Ankieta 2009 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 286.09 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar286.09 Kb.
  1   2   3   4   5


Ankieta 2009 – wersja próbna
1. Informacje o jednostce naukowej
Dane podstawowe:

Pełna nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii

Nazwa skrócona: wbiolUW

REGON: 000001258

Data założenia (dd/mm/rrrr): 01/01/1969

Rodzaj jednostki: podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej

Kategoria jednostki: 1

Nazwa jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski

REGON jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): 000001258

Organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski
Dane adresowe:

Kod pocztowy: 02-096

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Ulica: I. Miecznikowa

Numer: 1

Telefon: 5541104

Fax: 5541106

E-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl
Dyscypliny naukowe:

nauki biologiczne - biologia


Polska Klasyfikacja Działalności:

2. Informacje o kierowniku jednostki naukowej

/ Nazwisko i imię; Stanowisko służbowe; Telefon służbowy; E-mail /

- Pijanowska Joanna; Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; +48 022 5541104; dziekan@biol.uw.edu.pl
3. Zatrudnienie w działalności B+R (badania naukowe i prace rozwojowe)

/ Liczba N ogółem; Liczba N kobiety; PWCP ogółem; EPC ogółem /

1) profesora, profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego: 43; 20; 42,00; 31,88

2) docenta: 0; 0; 0,00; 0,00

3) adiunkta: 95; 55; 90,00; 69,38

4) asystenta: 8; 5; 8,00; 6,00

5) głównego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

6) starszego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

7) specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

8) innych stanowiskach: 0; 0; 0,00; 0,00

Ogółem: 146; 80; 140,00; 107,26
4. Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy

Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy: 357
5. Warunki lokalowe

Powierzchnia terenu:

- własnego [ha] : 12,42

- użytkowanego, stanowiącego własność innych podmiotów [ha]: 0,00

- przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha]: 0,00

Powierzchnia pomieszczeń:

- będących własnością jednostki [m2]: 26388,00

- wynajmowanych od innych podmiotów [m2]: 1035,00

- wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]: 114,00
6. Dane o bazie bibliotecznej

1) liczba jednostek bibliotecznych z wyłączeniem dokumentów elektronicznych / cyfrowych zdalnego dostępu i czasopism elektronicznych: 1

2) liczba tytułów czasopism drukowanych w prenumeracie na bieżący rok akademicki: 40

3) liczba książek będących dokumentami elektronicznymi zdalnego dostępu, pozyskanych na własność przez biblioteki i udostępnianych zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych i katalogu: 0

4) liczba unikatowych tytułów wydawnictw ciągłych, udostępnianych w postaci elektronicznej według tytułów lub zagregowanych w obrębie baz pełnotekstowych: 3160

5) liczba baz danych bibliograficznych, abstraktowych, faktograficznych lub pełnotekstowych: 54

6) czy jednostka zasila repozytorium / bibliotekę cyfrową prowadzoną w obrębie uczelni (pow. 100 poz. wkładu) :
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Liczba stopni i tytułów uzyskanych w danym roku przez pracowników jednostki:

/ Wszyscy; Kobiety /

Liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki : 2; 2

Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki : 2; 1

Liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki : 23; 15
8. Dane o publikacjach naukowych i monografiach
Liczba publikacji ogółem (zliczana z wykazów): 189

a) Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:

Liczba: 118

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

- Acta Biochimica Polonica; Variability Patterns, Intra/intermolecular Interactions and Correlated Mutations Suggest Potential Specific Inhibitor Binding Sites; Jacek Kuśka, Jacek Leluk, Bogdan Lesyng; 2009, 56, 52-52; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Teas that heal and kill; Zobel A., P. Suchocki, Mieczysław Kuraś; 2009, 56, 45-46; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; The effect of early life nutritional exposures on repair and DNA methylation in brain tissue from young piglets; Langie S. A. S., Paweł Kowalczyk, Barbara Tudek, R. Zabielski, J. Mathers; 2009, 56, 129-129; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 5; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; The triterpene saponin content in roots and leaves of four beet cultivars; Agnieszka Mroczek, I. Kapusta, Wirginia Janiszowska; 2009, 58, 32-33; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Triterpenoids in allelopathic potential of plants of Vaccinium genus; Anna Szakiel, B. Kabacińska; 2009, 56, 76-77; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; UPLC-Ms analysis of saponins from chard (Beta vulgaris); Agnieszka Mroczek, I. Kapusta, Wirginia Janiszowska; 2009, 56, 26-27; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Evaluation of antifungal activity of pentacyclic triterpenoids isolated from Calendula officinalis L.; Ewa Wiktorowska, Marek Długosz, Wirginia Janiszowska; 2009, 56, 66-67; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 3; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Biological activities of lyoniside isolated from rhizomes of Vaccinium myrtillus L. Conference of Bioactive Plant Compounds - Structural and Applicative Aspects; Anna Szakiel, M. Henry; 2009, 56, 69-71; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 1; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Induction of hairy roots in Calendula officinalis capable of biosynthesizing of oleanolic acid glycosides.; Marek Długosz, Ewa Wiktorowska, Wirginia Janiszowska; 2009, 56, 73-74; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 3; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Linker engineering of SF2/ASF splicing factor switches enzymatic activities of human topoisomerase I; Takao Ishikawa, Alicja Czubaty, Krzysztof Staroń; 2009, 56, 44-45; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 3; 3; 20,00

- Acta Biologica Cracoviensia; Involvement of Deg1 protease in the degradation of chloroplasts after short-time exposition of Arabidopsis thaliana and Zea mays leaves to photoinhibitory irradiance; Zienkiewicz M, Ferenc A., Romanowska E.; 2009, 51, 2, 72; ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA; 13,00; 3; 3; 13,00

- Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica; Changes of photochemical activities in response to Pb ions and growth light intensity in maize and pea chloroplasts; W. Wasilewska, A. Penconek, Elżbieta Romanowska; 2009, 51, 70-70; ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA; 13,00; 3; 1; 13,00

- Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica; Involvement of Deg1 protease in the degradation of chloroplasts after short-time exposition of Arabidopsis thaliana and Zea mays leaves to photoinhibitory irradiance; Maksymilian Zienkiewicz, A. Ferenc, Elżbieta Romanowska; 2009, 51, 72-72; ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA; 13,00; 3; 2; 13,00

- Acta Geologica Polonica; Small theropod and ornitopod tracks in the Upper Jurassic of Poland; Gierliński G., Niedźwiedzki G., Nowacki P.; 2009, 59, 221-234; ACTA GEOLOGICA POLONICA; 20,00; 3; 1; 20,00

- Acta Palaeontologica Polonica; The taxonomy and anatomy of rauisuchian archosaurs from the Late Triassic of Germany and Poland; Brusatte S. L., Butler R.J., Sulej T., Niedźwiedzki G.; 2009, 54, 221-230; ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA; 32,00; 3; 1; 32,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Changes in macroelement content in Nuphar lutea (L.) Sibith. & Sm. during the growing season; Henryk Tomaszewicz, H. Ciecierska; 2009, 78, 151-165; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 2; 1; 13,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Changes in macroelement content of rhizomes of Nuphar lutea (L.) Sibith. & Sm. during the annual cycle; Henryk Tomaszewicz; 2009, 78, 257-262; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 1; 1; 13,00

- Acta Theriologica; Familiarity and female choice in the bank vole - do females presser strangers?; Michał Kozakiewicz, Agnieszka Chołuj, Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Agnieszka Chołuj, Anna Kozakiewicz, Sokół M.; 2009, 54, 157-164; ACTA THERIOLOGICA; 27,00; 3; 3; 27,00

- Acta Theriologica; Genetic variability of feral and ranch american mink (Neovison vison) in Poland; Aleksandra Michalska-Parda, Marcin Brzeziński, Andrzej Zalewski, Michał Kozakiewicz; 2009, 54, 1-10; ACTA THERIOLOGICA; 27,00; 4; 3; 27,00

- Allergy; Cryptosporidium infection in men, detection in the course of the ECAP study; Małgorzata Bednarska, K. Wajda, M. Gomółka, Edward Siński, K. Smoliński; 2009, 64, 502-502; ALLERGY; 32,00; 5; 2; 32,00

- American Naturalist; Variation in local density results in a positive correlation between plant neighbor sizes; Tomasz Wyszomirski, J. Weiner; 2009, 173, 705-708; AMERICAN NATURALIST; 32,00; 2; 1; 32,00

- Animal Biology; The spatial genetic structure of bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) populations: the effect of distance and habitat barriers.; Michał Kozakiewicz, Tomasz Gortat, H. Panagiotopoulou, Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, R Rutkowski, Anna Kozakiewicz, Katarzyna Abramowicz; 2009, 59, 169-187; ANIMAL BIOLOGY; 27,00; 7; 5; 27,00

- Annals of Botany; Comparative histology of floral elaiophores in the orchids Rudolfiella picta (Schltr.) Hoehne (Maxillariinae sensu lato) and Oncidium ornithorhynchum H.B.K. (Oncidiinae sensu lato); K. L. Davies, M. Stpiczyńska; 2009, 104, 221-234; ANNALS OF BOTANY; 32,00; 2; 1; 32,00

- Aquatic Botany; The Stratiotes aloides L. stand as a habitat in oxbow lake Bużysko; M. Strzałek, Paweł Koperski; 2009, 90, 1-6; AQUATIC BOTANY; 27,00; 2; 1; 27,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; 1.45 A resolution crystal structure of recombinant PNP in complex with a pM multisubstrate analogue inhibitor bearing one feature of the postulated transition state; Grzegorz Chojnowski, Katarzyna Breer, Marta Narczyk, Beata Wielgus-Kutrowska, Honorata Czapińska, Mariko Hashimoto, Sadao Hikishima, Tsutomu Yokomatsu, Agnieszka Girstun, Krzysztof Staroń, Maria Bzowska; 2010, 391, 703-708; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 11; 2; 13,50

- Biochemical and Biophysical Research Communications; Overexpressed proteins may act as mops removing their ligands from the host cells: a case study of calf PNP; Katarzyna Breer, Beata Wielgus-Kutrowska, Agnieszka Girstun, Krzysztof Staroń, Mariko Hashimoto, Sadao Hikishima, Tsutomu Yokomatsu, Maria Bzowska; 2010, 391, 1203-1209; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 8; 2; 27,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; Tunicamycin desensitizes store-operated Ca2+ entry to ATP and mitochondrial potential; A. Czyż, W. Brutkowski, Jan Fronk, J. Duszyński, K. Zabłocki; 2009, 381, 176-180; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 5; 1; 27,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; Mutation in dystrophin-encoding gene affects energy metabolism in mouse myoblasts; M. Onopiuk, W. Brutkowski, K. Wierzbicka, S. Wojciechowska, J. Szczepanowska, Jan Fronk, H. Lochmüller, D. Górecki, K. Zabłocki; 2009, 386, 463-466; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 9; 1; 27,00

- Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics; Differential turnover of the photosystem II reaction centre D1 protein in mesophyll and bundle sheath chloroplasts of maize; Berenika Pokorska, Maksymilian Zienkiewicz, M. Powikrowska, Anna Drożak, Elżbieta Romanowska; 2009, 1784, 1161-1169; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS; 32,00; 5; 4; 32,00

- Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research; Yeast prion [PSI+] lowers the levels of mitochondrial prohibitins; J. Sikora, J. Towpik, D. Graczyk, M. Kistowski, T. Rubel, J. Poznanski, J. Langridge, C. Hughes, Michał Dadlez, M. Boguta; 2009, 1793, 1703-1709; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH; 32,00; 10; 1; 32,00

- Biochimie; Hypoglycaemic, antioxidative and nephroprotective effects of taurine in alloxan-diabetic rabbits; Katarzyna Winiarska, K. Szymański, P. Górniak, Marta Dudziak, Jadwiga Bryła; 2009, 91, 261-270; BIOCHIMIE; 27,00; 5; 3; 27,00

- Biogeochemistry; Long-term effects of drainage and hay-removal on nutrient dynamics and limitation in the Biebrza mires, Poland; H. Olde Venterink, I. Kardel, Wiktor Kotowski, W Peeters, M. Wassen; 2009, 93, 235-252; BIOGEOCHEMISTRY; 32,00; 5; 1; 32,00

- Biologia Plantarum; Leaf morphology and anatomy of transgenic cucumber lines tolerant to downy Milew; M. Szwacka, Teresa Tykarska, A Wiśniewska, Mieczysław Kuraś, H. Bilski, S Malepszy; 2009, 53, 697-701; BIOLOGIA PLANTARUM; 27,00; 6; 2; 27,00

- Bioresource Technology; Application of aerobic microorganisms in bioremediation in situ of soil contaminated by petroleum products; Dorota Wolicka, Agnieszka Suszek, A. Borkowski, A. Bielecka; 2009, 100, 3221-3227; BIORESOURCE TECHNOLOGY; 32,00; 4; 1; 32,00

- BMC Bioinformatics; High Throughput Sequence Annotation Service (HT-SAS) - the shortcut from sequence to true Medline words; S Kaczanowski, Paweł Siedlecki, Piotr Zielenkiewicz; 2009, 10, 148, 1-5; BMC BIOINFORMATICS; 32,00; 3; 2; 32,00

- Breast Cancer Research and Treatment; Mitochondrial NADH-dehydrogenase subunit 3 (ND3) polymorphism (A10398G) and sporadic breast cancer in Poland; Anna Czarnecka, T. Krawczyk, Marek Zdrożny, Jan Lubiński, Rebecca Arnold, Wojciech Kukwa, Anna Ścińska, Paweł Golik, Ewa Bartnik, John Petros; 2009, 121, 2, 511-518; BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT; 32,00; 10; 2; 32,00

- Canadian Journal of Microbiology; Contribution of cysteine residue to the properties of Listeria monocytogenes listeriolysin; Radosław Stachowiak, Jarosław Wiśniewski, Olga Osińska, Jacek Bielecki; 2009, 55, 1153-1159; CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY; 20,00; 4; 4; 20,00

- Cell Biology International; Pax3 and Pax7 expression during myoblast differentiation in vitro and fast and slow muscle regeneration in vivo; Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maciej Przewoźniak, I Grabowska, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Jerzy Moraczewski; 2009, 33, 483-492; CELL BIOLOGY INTERNATIONAL; 13,00; 5; 3; 13,00

- Chemical Communications; The Cu(II) complex of Abeta40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation; M. Rózga, A. Protas, Agnieszka Jabłonowska, Michał Dadlez, W. Bal; 2009, 11, 1374-1376; CHEMICAL COMMUNICATIONS; 32,00; 5; 1; 32,00

- Chemical Research in Toxicology; A Direct Determination of the Dissociation Constant for the Cu(II) Complex of Amyloid beta 1-40 Peptide; M. Rozga, M. Kloniecki, M. Dadlez W. Bal; doi: 10.1021/tx900344n; CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY; 32,00; 4; 1; 32,00

- Chemico-Biological Interactions; Differential action of methylselenocysteine in control and alloxan diabetic rabbits; Anna Kiersztan, Anna Barańska, M. Hapka, M Lebiedzińska, Katarzyna Winiarska, Marta Dudziak, Jadwiga Bryła; 2009, 177, 161-171; CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS; 32,00; 7; 5; 32,00

- Chemoecology; Heat shock proteins in Daphnia detected using commercial antibodies: description and responsiveness to thermal stress; Andrzej Mikulski, Małgorzata Grzesiuk, M Kloc, Joanna Pijanowska; 2009, 19, 69-72; CHEMOECOLOGY; 27,00; 4; 3; 27,00

- Chemosphere; Search for a plant phytoremediation - what can we learn from field and hydroponic studies?; Ewa Zabłudowska, Joanna Kowalska, Łukasz Jedynak, Sylwia Wojas, Aleksandra Skłodowska, Danuta Antosiewicz; 2009, 77, 301-307; CHEMOSPHERE; 32,00; 6; 4; 32,00

- Climate Research; Advancing phenology in Europe's last lowland primeval forest: non-linear temperature response; T. Sparks, Bogdan Jaroszewicz, M. Krawczyk, P Tryjanowski; 2009, 39, 221-226; CLIMATE RESEARCH; 27,00; 4; 1; 27,00

- Comparative Biochemistry and Physiology A - Molecular & Integrative Physiology; Photoperiod-related changes in hormonal and immune status of male Siberian hamsters, Phodopus sungorus; Joanna Pawlak, Mateusz Gołąb, Magdalena Markowska, Paweł Majewski, Krystyna Skwarło-Sońta; 2009, 152, 299-303; COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY; 32,00; 5; 5; 32,00

- Computers in Biology and Medicine; Classification of peptide mass fingerprint data by novel no-regret boosting method; Anna Gambin, Ewa Szczurek, Janusz Dutkowski, Michał Dadlez, Magda Bakun; 2009, 39, 460-473; COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE; 27,00; 5; 1; 27,00

- Ecological Research; Species assortment or habitat filtering: a case study of spiker communities on lake islands; W. Ulrich, I. Hajdamowicz, M Zalewski, M. Stańska, W. Ciurzycki, Piotr Tykarski; 2009, 25, 375-381; ECOLOGICAL RESEARCH; 20,00; 5; 2; 20,00

- Environmental and Experimental Botany; Dualities in plant tolerance to pollutants and their uptake and translocation to the upper plant parts; J. Verkleij, A. Golan-Goldhirsh, Danuta Antosiewicz, J-P. Schwitzguébel, P. Schröder; 2009, 67, 10-22; ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY; 32,00; 5; 1; 32,00

- Environmental Pollution; Ectopic expression of Arabidopsis ABC transporter MRP7 modifies cadmium root-to-shoot transport and accumulation; Sylwia Wojas, J. Henning, S. Plaza, M. Geisler, O. Siemianowski, Aleksandra Skłodowska, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Danuta Antosiewicz; 2009, 157, 2781-2789; ENVIRONMENTAL POLLUTION; 32,00; 9; 3; 32,00

- Enzyme and Microbial Technology; Biosynthesis of elenium-conteining polysaccharides with antioxidant activity in liqid culture of Hericium erinaceum; Malinowska E., Krzyczkowski W., Herold F., Łapienis G., Ślusarczyk J., Suchocki P., Kuraś M., Turło J.; 2009, 44, 334-343; ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY; 27,00; 8; 2; 27,00

- European Journal of Cell; Mutations in the Saccharomyces cerevisiae vacuolar fusion proteins Ccz1, Mon1 and Ypt7 cause defects in cell cycle progression in a num1Delta background; Hoffman-Sommer M., Kucharczyk R., Piekarska I., Kozlowska E., Rytka J.; 2009, 88(11), 639-52; EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY; 27,00; 5; 5; 27,00

- European Journal of Cell Biology; Mutations in the Saccharomyces cerevisiae vacuolar fusion proteins Ccz1, Mon1 and Ypt7 cause defects in Cell cycle progression in a num1Delta background; M. Hoffman-Sommer, R. Kucharczyk, I. Piekarska, Ewa Kozłowska, J. Rytka; 2009, 88 (11), 639-52; EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY; 27,00; 5; 1; 27,00

- European Journal of Entomology; Rhythmic oscillations of alpha-amylase protein and its enzymatic activity levels in Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae); Marcin Ciuk, Piotr Bębas, Bronisław Cymborowski; 2009, , 519-528; EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- European Journal of Wildlife Research; Population genetic structure of the european kestrel Falco tinnunculus in central Poland.; R. Rutkowski, L. Rejt, A. Tereba, Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, B. Janic; 2009, 56, 3, 297-305 ; EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH; 27,00; 5; 1; 27,00

- European Journal of Wildlife Research; Muskrat (Ondatra zibethicus) decline after the expansion of american mink (Neovison vison) in Poland.; Marcin Brzeziński, J. Romanowski, M. Żmichorski, K. Karpowicz; 2009, 56, 3, 341-348; EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH; 27,00; 4; 1; 27,00

- Evolution; Population dynamics determine genetic adaptation to temperature in Daphnia; W. Van Doorslaer, R. Stoks, C. Duvivier, Anna Bednarska, L. De Meester; 2009, 63, 1867-1878; EVOLUTION; 32,00; 5; 1; 32,00

- Expert Review of Proteomics; Application of proteomic technology in the design of new effective antibacterial vaccines; Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, Michał Dadlez, Anna Grabowska, Paula Roszczenko; 2009, 6, 315-330; EXPERT REVIEW OF PROTEOMICS; 32,00; 4; 3; 32,00

- Expert Review of Vaccines; Update on Campylobacter jejuni vaccine development for preventing human campylobacteriosis; Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, P. Łaniewski, Agnieszka Wyszyńska; 2009, 8, 625-645; EXPERT REVIEW OF VACCINES; 27,00; 3; 2; 27,00

- FASEB Journal; Circadian clock and output genes are rhythmically expressed in extratesticular ducts and accessory organs of mice; Piotr Bębas, C. Goodall, Magdalena Majewska, A. Neumann, J. Giebułtowicz, P. Chappell; 2009, 23, 523-533; FASEB JOURNAL; 32,00; 6; 2; 32,00

- FASEB Journal; Mitochondrial glutathione peroxidase 4 disruption causes male infertility; M. Schneider, H. Förster, A. Seiler, H. Wehnes, A. Boersma, F. Sinowatz, C. Neumüller, A. Walch, M. Hrabé de Angelis, W. Wurst, F. Ursini, A. Roveri, Marek Maleszewski, M. Maiorino, M. Conrad; 2009, 23, 3233-3242; FASEB JOURNAL; 32,00; 15; 1; 8,00

- FEMS Microbiology Letters; Identification of a mosaic transposable element of Paracoccus marcusii composed of insertion sequence ISPmar4 (IS5 family) and an IS1247a-driven transposable module (TMo); M. Szuplewska, Dariusz Bartosik; 2009, 292, 216-221; FEMS MICROBIOLOGY LETTERS; 20,00; 2; 1; 20,00

- FEMS Microbiology Letters; Peptidoglycan-associated lipoprotein (Pal) of Gram-negative bacteria function, structure, role in the pathogenesis process and attempts at its application in immunoprophylaxis; Renata Godlewska, K. Wiśniewska, Z. Pietras, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2009, 298, 1-11; FEMS MICROBIOLOGY LETTERS; 20,00; 4; 2; 20,00

- FEMS Microbiology Letters; Characterization of the NgoAXP: phase-variable type III restriction-modification system in Neisseria gonorrhoeae; Monika Adamczyk-Popławska, M. Lower, Andrzej Piekarowicz; 2009, 300, 25-35; FEMS MICROBIOLOGY LETTERS; 20,00; 3; 2; 20,00

- Folia Geobotanica; Patterns of Genetic Diversity in Platanthera bifolia (Orchidaceae) with Respect to Life History Traits and Recent Range Expansion; Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I., Adamowski W.; 2009, 44 (2), 131-144; FOLIA GEOBOTANICA; 27,00; 4; 4; 27,00

- Forest Ecology and Management; Endozoochory by European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest across a management gradient; Bogdan Jaroszewicz, E. Pirożnikow, R. Sagehorn; 2009, 258, 11-17; FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT; 32,00; 3; 1; 32,00

- Freshwater Biology; Extended lifespan traded for diapause in Daphnia; Mirosław Ślusarczyk; 2009, 54, 2252-2262; FRESHWATER BIOLOGY; 32,00; 1; 1; 32,00

- Fundamental and Applied Limnology; Maternal experience can enhance production of resting eggs in Daphnia exposed to the risk of fish predation; Andrzej Mikulski, Joanna Pijanowska; 2009, 174, 301-305; FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY; 27,00; 2; 2; 27,00

- Gastroenterology; Down regulation of aging-related Klotho gene in experimental colitis: the role of TNF and IFN-gamma; R. Thurston, C. Larmonier, Paweł Majewski, R. Ramalingam, M. Midura-Kiela, D. Laubitz, A. Vandewalle, D. Besselsen, M. Muhlbauer, C. Jobin, P. Kiela, F. Ghishan; 2009, 11, 1-1; GASTROENTEROLOGY; 32,00; 12; 1; 8,00

- Genesis; Tet system in the brain: transgenic rats and lentiviral vectors approach; W. Konopka, K. Duniec, A. Klejman, M. Wawrzyniak, D. Owczarek, L. Gawrys, Marek Maleszewski, J. Mallet, L Kaczmarek; 2009, 47, 274-280; GENESIS; 27,00; 9; 1; 27,00

- Infection and Immunity; Activation of Human and Chicken Toll-like Receptors by Campylobacter; de Zoete, M.R., Keestra, A. M., Roszczenko, P., J. P. van Putten; 2009, 78, 1229-1238; INFECTION AND IMMUNITY; 32,00; 4; 1; 32,00

- Journal for Nature Conservation; Methods of limiting willow shrub re-growth after initial removal on fen meadows; Klimkowska, A., Dzierża, P., Kotowski, W., Brzezińska K.; Doi:10.1016/j.jnc.2009.01.002; JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION; 20,00; 4; 4; 20,00

- Journal of Applied Genetics; Mitochondria and aging: innocent bystanders or guilty parties?; Katarzyna Tońska, A Sołyga, Ewa Bartnik; 2009, 50, 55-62; JOURNAL OF APPLIED GENETICS; 20,00; 3; 2; 20,00

- Journal of Applied Genetics; The culturable bacteria isolated from organic-rich black shale potentially useful in biometallurgical procedures; Renata Matlakowska, Aleksandra Skłodowska; 2009, 107, 858-866; JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY; 27,00; 2; 2; 27,00

- Journal of Biological Rhytms; RNA interference of the period gene affects the rhythm of sperm release in moths; Joanna Kotwica, Piotr Bębas, B. Gvakharia, J. Giebułtowicz; 2009, 24, 25-34; JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS; 32,00; 4; 2; 32,00

- Journal of Ethnopharmacology; Effect of Alkaloid-Free and Alkaloid-Rich preparations from Uncaria tomentosa bark on mitotic activity and chromosome morphology evaluated by Allium Test.; Mieczysław Kuraś, R. Pilarski, Julita Nowakowska, A Zobel, Krzysztof Brzost, Danuta Antosiewicz, K. Gulewicz; 2009, 121, 140-147; JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY; 32,00; 7; 4; 32,00

- Journal of Insect Physiology; Developmental profiles of period and doubletime in Drosophila melanogaster ovary; Joanna Kotwica, M. Larson, Piotr Bębas, J Giebultowicz; 2009, 55, 419-425; JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY; 32,00; 4; 2; 32,00

- Journal of Insect Physiology; Clock-controlled rhythm of ecdysteroid levels in the haemolymph and testes, and its relation to sperm release in the Egyptian cotton leafworm, Spodoptera littoralis; Marta Polańska, Ewa Maksimiuk, Marcin Ciuk, Piotr Bębas; 2009, 55, 426-434; JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY; 32,00; 4; 4; 32,00

- Journal of Integrative Plant Biology; Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa) exhibits a lower photosynthetic plasticity than antarctic hairgrass (D. antarctica); Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, Paweł Urban; 2009, 51, 593-603; JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY; 20,00; 2; 2; 20,00

- Journal of Microbiology and Biotechnology; Inactivation of the wall-associated de-N-acetylase (PgdA) of Listeria monocytogenes results in greater susceptibility of the cells to induced autolysis.; Magdalena Popowska, M. Kusio, P. Szymańska, Zdzisław Markiewicz; 2009, 9, 932-945; JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY; 27,00; 4; 2; 27,00

- Journal of Microbiology and Biotechnology; Abundance and structure of microbial loop components (bacteria and protists) in lakes of different trophic status; Ryszard Chróst, Tomasz Adamczewski, K. Kalinowska, A. Skowrońska; 2009, 19, 858-868; JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY; 27,00; 4; 2; 27,00

- Journal of Phycology; Phylogeny and systematics of the species from the genus Euglena (Euglenaceae) with axial, stellate chloroplasts based on morphological and molecular data –, new taxa, emended diagnoses and epitypifications.; Sylwia Kosmala, Anna Karnkowska, Rafał Milanowski, Jan Kwiatowski, Bożena Zakryś; 2009, 45, 464-481; JOURNAL OF PHYCOLOGY; 32,00; 5; 5; 32,00

- Journal of Physical Chemistry B; Light-induced change of configuration of the LHCII-bound xanthophyll (tentatively assigned to violaxanthin): A resonance Raman study.; Wiesław Gruszecki, M. Gospodarek, W Grudziński, Maciej Mazur, Katarzyna Gieczewska, Maciej Garstka; 2009, 113 (8), 2506-2512; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 32,00; 6; 2; 32,00

- Journal of Pineal Research; Presence of melatonin in Daphnia magna; Magdalena Markowska, P. Bentkowski, M. Klocek, Joanna Pijanowska; 2009, 46, 242-244; JOURNAL OF PINEAL RESEARCH; 32,00; 4; 2; 32,00

- Journal of Pineal Research; Presence of melatonin in Daphnia magna; Markowska M., Bentkowski P., Kloc M., Pijanowska J.; 2009, 46, 242-244; JOURNAL OF PINEAL RESEARCH; 32,00; 4; 4; 32,00

- Journal of Plant Physiology; Differential response of antioxidant systems in leaves and roots of barley subjected to anoxia and post-anoxia; Marta Skutnik, Anna Rychter; 2009, 166, 926-937; JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Lethaia; Conodont affinity of the enigmatic Carboniferous chordate Conopiscius; Jerzy Dzik; 2009, 41, 31-48; LETHAIA; 32,00; 1; 1; 32,00

- Lethaia; Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland; P. Grzelak, Grzegorz Niedźwiedzki, Aleksandra Skawina; 2009, 41, 34-45; LETHAIA; 32,00; 3; 1; 32,00

- Life Sciences; Spectroscopic studies and microscopic imaging of semi-lamellar systems as compared with the native ones; Gieczewska K., Gruszecki W.I., Grudzinski W., Mazur R., Mostowska A. and Garstka M.; 2009, 2, 165-166; LIFE SCIENCES; 27,00; 6; 6; 27,00

- Limnologica; Aquatic and wamp plant communities as indicators of habitat properties of astatic water bodies in north-eastern Poland; Stanisław Kłosowski, Ewa Jabłońska; 2009, 39, 115-127; LIMNOLOGICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Mechanisms of Ageing and Development; Induction of senescence with doxorubicin leads to increased genomic instability of HCT116 cells; M. Śliwińska, G. Mosieniak, K Wolanin, A. Babik, K. Piwocka, A. Magalska, J. Szczepanowska, Jan Fronk, E. Sikora; 2009, 130, 24-32; MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT; 32,00; 9; 1; 32,00

- Mutation Research; Cockayne syndrome group B protein is engaged in processing of DNA adducts of lipid peroxidation product trans-4-hydroxy-2-nonenal; L. Maddukuri, E. Speina, M. Christiansen, D. Dudzinska, J. Zaim, T. Obtulowicz, S. Kabaczyk, M. Komisarski, Z. Bukowy, J. Szczegielniak, A. Wojcik, J. T. Kusmierek, T. Stevnsner, V. A. Bohr B. Tudek; 2009, 666, 1-2, 23-31; MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS; 32,00; 15; 1; 8,00

- Nephrol Dial Transplant; Rapamycin, unlike cyclosporine A, enhances suppressive functions of in vitro- induced CD4+CD25+ Tregs; Bocian K., Borysowski J., Wierzbicki P., Wyzgał J., Kłosowska D., Białoszewska A., Pączek L., Górski A., Korczak-Kowalska G.; 2009, doi: 10.1093/ndt/gfp586; NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION; 32,00; 9; 4; 32,00

- Nucleic Acid Research; Human mitochondrial RNA turnover caught in flagranti: involvement of hSuv3p helicase in RNA surveillance; Roman Szczęsny, L. Borowski, L. Brzeźniak, Aleksandra Dmochowska, Kamil Gewartowski, Ewa Bartnik, Piotr Stępień; 2009, 38, 279-298; NUCLEIC ACIDS RESEARCH; 32,00; 7; 5; 32,00

- Oncology Reports; Breast cancer as a mitochondrial disorder; K. Plak, A. Czarnecka, T. Krawczyk, Paweł Golik, Ewa Bartnik; 2009, 21, 845-851; ONCOLOGY REPORTS; 20,00; 5; 2; 20,00

- Palaios; Gastropod egg capsules preserved on bivalve shells from the Lower Jurassic (Hettangian) of Poland; Zatoń M., Niedźwiedzki G., Pieńkowski G.; 2009, 24, 568-577; PALAIOS; 32,00; 3; 1; 32,00

- Physiologia Plantarum; Changes of alternative oxidase activity,capacity and protein content in leaves of Cucumis sativus wild-type and MSC16 mutant grown under different light intensities; I. Florez-Sarsa, M. Ostaszewska, A. Galle, J. Flexas, Anna Rychter, M. Ribas-Carbo; 2009, , 419-426; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 6; 1; 32,00

- Physiologia Plantarum; Chilling stress and mitochondrial genome rearrangement in the MSC16 cucumber mutant affect the alternative oxidase and antioxidant defense system to a similar extent; Bożena Szal, Katarzyna Łukawska, I. Zdolińska, Anna Rychter; 2009, 137, 435-445; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 4; 3; 32,00

- Plant Physiology and Biochemistry; BN-PAGE analysis of the respiratory chain complexes in mitochondria of cucumber MSC16 mutant; Izabela Juszczuk, Anna Rychter; 2009, 47, 397-406; PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Plant Science; Global analysis of gene expression in maize leaves treated with low temperature. I. Moderate chilling - 14oC; Joanna Trzcińska-Danielewicz, A. Bilska, Jan Fronk, Piotr Zielenkiewicz, E. Jarochowska, M. Roszczyk, M. Jończyk, E. Axentowicz, M. Skoneczny, Paweł Sowiński; 2009, 177, 648-658; PLANT SCIENCE; 27,00; 10; 4; 27,00

- Planta; Genetic analysis of functional redundancy of BRM ATPase and ATSWI3C subunits of Arabidopsis SWI/SNF chromatin remodelling complexes; Rafał Archacki, T Sarnowski, J. Puzio, K. Brzeska, Marta Prymakowska-Bosak, C. Koncz, Andrzej Jerzmanowski; 2009, 229 (6), 1281-1292; PLANTA; 32,00; 7; 3; 32,00

- Polish Journal of Ecology; Autotrophic versus heterotrophic production and components of trophic chain in humic lakes: the role of microbial communities; Jasser, I., Kostrzewska-Szlakowska, I., Ejsmont-Karabin, J., Kalinowska, K., Węgleńska, T.; 2009, 57, 423-439; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 5; 1; 13,00

- Polish Journal of Ecology; Impact of the invasive species Elaeagnus angustifolia L. on vegetation in Pontic desert steppe zone (southern Ukraine); Barbara Sudnik-Wójcikowska, I. Moysiyenko, P. Slim, Ireneusz Moraczewski; 2009, 57, 269-281; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 4; 2; 13,00

- Polish Journal of Ecology; Long-term changes of mollusks assemblages in bottom sediment of small, semi-isolated lakes of different trophic state; Andrzej Kołodziejczyk, K. Lewandowski, A. Stańczykowska; 2009, 57, 331-339; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 3; 1; 13,00

- Polish Journal of Ecology; Reduced diversity and stability of chironomid assemblages (Chironomidae, Diptera) as the effect of moderate stream degradation; Paweł Koperski; 2009, 57, 377-390; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 1; 1; 13,00

- Polish Journal of Ecology; Relict invertebrates in lacustrine habitats: life history of Pallaseopsis quadrispinosa (Sars, 1867) (Amphipoda: Gammaridae) in a deep mesotrophic lake; Andrzej Kołodziejczyk, W Niedomagała; 2009, 57, 663-674; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 2; 1; 13,00

- Polish Journal of Ecology; Autotrophic versus heterotrophic production and components of trophic chain in humic lakes: the role of microbial communities; Jasser I., Kostrzewska-Szlakowska I., Ejsmont-Karabin J., Kalinowska K., Węgleńska T.; 2009, 57(3), 423-439; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 5; 5; 13,00

- Polish Journal of Ecology; The morphological variability of Convallaria majalis L. in natural and cultivated populations in three regions of Poland; I. Kosiński, Halina Galera, K. Chwedorzewska; 2009, 57, 473-482; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 3; 1; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; Image databases as a natural model for presenting the natural and anthropogenic environment; Marek Ostrowski; 2008, 17, 23-26; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 1; 1; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; Qualitative and quantitative changes of potentially pathogenic fungi in a hydrophyte wastewater treatment plant; A. Biedunkiewicz, Teresa Ozimek; 2009, 17, 161-166; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 2; 1; 13,00

- Proteins - Structure Function and Bioinformatics; Native state dynamics and mechanical properties of human topoisomerase I within a structure based coarse-grained model; O. Szklarczyk, Krzysztof Staroń, M. Cieplak; 2009, 77, 420-431; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS; 32,00; 3; 1; 32,00

- Proteomics Clinical Applications; An integrated LC-ESI-MS platform for quantitation of serum peptide ladders. Application for colon carcinoma; J Ostrowski, Michał Dadlez; 2009, 2, 923-946; PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS; 13,00; 2; 1; 13,00

- Reproductions; Spindle assembly checkpoint-related failure perturbs early embryonic divisions and reduces reproductive performance of LT/Sv mice; Z. Maciejewska, Z Polański, Katarzyna Kisiel, J Kubiak, Maria Ciemerych; 2009, 137, 931-942; REPRODUCTION; 32,00; 5; 2; 32,00

- Restoration Ecology; Vegetation re-development after fen meadow restoration by topsoil removal and hay transfer; A. Klimkowska, Wiktor Kotowski, R. Van Diggelen, A. Grootjans, P. Dzierża, K. Brzezińska; 2009, DOI: 10.1111/j.1526-100X.2009.00554.x; RESTORATION ECOLOGY; 27,00; 6; 1; 27,00

- Restoration Ecology; Vegetation re-development after fen meadow restoration by topsoil removal and hay transfer; Klimkowska A.., Kotowski W., Van Diggelen R., Grootjans A.P., Dzierża P., Brzezińska K.; 2009, 10.1111/j.1526-100X.2009.00554; RESTORATION ECOLOGY; 27,00; 6; 4; 27,00

- Taxon; Generic delimitations within the Sium alliance (Apiaceae tribe Oenantheae) inferred from cpDNA rps16-5'trnK(UUU) and nrDNA ITS sequences; Krzysztof Spalik, S Downie, M Watson; 2009, 58, 735-748; TAXON; 32,00; 3; 1; 32,00

- Veterinary Parasitology; Babesia canis and other tick-borne infections in dogs in Central Poland; Renata Welc-Falęciak, A Rodo, Edward Siński, Anna Bajer; 2009, 166, 191-198; VETERINARY PARASITOLOGY; 32,00; 4; 3; 32,00

- Waste Management; Nanoparticles: Their potential toxicity, waste and environmental management; Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, Jerzy Golimowski, Paweł Urban; 2009, 29, 2587-2595; WASTE MANAGEMENT; 32,00; 3; 2; 32,00

- Zygote; Decrease in CD9 content and reorganization of microvilli may contribute to the oolemma block to sperm penetration during fertilization of mouse oocyte; E. Zyłkiewicz, Julita Nowakowska, Marek Maleszewski; 2009, 26, 1-7; ZYGOTE; 13,00; 3; 2; 13,00


: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I

Pobieranie 286.09 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna