Archiwum Narodowe w Krakowie OddziałPobieranie 58.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar58.69 Kb.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 Dyrektora Archiwum Narodowego z dnia 10 września 2013 r.


Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział ....................

Zamówienie nr

znak sprawyWypełnia zamawiający (CZYTELNIE)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Imię i nazwisko zamawiającego/nazwa instytucji, adres, NIP, telefon/fax/e-mail
Proszę o wykonanie reprodukcji: zespół/sygnatura/strony/karty*......................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bliższe objaśnienia zamawiającego: ...................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………...


Forma reprodukcji

Ilość egz.

Forma reprodukcji

Ilość egz.

 kserokopia/wydruk* cz.-biały A4
 skan z mikrofilmu
 kserokopia/wydruk* cz.-biały A3
 kopia posiadanej wersji cyfrowej
 kserokopia/wydruk* barwny A4
 odpis/wypis* z druku/maszynopisu*
 kserokopia/wydruk* barwny A3
 odpis/wypis* z rękopisu
 kserokopia/wydruk* cz.-biały z biblioteki/pomocy archiwalnych*
 raporty z baz danych...........................
 nośnik
 reprodukcja cyfrowa
 inne.................................................... Proszę o uwierzytelnienie powyżej zamówionych pozycji

Reprodukcje odbiorę osobiście/pocztą*

Należność za wykonanie usługi pokryję gotówką/przelewem*


Zapoznałem/am się z Regulaminem i cennikiem usług, zostałem poinformowany/a o koszcie wykonania powyższego zamówienia i konieczności dokonania płatności za jego realizację w terminie 14 dni. W razie niedokonania płatności w terminie zamówienie zostanie anulowane.

........................................... ....................................................Podpis przyjmującego zamówienie Data i podpis zamawiającego

Wypełniają: przyjmujący i nadzorujący zamówienie


 uwierzytelnienie

 zwolniony/nie podlega* opłacie skarbowej

 opłata skarbowa w kwocie ..........................................................

Uwagi:


Forma reprodukcji

Ilość kopii


Cena

Wartość

Wykonano

Wartość

 kserokopia/wydruk komputerowy* czarno-biały A4
 kserokopia/wydruk komputerowy* czarno-biały A3
 kserokopia/wydruk komputerowy* barwny A4
 kserokopia/wydruk komputerowy* barwny A3
 kserokopia czarno-biała – biblioteka/pomoce arch.*
 reprodukcja cyfrowa (skan lub fotografia cyfrowa)
 skan z mikrofilmu
 kopia posiadanej wersji cyfrowej
 odpis/wypis* z druku/maszynopisu*
 odpis/wypis* z rękopisu
 raporty z baz danych – wydruk
 raporty z baz danych – transmisja/zapis na nośniku*
 nośnik
 inne.............................................................................
 opłaty pocztowe
Razem

Wycenił i poinformował zamawiającego: ............................. ............................

Data i podpis/y

Zatwierdził: ................................................................

Data i podpis

Zweryfikował zapłatę: .............................................................

Data i podpisWypełnia zamawiający

Wypełnia Archiwum


Potwierdzenie odbioru zamówienia

.....................................................

Data i podpis


Wysłano:


 pocztą ................................................................................................

Data i podpis

 drogą elektroniczną ........................................................................

Data i podpisPobieranie 58.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna