Architektura lub miejscePobieranie 165.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar165.24 Kb.
ARCHITEKTURA LUB MIEJSCE

 1. Jak nazywa się Plac, który-w Mikołajkach pełni rolę rynku: (1 pkt)

a) Daszyńskiego

b) Wolności

c) Zbawiciela

d) Konstytucji


 1. Jakie miasto dawniej nosiło nazwę Rudczany? (1 pkt)

……………………………………………………………..

Odp: Ruciane Nida 1. Podaj nazwy i lokalizację zabytków znajdujących się na ilustracjach: (2 pkt)

a) …………………………………………………………

b) ……………………………………………………………

c) ……………………………………………………………….

d) ………………………………………………………

Odp: a) Kościół Matki Boskiej (Bożej) Szkaplerznej w Orzyszu b) Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Orzyszu c) neogotycki Ratusz w Piszu d) Młyn Wodny na Krutyni


 1. Jakie miasto jest nazywane żeglarską stolicą Polski? (1 pkt)

a) Ruciane-Nida

b) Mikołajki

c) Orzysz

d) Pisz


 1. W jakim powiecie i jakiej gminie leży wieś Jeże? (1 pkt)

……………………………………….

Odp: W powiecie piskim, w gminie Pisz. 1. Jakim mianem określane jest miasto Pisz: (1 pkt)

a) „Kraina Mazurska”

b) „Drzwi Warmińsko – Mazurskie ”

c) „Wrota Mazurskie”

d) „Brama Mazur”


 1. Nad jakimi jeziorami leży miasto Ruciane – Nida? (2 pkt)

……………………………………………………………..

Odp: Nad Jeziorami: Nidzkie, Guzianka Wielka, Guzianka Mała i Bełdany. 1. Nad jakimi jeziorami leży wieś Ogródek? (2 pkt)

…………………………………………………….

Odp: Nad jeziorami Kraksztyn i Druglin 1. Miejscowość Okartowo znajduje się nad wąskim przesmykiem między dwoma jeziorami. Jakie to jeziora? (1 pkt)

1) …………………………………… 2) ………………………………

Odp. 1) Śniardwy 2) Tyrkło 1. Komu poświęcony jest pomnik (zamieszczony na ilustracji poniżej) znajdujący się w Orzyszu, którego autorem jest Andrzej Renes. (1 pkt)

………………………………………………………………..

Odp: Pomnik poświęcony jest bohaterom wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. 1. Na czyją cześć powstał pomnik w Orzyszu (zamieszczony na ilustracji poniżej), który stanął w centrum miasta w 1986 roku z okazji 90 rocznicy powstania Mazurskiego Ruchu Ludowego. (1 pkt)

………………………………………………

Odp: Na cześć Michała Kajki. 1. W jakiej części województwa warmińsko – mazurskiego leży powiat piski? (1 pkt)

a) południowo – zachodniej

b) środkowej

c) północno – wschodniej

d) południowo – wschodniej 1. Zaznacz dawne nazwy Puszczy Piskiej: (1,5 pkt)

a) Jańsborska

b) Wielka Knieja

c) Knieja Jańsborska

d) Knieja Piska 1. Gdzie znajduje się Jezioro Wesołek? (1 pkt)

a) w miejscowości Orzysz

b) w miejscowości Pisz

c) we wsi Piecki

d) we wsi Krzyże


 1. W jakim budynku w Białej Piskiej mieści się Urząd Miasta oraz inne urzędy użyteczności publicznej: (1 pkt)

……………………………………………………………….

Odp: W Ratuszu Miejskim. 1. W jakiej miejscowości swoją siedzibę posiada Dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego? (1 pkt)

a) we wsi Mikosze

b) we wsi Okartowoc) we wsi Krutyń

d) w Piszu 1. Ile sołectw wchodzi w skład miasta i gminy Biała Piska? (1 pkt)

a) 40 sołectw

b) 45 sołectwc) 47 sołectw

d) 58 sołectw 1. Wymień 5 z 43 sołectw utworzonych w Gminie Pisz: (2,5 pkt)

1) ………………………………….

2) ………………………………….

3) ………………………………….

4) ……………………………………

5) …………………………………..

Odp: Maldanin, Liski, Hejdyk, Imionek, Jagodne, Jeże, Karwik, Kociołek Szlachecki, Rakowo, Stare Guty, Wiartel, Turośl, Wąglik. 1. Pod względem powierzchni największą gminą w Polsce jest gmina: (1 pkt)

a) Orzysz

b) Pisz

c) Mikołajki

d) Piecki


 1. Pod jakim wezwaniem jest klasztor staroobrzędowców w Wojnowie wybudowany w drugiej połowie XIX wieku nad jeziorem Duś? (1 pkt)
  …………………………………………..

Odp: Klasztor Świętej Trójcy i Zbawiciela.

 1. Jaką nazwę nosi Park znajdujący się w Puszczy Piskiej, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przy trasie pomiędzy miejscowościami Ruciane-Nida i Mikołajki. Park ten został założony przez Dr. Andrzeja Krzywińskiego i obejmuje powierzchnię około 100 ha: (1 pkt)

a) Mikołajski Park Dzikich Zwierząt

b) Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

c) Park Warmińsko – Mazurski

d) Mazurski Park Atrakcji


 1. Na Czarciej Wyspie znajdującej się na jeziorze Śniardwy został wybudowany fort. Podaj jego nazwę. (1 pkt)

a) Fort Boyard

b) Fort Lyck

c) Twierdza Boyen
 1. Ernst Wiechert opisuje w swych utworach piękno mazurskiej przyrody. W jakiej miejscowości, znajduje się muzeum, w którym się urodził? (1 pkt)

a) Piersławek

b) Ogródek

c) Pranie


 1. W pierwszej połowie XIX wieku z Rosji na Mazury emigrowali staroobrzędowcy. Zakładali oni pustelnie i klasztory. W której wsi do dnia dzisiejszego znajduje się klasztor staroobrzędowców powstały w 1848 roku? (1 pkt)

a) Okartowo

b) Wojnowo

c) Onufryjewo 1. Jak nazywał się pierwszy starowierca, który osiedlił się na Mazurach? Jak nazywa się wieś, którą założył? (1 pkt)

a) Onufry Kowalew, Kowalewo

b) Onufry Jakowlew, Jakowlewoc) Onufry Jakowlew, Onufryjewo

 1. Niewielki, parterowy, tynkowany domek, nakryty dwuspadowym dachem o charakterystycznej linii, o lekko wklęsłych bokach, nachylonych pod kątem mniejszym nazywano: (1 pkt)

a) Kochówką

b) Kocówką

c) Spadówką


 1. Jaką nazwę nosi tradycyjny układ zagrody wiejskiej? (1 pkt)

a) Ostrykół

b) Ostrokrzew

c) Ostry kąt


 1. W jakiej wsi mieści się siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego? (1 pkt)

……………………………………………………………..

Odp. We wsi Krutyń. 1. Jerzy Krzysztof Pisański ( 1725- 1790 ), historyk, filozof, profesor Uniwersytetu w Królewcu , autor obszernej historii literatury Prus. Z jakiej miejscowości pochodził? (1 pkt)

a) z Pisza

b) z Okartowa

c) z Mikołajek

d) z Orzysz 1. W którym roku i gdzie urodził się Gustaw Gizewiusz, obrońca języka polskiego, działacz polskiego ruchu narodowego i politycznego na Mazurach: (1 pkt)

a) w Mikołajkach 1820 r.

b) w Piszu 1810 r.

c) w Orzyszu 1815 r.

d) w Ruciane- Nida 1805 r.


 1. Wymień wszystkie gminy, które wchodzą w skład LGD MM. (1 pkt)

…………………………………………………

Biała Piska, Piecki, Mikołajki, Ruciane – Nida, Pisz, Orzysz

LASY

1. Jak nazywamy miejsce znajdujące się około 0,8 km na południe od Leśniczówki Czajki w Spychowie i jest oddalone ok. 1 km od jeziora Spychowskiego? W miejscu tym leśnicy wnioskowali o utworzenie pomnika przyrody składającego się z 30 dębów szypułkowych: (2 pkt)

………………………………………………….

Odp: Uroczysko z „Dębami Wańkowicza”

2. Las Ochronny Szast zniszczony w 2002 roku przez huragan należy do: (1 pkt)

a) Puszczy Piskiej

b) Puszczy Boreckiej

c) Rezerwatu Bukowego

d) Puszczy Białowieskiej

3. Na Mazurach łęgi olszowo-jesionowe i olsy porzeczkowe są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami na wilgotnych i stosunkowo żyznych zarazem siedliskach. Dokończ zdanie: (2 pkt)

a) Ols wykształca się na……………………………………

b) Łęg wykształca się na …………………………………

odp: a) ols wykształca się na podłożu o stagnującej wodzie i zaawansowanych procesach zabagnienia

b) łęg wykształca się na siedliskach, gdzie woda zasila je w składniki pokarmowe

4. Podpisz poniższe ilustracje drzew: (2 pkt)


a) b)
…………………..……………………. ……………………………
c) d)

…………………………… ………………………………

Odp: a) Brzoza b) Dąb c) Klon d) Olsza Czarna

5. Na zdjęciu zamieszczone jest zdjęcie szkodnika, który żeruje w lasach iglastych. Dorosłe motyle możemy zaobserwować w okresie od lipca do września. Podaj nazwę tego szkodnika. (1 pkt)……………………………………

Odp: Brudnica mniszka

6. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Orlik krzykliwy to gatunek ptaka: (1 pkt)

a) który gnieździ się w lasach i wśród skał na terenie całej Polski, lecz wszędzie jest rzadki. Jego pożywienie stanowią ptaki do wielkości kaczki schwytane w powietrzu na otwartej przestrzeni

b) rozpowszechniony w lasach oraz na terenach otwartych całej Polski. Na skutek tępienia i prześladowania (najczęściej przez hodowców gołębi) staje się coraz mniej liczny, a także pędzi bardziej skryty tryb życia. Pożywienie to średniej wielkości ptaki, jak sójki, dzikie gołębie, dzięcioły, kuropatwy oraz mniejsze ssaki, np. zające, króliki, wiewiórki, szczury. Gniazdo jest dość obszerne i płaskie, usłane z gałęzi i umieszczone w koronie drzew leśnych.

c) drapieżnego zasiedlającego mozaikowate tereny rolnicze z dużym udziałem terenów podmokłych, graniczących z lasami. Żywi się drobnymi kręgowcami naziemnymi, głównie płazami i gadami

7. Wymień trzy Rezerwaty przyrody na terenie gminy Piecki: (1,5 pkt)

1) …………………………………

2) ………………………………..

3) ………………………………….

Odp: 1) rezerwat leśny „Królewska Sosna”, 2) rezerwat torfowiskowy „Zakręt”, 3) rezerwat krajobrazowy „Strzałowo”, rezerwat krajobrazowy „Krutynia”

8. Przepastne bory otaczające wieś Spychowo – dawniej Pupy w XV wieku były dla możnowładców rewirem wielkich łowów na jakie zwierzęta? Wymień je. (2 pkt)

a) …………………..

b) ………………….

c) …………………..

d) …………………..

Odp: a) niedźwiedzie b) tury c) łosie d) jelenie

9. Jaką nazwę noszą dwa Dęby Królewskie znajdujące się w Rucianem – Nidzie? (1 pkt)

a) Gniewko i Królb) Dobko i Gniewko

c) Rutek i Dobko

d) Nidek i Gniewko

10. Jaką nazwę nosi rezerwat znajdujący się we wsi Zgon: (1 pkt)a) „Królewska Sosna”

b) „Urokliwy Dąb”

c) „Wysoka Brzoza”

d) „Pod Dębem”

11. Do podanego opisu dopisz nazwę ptaka: (1,5 pkt)

a) trele pierwszego z ptaków charakter mają wyjątkowy – najpiękniej u nas śpiewa kto? Tak, to właśnie ………………… . Wiedz, że nie ma dwóch melodii, które brzmią tak samo? Każdy z ptaków się szczyci swoją własną gamą!

b) kolejna zagadka dla Ciebie gotowa: ptak uznawany za symbol mądrości to pierzasta ………………….. . Nie wszyscy wiedzą, że jej gałki oczne są wciąż nieruchome – zwierzę nieustannie zatem jest zmuszone do obracania naokoło swej pociesznej głowy - 280° to dla tego ptaka obrót standardowy!

c) kolejnego ptaka pod korą wciąż robaki nęcą, dlatego kuje nieprzerwanie swoje dziuple ………..…….. . Nazywa się go lekarzem drzew albo też kowalem – chociaż ptak leczenia roślin nie planuje wcale!

Odp: a) słowik b) sowa c) dzięcioł

12. Zgadnij jakie to zwierzę: (2 pkt)

a) Gości w karmniku zimą

ptaszek z żółtą czupryną.

Uwielbia słoninę i ziarnka z worka,

wszyscy wiedzą, że to ……………………..


b) Jestem zgrabna i płochliwa
Jadam trawkę, liście zrywam.
Sierść mam płową, łatkę białą,
A poroże raczej małe.
Jestem zwinna jak panienka.
Kto ja jestem? No? ..................
c) Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę.

………………………


d) Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
Kto ja jestem? Właśnie .........

Odp: a) sikorka b) sarenka c) wiewiórka d) jeż


13. Odgadnij o jakie drzewo chodzi (2 pkt)

a) Wysokie drzewo iglaste


na zimę szpilek nie gubi,
rośnie i w lesie, i w parku
bombki wieszać na nim lubisz.

…………………………..

b) Stoi urocza w zielonych warkoczach,

wesoła w blasku słońca,

a wszyscy mówią – płacząca

Stoi urocza w zielonych warkoczach,

wesoła w blasku słońca,

a wszyscy mówią – płacząca ……………

c) Zawsze jestem zielona,

czy zima, czy wiosna,

mam sukienkę z igieł,

nazywam się ………………………

d) Swoją posturą respekt budzi wszędzie,

jesienią pod nim znajdziesz żołędzie…………

Odp a) świerk b) wierzba c) sosna d) dąb

14. Dopisz do ilustracji nazwę ptaka: (2 pkt)

a) b)

……………………………………………… ………………………………………………..

c) d)

…………………………………………… ………………………………………….

Odp: a) czajka b) rycyk c) derkacz d) kulik wielki

15. Podpisz nazwy grzybów zamieszczonych na ilustracji: (2 pkt)

a) b)

……………………………………… ……………………………….

c) d)

……………………………….. ………………………….

Odp: a) kurka b) maślak c) rydz d) muchomor

16. Jakie drzewo jest chronionym gatunkiem na terenie LGD „ Mazurskie Morze”? (1 pkt)

a) Dąb Bartek

b) Brzoza

c) Cis

d) Lipa

17. Podaj nazwę Pomnika przyrody, który jest ulokowany niedaleko miejscowości Krutyń. Pomnik tworzą dwa drzewa: - Dąb szypułkowy oraz – Sosna zwyczajna: (1 pkt)

………………………………………………………………….

Odp: Zakochana Para.

18. Jaka nazwę nosi ścieżka rowerowa, której trasa powstała pod koniec 2007 roku. Pomocy w realizacji przedsięwzięcia udzieliło Nadleśnictwo Spychowo. (1 pkt)

a) Kraina Mlekiem Płynącab) Jurand

c) Spychowska

d) Mieszko

19. Podaj polskie znaczenie łacińskich nazw roślin i zwierząt: (2 pkt)

a) Pinus Silvestris - ……………………..

b) Fagus Silvatica - ………………………

c) Martes Maertes - …………………….

d) Alcedo Atthis - ………………………..

Odp: a) Sosna Zwyczajna b) Buk Zwyczajny c) Kuna Leśna d) Zimorodek Zwyczajny

20. Wymień pięć z ośmiu rzadkich gatunków ptaków znajdujących się w Rezerwacie Krutynia Dolna: (2,5 pkt)

1) ………………………………….

2) ………………………………….

3) …………………………………

4) ………………………………….

5) ………………………………….

Odp: 1) bielik 2) rybołów 3) orlik krzykliwy 4) puchacz 5) żuraw 6) zimorodek 7) derkacz 8) wodniczka

21. Owadożernymi roslinami chronionymi na terenie Mazurskiego parku Krahjorbazowego są:

a) obuwik pospolity, rosiczka okrągłolistna,b) rosiczka okrągłolistna, pływacz zwyczajny,

c) listeria jajowata, pajęcznica gałęzista,

d) pływacz zwyczajny, jaskier zwyczajny

22. W rzece Krutyni występuje bardzo rzadki w kraju mech wodny. Jest to?

a) Hildebrandtia rivularis

b) Fontinalis dalecarlica

c) Paludella squarrosa

d) Sphagnum russowi

MAZURSKA NATURA

1. Oczobarwnica większa to: (1 pkt)a) ważka łatwa do rozpoznania po swoich charakterystycznych i wyrazistych czerwonych oczach. Ważki te lubią siadać na pływających liściach roślin wodnych.

b) żółto-czarna muchówka z rodziny lwinkowatych. Charakterystyczny jest zwłaszcza czarny w żółte pasy odwłok, spłaszczony, szerszy od tułowia i znacznie wystający poza skrzydła, złożone w stanie spoczynku w wąski trójkąt. Lwinkę kameleona najłatwiej można spotkać , na kwiatach roślin baldaszkowatych w pobliżu stojących zbiorników wodnych


c) jedna z naszych najpospolitszych , a zarazem najładniejszych ważek. Spotykamy ją latającą i czatującą na swe ofiary nad brzegami różnego typu rzek. Łatwo ją odróżnić od innych ważek, gdyż tułów i odwłok ma metalicznie niebieski, niemal granatowy , z zielonym odcieniem.

d) rodzina owadów z rzędu muchówek, o krępej budowie ciała z charakterystyczną wypukłą głową. Oczy są duże, lśniące i kolorowo ubarwione. Skrzydła szerokie i duże.

2. Jakie ryby licznie występują w jeziorze Zdrużno? (1 pkt)

a) okoń, leszczb) sandacz, szczupak, węgorz

c) lin, sum, wzdręga

3. Podaj nazwy ryb, których rysunki znajdują się poniżej: (2 pkt)

a) b)

……………………………………………….. …………………………………………..

c) d)

……………………………………………… …………………………………………………

Odp: a) krąp b) ukleja biała c) okoń d) karp

4. Nieodłącznym elementem mazurskich jezior są: (1 pkt)

a) kormorany, perkoz dwuczuby, kaczka krzyżówka

b) perkoz dwuczuby, bogatka ,mewa śmieszka

c) czapla siwa, jer, szpak

d) łabędź niemy, kormorany, mazurek

5. Dopasuj nazwy motyli do ich ilustracji. (2 pkt)

1) paź królowej

2) rusałka admirał

3) czerwończyk dukacik

4) kraśnik sześcioplamek

a) b)c

c) d)

Odp: 1 d, 2 a, 3 c, 4 b.

6. Największą z wysp Jeziora Orzysz jest Wyspa Róż. Występują na niej strefy ochronne dwóch gatunków ptaków drapieżnych. Podaj ich nazwy. (2 pkt)

…………………………………………………………………………………………

Odp: Bielik i kania czarna.

7. Jakie gatunki ptaków wodnych można zaobserwować na jeziorze Orzysz. Wymień 4 gatunki. (2 pkt)

a) ………………..

b) ……………….

c) ……………….

d) ………………

Odp: perkozy dwuczube, łabędzie nieme, mewy śmieszki, łyski

8. Zaznacz prawidłową definicję. Bąk to: (1 pkt)

a) gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych. Środowiskiem życia są płytkie wody przy jeziorach, rzekach i polach ryżowych. Gniazduje zazwyczaj w pobliżu wód słodkich, na wybrzeżach pojawia się tylko zimą. Pożywienie bardzo urozmaicone, są to głównie ryby, poza tym drobne ssaki i małe ptaki, żaby, ślimaki, skorupiaki i węże. Potrafi także w locie łapać owady. Zimą na polach szuka myszy, szczurów oraz dżdżownic.b) gatunek ptaka z rodziny czaplowatych, gniazdujący wśród trzcin lub szuwaru pałkowego. Żywi się rybami, żabami, kijankami i bezkręgowcami wodnymi. Zaliczany jest do gatunków poligenicznych tzn. takich, u których samiec może mieć więcej niż jedną partnerkę

c) gatunek dużego ptaka, którego środowiskiem naturalnym są rozległe bagna wśród lasów, torfowiska, wrzosowiska, jeziora i starorzecza. Osiedlają się z dala od siedzib ludzkich ale żerują na łąkach i polach uprawnych

9. Podaj nazwy ptaków, których zdjęcia znajdują się poniżej: (2 pkt)

a) b)

……………………….. ……………………………………..

c) d)

………………………………… ………………………………….

Odp: a) perkoz dwuczuby b) łabędź niemy c) mewa śmieszka d) łyska

10. Gągoł to gatunek ptaka z rzędu blaszkodziobych, zamieszkujących wody słodkie - rzeki i jeziora na: (1 pkt)

a) Pomorzu i Mazurach

b) Mazowsze i Podlasie

c) Wielkopolska i Mazury

d) Małopolska i Pomorze

11. Wymień trzy gatunki ptaków, które prowadzą wieczorno – nocny tryb życia. Należą one do rodziny chruścieli. (1,5 pkt)

a) ……………………….

b) ……………………….

c) ………………………..

Odp: a) kokoszka b) zielonka c) wodnik

12. Wymień 6 gatunków ptaków, które występują na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego: (3 pkt)

1) ………………….

2) ………………….

3) ………………….

4) ………………….

5) ……………………

6) …………………..

Odp: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, bocian czarny, bocian biały, żuraw, puchacz, cietrzew, kania czarna, kania ruda, dzięcioł czarny, średni, zielono siwy i zielony, remiz zwyczajny, włochatka itd.

13. Za pomocą jakich narządów motyle poznają smak kwiatów? (1 pkt)a) za pomocą nóg

b) za pomocą czułek

c) za pomocą skrzydeł

d) za pomocą ssawki

14. Co to za ryba? (2 pkt)
a) Ta ryba zupełnie jak wąż się wije

swym kształtem też całkiem przypomina żmiję


……………………

b) Ryba – rozbójnik. Żyje w naszych rzekach.


Przed nią każda mniejsza ze strachu ucieka.

………………………..


c) Na ciele poprzeczne paski.
W nazwie rumak się ukrywa.
Dla tego będą oklaski,
kto wie jak ta ryba się nazywa.

………………………


d) święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości.
Odp. a) węgorz b) szczupak c) okoń d) karp
15. Jak nazywa się najmniejszy i najlżejszy ptak występujący na Mazurach? Jego długość wynosi zaledwie 9 cm, natomiast waży on 5 gram. (1 pkt)

a) Mysikrólik

b) Koliber

c) Zaganiacz Mały

d) Gutek

16. Trzy gatunki żab są silnie związane w wodą. Podaj ich nazwy: (1,5 pkt)

a) ………………

b) ………………

c) ………………

Odp: a) śmieszka b) jeziorowa c) wodna

17. Wypisz 5 przykładów ryb słodkowodnych Mazurskich jezior: (2,5 pkt)


1) …………………………….

2) ……………………………

3) ……………………………

4) ……………………………

5) ……………………………

Odp: Amur biały, Boleń, Brzana, Jaź, Jelec, Karp, Leszcz, Lin, Miętus, Okoń

18. Wymień cztery rodzaje roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową w Rezerwacie Krajobrazowym Jezioro Nidzkie: (2 pkt)

1) …………………….

2) ……………….…..

3) …………………….

4) …………………….

Odp: lilia złotogłów, podkolan biały, gnieźnik leśny, orlik pospolity, pomocnik baldaszkowaty, wawrzynek wilczełyko, widlicz spłaszczony, widłak jałowcowaty, widłak goździsty.

19. Nad brzegiem jakiego jeziora rośnie Dąb Diany, który jest największym dębem w Mazurskim Parku Krajobrazowym? Obwód jego wynosi 610 cm, a wysokość 29 metrów: (1 pkt)

a) Jeziora Śniardwy

b) Jeziora Orzysz

c) Jeziora Gardyńskiego

d) Jeziora Tyrkło

20. W Popielnie znajduje się najstarszy ośrodek w Polsce, w którym od roku 1949 prowadzi się hodowlę rezerwatową. Jakich zwierząt? (1 pkt)

a) lisów

b) żubrów

c) gołębid) koników polskich

21. Jak nazywa się miejsce, z którego można obserwować dzikie zwierzęta? Najczęściej jest to prosta, zbita z pali konstrukcja z przybitą do nich drabiną posiadającą w części szczytowej zadaszenie, a czasami także miejsce do siedzenia dla jednej lub dwóch osób: (1 pkt)a) ambona

b) ormowiec

c) kazalnica

d) bima


22. Dresaż to: (1 pkt)

a) chłopak noszący dres

b) grabienie liści

c) ujeżdżanie koni

d) zarzucanie sieci


23. Które z wymienionych rezerwatów leżą na terenie Gminy Piecki?(1 pkt)

a) „Krutynia” i „Mazury”,b) „Krutynia” i „Zakręt”

c) Krutynia i Krutynia „Dolna”
24. W Stacji Badawczej PAN w Popielnie znajduje się zachowawcze stado krów rasy czerwona polska. Jaka rasa zachowawcza koni jest tam hodowana? (1 pkt)

 1. koniki polskie

 2. tarpany

 3. mustangi

25. W którym roku został utworzony Mazurski Park Krajobrazowy? (1 pkt)

a) 1997


b) 1987

c) 1977

26. Jaką nazwę nosi największa z wysp jeziora Orzysz? (1 pkt)

a) Wyspa Miłości

b) Wysoki Ostrówc) Różany Ostrów (Wyspa Róż)

27. Mazurski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych, jakie są to formy? (1 pkt) 1. Terasy i ozy

 2. Kemy i terasy

 3. Moreny i sandry

28. Jak nazywamy gwałtowne zjawisko atmosferyczne, występujące przy wysokiej temperaturze powietrza i silnym parowaniu wody, wywołane prze słup spadającego z olbrzymią prędkością na powierzchnię ziemi oziębionego powietrza. Ma wygląd przesuwającej się białej ściany deszczu i gradu: (1 pkt)

a) biały szkwał

b) biały huragan

c) czarny szkwał

MAZURSKIE MORZE – RZEKI I JEZIORA


 1. Najgłębszym jeziorem na Mazurach jest jezioro: (1 pkt)

a) Jezioro Śniardwy

b) Jezioro Mokre

c) Jezioro Orzysz

d) Jezioro Nidzkie

2. Jaką średnią głębokość ma jezioro Pogubie Wielkie ? (1 pkt)

a) 0,5 m

b) 1 m

c) 1,3 m

d) 2 m

3. Jak nazywany jest inaczej osobliwy typ torfowiska, występujący w obrębie jeziora Ciche? (1 pkt)a) pło mszarne lub spleja

b) pło szare lub łąkowe

c) przejściowe

d) niskie


4. Jaką długość ma Krutynia – rzeka na Pojezierzu Mazurskim? (1 pkt)

a) Długość rzeki to 102 km

b) Długość rzeki to 66 km

c) Długość rzeki to 50 kmd) Długość rzeki to 94 km

5. Odcinek Krutyni znajdujący się między jeziorami Zyzdrój Mały i Zdrużno, przepływający przez Spychowo i jezioro Spychowskie, zwany jest zwyczajowo: (1 pkt)a) Spychowską Strugą

b) Dziką Strugą

c) Strugą Naturalną

d) Spychowskie Koryto

6. Całkowita długość rzeki Pisa wynosi: (1 pkt)

a) ok. 80 km

b) ok. 50 km

c) ok. 90km

d) ok. 60 km

7. Rzeka Pisa to: (1 pkt)

a) lewy dopływ Narwib) prawy dopływ Narwi

8. W którym kierunku płynie rzeka Pisa? (1 pkt)

a) północnym

b) wschodnimc) południowym

d) zachodnim

9. Pogubie Małe znajduje się około 6 km na zachód od koryta rzeki Pisy, zaznacz 3 cechy charakterystyczne dla Jeziora Pogubie Małe. (1,5 pkt)

a) obecność pła

b) Przejrzysteb) płytki zbiornik

c) woda ma tendencję do stagnacji, przez co roślinność wodno – błotna rozwija się tu bardzo bujnie

d) Duża ilość kąpielisk

e) Zbiornik w kształcie litery „O”

10. Meander (inaczej zakole) to: (1 pkt)

a) prawy dopływ Narwi, leżący w dorzeczu Wisły

b) fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym łuk. Jest to forma związana z przebiegiem naturalnych koryt rzecznych

c) typowy zbiornik rynnowy, którego dno jest urozmaicone licznymi Głęboczkami

d) mały, trudno dostępny zbiornik o mulistym dnie

11. Jezioro Tyrkło to: (1 pkt)a) Jezioro eutroficzne, typu rynnowego

b) Jezioro ciepłe, typu morenowego

c) Jezioro przejściowe, typu polodowcowego

d) Jezioro stałe, typu tektonicznego

12. Jaką szerokość ma Jezioro Śniardwy: (1 pkt)

a) 20 km


b) 12 km

c) 17 km

d) 6,5 km

13. Jezioro Śniardwy leży w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W typologii rybackiej do jakiego typu należy to jezioro: (1 pkt)

a) typu Leszczowego

b) typ sielawowy

c) typ karasiowy

d) typ sandaczowy

14. Która z wysp położonych na Jeziorze Śniardwy jest największa? (1 pkt)

a) Czarci Ostrówb) Szeroki Ostrów

c) Wyspa Kaczor

d) Wyspa Pajęcza

15. Najdłuższy kanał na Mazurach to: (1 pkt)

a) Kanał Mazurski

b) Kanał Nidzkic) Kanał Jegliński

d) Kanał Orzysz

16. Rzeka Wincenta jest: (1 pkt)

a) największym lewobrzeżnym dopływem Pisy

b) największym prawobrzeżnym dopływem Pisy

17. Jaki procent powierzchni Gminy Piecki stanowią jeziora? (1 pkt)

a) 10%

b) 4 %


c) 15 %

d) 9 %


18. Gdzie ma swój początek rzeka Pisa zwana dawniej Pissek? (1 pkt)

a) w jeziorze Śniardwyb) w jeziorze Roś

c) w jeziorze Tyrkle

c) w jeziorze Orzysz

19. Zaznacz Jezioro, które jest najdłuższe w naszym kraju: (1 pkt)

a) Śniardwy

b) Mamryc) Jeziorak

d) Orzysz

20. Podane wyrazy wstaw w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej formie: (3,5 pkt)

Seksty, Tyrkło, Jegliński, Mikołajskie, Białoławka, Roś, Wyszka

Jezioro Śniardwy łączy się od zachodu z Jeziorem ……………………………, od południowego wschodu – przez jezioro …………… i Kanał ………………. z jeziorem ………….., od wschodu krótką strugą ………. z jeziorem ………………….., zaś od północnego wschodu z jeziorem …………….. .

Odp. Mikołajskim, Seksty, Jegliński, Roś, Wyszką, Białoławki, Tyrkło.

21. Jakie jezioro jest najdłuższym jeziorem na Mazurach i ile wynosi jego długość? (2 pkt)

…………………………………………………………………

Odp: Jezioro Nidzkie, długość wynosi 23 km.


22. Jaka rzeka wypływa z jeziora Roś? (1 pkt)

a) Pisa

b) Krutyń

c) Nidka
23. Najdłuższym kanałem łączącym mazurskie jeziora jest Kanał Jegliński, który łączy ze sobą Jezioro Śniardwy z Jeziorem Roś. Ile wynosi długość Kanału Jeglińskiego? (1 pkt)

a) 6,25 km

b) 4,25 km

c) 5,25 km

24. Jaka rzeka łączy południowo-wschodnią część jeziora Śniardwy z jeziorem Białoławka? (1 pkt) 1. Pisa

 2. Wyszka

 3. Nidka

 4. Białoławka

25. Pojezierze Mazurskie to inaczej „Kraina…”: (1 pkt)

………………………………….

Odp: Kraina Tysiąca Jezior.
26. Jezioro Śniardwy jest ostatnim ogniwem południowej części kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich, do którego zgodnie z hydrologią zlewni, docierają wody z jezior położonych powyżej jeziora Śniardwy, z jakich? (1 pkt)


 1. Seksty –> Boczne –> Jagodne –> Szymoneckie –> Szymon –> Tałtowisko –> Tałty-Ryńskie –> Mikołajskie-Bełdany

 2. Niegocin –> Boczne –> Jagodne –> Szymoneckie –> Szymon –> Tałtowisko –> Tałty-Ryńskie –> Mikołajskie-Bełdany

 3. Jegocin –> Boczne –> Jagodne –> Szymoneckie –> Szymon –> Tałtowisko –> Tałty-Ryńskie –> Mikołajskie-Bełdany

27. Uporządkuj poniższe warstwy termiczne jeziora od najpłytszej do najgłębszej. (1,5 pkt)

 1. Metalimnion 2

 2. Epilimnion 1

 3. Hypolimnion 3

28. Jaką powierzchnię zajmuje zlewnia Wielkich jezior Mazurskich? (1 pkt)

   1. 3197,6 km2

   2. 3167,9 km2

   3. 3179,6 km2

MIĘDZY KULTURĄ A HISTORIĄ

 1. Jaką nazwę nosiło obecne Spychowo przed wojną, podaj znaczenie niemieckie: (2 pkt)

……………………………………………………………

Odp: Puppen, niemieckie znaczenie to „lalki”. 1. Galindowie zamieszkiwali obszar Mazur od czasów rzymskich po średniowiecze. Jakie tereny pod względem przyrodniczym zasiedlał ten lud? (1 pkt)

a) Tereny trudno dostępne, podmokłe i bagniste

b) Tereny suche, piaszczyste

c) Tereny łatwo dostępne, żyzne

3. Jakie są najważniejsze zabytki Spychowa? Wymień trzy: (3 pkt)

1) …………………..

2) ……………………

3) ………………….

Odp: 1) Kościół neogotycki 2) Budynek plebani 3) Dawny cmentarz ewangelicki położony za wsią.

4.W którym wieku została założona Wieś Rosocha, która jest położona na szlaku kajakowym Krutyni? (1 pkt)

a) w XVIII wieku

b) w XVI wieku

c) w XV wieku

d) w XVII wieku

5. Część akcji powieści „ Zatoka Żarłocznego Szczupaka” autorstwa Eugeniusza Paukszty rozgrywała się nad: (1 pkt)

a) Jeziorem Jerzewkob) Jeziorem Malinówko

c) Rzeką Wincenta

d) Rzeką Orzyszą

6. W którym wieku powstał „Park Andersa ” znajdujący się w Rucianem – Nidzie? (1 pkt)

a) XX wieku

b) XIX wieku

c) XV wieku

d) XVII wieku

7. Jaką nazwę wywodzącą się z języka niemieckiego dawniej nosiło miasto Pisz? (1 pkt)a) Jańsbork, Jansbork

b) Kruttinnerofen

c) Arys

d) Gehlenburg8. W 1725 roku Orzysz otrzymał prawa miejskie. Który król nadał te prawa? (1 pkt)

a) Fryderyk Wilhelm I

b) August II Mocny

c) Władysław IV

d) miasto nie otrzymało praw miejskich

9.Dopisz nazwy Miast do poniższych herbów. (2 pkt)

a) b)

c) d)

a)Piecki


b) Pisz

c) Orzysz

d) Mikołajki

10. Kto był pierwszym burmistrzem miasta Orzysz: (1 pkt)

a) Jan Aleszczyk

b) Marcin Pohl

c) Piotr Jakubowski

d) Jacek Kostka

11. Wymień cztery zabytki w mieście Pisz. (2 pkt)

1) …………………..

2) ………………….

3) ……………………

4) ……………………..

Odp: Kościół św. Jana Chrzciciela, Ratusz, Zespół ośmiu niemieckich schronów wojskowych, Pozostałości zamku, Trzy domy w stylu barokowym, Baszta, Wieża ciśnień, Kamienna Baba.

12. Kto według legend był patronem żeglarzy i przejść wodnych: (1 pkt)

a) św. Andrzej

b) św. Krzysztofc) św. Mikołaj

d) św. Alojzy

13. Dopasuj flagę do miasta. (1,5 pkt)

1) 2)

3)

a) Piecki

b) Orzysz

c) MikołajkiOdp: 1-c, 2-b, 3-a

14. W którym wieku powstał najdłuższy na Mazurach kanał Jegliński: (1 pkt)a) w XIX wieku

b) w XX wieku

c) XIV wieku

d) XII wieku

15. Jak nazywa się Kościół, który został zbudowany na miejscu, dawnego zameku krzyżackiego w Okartowie? (1 pkt)

a) Kościół Św. Jana Chrzciciela

b) Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

c) Kościół pod wezwaniem Św. Markad) Kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja

16. Podaj nazwy dwóch epidemii, które nawiedziły miasto Orzysz w latach 1709 – 1710, 1866: (1 pkt)

………………………………………………………

Odp: Dżuma, cholera.

17. Jak potocznie nazywano Oddział Dyscyplinarny, który istniał w Orzyszu od kwietnia 1971 roku do grudnia 1991 roku? (1 pkt)

a) jednostka wojskowa

b) zakład karny

c) jednostka karna

d) kompania dyscyplinarna

18. Kim był Michał Kajka, którego imieniem nazwano Orzyski Szlak Kajakowy? (1 pkt)

……………………………………………………..

Odp: mazurski poeta ludowy, artysta, działacz mazurski,

19. Jakie lasy obejmował poligon w Orzyszu na przełomie XIX/XX wieku? (2 pkt)

1) ………………………….

2) …………………………..

Odp: lasy Grądówka i Drygalskie

20. W Wojnowie, wiosce nad rzeką Krutynią na przestrzeni wieków bezustannie mieszały się ze sobą kultury i religie. Mieszkali tam katolicy, staroobrzędowcy, ewangelicy, prawosławni oraz: (1 pkt)

a) starokatolicy

b) zielonoświątkowcy

c) prawosławni

d) świadkowie Jehowy

21. Jakie wsie obejmował poligon w Orzyszu na przełomie XIX/XX wieku? (2 pkt)

1) ………………….

2) ……………………

Odp: a) wsie Wierzbiny i Szwejkówko

22. Jaką inną nazwę nosiło więzienie w Orzyszu, gdzie przetrzymywano żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną? (1 pkt)a) karcer

b) loch


c) ciemnica

d) katakumba

23. Co dawniej było postrachem dla wszystkich młodych ludzi pełniących służbę w Polsce? Podaj odpowiedź. (1 pkt)

…………………………………………………..

Odp: Jednostka karna w Orzyszu.

24. W którym roku Mikołajki otrzymały prawa miejskie i kto je nadał? Zaznacz prawidłową odpowiedź. (1 pkt)a) w roku 1726, nadał król pruski Fryderyk Wilhelm I

b) w roku 1726, nadał król pruski Fryderyk Wilhelm II

c) w roku 1725, nadał mistrz Konrad von Erlichshausen

d) w roku 1730, nadał król pruski Fryderyk Wilhelm I

25. Nazwa wsi Zgon pochodzi od: (1 pkt)

a) ponurego klimatu wsi

b) śmierci syna założyciela wsi

c) zaganiania bydła do wodopoju

26. Jaki tytuł nosił głośny reportaż będący owocem wyprawy po Warmii i Mazurach Melchiora Wańkowicza wraz z córką? (1 pkt)

…………………………………………………….

Odp: „Na tropach Smętka”

27. Pod przewodnictwem Filipa z Pustelni Wygowskiej w roku 1729 powstała wspólnota Filiponów. Jakie ograniczenia wprowadzała ich religia? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: (1,5 pkt)

a) posiadania rodzin, zawierania małżeństw

b) połowu rybc) picia herbaty

d) jadania mięsa

e) zakaz budowania osad

28. W Pieckach, w tradycji ludowej drzewo buk zwyczajny było traktowane jako magiczne. Przed czym miało chronić? (1 pkt)

……………………………………………………………………

Odp: Przed demonami

29. Z którego roku pochodził pierwszy Piski ratusz? (1 pkt)

………………………………………………………………………

Odp: Z roku 1818.

30. Od czego pochodzi nazwa wsi Krutyń, która już na przełomie XIX i XX wieku dzięki swojemu klimatowi i malowniczemu położeniu stała się bardzo atrakcyjna dla turystów. (1 pkt)

a) od nazwiska założyciela wsib) od rzeki Krutyni

c) od jeziora Krutynia

d) od pierwszej ścieżki rowerowej

31. W latach 1958 – 2001 w Wiartlu istniała ferma hodowli zwierząt. Była to największa taka ferma w Polsce i jedna z największych ferm w Europie. Jakie zwierzęta wchodziły w skład fermy? (1 pkt)a) Futerkowe

b) Drób


c) Bydło

32. W wieku XVIII zlecono hutnikowi Grzegorzewskiemu założenie huty szkła nad rzeką Krutynia w wiosce Ukta. Huta istniała tylko 25 lat, jak ją nazwano? (1 pkt)a) Krutyńska Szklarnia

b) Szklarnia w Ukcie

c) Krutyńska Huta

d) Huta w Ukcie

33. W jakiej miejscowości toczyła się akcja słynnej książki Sebastiana Miernickiego „Pan Samochodzik i Gocki Książę”: (1 pkt)

a) we wsi Zgon

b) we wsi Pupki

c) w mieście Orzysz

d) w mieście Ruciane – Nida

34. W którym miejscu w Piszu można było zobaczyć pomnik Bismarca? (1 pkt)

…………………………………………………….

Odp: Na rynku.

35. Dokończ zdanie. W XIV wieku na zamku w Okartowie Krzyżacy więzili Patryka – syna wielkiego księcia ………………………………………………….. . (1 pkt)

Odp: litewskiego Kiejstuta.

36. Jak nazywali się wolni mieszkańcy zamieszkujący w średniowieczu tereny pomiędzy Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem? Powoływani byli do służby wojskowej oraz pełnili rozmaite funkcje pomocnicze w państwie zakonu krzyżackiego w XIV i XV wieku: (1 pkt)

…………………………………………………….

Odp: Witingowie.

37. W którym wieku został wzniesiony duży dwór w Łupkach? Po przeprowadzonym remoncie w związku z pożarem dworu - obiekt przeznaczony został na ośrodek szkolno-wychowawczy dla młodzieży. (1 pkt)

a) XVI


b)XVIII

c) XV


d) XVII
38. W którym roku założono pierwszą szkołę w miejscowości Krzyże (1 pkt)

a) 1846 roku

b) 1864 roku

c) 1854 roku

d) 1860 roku

39. Kościół wybudowany w latach 1756-1763 w Białej Piskiej pochodzi z epoki: (1 pkt)

a) oświecenia

b) renesansu

c) baroku

d) średniowiecza40. W Rucianem – Nidzie, w leśniczówce Pranie powstało muzeum poświęcone znanemu poecie. Jakiemu? Powstawały tam utwory takie jak: „Pieśni”, poematy „Niobe”, „Wit Stwosz”. (1 pkt)

……………………………………………………..

Odp: Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu.

41. Do najczęściej odwiedzanych zabytków Białej Piskiej należy barokowy kościół  pw. św. Andrzeja Boboli  wybudowany w latach 1756 - 63 wraz z wieżą z 1823 roku, według projektu sławnego architekta Karola Fryderyka Schinkla. W ostatnich latach kościół został  w całości odnowiony. Proszę podać wysokość wieży z 1823 roku: (1 pkt)a) 23 m

b) 25 m


c) 18 m

d) 10 m


42. Dopasuj urywek legendy do jej miasta: (1 pkt)

1) ... dawno, dawno temu wodami mazurskich jezior władał Król Sielaw - ogromna ryba w złotej koronie na głowie, najsilniejszy i najsprytniejszy ze wszystkich stworzeń wodnych…

2) Wśród bagien, lasów i jezior, na wzgórzu stała mała drewniana chatka, a w niej mieszkał stary rybak ze swoim synem, któremu na imię było Arys…

a) Orzysz b) Mikołajki

Odp: 1 b, 2 a

43. Każda gmina ma swój herb. Co przedstawia herb Pisza? (1 pkt)

………………………………………

Odp: Głowę św. Jana na talerzu44. Zbiór pieśni religijnych, wykorzystywany przez ewangelickich Mazurów do modlitwy nosi nazwę: (1 pkt)

a) Konfesjonał

b) Kancjonał

c) Pieśniarz


45. Co jest symbolem Mikołajek. (1 pkt)

a) ryba Sielawa
b) ryba Sieja
c) św. Mikołaj

d) Łódź o nazwie Katerina

46. Co oznacza „płociczka” w gwarze mazurskiej? (1 pkt)a) ryba płotka

b) płot

c) płytka woda

d) mazurskie danie
47. Na zachodnim brzegu jeziora Bełdany, w północnej części półwyspu Gąsior położona jest wieś Kamień. Od czego prawdopodobnie pochodzi ta nazwa?: (1 pkt)

a) od pomnika z kamienia, który powstał ku czci założyciela wioski

b) od nazwiska założyciela wsi

c) od wykopaliska, w którym znaleziono cenne kamienie szlachetned) od znajdującego się tam dawniej kamienia ofiarnego Galindów

48. Gdzie trafił młyn wodny, który działał przed wojną we wsi Dobry Las?: (1 pkt)a) do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

b) do centrum miasta Pisz

c) został zburzony

d) do Skansenu Warmińsko – Mazurskiego49. Wieś Sowiróg stała się znana na całym świecie dzięki niezwykłej powieści, której autorem był Ernest Wiechert. Książka ta jest sagą ludzi żyjących na mazurskiej głuszy. Jaki tytuł nosi ta powieść?: (1 pkt)

a) „Dzieci Jeronimów”

b) „Pan Samochodzik”

c) „Sowiróg”

d) „Długa podróż na Mazury”

50. Jak w gwarze mazurskiej nazywane są widły do ziemniaków: (1 pkt)a) gafle

b) glaski

c) glonki

d) gunie

51. Galindowie zamieszkiwali teren Mazur od czasów rzymskich po średniowiecze. Lud ten zasiedlał tereny takie, które pozwalały na uniknięcie najazdów ze strony innych plemion. W celu obrony używali zatrutych strzał. Czego używali do zatruwania strzał? (1 pkt)

a) roślin

b) metali ciężkich

c) jadu zwierząt

d) substancji chemicznych

52. Co w gwarze mazurskiej oznacza wyraz „dzieżka”: (1 pkt)

a) drzazgab) gliniany dzbanek do przechowywania mleka

c) cedzak

d) sito do przesiewania mąki

53. Kłobuk jest to: (podaj wszystkie prawidłowe odpowiedzi) (1 pkt)a) Samorządowa instytucja kultury w Mikołajkach

b) Gatunek ptaka z rodziny kurowatychc) Postać uznawana za diabła lub jego sługę
54. W drugiej połowie XVIII wieku w Okartowie - gmina Orzysz, zbudowano kościół. Jaki obiekt w tym miejscu znajdował się wcześniej? (1 pkt)

a) Klasztor Starowiercówb) Zamek krzyżacki
55. Jak nazywał się przyrząd do łapania raków? (1 pkt)

a) Bug


b) Buk

c) Buka
56. Która z podanych nazw jest rodzajem sieci rybackiej? (1 pkt)a) Drygawica

b) Plecionka

c) Baty
57. Kliszczka to: (1 pkt)

a) Rodzaj małża

b) Rodzaj kleszcza

c) Drewniana igła do szycia sieci

d) Gatunek małego ptaka


58. Jak nazywał się polski pisarz, który w czerwcu 1935 roku wraz z córką Martą pływał kajakiem po Mazurach, po czym wydał książkę „Na tropach Smętka”? Jego pomnik stoi w Piskim parku nad rzeką Pisą. (1 pkt)

  1. K. I. Gałczyński

  2. Michał Kajka

  3. Melchior Wańkowicz

59. „Czarną kuchnią” w tradycyjnej drewnianej chałupie nazywano: (1 pkt)

a) Wielkie pomieszczenie kominowe

b) Palenisko, na którym przyrządzano posiłki

c) Kuchnię letnią

60. W którym wieku na Mazurach domy drewniane zaczęły być wypierane przez domy murowane? (1 pkt)

a) XVIII

b) XIX

c) XX


61. Podaj nazwę zabytkowego kościoła w mieście Pisz. (1 pkt)

…………………………………………………………

Odp. Kościół św. Jana Chrzciciela

62. Jak nazywała się pułapka na węgorze składająca się z drewnianej śluzy o szerokości 1,5 m oraz drewnianej skrzyni wyposażonej w drobną kratę, która zapewniała swobodny przepływ wody, a nie pozwalała na wydostanie się z niej węgorzy? (1 pkt)

a) Drewutnia

b) Węgornia

c) Śluzownia

63. Przez kogo został założony „Związek Mazurów” i w którym wieku? (1 pkt)

a) Karola Małłka w 1950 r.

b) Andrzeja Wróblewskiego 1943r.

c) Karola Małłka w 1943 r.

d) Zbigniewa Mazura 1942 r.

64. „Ziomkowie” to : (1 pkt)

a) byli Niemcy mieszkańcy Mazur, zrzeszeni w powstaniu po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich – Ziomkowskie Prus Wschodnich.

b) byli Białorusini mieszkańcy Mazur, zrzeszeni w powstaniu po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich – Ziomkowskie Prus Wschodnich.

c) byli Rosjanie mieszkańcy Mazur, zrzeszeni w powstaniu po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich – Ziomkowskie Prus Wschodnich.

d) byli Francuzi mieszkańcy Mazur, zrzeszeni w powstaniu po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich – Ziomkowskie Prus Wschodnich.

65. W którym wieku Żydzi mogli swobodnie osiedlać się na Mazurach? (1 pkt)

a) XIX w.

b) XX w.


c) XII w.

d) XV w.

66. W którym roku w Piszu zatrzymał się wielki mistrz Krzyżacki Winrich von Kniprode? (1 pkt)

a) 1376 r

b) 1365 r.

c) 1377 r.

d) 1370r

67. W którym roku wypłynęła wyprawa wojenna z Pisza na Litwę wojsk krzyżackich pod dowództwem zakonnego marszałka Engelharda Rabe? (1 pkt)

a) 1369 r

b) 1346 r

c) 1933 rd) 1393 r.

68. W 1538 roku ksiądz Albrecht w Piszu szukał schronienia przed: (1 pkt)a) zarazą

b) krzyżakami

c) papieżem

d) wiernymi

69. W roku 1698 w Piszu odbył się zjazd dostojników dworu polskiego i pruskiego. Podaj dwóch władców biorących udział w tym wydarzeniu. (2 pkt)

a) ………………………………………………………….

b) …………………………………………………………..

Odp: Król Polski August II , Książę Pruski Fryderyk II

70. Miasto Pisz stało się ośrodkiem handlu i przemysłu, w roku : (1 pkt)

a) 1813 r.

b) 1816 r.

c) 1820 r.

d) 1818r


71. Kto miał swoją kwaterę w okresie hitlerowskim nieopodal Szerokiego Boru: (1 pkt)

a) Winrich von Kniprodeb) Hermann Göring

c) Werner von Blomberg,

d) Adolf Hitler

72. Na początku XVI stulecia do rozkwitu Orzysza przyczynił się książęcy urzędnik : (1 pkt)

a) Kanclerz Wielki Koronny

b) Fryderyk Wilhelc) Kryspian Blumstein – Kwiatkowski

d) Antoni Wańkowicz

73. W którym roku Biała – Piska uzyskała przywilej organizowania jarmarków na woły: (1 pkt)

a)1595 r.

b) 1590 r.

c) 1600r.

d)1585 r


SMAK MAZURSKIEGO MORZA

 1. Plince to: (1 pkt)

a) Placki drożdżowe

b) Rodzaj bułeczek pszennychc) Placki ziemniaczane
2. Zaklepanka to: (1 pkt)

a) tradycyjna zupa mazurska wykonana z kwaśnego mleka i mąki

b) tradycyjna gra w chowanego

c) zapiekanka składająca się z ziemniaków i boczku
3. Szarpaniec w odniesieniu kulinarnym to inaczej : (1 pkt)

a) Ciasto

b) ryba


c) zupa mazurska

d) kotlet rybny


4. Jak inaczej nazywamy zupę z krwi kaczek : (1 pkt)

a) mazurski bulionb) czernina

c) czarnina


5. Jak inaczej nazywamy obfity połów ryb: (1pkt)

a) siejkab) poimka

c) fala
6. Co oznacza „ kartoflanka” w gwarze mazurskiej? ( 1pkt)a) zupa ziemniaczana

b) kotlety z ziemniaków

c) ziemniaczana zapiekanka

d) pieczony ziemniak


7. Jak nazywają się szybkie i proste w wykonaniu mazurskie bułki drożdżowe smażone na smalcu? (1pkt)

a) drożdżówka

b) byliny

c) parowańce
8. W gwarze mazurskiej mleko krzesiste to :

a) ciepłe mleko

b) chude mleko

c) tłuste mlekod) zsiadłe mleko
9. Jaki gatunek raka żyje w Śniardwach?

a)amerykański

b)szlachetny

c)krawiec
10. Jak brzmiało hasło ilustrujące cele projektu współpracy kilku grup (w tym LGD „Mazurskie Morze”)? Polegało to na wymianie doświadczeń oraz promocji i wsparciu lokalnej gastronomii w zakresie przetwarzania i serwowania potraw rybnych:

a) „Ryba na talerzu”b) „Bogactwo ryb słodkowodnych w lokalnej gastronomii”

c) „Gotuj z nami - smacznymi rybami”TURYSTYKA

 1. Ścieżka przyrodnicza Rosocha – Wojnowo ma długość ? (1 pkt)

a) 10 km

b) ok. 4km

c) 5 km

d) ok. 3km


 1. Podkreśl właściwe odpowiedzi. Miastami partnerskimi Orzysza są: (1 pkt)

Kropp, Wołodarsk Wołyński, Skuodas, Zgierz

Odp: wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 1. Z jaką organizacją Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” stworzyła w ramach projektu współpracy przewodnik pt. „Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony”? (1 pkt)

a) z Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca”

b) z LGD Lider w EGO

c) z LGD Południowa Warmia


 1. Przewodnik pt. „Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony” przedstawia trzy wyjątkowe szlaki turystyczne. Jakie to szlaki? Proszę je wymienić: (1,5 pkt)

a) ……………………………………

b) …………………………………..

c) ……………………………………

Odp: a) szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza b) szlak kajakowy Michała Kajki c) szlak rowerowy „Kraina Mlekiem Płynąca”. 1. Jaką nazwę nosi ścieżka przyrodnicza, prowadząca od cmentarza w Mikołajkach do wież widokowych nad Jeziorem Łuknajno? Podaj nazwę. (1 pkt)

…………………………………………………..

Odp: Rezerwat „Jezioro Łuknajno” 1. Jaką nazwę nosił kajak, którym szlak przemierzyli Melchior Wańkowicz wraz ze swoją córką Martą w roku 1935? (1 pkt)

a) Tili

b) Kuwaka

c) Hehta


d) Ala

 1. W jakim mieście Lokalna Grupa działania – Mazurskie Morze zorganizowała dzień rybaka w 2013 roku? (1 pkt)

a) w Orzyszu

b) we wsi Wierzbinyc) w Mikołajkach

d) w Piszu 1. Co miało wpływ na nadanie Mikołajkom przez Niemców nazwy „Mazurska Wenecja”? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: (1,5 pkt)

a) malownicze położenie miasta

b) liczne mosty

c) liczne kładki

d) dużej ilości zbytków 1. Rozwiń skrót LGD „ Mazurskie Morze” : (1 pkt)


…………………………………………………………………..
Odp: Lokalna Grupa Działania „ Mazurskie Morze ” 1. W ramach jakich dwóch programów działa LGD „Mazurskie Morze” (podaj pełne nazwy): (2 pkt)

a) ………………………………………….

b) ………………………………………..

Odp: a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich b) PO RYBY


 1. Jedna z gmin na obszarze LGD MM zajmuje obszar 35,7 ha. Która? (1 pkt)

a) Ruciane - Nida

b) Pisz


c) Piecki

d) Orzysz

12. Jaką nazwę nosi szlak kajakowy, stanowiący atrakcyjne połączenia jezior Orzysz, Tyrkło, Śniardwy ? (1 pkt)


  1. Michała Kajki

  2. Melchora Wańkowicza

  3. Kard. Karola Wojtyły

13. Rozwiń skrót FOP: (1 pkt)

……………………………………………………….

Odp: Fundusz Organizacji Pozarządowych

14. Co oznacza skrót RZT w terminologii rybackiej? (1 pkt)

………………………………………….

Odp. Rybackie zapotrzebowanie tlenowe

15. Pojezierze Mazurskie jest częścią pasa Pojezierza: (1 pkt) 1. Zachodniobałtyckiego

 2. Wschodniobałtyckiego

 3. Południowobałtyckiego

16. Na terenie LGD znajduje się najdłuższe jezioro w Polsce. Podaj jego nazwę. (1 pkt)

a) Jez. Rośb) Jez. Nidzkie

c) Jez. Śniardwy

d) Jez. Bełdany

17. Jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce jest rzeka Krutynia. Jaka jest długość tego szlaku? (1 pkt)a) ok. 102 km

b) ok. 112 km

c) ok. 120 km
18. Bojery są to: (1 pkt)

a) ślizgi lodowe, zaopatrzone w płozy jachty żaglowe, służące do ślizgania się po lodzie

b) zbiornik podgrzewający wodę

c) rodzaj drobiu
19. Ile wysp znajduje się na jez. Śniardwy? (1 pkt)

a) 6


b) 7

c) 8
20. Ile wysp posiada jezioro Orzysz? (1 pkt)

a) 9


b)10

c) 11


21. Gdzie znajduje się śluza stanowiąca bardzo ważny węzeł komunikacyjny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich? Powstała ona w roku 1879, początkowo wykonana była z drewna. Dopiero w 1899 roku drewno zastąpiono ścianami z cegieł i kamienia. (1 pkt)

a) Śluza w Guziance

b) Śluza w Gujic) Śluza w Leśniewie

d) Śluza w Mamerkach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna