Pojezierza Mazurskiego; Renata Welc-Falęciak, Anna Bajer, Edward Siński; 2007, 139 - 145; 3

- Malamut; Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza; Biotransformacja selenu w roślinach; Małgorzata Wierzbicka, J. Dutkiewicz, I. Wysocka, Ewa Bulska, K Janssens; 2007, 88 - 102; 3

- Ministerstwo Edukacji Narodowej; PISA - Wyniki Badania 2006 w Polsce; Rozumowanie w naukach przyrodniczych - 1. Założenia teoretyczne i skale osiagnięć; Ewa Bartnik; 2007, 10 - 13; 3

- Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ; Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania; Sens i znaczenie badań regionalnych w geobotanice (doświadczenia Krakowa: od doniesień lokalnych do syntezy ogólnopolskiej); Janusz Faliński; 2007, 89 - 112; 3

- Pomeranian Academy of Słupsk; Baltic Coastal Zone ; role of environmental protection in education; L. Tuszyńska, A. Kowalak; 2007, 11, 131 – 140; 3

- PTM; Świat człowieka światem drobnoustrojów. Monografia z okazji 80 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów; Era postgenomowa - nowe terapie przeciwko zakaźnym chorobom bakteryjnym; Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, Agnieszka Wyszyńska; 2007, 9 - 19; 3

- PWRiL; Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków; Mechanizmy naprawy DNA w tkankach o szybkim rozwoju i nowotworowych; Barbara Tudek, M Kruszewski; 2007, 292 - 310; 3

- Turtul; Kraina Hańczy. XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego; Makrofauna bezkręgowa jeziora Hańcza; Andrzej Kołodziejczyk; 2007, 37 - 39; 3

- Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre , Pobocka JSMF; Rozvoj schopnosti ziakov v prirodovednom vzdelavani; Aktivizujici metody ve vyuce prirody; Ligia Tuszyńska, Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; 2007, 12 - 23; 3

- Uniwersytet Opolski; Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych; Przygotowanie studentów Ochrony Środowiska do prowadzenia edukacji środowiskowej społeczności lokalnych; Ligia Tuszyńska; 6; 3

- Uniwersytet Warszawski; Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wybór wykładów z lat 2004-2007; Białowieski Park Narodowy i inne polskie obiekty na liście UNESCO. Międzynarodowa Konwencja o ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; Bogdan Jaroszewicz; 2007, 95 - 100; 3

- Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego; Wybrane Zagadnienia z Ekologii i Ochrony Środowiska. Teoria i Praktyka Zrównoważonego Rozwoju; Wykorzystanie roślinności w ochronie wód i oczyszczaniu ścieków; Teresa Ozimek; 2007, 281-286; 3

- Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Ćwiczenia z Biologii Rozwoju Zwierząt. red. M. Maleszewski; Rozwój owadów; Ciemerych M. A., Ożdżeński W.; 2007; 3

- Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Ćwiczenia z Biologii Rozwoju Zwierząt. red. M. Maleszewski; Rozwój ssaków – mysz; Borsuk E., Ciemerych M. A., Ożdżeński W.; 2007; 3

- Wydawnictwo IBE, Warszawa; D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej; Gminny program edukacji środowiskowej czynnikiem kształtującym poglądy i postawy społeczności lokalnej; L. Tuszyńska; 2007, 19-31; 3

- Wydawnictwo Malamut; Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza; Przemiany nieorganiczne związków selenu w roślinach Allium; K. Janssens, Małgorzata Wierzbicka, J. Dutkiewicz, Irena Wysocka, Ewa Bulska; 2007, 23 - 27; 3

- Wydawnictwo Naukowe PWN; Biologia Komórki Roślinnej; Współdziałanie organelli; G. Jackowski, L. Ratajczak, Anna Rychter; 2007, 294 - 342; 3

- Wydawnictwo Naukowe Śląsk sp. z o. o.; Problemy środowiska i jego ochrony; Czy musimy się starzeć; Ewa Bartnik; 2007, 15, 7 - 13; 3

- Wydawnictwo Naukowe, PWN; Biologia komórki roślinnej; Homeostaza energetyczna komórki; Anna Rychter, G. Jackowski, L. Ratajczak; 2007, 258 - 293; 3

- Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin; Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystykapod; Roślinność; Marta Wrzosek; 2006, 56 - 76; 3

- Wydawnictwo UMCS, Lublin; w: M. Pedrycz – Wrona (red.), Nauka, technika, społeczeństwo – wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego; Zastosowanie nowych standardów w kształceniu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Świętokrzyskiej; L. Tuszyńska, I. Żeber-Dzikowska; 2007, 197-203; 3
Redaktor naczelny czasopisma, o którym mowa w pkt 1 lit. a lub b, będący pracownikiem jednostki naukowej:

Liczba: 0

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł czasopisma; Czasopismo z listy ministerstwa/ERIH; ISSN czasopisma; L.punktów /

Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, będący pracownikiem jednostki naukowej:

Liczba: 3

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł czasopisma; Czasopismo z listy ministerstwa; ISSN czasopisma; L.punktów /

- Dolatowski Jakub; Roczniki Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; ; ISSN 2080-4164; 0,00

- Hrebenda Jerzy; Postępy Mikrobiologii; POSTĘPY MIKROBIOLOGII; PL ISSN 0079-4252; 6,00

- Włodarczyk Mirosława; Polish Journal of Microbiology; POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY; PL ISSN 1733-1331; 9,00

Redaktorzy naczelni wieloautorskich monografii, podręczników akademickich lub serii wydawniczych:

Liczba: 0

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł; Wydawnictwo; Rok wydania; Język; Max.l.punkt.; L.punktów /
Liczba cytowań publikacji z afiliacją jednostki w ostatnim roku, z którego są dostępne dane:

Liczba: 1620

Źródło danych:
: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna