Artykuły I opinie kinga Baran Opodatkowanie podatkiem od towarów I usług rolnictwa informacja stPobieranie 16.11 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.11 Kb.

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

Numer 7-8 z 2000 r.


ARTYKUŁY I OPINIE
Kinga Baran

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług rolnictwa - informacja - str. 3

Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 25 lipca 2000 r dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania oraz odliczania podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług komunalnych - str. 6
Łukasz Mazur, Teresa Sławińska

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji "dni otwarte ISP" w Katowicach z dnia 3 lipca br. - str. 8


Agata Maria Świstowska

Zmiany zasad dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, faktura VAT w 2000 r. wybrane zagadnienia - str. 15


Artur Wójcik

Określenie ceny netto i sprzedaży netto w świetle przepisów ustawy z dnia 8. 01. 1993 r. - str. 17


Elżbieta Liwanowska

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych - artykuł dyskusyjny - str. 19


Krzysztof Komorniczak

Wniesienie przesiębiorstwa aportem do spółki prawa handlowego - podatek od towarów i usług - str. 22


Renata Kabas

Skutki prawnopodatkowe wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług - str. 23


Artur Wójcik

Określenie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży towarów wraz z dostawą oraz moment powstania obowiązku podatkowego - str. 27


Paweł Rybaczyk

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji - skutki w zakresie podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych - str. 30


Kinga Baran

Ustalanie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej - str. 35


Jarosław Sekita

Wyłączenie wspólników i spadkobierców wspólników oraz unieważnienie i wykup akcji - str. 37


Paweł Rybaczyk

Zwolnienie od opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w związku z mieniem utraconym na wschodzie - str. 43


Kinga Baran

Opodatkowanie nieruchomości odstąpionych bezpłatnie - str. 46


Piotr Roksisz

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na prowadzenie kancelarii notarialnej - str. 49


Paweł Bębenek

Analiza zasad podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych - str. 54


Adam Daraż

Podatkowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej - str. 60


Piotr Roksisz

Skutki podatkowe wynajmu lokalu w ramach działalności "zwykłej" i gospodarczej - str. 66


Daniel Dębecki, Marcin Górski

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu układowym - str. 70


Maciej Zielak

Realizacja zasad ogólnych postępowania podatkowego (część II) - str. 73


Jacek Tarwid

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego (część III) - str. 78


Klaudia Jerz

Glosa do wyroku NSA z dnia 7 lutego 2000 r. (I SA/k1741/98) - str. 83


JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/ka 1060/98 - str. 87
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - str. 90

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw - na stronie str. 104


Projekt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - str. 106
Projekt ustawy z dnia 7 czerwca 2000 r. o opłacie skarbowej - str. 112


Prawa autorskie posiada Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Kaleńska 8, 04367 Warszawa.
Pobieranie 16.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna