Ankieta 2007 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 324.83 Kb.
Strona3/6
Data07.05.2016
Rozmiar324.83 Kb.
1   2   3   4   5   6

13. Konferencje naukowe

1) Liczba i nazwy konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 7

Wykaz: / nazwa konferencji /

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- 8 th Cold Hardiness Seminar, Saskatchewan, Kanada, 2007. Prof. Alina Kacperska-Lewak była również członkiem Komitetu Organizacyjnego.

- Enzymes in The Environment, Activity, Ecology, and Applications, July 2007, Viterbo, Italy; Zakład Ekologii Mikrorganizmów Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego współorganizatorem konferencji.

- III Meeting of the Polish Society of Plant Experimental Biology, 26-30 sierpień, 2007, Warszawa, Wydział Biologii UW, główny organizator konferencji Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin i Wydział Biologii UW.

- Konferencja międzynarodowa w ramach grantu EU, FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4; Syr Darya, Contract no 26199. Biology Faculty Warsaw University.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland

2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 53

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Biodiversity - General Introduction to Dimensions of Biodiversity (Peterson)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Introduction to Distributed Biodiversity Databases (Peterson)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Amazon History (Bonaccorso)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Inter-Model Variation. Best-Subset Models Selection (Martínez-Meyer)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Climate Change Projections: the Case of the Volcano Rabbit (Martínez-Meyer)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Ecological Niche Modeling - Niche Concepts and Key Factors (Martínez-Meyer)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Geographic Data - Sources and Considerations (Papes)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; MaxEnt Interface (Papes)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Niches, Distributions and Data (Nakamura)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Ecological Niche Modeling: a Statistical Framework (Nakamura)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Model Validation (Intro - Nakamura)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Model Validation: Small Sample Sizes and Jackknife (Continuation - Peterson)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Cactoblastis (Soberón)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; New Frontiers for GBIF: Example of 2010 (Soberón and Peterson)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Background to MaxEnt (Soberón)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Niches and Distributions (Soberón)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Mosquitoes and Dengue (Nakazawa)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Elith et al. 2006 and NewROC

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Biological Data - Error Detection (Peterson)

- 4th GIBF Ecological Niche Modelling Workshop, 26-30 listopada 2007, Warszawa, Polska, warsztaty organizowane przez Global Biodiversity Information Facility, Kansas University, UNAM University (Meksyk) i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.; Biological Data - Georeferencing (Papes)

- III Meeting of the Polish Society of Plant Experimental Biology, 26-30 sierpień, 2007, Warszawa, Wydział Biologii UW, główny organizator konferencji Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin i Wydział Biologii UW.; Lipid Signalling in response to Stress

- Konferencja międzynarodowa w ramach grantu EU, FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4; Syr Darya, Contract no 26199. Biology Faculty Warsaw University.; Changes of soil cover in Chordara-Aydarkul Massif in relation with irrigation activities during last 69 years (1945-2005).

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Geomorphological and climatic aspects of the Pskem River Basin glaciations (Western Tien Shan).

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; The anthropogenic influence to the flora and fauna of the middle current of Syrdaria.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Modern status of populations of rare and threatened species on different sites of Syr Darya River Basin (Uzbekistan).

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Condition and Ways of Development of Eco - Education of South Kazakhstan Region.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Classification of arid and semiarid soils according to the World Reference Base for Soil Resource (WRB).

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Sustainable management options and soil organic matter dynamics in semi-arid regions.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Estimation of a modern climate situation in the Pskem River Basin.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Soil cover of Kazakhstan Republic: modern state, problems and tasks of the further study.

- Sustainable management of natural resources and environmental protection in the Syr Darya River Basin. Curriculum,methods and effects, education,1 – 4 August 2007, Urwitałt/Mikołajki, Biology Faculty Warsaw University.; Contemporary status of vegetation cover of Aydarkul-Arnasay-Tuzkan lake system and adjoining territories: strategies for rehabilitation and conservation.

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Tetiana M. Cherevchenko (Ukraine): Present-day situation and prospects of development of the botanical gardens of Ukraine

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Heiki Tamm (Estonia): Capacity building and co-operation in plant conservation of botanic gardens of Estonia

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Jonas V. Müller (UK): The Millennium Seed Bank Project – a global network for seed conservation

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Maïté Delmas (France): Implementating the GSPC at the National Natural History Museum, France

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Jože Bavcon (Slovenia): Conservation in the University Botanic Garden Ljubljana

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Olga Vasileva (Russia): Methods of studying biodiversity of ornamental plants in West Siberia

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Svetlana V. Klymenko (Ukraine): Non-traditional horticultural plants in Ukraine

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; I. Doležalová, A. Lebeda, Eva Křistkovǎ, A. Novotnǎ (Czech Republic): Relevance of morphologic assessment of wild Lactuca spp. germplasm for their taxonomic determination

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Victor Kuzevanov (Russia): Tangible and intangible resources of botanic gardens: linking biodiversity and human well-being

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Sergei M. Bebia (Russia): The increase of forest productivity and the preservation of a biodiversity of plants in Colchis floristic refugia

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Suzanne Sharrock (UK). BCGI – celebrating 20 years of securing plant diversity for the well-being of people and the planet.

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Antoni Aguilella (Spain. IPEN: An international plant exchange network model for botanical gardens

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; J. Kuba, Pavel Gašparik, Z. Beladičová, M. Bečárová (Slovakia): The salvation endangered and volatile (rare) species of flora of Southwestern Slovakia

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Vera A. Cheryomushkina (Russia): Assessment of the status of rare species coenopopulations (using the example of Allium altaicum Pall.)

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; David Aplin, S. Linington, J. Rammeloo (Belqium): Re-evaluating indexes semina necessity for legitimate conservation

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Michael Burkart, M. Von den Driesch, C. Lűhne, W. Lobin (Germany): Ex-situ conservation programme of native plant species in German Botanical Gardens

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Eva Křistkovǎ, A. Lebeda, V. Všetička (Czech Republic): Research of plant germplasm collections from historic, variation and breeding aspects; the case study: "Klatovské kárafiaty" – Carnations from Klatovy (Czech Republic)

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Vera A. Cheryomushkina, Yu.A. Banaeva, E.M. Gontar, N. Gordeeva L., N.Yu. Kurochkina (Russia): Study of medicinal plants in Central Siberian Botanical Garden

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Olga Korablova, V. Rabotyagov (Ukraine): Collection of medicinal and aromatic plants of National Botanical Garden of NAS of Ukraine

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Věra Hroudová, V. Větvička (Czech Republic): 230 years of the Prague University Botanic Garden

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; Orehovs O., Inese Naburga-Jermakova (Latvia): Decoratively ecological expositions in Botanical Garden of University of Latvia

- The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II. "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies". 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland; A. Marinček, Jože Bavcon (Slovenia): Recruiting biology students to work in the botanic garden

3) Liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 8

Wykaz: / nazwa konferencji /

- 54 Zjazd PTB, 3-8 września 2007, Szczecin.

- Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych wyzwaniem dla nauczycieli i samorządowców; 19.06.2007; Wydział Biologii UW, Pracownia Dydaktyki Biologii

- Karol Linneusz – sen o porządku w naturze, 22.11.2007, organizatorzy Wydział Biologii UW

- Pod urokiem ogrodów. Park w Arkadii, 17 czerwca 2007, organizatorzy: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Pracownia Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie, Zarząd Oddziału Warszawskiego PTB, Wydział Biologii UW.

- Selen – pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza. 21.04.2007 r. Organizatorzy: Wydział Biologii UW, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

- Struktura przestrzenna w zbiorowiskach roślinnych i zjawiska z nią związane. 15-17.11.2007 r.

- VIII. Szkoła wiosenna „Od genu do białka, od struktury do funkcji i dysfunkcji”. Kurs teoretyczny dla słuchaczy I i II roku Studium medycyny molekularnej. Warszawa 16. - 20. 04. 2007 r.

- XI-Festiwal nauki Warszawa 23-28.09.2007.

4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie:

Liczba: 14

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

- 160th Meeting of Society for General Microbiology of UK. Marzec 2007; Manchester, UK.; Mobile genetic elements - dr hab. D. Bartosik, invited speaker

- Advanced course: Mitochondria in Life, Death and Disease, 2007, Aussois, Francja; Transcription and RNA turnover in yeast mitochondria – dr Paweł Golik

- EMBO Central European Scientists Meeting, 2007, Tallinn, Estonia, 14-16.09.2007.; The mechanism of action of the exosome complex - dr Andrzej Dziembowski.

- Enzymes in The Environment, Activity, Ecology, and Applications, July 2007, Viterbo, Italy.; Concentration and degradation of free, extracellular nucleic acids in lakes (prof R. Chróst; invited speaker)

- International Symposium on 50th anniversary of work of Professor Tadeusz Chojnacki, Warszawa 2007; Diversity of research trends on Calendula saponins - dr Anna Szakiel

- Mini-Symposium onRNA Biogenesis and Quality Control. Aarhus University, Dania, 8.09.2007.; Structure and activity of the exosome complex - dr Andrzej Dziembowski.

- Mizhnarodna konferencja: „Biologia XXI stolettja: teoria, praktyka, vikladannja”. Czerkasi-Kaniev, 1-4.04. 2007.; Kurgani – ob.’jekti ochroni, vidtvorennja ta vidnoviennja stepie. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I.

- Mizhnarodna naukowa konferencja: „Zapovidni stepi Ukrainy, stan ta perspektivi ich zberezhennja”. Askania Nova 18-22.09. 2004.; Zberezhennja fitoriznomanittja Chersonshchini na kurhanach - Moysiyenko I.I. i Sudnik-Wójcikowska B.

- Resent trends in research on triterpenoidal saponins, Nancy (Francja) 2007; Studies on Calendula saponins, their metabolism and biological activity - dr Anna Szakiel

- Resent trends in research on triterpenoidal saponins, Nancy (Francja) 2007; Comparison between different techniques for purification of triterpenoidal saponins of Beta vulgaris L. - mgr Agnieszka Chołuj

- Spanish National Cancer Centre (CNIO), Madrid, Hiszpania.; Structure and activity of the major eukaryotic exonuclease, the exosome complex - dr Andrzej Dziembowski

- XV Międzynarodowa Konferencja „Cele, organizacja i usytuowanie parków narodowych we współczesnej ochronie przyrody”, Ustrzyki Dolne 14-16 września 2006.; Koncepcja restrukturyzacji wykonywania ochrony przyrody w Polsce.

- XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; Międzyzdroje, 5-7 września 2007.; Co dziś wiemy o powłokach ciała i pasożytnictwie u płazińców (Platyhelminthes). Niewiadomska K., Czubaj A., Nowakowska J.

- YIP Meeting, EMBL, Heidelberg, Niemcy, 13-15.06.2007.; Structure and activity of the exosome complex - dr Andrzej Dziembowski.
: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna