Apollo mikuni t


Programowanie haseł dostępu do trybu „Z”, „PRG” i „S”Pobieranie 342.54 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar342.54 Kb.
1   2   3   4

Programowanie haseł dostępu do trybu „Z”, „PRG” i „S”
23   hasło  
hasło dostępu do trybu „Z” - cyfry z zakresu 0001 do 9999 (jeśli wprowadzimy 0000 hasło będzie nieaktywne)

24   hasło  hasło dostępu do trybu „PRG” i „S” - cyfry z zakresu 0001 do 9999 (jeśli wprowadzimy 0000 hasło będzie nieaktywne)


14. ustawianie jakości druku (pozycja „PRG” stacyjki)

W kasie można ustawić jakość druku (stopień zaczernienia drukowanych znaków). Trzeba jednak pamiętać, że w miarę wzrostu jakości druku spada szybkość drukowania (nawet do 3 linii/s) oraz wzrasta pobór prądu (o około 20 %).
25   AB  
A - parametr winien być ustawiony na 1

B - stopień zaczernienia ustawiany cyframi od 0 do 9. Im wyższa cyfra tym lepszy wydruk (standardowo ustawiony na 3)


15. WYDRUK DANYCH ZAPROGRAMOWANYCH (pozycja „PRG” stacyjki)

Wydruki danych można wykonać w dowolnym momencie. Każdy z wydruków może zostać przerwany poprzez naciśnięcie klawisza BŁAD.


Odczyt danych o wszystkich artykułach PLU

Odczyt danych o artykułach przypisanych do określonej grupy
Nr grupy
Odczyt danych o artykułach PLU z określonego zakresu
Od numeru do numeru


Odczyt danych o działach

Odczyt danych o pozostałych parametrachFISKALIZACJA KASY


Ufiskalnienie kasy powoduje przejście kasy z pracy w trybie treningowym do pracy w trybie fiskalnym. Procedura ufiskalnienia jest jednorazowa. Fiskalizacja powoduje skasowanie wszystkich liczników sprzedaży pozostawiając zaprogramowane dane.
1. WPROWADZENIE NUMERU NIP-u (pozycja „S” stacyjki)13 znaków numeru NIP   3333 

(z tabeli kodów znaków alfanumerycznych)
Po na ciśnięciu klawisza WPŁATA następuje wydruk zaprogramowanego numeru NIP. Dopiero po sprawdzeniu jego poprawności wykonuje się dalszą część procedury wpisującej numer NIP do pamięci fiskalnej. Jeśli NIP został wprowadzony błędnie naciska się klawisz BŁĄD i powtarza programowanie.


2. START TRYBU FISKALNEGO (pozycja „S” stacyjki)

Uruchomienie trybu fiskalnego powinno nastąpić po zaprogramowaniu numeru NIP i numeru unikatowego. Ufiskalnienie kasy nie nastąpi jeśli numery te nie będą wcześniej wprowadzone. Tuż przed wykonaniem poniższej operacji należy wykonać raport dobowy zerujący.
3216   naciśnij przycisk resetu na płycie

operacje sprzedaży

1. SYSTEM KASJERÓW

Kasę APOLLO-KISO T i APOLLO-MIKUNI T może obsługiwać 10 kasjerów. Jakakolwiek operacja będzie sygnalizowana błędem jeśli nie zostanie zalogowany kasjer (chyba, że zostanie wyłączony system kasjerów. Dodatkowo, jeśli zostały zaprogramowane hasła kasjerskie, konieczne jest podanie tego hasła w trakcie logowania kasjera.nr kasjera lub nr kasjera i hasło  KASJER


UWAGA:

1) Po przełączeniu trybu pracy w pozycję OFF wprowadzony kasjer jest wylogowywany. Po

ponownym włączeniu kasy w tryb pracy inny niż OFF należy powtórnie podać numer kasjera.

2) Podczas transakcji nie jest możliwa zmiana numeru kasjera.


2. WYŚWIETLANIE BIEŻĄCEGO CZASU
X/CZAS (czas) SUMA (data)
3. Sprzedaż poprzez działy
SPRZEDAŻ POPRZEZ DZIAŁ Z CENĄ PODAWANĄ RĘCZNIE
Sprzedaż pojedynczego artykułu


1000  DZIAŁ 1

Sprzedaż wielokrotna tego samego artykułu


1000  DZIAŁ1 DZIAŁ1


Operacja mnożenia podczas sprzedaży


3  X/CZAS  1000  DZIAŁ1


Sprzedaż ilości ułamkowej towaru


1.257  X/CZAS 1000  DZIAŁ1


Operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy SUMA GOTÓWKA lub CZEK lub KREDYT

SPRZEDAŻ POPRZEZ DZIAŁ Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ
Sprzedaż pojedynczego artykułu
DZIAŁ 3

Sprzedaż wielokrotna tego samego artykułu


DZIAŁ3 DZIAŁ3
Operacja mnożenia podczas sprzedaży


3  X/CZAS DZIAŁ3

Sprzedaż ilości ułamkowej towaru


1 . 257  X/CZAS DZIAŁ3


Operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy SUMA GOTÓWKA lub CZEK lub KREDYT


4. SPRZEDAŻ PLU


SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE
Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 5 za 10,00 zł


1000  CENA  5  KOD

Sprzedaż wielokrotna tego samego PLU
1000  CENA  5  KOD KOD

Operacja mnożenia podczas sprzedaży
3  X/CZAS  1000  CENA  5  KOD


Sprzedaż ilości ułamkowej towaru


1 . 257  X/CZAS  1000  CENA  5  KOD


Operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy SUMA GOTÓWKA lub CZEK lub KREDYT


SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ


Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 5


5  KOD

Sprzedaż wielokrotna tego samego PLU


5  KOD KOD


Operacja mnożenia podczas sprzedaży


3  X/CZAS  5  KOD


Sprzedaż ilości ułamkowej towaru


1 . 257  X/CZAS 5  KOD


Operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy SUMA GOTÓWKA lub CZEK lub KREDYT


5. SPRZEDAŻ Z RABATEM LUB MARŻĄ OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW
Udzielenie rabatu/marży z wcześniej zaprogramowaną wartością
(transakcje)  SUMA -% GOTÓWKA

(transakcje)  SUMA +% GOTÓWKA

Udzielenie rabatu/marży w wysokości podanej ręcznie w trakcie rejestracji


(transakcje)  SUMA  wartość rabatu  -% GOTÓWKA(transakcje)  SUMA  wartość marży  +% GOTÓWKA
6. SPRZEDAŻ Z RABATEM LUB MARŻĄ OD POJEDYNCZEGO ARTYKUŁU
Udzielenie rabatu z wcześniej zaprogramowaną wartością


zarejestrowana pozycja (PLU lub DZIAŁ)  -% GOTÓWKA


Udzielenie marży w wysokości podanej ręcznie w trakcie rejestracjizarejestrowana pozycja (PLU lub DZIAŁ)  +% GOTÓWKA

7. KOREKTA BŁĘDNIE WPROWADZONEJ POZYCJI  Korekta ostatnio wprowadzonej pozycji

zarejestrowana pozycja (PLU lub DZIAŁ)  ANULACJA dalsza rejestracja

Korekta dowolnie wprowadzonej pozycji


(transakcje)  BŁĄDANULACJA  nieprawidłowo wprowadzona pozycja  dalsza rejestracja (operacja wykonana tak jak sprzedaż)


8. WPŁATA GOTÓWKI DO KASY  wartość wpłacanej gotówki  WPŁATA

9. WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY


  wartość wypłacanej gotówki  WYPŁATA


10. WPROWADZANIE KODU NIEDODAWANego


kod  #/BS


11. OTWARCIE SZUFLADY BEZ DOKONYWANIA TRANSAKCJI

  #/BS


12. ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI GOTÓWKĄ, CZEKIEM ORAZ KARTĄ KREDYTOWĄ  Bez obliczenia reszty
  SUMA GOTÓWKA lub CZEK lub KREDYT

Z obliczeniem reszty

  SUMA  wartość kwoty przyjętej od klienta  GOTÓWKA lub CZEK

RAPORTY  RODZAJ RAPORTU

  X

  Z

  FINANSOWY

  GOTÓWKA

  _

  DOBOWY FISKALNY

  _

  GOTÓWKA

  RAPORT TOWARÓW KODOWANYCH

  KOD GOTÓWKA

  KOD GOTÓWKA

  RAPORT DZIAŁÓW (OKRESOWY)  99 GOTÓWKA

  99 GOTÓWKA  RAPORT KASJERÓW  01 GOTÓWKA

  01 GOTÓWKA  RAPORT GODZINOWY

  X/CZAS  X/CZAS

  RAPORT PLU Z WYBRANEJ GRUPY  KOD nr grupy KOD  KOD nr grupy KOD

  RAPORT WYBRANYCH NUMERÓW PLU

  Od nr PLU

  KOD

  Do nr PLU  GOTÓWKA  _

  RAPORT Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDŁUG DAT  _

  data początkowa  X/CZAS

  data końcowa  GOTÓWKA  RAPORT Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDŁUG NUMERÓW RAPORTÓW  _

  nr początkowy  X/CZAS

  nr końcowy  GOTÓWKA  SUMARYCZNY RAPORT Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDŁUG DAT  _

  data początkowa  X/CZAS

  data końcowa  SUMA  SUMARYCZNY RAPORT Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDŁUG NUMERÓW RAPORTÓW

  _

  nr początkowy  X/CZAS

  nr końcowy  SUMA

1. PRZYKŁAD RAPORTU DOBOWEGO FISKALNEGO

  Oznaczona na szaro część raportu jest zapisywana do pamięci fiskalnej  APOLLO ELECTRONICS

  02-285 WARSZAWA

  ul. SZYSZKOWA 35/37

  tel. 878 33 81

  fax. 868 27 29

  NIP:526-030-54-08

  000080

  KASJER 01  Z

  .................  RAPORT FISKALNY

  .................

  Z1 0016

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  PTU A 22%

  PTU B 7%


  PTU C 0%

  PTU D 17%

  PTU E -

  PTU F -


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

  09-04-97 Z:0016

  SP.OP.A *1291.97

  SP.OP.B *225.42

  SP.OP.C *10.00

  SP.OP.D *0.00

  SP.ZW.PTU *0.20

  KW.PTU A *284.23

  KW.PTU B *15.78

  KW.PTU D *0.00

  SUMA PTU *300.01

  SUMA NAL.*1827.40

  ZEROWANIE RAM

  005 14:07

  WYKONANO ZMIANY

  3

  W BAZIE  TOWAROWEJ

  ILOŚĆ PAR. 0038

  09-04-97 17:12

  PL GR 97010001

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  # NIEFISKALNY #

  DZIAŁ 0002

  11.500

  *27.15 A  DZIAŁ 0008

  8.000


  *52.11 B DZ.RAZEM *1827.40

  SP.BRUTTO*1850.00

  MARŻA% 0001

  *1.20


  *0.00

  RABAT% 0001

  *-0.50

  *0.00


  GOTÓWKA 0015

  *1527.40


  CZEK 0001

  *250.00


  BON 0001

  *50.00


  WPŁATA 0001

  *100.00


  WYPŁATA 0001

  *50.00  ANULACJA 0002

  *-4.00

  ~~STAN KASY~~  GOTÓWKA *1527.40

  CZEK *250.00

  BON *50.00
  # NIEFISKALNY #
2. PRZYKŁAD RAPORTU PLU  APOLLO ELECTRONICS

  02-285 WARSZAWA

  ul. SZYSZKOWA 35/37

  tel. 668 20 25

  fax. 668 20 35

  NIP:526-030-54-08

  000080

  # NIEFISKALNY #  KASJER 01
  Z
  .................RAPORT ART. PLU

  .................

  COCA COLA

  0000000000001

  1976.345

  *3998.40 C

  MLEKO

  0000000000031  76

  *291.00 C

  09-04-97 17:12

  # NIEFISKALNY #

3. przykładowy wydruk raportu kasjerów


APOLLO ELECTRONICS

02-285 WARSZAWA

ul. SZYSZKOWA 35/37

tel. 668 20 25

fax. 668 20 35

NIP:526-030-54-08

000080

# NIEFISKALNY #KASJER 02
Z
.................

RAPORT KASJERÓW

.................

KASJER 01

ANULACJA 0001

*9.81


SUMA NAL. 0016

*198.20


~~~~~~~~~~~~~~~~~

KASJER 02

KASJER 10

ANULACJA 0006

*129.00

SUMA NAL. 0034*691.25

~~~~~~~~~~~~~~~~~


09-04-97 17:12

# NIEFISKALNY #4. przykładowy wydruk raportu godzinowego
APOLLO ELECTRONICS

02-285 WARSZAWA

ul. SZYSZKOWA 35/37

tel. 668 20 25

fax. 668 20 35

NIP:526-030-54-08

000080

# NIEFISKALNY #KASJER 02
Z
.................

RAPORT GODZINOWY

.................

09:00-10:00 0006

*176.50

10:00-11:00 0016*273.60
17:00-18:00 0034

*552.70
09-04-97 17:12

# NIEFISKALNY #
Pobieranie 342.54 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna