Aplikacja radcowskaPobieranie 66.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar66.05 Kb.
HARMONOGRAM PRAKTYK 2014

APLIKACJA RADCOWSKA

Harmonogram obejmuje okres od lutego do czerwca 2014 r.

Aplikanci są przydzieleni do poszczególnych patronów w grupach (1-3 osobowych). Patron może zdecydować o indywidualnym odbywaniu praktyki.

Aplikanci obowiązani są uzgadniać terminy praktyk z poszczególnymi patronami ze znacznym wyprzedzeniem. Termin wskazany przez patrona jest obowiązkowy dla całej grupy. Uzgodnienie terminu powinno nastąpić w miesiącu poprzedzającym praktykę. W przypadkach losowych leżących po stronie patrona (urlopy, choroba, wyjazd służbowy) dopuszczalne jest inne wyznaczenie terminu praktyki, pod warunkiem zgody aplikantów. W przypadkach losowych leżących po stronie aplikantów do zmiany terminu niezbędna jest zgoda patrona i kierownika szkolenia OIRP – mec. Moniki Meisner lub kierownika szkolenia Sądu Okręgowego – Grzegorza Kasickiego.

Zaniechanie ustalenia terminu w miesiącu poprzedzającym praktykę może spowodować odmowę dopuszczenia do praktyki.

Aplikant pozostaje do dyspozycji patrona przez określoną liczbę dni. Niedopuszczalne jest zwalnianie się u patronów z uzasadnieniem, iż aplikant ma do wykonania inną pracę. Patron może wymagać obecności aplikanta w godzinach urzędowania sądu (7.30 – 15.30), jak również może przydzielić pracę do wykonania w domu.

Na praktyki aplikanci są obowiązani przynosić kodeksy, przed przystąpieniem do praktyk powinni zapoznać się z ogólnymi zasadami danej dziedziny prawa.

Aplikant ma obowiązek wykonywać polecenia patrona, jak również zachować w tajemnicy wszelkie dane, których ujawnienie mogłoby narazić na szwank interes publiczny lub prywatny. Bez zgody patrona nie wolno wynosić z budynku sądu żadnych dokumentów. W stosunku do stron, pracowników sądu, interesantów aplikanci mają obowiązek zachowywać się odpowiednio. W sądzie obowiązuje też należyty strój.Patron może odmówić dopuszczenia do praktyki lub kontynuowania jej przez aplikanta naruszającego obowiązujące zasady lub dobre obyczaje. O takich sytuacjach należy niezwłocznie powiadomić kierownika szkolenia sądu lub OIRP.
Poniżej szczegółowy harmonogram. Numery przy personaliach aplikantów odpowiadają numerom na liście aplikantów. W razie konieczności do harmonogramu będą wydawane aneksy.

grupa 1

1. Alicja Bendig – Maras

2. Paweł Bilicki

3. Katarzyna Błachuta
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, I Cywilny

SSR Artur Mączyński (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Tomasz Sobieraj (1 dzień)

marzec Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Wiesława Buczek - Markowska (2 dni)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Małgorzata Czerwińska (3 dni)

maj Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Piotr Pałczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Opłotna – Woźniak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Patrycja Baranowska (2 dni)
grupa 2

4. Marta Chlebio

5. Emilia Dworakowska

6. Katarzyna Filipczyk
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, III Cywilny

SSR Grażyna Sienicka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Bogusława Szczepańska (1 dzień)

marzec Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Marzenna Ernest (2 dni)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Agnieszka Klafetka (3 dni)

maj Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Rafał Pawliczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Bartosz Przybył (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Natalia Pawłowska – Grzelczak (2 dni)
grupa 3

8. Marlena Hinc

9. Piotr Jędrusiak

54. Monika Serafin
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Opłotna – Woźniak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Patrycja Baranowska (2 dni)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, I Cywilny

SSR Artur Mączyński (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Tomasz Sobieraj (1 dzień)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Agnieszka Bednarek-Moraś (2 dni)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Małgorzata Czerwińska (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Piotr Pałczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)
grupa 4

12. Magdalena Kamińska

13. Aleksander Karandyszowski
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Bartosz Przybył (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Natalia Pawłowska – Grzelczak (2 dni)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, III Cywilny

SSR Grażyna Sienicka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Bogusława Szczepańska (1 dzień)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Wiesława Buczek - Markowska (2 dni)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Agnieszka Klafetka (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Rafał Pawliczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)
grupa 5

14. Daria Kawalerczyk

15. Konrad Kęsy

16. Diana Konieczna
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Piotr Pałczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Opłotna – Woźniak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Patrycja Baranowska (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, I Cywilny

SSR Artur Mączyński (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Tomasz Sobieraj (1 dzień)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Agnieszka Bednarek-Moraś (2 dni)

czerwiec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Małgorzata Czerwińska (3 dni)
grupa 6

17. Aleksandra Korczak

18. Magdalena Kozak

19. Marta Krajczyńska
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Rafał Pawliczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Tomasz Karwacki (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Bartosz Przybył (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Natalia Pawłowska – Grzelczak (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, III Cywilny

SSR Grażyna Sienicka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Bogusława Szczepańska (1 dzień)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Marzenna Ernest (2 dni)

czerwiec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Agnieszka Klafetka (3 dni)
grupa 7

20. Maciej Leszczyński

21. Joanna Łuczyszyn

22. Anna Makarewicz
luty Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Barbara Konieczna (3 dni)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Piotr Pałczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Józef Grocholski (1 dzień)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Smoleń (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Patrycja Baranowska (2 dni)

maj Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, III Cywilny

SSR Małgorzata Milko (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Wojciech Machnicki (1 dzień)

czerwiec Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Dorota Gamrat – Kubeczak (2 dni)
grupa 8

26. Sebastian Nowicki

28. Anna Pazura

30. Grzegorz Polański
luty Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny

SSR (del) Beata Mizgier (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Dorota Gamrat – Kubeczak (2 dni)

marzec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Barbara Konieczna (3 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, V Karny

SSR Rafał Pawliczak (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)

maj Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Smoleń (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Patrycja Baranowska (2 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, III Cywilny

SSR Małgorzata Milko (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Bogusława Szczepańska (1 dzień)
grupa 9

31. Małgorzata Poppek

32. Seweryn Purolczak
luty Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, III Cywilny

SSR Szymon Stępień (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Wojciech Machnicki (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Małgorzata Grzesik (2 dni)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Barbara Konieczna (3 dni)

maj Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, IV Karny

SSR Barbara Rezmer (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Smoleń (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Leon Miroszewski (2 dni)
grupa 10

33. Magdalena Rader

34. Piotr Regulski

35. Justyna Rękawiecka
luty Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, III Cywilny

SSR Andrzej Siwoszek (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Barbara Wituszko (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Sławomir Krajewski (2 dni)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Anna Łączna (3 dni)

maj Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, V Karny

SSR Beata Szczepańska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Stańczak – Kujawska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Piotr Sałamaj (2 dni)
grupa 11

36. Agata Rusin

38. Magdalena Stokowska

39. Marcin Szostakowski
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Stańczak – Kujawska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Leon Miroszewski (2 dni)

marzec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, III Cywilny

SSR Szymon Stępień (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Wojciech Machnicki (1 dzień)

kwiecień Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Małgorzata Grzesik (2 dni)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Anna Łączna (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, IV Karny

SSR Barbara Rezmer (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)
grupa 12

29. Damian Pecold

41. Paweł Tański

42. Marta Trojecka
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Marzena Wagnowska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Piotr Sałamaj (2 dni)

marzec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, II Cywilny

SSR Ilona Sobecka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Barbara Wituszko (1 dzień)

kwiecień Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Sławomir Krajewski (2 dni)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Jan Przybyś (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, V Karny

SSR Beata Szczepańska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Krzysztof Zaremba (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)
grupa 13

43. Jadwiga Trybus

44. Urszula Urban
luty Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VII Zamiejscowy Karny

w Policach

SSR Ryszard Rutkowski (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XII Gospodarczy

SSR Agnieszka Stańczak – Kujawska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Leon Miroszewski (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, III Cywilny

SSR Andrzej Siwoszek (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Barbara Wituszko (1 dzień)

maj Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Karina Marczak (2 dni)

czerwiec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Barbara Konieczna (3 dni)


grupa 14

45. Aleksandra Wachholz

46. Sebastian Wajda

47. Krzysztof Warakomski
luty Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, IV Karny

SSR Barbara Rezmer (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Marzena Wagnowska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Piotr Sałamaj (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, II Cywilny

SSR Ilona Sobecka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSR (del) Barbara Smolska (1 dzień)

maj Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Violetta Osińska (2 dni)

czerwiec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Jan Przybyś (3 dni)
grupa 15

48. Karolina Węgrzyn

49. Piotr Wiciak

50. Agata Wilk
luty Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Jan Przybyś (3 dni)

marzec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, IV Karny

SSR Barbara Rezmer (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Bogusława Staniek (1 dzień)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Marzena Wagnowska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Natalia Pawłowska – Grzelczak (2 dni)

maj Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, II Cywilny

SSR Magdalena Pasieka – Paczek (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSR (del) Barbara Smolska (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Karina Marczak (2 dni)grupa 16

51. Dominik Włodarczyk

52. Aleksandra Zacharska

53. Katarzyna Zawadzka
luty Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, VIII Rodzinny

SSR Marcin Jędrzejewski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Violetta Osińska (2 dni)

marzec Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Anna Stasiewicz – Kokotowska (3 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, V Karny

SSR Beata Szczepańska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)

maj Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Jarosław Łazarski (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSR (del) Natalia Pawłowska – Grzelczak (2 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód, II Cywilny

SSR Magdalena Pasieka – Paczek (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSR (del) Barbara Smolska (1 dzień)
grupa 17 (Stargard)

7. Piotr Gajewski

24. Katarzyna Michalska
luty Sąd Rejonowy w Stargardzie, I Cywilny

SSR Blanka Kasprowicz (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Wojciech Machnicki (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy w Stargardzie, III Rodzinny

SSR Jakub Matkowski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Iwona Siuta (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy w Stargardzie, IV Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSR Wioletta Szulc (3 dni)

maj Sąd Rejonowy w Stargardzie, II Karny

SSR Mariusz Jasion (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Marzena Wagnowska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Piotr Sałamaj (2 dni)
grupa 18 (Goleniów)

23. Izabela Małecka

27. Anna Olbryś – Sobieszuk
luty Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Jarosław Łazarski (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Piotr Sałamaj (2 dni)

marzec Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Cywilny

SSR Joanna Smalec (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSR (del) Barbara Smolska (1 dzień)

kwiecień Sąd Rejonowy w Goleniowie, III Rodzinny

SSR Edyta Kutkiewicz (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Iwona Siuta (2 dni)

maj Sąd Rejonowy w Goleniowie, IV Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSR Ireneusz Bolechowski (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy w Goleniowie, II Karny

SSR Arkadiusz Krupa (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Grażyna Sitko (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)
grupa 19 (Gryfice)

25. Katarzyna Nowak
luty Sąd Rejonowy w Gryficach, I Cywilny

SSR Krystyna Murawka (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSO Tomasz Sobieraj (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy w Gryficach, III Rodzinny

SSR Agnieszka Bielecka (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Mariola Wojtkiewicz (2 dni)

kwiecień Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Jarosław Łazarski (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gospodarczy

SSO Leon Miroszewski (2 dni)

maj Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Anna Stasiewicz – Kokotowska (3 dni)

czerwiec Sąd Rejonowy w Gryficach, II Karny

SSR Radosław Bielecki (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Ryszard Małachowski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)grupa 20 (Kamień Pom.)

37. Sylwia Sęktas
luty Sąd Rejonowy w Świnoujściu, VI Zamiejscowy Cywilny

z siedzibą w Kamieniu Pom.

SSR Mariusz Swatowski (3 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Cywilny

SSR (del) Barbara Smolska (1 dzień)

marzec Sąd Rejonowy w Świnoujściu, VIII Zamiejscowy Rodzinny

z siedzibą w Kamieniu Pom.

SSR Mariusz Swatowski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Cywilny Odwoławczy

SSO Mariola Wojtkiewicz (2 dni)

kwiecień Sąd Okręgowy w Szczecinie, VII Pracy i Ubezpieczeń Społ.

SSO Anna Stasiewicz – Kokotowska (3 dni)

maj Sąd Rejonowy w Świnoujściu, VII Zamiejscowy Karny

z siedzibą w Kamieniu Pom.

SSR Ewa Klamrzyńska (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Karny Odwoławczy

SSO Ryszard Małachowski (1 dzień)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Karny

SSO Paweł Balcerowicz (1 dzień)

czerwiec Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, X Gospodarczy

SSR Jarosław Łazarski (2 dni)

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII GospodarczySSR (del) Natalia Pawłowska-Grzelczak (2 dni)

Pobieranie 66.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna