Artystycznie, literacko, turystycznie i po sąsiedzku na ziemi dobrzyńskiej część IPobieranie 21.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.93 Kb.
Artystycznie, literacko, turystycznie i po sąsiedzku na ziemi dobrzyńskiej część I
1. We Włocławku urodził się w 1920 roku bardzo znany krytyk literacki, mieszkający w Niemczech, autor programu telewizyjnego „Kwartet Literacki”. Podaj jego imię i nazwisko.
2. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie działa stowarzyszenie (związek, grupa) skupiająca ludzi piszących. W grudniu 2009 roku obchodziła 20 rocznicę powstania. Jak się nazywa?
3. W Lipnie przy obecnej ulicy Tadeusza Kościuszki urodził się późniejszy pisarz, autor powieści „Powroty” oraz powieści „Daleko od szosy”. Podaj jego imię i nazwisko oraz daty życia.
4. Pewna pisarka (na co dzień nauczycielka) urodzona w Złotopolu koło Lipna napisała wiele wierszy i powieść „Polne koniki”. Jak się nazywała?
5.Pola Negri aktorka, wystąpiła w 63 filmach, pochodziła z Lipna. Pola Negri to jej artystyczny pseudonim. Podaj jej prawdziwe imię i nazwisko.
6.Który ze znanych pisarzy związanych ze Skępem rozsławił naród zwany Kirgizami?

7.Autorem tego utworu był Gustaw Zieliński. Jak nazywał się poemat romantyczny, który powstał na zesłaniu?


8.Józef Feliks Zieliński herbu Świnka urodzony w Luberadzu na Mazowszu, a zmarły w Skępem był autorem pewnego podręcznika. Podaj jego tytuł.
9.Jaki pseudonim literacki miał Józef Zieliński?
10. Pewien - bardzo dobrze znany uczniom pisarz, przyszły Noblista - w 1904 roku przyjechał do Włocławka z odczytem Kto to był?
11. Jaki tytuł miała książka dla dzieci pisana przez Ewę Szelburg – Zarembinę w Wymyślinie na drewnianej werandzie?
12. Jaki tytuł nosi pismo wydawane przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem?
13. Jest autorką kilku powieści o tematyce współczesnej. Akcję umiejscowiła we Włocławku, Toruniu i Ciechocinku. Jak nazywa się ta osoba?
14. Nazwisko tej osoby brzmi obco. Był z wykształcenia fizykiem. Zajmował się także pisaniem książek. Jego autorstwa jest - między innymi - „opera semantyczna” „Święty Franciszek i wilk z Gubbio”. Podaj imię i nazwisko oraz miejsce urodzenia. Dla ułatwienia podajemy, że jego miejsce urodzenia leży na Mazowszu.

15. W tym mieście urodził się znany polski poeta Władysław Broniewski, autor poematów „Anka” i „Mazowsze”. Podaj jego miejsce urodzenia.


16. Jaki związek ma Skępe z Londynem? Podpowiedź: na krużgankach klasztoru bernardynów w Skępem wmurowano tablicę z wierszem tego poety. Podaj miejsce i rok powstania tego tekstu.
17. Był gwardianem klasztoru bernardynów w Skępem. Napisał bardzo znaną w średniowieczu pieśń pasyjną „Żołtarz Jezusowy”. Podobno także napisał „Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny”. Jak się nazywał?
18.W Skępem pochowano prochy poety Polaka z Londynu, urodzonego w Fabiankach. Jak on się nazywał?
19. Jak nazywa się marmurowa tablica poświęcona Gustawowi Zielińskiemu i umieszczona w klasztorze w Skępem?
20. Jaki tytuł miał utwór muzyczny (podobny do melodii „Mazurka Dąbrowskiego”) odegrany w dawnych czasach, gdy Polska była pod zaborami, w ówczesnym seminarium w Wymyślinie przez szkolną orkiestrę? Za odegranie hymnu groziło zesłanie na Syberię.
Odpowiedzi:

Marcel Reich – Ranicki

Lipnowska Grupa Literacka

Henryk Czarnecki (1925 – 1997)

Apolonia Barbara Chałupiec

Jadwiga Jałowiec


Gustaw Zieliński


„Kirgiz”

„O dagerotypie”

Izet - Bey

Henryk Sienkiewicz

„Najmilsi”

„Nasze Skępe”

Irena Matuszkiewicz

Franciszek Themerson urodził się w Płocku

Płock

Londyn 1953Władysław z Gielniowa

Jerzy Pietrkiewiczepitafium

„Marsz gwardii cesarskiego pułku ułanów”Opracowała Bożena Ciesielska SP Skępe
Zagadki część II


 1. Gustaw Zieliński osiedlił się na Syberii w miasteczku Iszym. Tu poznał innych zesłańców Polaków. Jak nazywał się jeden z nich, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń? Dla ułatwienia podajemy, że za udział w powstaniu listopadowym został skazany na emigrację i na zsyłce przebywał 24 lata. Urodził się w Nieświeżu na Białorusi, a zmarł w Dziahylni na Litwie. Żył w XIX w.
 1. Co to były legaty?

 2. Sporządź trasę zesłania Gustawa Zielińskiego zaczynając od Warszawy, a kończąc na Iszymie.
 1. Ile wynosiła wiorsta (dawna rosyjska miara długości)?

 2. Ile książek liczyła biblioteka Gustawa Zielińskiego?
 1. Co to był „Belweder Skępski”?
 1. Kto był autorem litografii, czyli portretów znanych postaci, między innymi Gustawa Zielińskiego. Ten artysta żył w XIX w. w Warszawie.
 1. Podaj daty, kiedy ukazywało się pismo „Biblioteka Warszawska”.
 1. Akcja powieści Igora Newerlego rozgrywa się we Włocławku w latach międzywojennych 1915 – 1936. Tytuł powieści ma związek z włocławską fabryką papieru. Podaj tytuł.
 1. Józef Ignacy Kraszewski napisał powieści, w których Płock stanowi tło akcji. Podaj tytuły dwóch powieści.
 1. Autorem powieści „Owoc z grynszpanem” jest pewien pisarz. Akcję umieścił w Płocku. Podaj jego imię i nazwisko.
 1. Teresa Bojarska napisała powieść o Włocławku. Podaj tytuł.
 1. Była to bardzo znana rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców w XIX w., głównie w Warszawie. Oni wydali po raz pierwszy w 1842 roku w Wilnie utwór Gustawa Zielińskiego „Kirgiz”. Jak się nazywali ci drukarze?
 1. W Lipnie od wielu lat ukazuje się pismo społeczno – kulturalne. Jaki ma ono tytuł?
 1. Co to były organizowane we Włocławku „Wieczory przy Samowarze”?
 1. Maria Kuncewiczowa mieszkała między innymi we Włocławku i w Płocku. Napisała powieść będącą wspomnieniem jej pobytu we Włocławku. Podaj tytuł.
 1. Władysław Broniewski był uczniem gimnazjum w Płocku (w tych latach się uczył 1906 – 1915). Tu powstała szkolna gazetka, a jej redaktorem był W. Broniewski. Jaki miała tytuł?
 1. W jakich latach Władysław Broniewski mieszkał w Płocku?
 1. W Płocku urodziła się pewna artystka kabaretowa i filmowa. Jej mąż był dyrektorem zespołu „Mazowsze”. Podaj jej imię i nazwisko.
 1. Zespół pochodzący z Torunia „Kobranocka” śpiewa piosenkę „Kocham cię jak Irlandię”. O jakim mieście jest mowa w tej piosence?

Odpowiedzi:

 1. Adolf Januszkiewicz

2. legaty – darowizny

3.Trasa zesłania: Warszawa, Brześć, Mińsk, Smoleńsk, Moskwa, Włodzimierz, Niżnowgrod, Kazań, Tobolsk, Iszym

4.wiorsta – dawna rosyjska jednostka długości równa 1,07 km (1077 m) lub (1066,78 m)

5. około 20 000 tomów

6. Belweder Skępski – specjalny budynek przeznaczony do trzymania książek, obrazów i innych cennych zbiorów

7. Maksymilian Fajans

8. „Biblioteka Warszawska” 1841 - 1914

9. „Pamiątka z celulozy” Igor Newerly

10.„Masław” „Królewscy synowie” J. I. Kraszewski


 1. Leon Gomolicki „Owoc z grynszpanem”

 2. „Kontredans kujawski 1863” Teresa Bojarska

 3. Glücksbergowie

 4. „Gazeta Lipnowska”

15. „Wieczory przy Samowarze” – spotkania pisarzy

16. „Fantomy” 1971

17. „Młodzi idą”

18. W. Broniewski mieszkał w Płocku w latach 1897 – 1915. 1. Mira Zimińska – Sygietyńska

 2. Włocławek

Opracowała Bożena Ciesielska SP Skępe


: files -> dokument -> 642
dokument -> Zakres tematyczny na konkurs „Bitwy I broń II wojny światowej 1939 – 1945 ”
dokument -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
dokument -> Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: INFORMATYKA W zarządzaniu studia stacjonarne rok akademicki 2007/2008 spis treśCI
dokument -> Problemy prawnokarne wirusów komputerowych
dokument -> Kierunek: filologia
dokument -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokument -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokument -> Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
dokument -> Aplikacje w sprawie projektów badawczych krajowych I zagranicznych tabela apr 1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna