Antkowiak W., Maciejewska I. 1999. Budowa oraz zmienność morfologiczna kwiatów pełnik europejskiegoPobieranie 14.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.99 Kb.

 • Antkowiak W., Maciejewska I. 1999. Budowa oraz zmienność morfologiczna kwiatów pełnik europejskiego (Trollius europaeus L.). Bibliotheca Fragmenta Agronomia 6: 97-105.

 • Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I. 2002. Morfologia ziarn pyłku krajowych gatunków z rodzaju Anemone L. Annales UMCS sec. Horticultura 10: 11-17.

 • Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I. 2003: Morfologia porównawcza ziarn pyłku Pyrus communis L. i Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin. 13: 71-77.

 • Bednorz L., Maciejewska-Rutkowska I., Wrońska-Pilarek D., Fujiki T. 2005. Pollen morphology of the Polish species of the genus Sorbus L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(4): 315-322. 

 • Bednorz L., Walkowiak R., Maciejewska-Rutkowska I., Moliński K. 2006. Seed variability of the Polish species of the genus Sorbus. Dendrobiology 55: 3-9.

 • Bylka W., Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Witkowska-Banaszczak E., Okarma H. 2004. Zmienność fitochemiczno-morfologiczna wybranych populacji Trollius europaeus L. V Konferencja. Flawonoidy i ich zastosowanie. Rzeszów 2004. 58-70.

 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Flora naczyniowa i roślinność rezerwatu "Ostrów Panieński" koło Chełmna [Vascular flora and plant communities of the "Ostrów Panieński" reserve near Chełmno]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1-4(24): 61-87.

 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Warunki przyrodnicze rezerwatu "Ostrów Panieński" koło Chełmna w ujęciu historycznym [Ecology of the "Ostrów Panieński" reserve near Chełmno; a historical review]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1-4(24): 39-59.

 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Zmiany we florze rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński” koło Chełmna w latach 1965-2001. [w:] J. Holeksa (red.) Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Część 2. Studia Naturae, PAN Kraków 54(2): 121-132.

 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W. 2008. Morphological variability of leaves of Trollius europaeus L. orginated from Wielkopolska province (western Poland) Botanika-Steciana 12:

 • Jędras L., Maciejewska-Rutkowska I. 2007. An ecological and geographical characteristic of vascular flora in the upper tract of the Kosa river valley and lake Czaple (Zachodniopomorskie province). Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 6(1): 13-25.

 • Kluza M., Król S., Maciejewska I. 1999. Present condition and some threats of vegetation within the area of given-up excavations of varve loams and boulder-clays in the south-west prt of Poznań city. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 310: 256-266.

 • Kluza M., Maciejewska I. 1998. Nowe stanowiska Listera ovata (L.)R.Br. i Dactylorhiza incarnata (L.)Soó w Poznaniu. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, 2: 135-137

 • Kluza M., Maciejewska I. 1999. Struktura populacji listery jajowatej (Listera ovata) oraz kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata) w obrębie użytków ekologicznych w południowozachodniej części Poznania. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Bot. 2, 316: 67-76.

 • Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Dendroflora of three complexes of afforestations in south-western part of Poznań. Botanika-Steciana 12: 101-109.

 • Król S., Kluza M., Maciejewska I. 1998. Wykaz roślin naczyniowych i ich ugrupowania ekologiczne w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu (użytki ekologiczne „Kopanina I” i „Kopanina II”). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 301: 49-78

 • Maciejewska I. 1997. Pollen morphology of the Polish species of the family Caprifoliaceae. 1. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 66(2): 133-142.

 • Maciejewska I. 1997. Pollen morphology of the Polish species of the family Caprifoliaceae. 2. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 66(2): 143-151.

 • Maciejewska I. 1998. Seed and stonwe morphology of the Polish species of the family Caprifoliaceae. Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(2): 189-214.

 • Maciejewska I. 1999. Notes f fruit development and fruit type of Kolkowitzia amabilis Graebn. – Uwagi na temat rozwoju i typu owocu u Kolkwitzia amabilis Graebn. Rocznik Dendrologiczny 47: 77-83.

 • Maciejewska I., Wrońska-Pilarek D. 1998. Struktura populacji roślin drzewiastych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (Park Krajobrazowy Promno). Biuletyn Parków Krajobrazowych 3(5): 67-78.

 • Maciejewska I., Zatorski J. 1999. Ogród Dendrologiczny na Sołaczu. Kronika Miasta Poznania 3: 201-214.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W., Jagodziński A.M., Bylka W., Witkowska-Banaszczak E. 2007: Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies 16(4): 595-605.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Bednorz L. 2004. SEM and stereoscope microscope observations on the seeds of the Polish species of the genus Sorbus L. (Rosaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 73(4): 293-300.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Bednorz L., Fujiki T. 2007. SEM observations of pollen grains, fruits and seeds of the Pieniny Mountains (south Poland) endemic species Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. (Brassicaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(2): 127-132.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Łopatka I., Rutkowski P. 2004. Stan aktualny szaty roślinnej na przesuszonych siedliskach bagiennych w okolicy Jeziora Kamińsko (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka). Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski: 118-134.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Rutkowski P., Kluza-Wieloch M., Andrzejewska M. 2008. Population of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) and its participation in local plant communities within the ecological useland "Kopanina I" in Poznań. Botanika-Steciana 12: 45-51.

 • Maciejewska-Rutkowska I., Rutkowski P., Wrońska-Pilarek D. 2001. Zbiorowiska leśne rezerwatu „Las Liściasty w Promnie” koło Poznania oraz ich przemiany w ciągu ostatnich 25 lat. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika, 50: 81-103

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2003. Powiązanie typologii leśnej z fitosocjologią szansą na skuteczną ochronę środowiska leśnego. [w:] A.T. Miler. 2003. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań: 387-398.

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2003. Próba określenia wskaźnikowej roli roślin gruntów rolnych pod kątem klasyfikacji siedliskowych typów lasu. [w:] S. Zając, W. Gil. 2003. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Problemy współczesnego leśnictwa. 1. Zalesienia w Europie. Doświadczenia i zamierzenia. IBL. Warszawa: 184-190

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2004. Coniferous mixed mesic forest as an example of divergence between a forest site type and unit of potential natural vegetation. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, Poznań 69: 315-322

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2004. Lasy Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka. Ten Świat: 19-21.

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2004. Regeneration of the forest ecosystem in the approx 170-year-old pine-stand in the formerly arable area. Ecological Questions. 5: 133-144.

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Inwentaryzacja siedlisk. [w:] B. Ważyński (red.) Poradnik urządzania lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa: 130-159

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2006. The effect of garde n plum-tree (Prunus domestica L.) on the development of European horn-beam (Carpinus betulus L.). Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5(1): 57-62.

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Charakterystyka siedliskowa stanowisk Buxbaumia aphylla Hedw. w nadleśnictwie Smolarz. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 57: 69-76.

 • Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Łabędzka M. 2002. Właściwy dobór składu gatunkowego drzewostanów jako jeden ze sposobów walki z czeremchą amerykańską (Prunus serotina Ehrh.) na przykładzie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka. Acta Scientiarum Polonorum Poznań.2(2): 59-73.

 • Szwed W., Maciejewska-Rutkowska I., Szafrański F. 2001. Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Jezioro Bolechowskie” (Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”). Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 7(9): 71-96.


Pobieranie 14.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna