Announcement no. 1 OrganizersPobieranie 72.61 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar72.61 Kb.

Aline 9line 8nnouncement no. 1

-
ORGANIZERS


Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

- Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

- Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

- Uniwersytet Zielonogórski

- Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

- Global Partnership Management Institute (Kanada/USA)


PARTNERS

- Uniwersytet w Równym (Ukraina)

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Sekcja Resocjalizacji

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont

- Zakład Poprawczy w Poznaniu

- Stowarzyszenie KARAN

wish to invite you to III International Scientific Conference

from the series „Contexts of Effectiveness…” entitled:


Determinants of the efficiency of support people

at risk of social exclusion
The patronage
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

(The Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences)
Location

Seat of Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,

Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2


Date


25 – 26 May 2015

P
I. The Honorary Committee
rof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, WWSSE Środa Wlkp.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM Poznań

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM Poznań

Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki, GSW Milenium

Prof. dr hab. Anatoli Demanichuk, MEGU w Równym, Ukraina

Prof. dr hab. Pavel Mühlpachr, ISM w Brnie, Czechy

Prof. dr Charles Wankel, St. John’s University, New York, USA

Prof dr Hamid Kazeroony, European Academy of Management, Minnesota State Colleges, Universities Inver Grove, Minnesota, USA

Prof. George Nelson, Brigham Young University w Provo, Utah, USA

Prof Ph.D. Peter Odrakiewicz, Ambassador Academy of Management, USA

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK w Toruniu

Dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK w Toruniu

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szewc, prof. UMK w Toruniu

Dr Hubert Paluch, Rektor GSW Milenium


II. The Scientific Committee

Komitet naukowyProf. zw. dr hab. Dzierżymir Jankowski, GSW Milenium

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium WSNS

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński, AWF Poznań

Prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, UAM Poznań

Dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jerzy Eider, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ w Zielonej Górze

Dr hab. Wojciech J. Maliszewski, prof. GSW Milenium

Dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Dr hab. Jurij Pelekh, prof. MEGU w Równym, Ukraina

Dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Marek Walancik, prof. WSB Dąbrowa Górnicza

Dr hab. Jan Włodarek, prof. WWSSE Środa Wlkp.

Dr Przemysław Frąckowiak, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp.

Dr Anna Knocińska, PPRiRS, GSW Milenium

Dr Ewa Koprowiak, AWF Poznań

Dr Ewa Kowalska, Uniwersytet Zielonogórski

Dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Uniwersytet Szczeciński

Dr Jolanta Spętana, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp.

Dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Michał Szykut, PPRiRS, WSKS, UMK w Toruniu


D
III. Organizing Committee
r Agata Woźniak, GSW Milenium

Dr Tomasz Siwiec, UMK Toruń

Dr Joanna Rajewska de Mezer, PPRiRS, UAM

Dr Danuta Krzysztofiak, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp.

Dr Iwona Gawrecka, GSW Milenium

Mgr Sebastian Dec, PPRiRS, NBAP

Mgr Sylwia Dec, PPRiRS, NBAP,

Mgr Anna Hedrych-Stanisławska, PPRiRS, GSW Milenium

Mgr Sylwia Jabłońska, PPRiRS, GSW Milenium,

Mgr Joanna Kryza, PWSZ Piła

Mgr Wojciech Mroczkowski, PPRiRS, WSKS

Mgr Elżbieta Stępa, PPRiRS

Mgr Bożena Szot, PPRiRS, NBAP

Mgr Michał Tkaczyk, PPRiRS, NBAP


IV. Introduction

Dynamic changes within functioning of modern societies, emphasizing developmental trends, also show many areas of failure, resulting in the risk of marginalization and social exclusion of individuals and groups. The transformations of the global and socio-economic consequences in the society of permanent risk and culture of individualism increasingly need to generate supporting activities involving the prevention and social rehabilitation. Threat of exclusion outside of socially and culturally demarcated framework, distanced individuals not only on the socio-economic and existential stabilization, but also increases the risk of pathologization and destabilization of key areas of life: family, career, and educational.

Appearing in many analyses of modern societies categories of social disharmony, educational opportunities, roads spacing human biographies and social inequalities, setting a new perspective of social life, imply also a continuing need for updating methods and forms of support. Effective social support in this perspective can mean both social capital start-up resources for strengthening and readaptation potential, and reduce stigmatizing effects of social exclusion.

Use of this to environmental and institutional support resources, as well as self-leveling capability of negative effects of crisis, are a consequence of the quality of life and positive adaptation to the unstable situation of social change.

What appears to mean foregoing the need for reinterpretation of social pedagogy in relation to various forms of social exclusion, following a thorough attention to the construction of social capital to participate along with active forms of support, the idea of subsidiarity, of community and social rescue prolific output refers to the social sciences. Undertaken an interdisciplinary discourse, covering both theoretical aspect as well as an analysis of the practice area of support and assistance will make it possible to update outline dimensions of contemporary social reality.

The aim of the conference is to discuss areas of life threatened by various forms of exclusion and conditions, opportunities and examples of effective support to a significant social problem, which is social exclusion. Outlining the perspectives of social exclusion phenomenon with representatives of the social sciences including: educators, sociologists, psychologists and practitioners in the area of social assistance, social work and rehabilitation, and the group of students will in concept to the co-organizers of the debate around the current dimensions of social life.V. Conference objective:

The proposed issue of the conference focuses on the following areas:

- forms, context and contemporary image of social exclusion,

- dimensions of exclusion within the educational and education environment,

- exclusion in the area of rehabilitation and social work,

- effective forms of support to the phenomenon of social exclusion,

- preventive measures against the threat of social exclusion is.
The conference includes:


  1. Scientific session plenary and panel discussions (deliberations will be conducted in the form of delivering speeches and messages in the discussion, thematic sections will be determined depending on the number of applications),

  2. Practical training workshops, separately certified.


VI. Agenda:
Day 1 - 25.05.2015

900-1045 registration of the participants

1100-1130 conference opening

1130-1200 speeches by special guests

1200-1300 plenary session

1300-1320 coffee break

1320-1520 plenary session

1530-1600 dinner

1600-1800 panel sessions

Day 2 - 26.05.2015

1000-1200 plenary session

1200-1230 summary of scientific sessions

1230-1300 dinner

1300-1430 workshops

1430-1445 coffee break

1445-1615 workshops
VII. Organizational information:

1. A filled application form and the summary of the presentation shall be sent via the email to the following address: pracownia@milenium.edu.pl until 15.04.2015. The application form can be found in the attachment. The length of the summary cannot exceed one page of the standardized text (1800 characters).


2. Information concerning the detailed program of the conference will be sent after closing the list of the conference participants.
3. The participation in the conference is paid in accordance with this table:


No.

Conference participants

Registration fee

Workshop fee

1.

research and teaching staff of the universities

200 PLN

50 PLN

2.

working staff, practitioners from the institutions

100 PLN

50 PLN

3.

students

10 PLN

20 PLN

The payment shall be made to the bank account of WWSSE w Środzie Wlkp., ul. Surzyńskich 2, no 78 1020 4160 0000 2202 0121 5011 with the annotation KONFERENCJA MAJ 2015.

The registration fee will include the conference materials and publications of the qualified materials in monograph and one presentation copy.
4. The participation in the training workshops will be separately certified. There is a possibility of enrolling in the workshops for the people who are not participating in other parts of the conference. The details will be sent after closing the lists of participants. Workshops will be in Polish. Proposals of the workshops:
    

No.

Workshop topic

Description

Moderator

1.

Model współpracy w pomaganiu.

Od problemów do rozwiązań


Celem warsztatu jest omówienie i praktyczne zastosowanie (ćwiczenia) podstawowych założeń modelu współpracy z klientem. Klientem może być pojedyncza osoba, rodzina lub grupa (np. edukacyjna, wsparcia itp.). W modelu współpracy osoba pomagająca (np. nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta) koncentruje się na zbudowaniu określonych warunków relacji aktywizującej klienta do: sprecyzowania celu, poszukiwania rozwiązań oraz warunków zmiany. Modele inspirowane są ideami postmodernistycznymi.

dr Agata Woźniak,

GSW Milenium2.

Wykorzystanie elementów terapii poznawczo-behawioralnej w pracy indywidualnej nad zmianą

Celem warsztatu jest ukazanie zależności między myśleniem – uczuciami –odczuwaniem – działaniem oraz prezentacja i ćwiczenie wybranych technik stosowanych w podejściu poznawczo-behawioralnym w celu podjęcia zmiany, przerwania łańcucha błędnych przekonań blokujących pożądane zachowania jednostki. Prezentowane techniki mogą wzbogacić warsztat pracy osób pracujących w obszarze edukacji, wychowania, pomocy społecznej, kurateli sądowej.

mgr Zofia Kowalska,

Zakład Poprawczy

w Witkowie,

Pracownia Psychoedukacji PROGRES
3.

Rozpoznawanie preferencji i motywacji wychowanków metodą prof. George’a Nelsona

Warsztaty zorientowane będą na prezentację propagowanej przez prof. G. Nelsona metody rozpoznawania różnych typów temperamentów. Za pomocą prostego narzędzia diagnostycznego możliwym jest poznanie i zrozumienie preferencji determinujących sposób działania oraz podejmowania decyzji i wyborów życiowych podopiecznych. Spojrzenie na świat przez pryzmat drugiej osoby, zrozumienie i zaakceptowanie różnic w sposobie postrzegania rzeczywistości ułatwia dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Prezentowana metoda ma swoje źródło w teorii typów psychologicznych Junga i nawiązuje do Klasyfikatora Temperamentu Davida Keirsey’a.

mgr Sylwia Dec,

mgr Anna Kruszyk-Pytlik,

Zakład Poprawczy

w Poznaniu4.

Warsztaty teatralne w twórczej resocjalizacji

Celem warsztatu jest omówienie oraz praktyczne zastosowanie elementów techniki aktorskiej i ćwiczeń w pracy nad spektaklem w procesie resocjalizacji:

1. większa świadomość siebie i osobistych środków wyrazu w kontaktach interpersonalnych (barwa głosu, dykcja, mimika, gestykulacja, wzrok, energia);


2. większe poczucie własnej wartości poprzez tworzenie i kreowanie postaci teatralnych ze szczególnym przesłaniem;

3. uświadomienie, nazwanie i przedstawienie emocji w przestrzeni teatralnej; 4.praca zespołowa podstawą pracy w teatrze; 5. odpowiedni dobór scenariusza kluczem do sukcesu.mgr Dorota Bierkowska, Pedagogium WSNS

5.

Rozwój kompetencji psychologicznych jako element profilaktycznego zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Kompetencje psychologiczne stanowią podstawę funkcjonowania jednostek w kontaktach z innymi. Ich rozwój spełnia niebagatelną rolę w zapobieganiu wykluczeniu na różnych etapach rozwoju. Pewność siebie, motywacja , inteligencja emocjonalna to tylko niektóre z kompetencji, które rozwijane w odpowiedni sposób stanowić mogą również formę wsparcia w procesie adaptacji społecznej. Warsztat ma na celu pokazanie znaczenia i roli kompetencji psychologicznych w rozwijaniu kapitału ludzkiego.

mgr Magdalena Ignaczak, firma MIGNA

6.

Rozwój kompetencji społecznych jako skuteczna forma wsparcia kapitału ludzkiego

Wykluczenie społeczne powoduje wycofanie różnych grup społecznych z przestrzeni edukacyjnej, świadomościowej, inspiracyjnej, materialnej. Kompetencje społeczne, takie jak m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiają jednostkom na różnych etapach życia budowanie przynależności do wspólnoty lub społeczeństwa. Warsztat ma na celu wskazanie znaczenia kompetencji społecznych zarówno w profilaktyce, jak i w efektywnym wspieraniu osób zagrożonych i wykluczonych społecznie.

mgr Beata Zięba,

firma GET BETTER7.

Usługi asystenckie w procesie aktywizacji 

i reintegracji społecznej osoby z niepełnosprawnością

Warsztat ma na celu przedstawienie metody wspierania i aktywizacji osób 

z niepełnosprawnościami w obszarze społecznym i zawodowym, uwzględniając m.in.: specyfikę modelu asystentury funkcjonalnej i specjalistycznej, modele usług asystenckich upowszechnianych przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe, formalno-prawne uwarunkowania oraz dobre praktyki w kontekście usług asystenckich.mgr Anna Puławska-Rodzik, 

dr Małgorzata Franczak,

Fundacja Eudajmonia


8.


Praca socjalna i terapeutyczna z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Celem warsztatu jest prezentacja założeń oraz wskazówek metodycznych wykorzystywanych w pracy z rodziną wieloproblemową (w tym borykającą się z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz doświadczającą przemocy). Etapowy model postępowania, opierający się na nawiązaniu kontaktu, wnikliwej diagnozie, planowaniu pomocy oraz realizacji działań wspierających przy jednoczesnej (intensywnej) pracy nad motywacją do zmiany, może zostać wykorzystany w codziennej działalności zawodowej specjalistów pracy socjalnej, asystentów rodziny czy terapeutów.

Aneta Kaczmarek,

asystent rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu


Zofia Waszak,

specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Zielińcu 


Lp.

Workshop topic

Description

Moderator

1.

Warsztat metodologii jakościowej – grupa zaawansowana

Zagadnienia dla grupy zaawansowanej:

1) omówienie podstawowych funkcjonalności programu do analiz jakościowych Atlas TI

2) własności indukcyjnego budowania wniosków

2) analiza wcześniej przeprowadzonych wywiadów swobodnych

3) kodowanie wywiadów oraz budowanie kategorii

4) analiza materiałów wizualnych

5) próby budowania hipotez badawczych


prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania, kierownik licznych studiów podyplomowych, członek polskich i zagranicznych towarzystw branżowych oraz rad naukowych czasopism, m.in. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review"; Członek Editorial Board, pisma e-methodology; Przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Kierownik i realizator wielu grantów naukowych, autor licznych publikacji. Specjalizuje się w metodologii jakościowej.

2.

Warsztat metodologii jakościowej – grupa początkująca

Zagadnienia dla grupy początkującej:

1) mocne i słabe strony metod jakościowych w praktyce badawczej

2) idea triangulacji metodologicznej i jej konsekwencje praktyczne

3) przygotowanie wywiadu swobodnego i narracyjnego - ćwiczenia

4) konstruowanie dyspozycji i pytań do wywiadów

5) konstruowanie sytuacji wywiadu i interakcja badacz-badany

6) ogólne zasady prowadzenia badań fokusowych

7) szanse i zagrożenia techniki fokusowej

8) prezentacja przeprowadzonych przez prowadzących wywiadów i fokusów


dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki
Pracownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania, specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych, medycznych i marketingowych. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych w ramach których odpowiadał za metodologię badań jak również podejmował się ich realizacji.

       

5. The accommodation with breakfast and supper must be booked and paid by the participants on their own. The organizers recommend:

(1.) Hotel Szablewski http://szablewski.pl/

(2.) Hotel Almarco http://www.almarco.pl/

(3.) Hotel Wielkopolanka http://www.hotelwielkopolanka.pl/Hotel.html

(4.) Hotel Podróżnik http://www.hotel-podroznik.pl/


6. The text for publication shall be submitted in the electronic version (to the following address: pracownia@milenium.edu.pl) no later than by 30.05.2015. The text must obtain positive review in order to be printed. The authors of the texts which have been qualified for printing will receive one original presentation copy. This copy will be sent by post to the address indicated in the Application Form.
7. Editorial requirements:

 please put the following details in the left top corner of the front page: name, surname, degree


or scientific title, name of school/ affiliated institution;

 title, abstract and key words in Polish and English,

 volume – maximum one publishing sheet (40 000 characters),

 file form Microsoft Word, font Times New Roman – size 12, interspaces 1,5;

 bibliography compiled alphabetically at the end: Adler A., Sens życia, Warszawa 1986.

 footnotes according to the pattern:

A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008, s. 451.

C. Piecuch (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków 2006.

M. Kryszczuk, Społeczne aspekty nowych mediów, „Studia Socjologiczne” 2002, nr 2, s. 107.

B. Gołębniak, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2010, s. 109.


8. Additional information, applications, texts:

dr Przemysław Frąckowiak: tel. 500 002 126, mgr Sylwia Jabłońska: tel. 502 910 392adres e-mail: pracownia@milenium.edu.plUwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną

WWSSE – Środa Wlkp., ul. Surzyńskich 2, 25-26 maja 2015 roku

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna