Ankieta konsultacyjnaPobieranie 12.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.57 Kb.
Załącznik do uchwały Nr XXIV/140/13

Rady Powiatu Żyrardowskiego

z dnia 13 lutego 2013r.
POWIAT ŻYRARDOWSKI

ANKIETA KONSULTACYJNA

dotycząca zmiany granic Powiatu Żyrardowskiego
Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi na poniższe pytanie i postawienie znaku „X” w kratce pod wybraną przez Państwa odpowiedzią. Udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi lub nieudzielenie żadnej odpowiedzi powoduje nieważność głosu. Warunkiem uwzględnienia ankiety w toku konsultacji jest także wypełnienie metryczki identyfikującej osobę wypełniającą.
Czy jesteś za zmianą granic Powiatu Żyrardowskiego polegającą na wyłączeniu
z Powiatu Żyrardowskiego części Gminy Radziejowice, obejmującym obszar sołectw: Adamów – Wieś , Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna, i włączeniu tych sołectw do Powiatu Grodziskiego – Gmina Grodzisk Mazowiecki?Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się


Dane osoby wypełniającej:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………

Adres zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego*
……………………………………………………………………………………
Numer PESEL:
Własnoręczny podpis

wypełniającego ankietę

…………………………* Art. 25 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna