Anna hau – dr nauk humanistycznych, językoznawstwo; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (filologia rosyjska, 1997); zatrudniona w Uniwersytecie Gdańskim w 1999 r.; staż w Studium Języków Obcych Uniwersytetu w BonnPobieranie 8.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar8.45 Kb.
ANNA HAU dr nauk humanistycznych, językoznawstwo; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (filologia rosyjska, 1997); zatrudniona w Uniwersytecie Gdańskim w 1999 r.; staż w Studium Języków Obcych Uniwersytetu w Bonn (Niemcy, 2001); doktorat w UG pod kierunkiem prof. UG dr hab. M. Grabskiej –Potrzeby językowe słuchaczy kursów języków obcych (2011); obecnie adiunkt w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Filologii Wschodniosłowiańskiej UG; pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich (od 2013); członek Rady Programowej KRK w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; członek Komitetu Redakcyjnego tomów zbiorowych „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej II (Gdańsk 2004) oraz „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011); członek Komitetu Redakcyjnego rocznika „Studia Rossica Gedanensia” (od 2014).

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z tożsamością językową, potrzebami językowymi i motywacją w nauce języków w aspekcie kulturowym i socjolingwistycznym; autorka i współautorka licznych artykułów i rozdziałów w książkach, m.in. Język ojczysty a tożsamość narodowa (w:) Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej (Gdańsk 2013), Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się potrzeb i motywacji w nauce języków obcych (na podstawie badań słuchaczy kursów języków obcych w Polsce i na Białorusi (w:) „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu” (2012), Różne kultury różne kobiety? Obraz kobiet w Polsce i na Białorusi na podstawie badań motywacji do nauki języków obcych (w:) Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Obraz kobiety w języku i literaturze (Poznań 2011), Wpływ języka ojczystego na kształtowanie się potrzeb życiowych (w:) Język, społeczeństwo, wartości (Bydgoszcz 2008), Potrzeba językowa – determinant (w:) „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej (Gdańsk 2004); publikuje w języku polskim i rosyjskim.

Uczestnictwo w 13 ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; realizacja 2 uczelnianych grantów badawczych, m.in. przeprowadzenie badań ankietowych w Uniwersytecie w Bonn (Niemcy); ukończone warsztaty Case Studies (Uniwersytet Gdański 2013). Kontakty naukowe z Danielem Bunciciem z Uniwersytetu w Bonn i Sarą Heagi z Uniwersytetu w Kolonii.

Działalność organizacyjna: członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego Актуальные вопросы преподавания РКИ в польских школах и вузах (we współpracy z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz Państwowym Uniwersytetem Niżegorodskim, 2013), Seminarium Jubileuszowego Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej (2013), Metoda gry intelektualnej w nauczaniu (2015), Seminarium Jubileuszowego Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów (2015), cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji naukowych: Słowa, słowa, słowa …” w komunikacji językowej; opiekun pedagogicznych praktyk studenckich.W przeszłości współpraca z Polskim Radiem dla Zagranicy (korespondencja w języku rosyjskim), współpraca z Nadbałtyckim Centrum Kultury – członek Komitetu Organizacyjnego pięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ludów Północy.

Nagrodzona Zespołową Nagrodą Naukową Rektora UG I stopnia za książkę „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej III (Gdańsk 2013); odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2013).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna