Atlas (Rok wydania) SkalaPobieranie 66.67 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar66.67 Kb.


Prace analityczne wykonywane w Centralnym Laboratorium Chemicznym do atlasów geochemicznych przygotowywanych w Państwowym Instytucie Geologicznym.Atlas (Rok wydania)

Skala

Roztwarzanie

Liczba próbek


Oznaczane pierwiastki / metoda analityczna

Gleby

Osady wodne

Wody powierzchniowe

Atlas Geochemiczny Warszawy i okolic (1992)

1:100 000

HCl 1:4

1 723

1 387

 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn

(ICP-OES),Hg (CV-AAS), pH

As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,Mn, Ni, Pb, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS)

 

Atlas Geochemiczny Południowego Bałtyku

(1994)

1:500 000

HNO3 1:1

 

368

 

 

Corg, Al., As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn (ICP-OES)

 

Atlas Geochemiczny Polski

(1995)

1:2 500 000

HCl 1:4


10 840

12 778

12 955

Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS)

Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, SiO2, SO4, Sr, Zn (ICP-OES)

Atlas Geochemiczny Górnego Śląska (1995)

1:200 000

HCl 1:4

1 564

1 459

1 188

Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS)

Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, SiO2, SO4, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES)

Atlas Geochemiczny Krakowa i okolic (1995)

1:100 000

HCl 1:4

979

585

469

Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS), pH


Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS)


Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, SiO2, SO4, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES)

Atlas Geochemiczny Zalewu Wiślanego (1996)

1:150 000

HNO3 1:1

 

100

 

 

Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Corg, Fe, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES)

 

Atlas Geochemiczny Wałbrzycha i okolic

(1996)

1:50 000

HCl 1:4

800

114

 

Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS), pH


Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS)


 

Atlas Geology for Enviroromental Protection and Territorial Planning in the Polish - Lithuanian Cross - Border (1997)

1:200 000

HCl 1:4

385

350

 

Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES)

Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES)

 

Atlas Geochemiczny Aglomeracji Łódzkiej

(1998)

1:100 000

HCl 1:4

1 127

663

340

Al, As, Ba, Be, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS), pH


Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS)


Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, SiO2, SO4, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), pH, przewodność elektryczna

Atlas Geochemiczny Aglomeracji Szczecińskiej (1998)

1:200 000

HCl 1:4

2 268

1 444

1 402

Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES),

Hg (CV-AAS)


Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, SiO2, SO4, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), F, Cl, SO4-2, HCO3-, NO2-, NO3, HPO4- (HPLC), pH, przewodność elektryczna, tlen rozpuszczony, potencjał redoks, twardość ogólna, barwa, mineralizacja ogólna, azot amonowy, Hg (CV-AAS)

Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic (1998)

1:100 000

HCl 1:4

988

610

452

Ag, Al, As, Ba, Be, Corg, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH, TC (Kulometria)

Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS)

Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, SiO2, SO4, Sr, Y, Zn (ICP-OES), pH, przewodność elektryczna

Atlas Geochemiczny Pobrzeża Gdańskiego (1999)

1:250 000

Woda królewska

2 491

2 090

585

Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES), Hg (CV-AAS), pHAg, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn

(ICP-OES), Hg (CV-AAS)Al, As, B, Ba, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, HCO3, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, NO2, NO3, P, SiO2, SO4, Sr, Ti, Zn (ICP-OES), pH, przewodność elektryczna

Szczegółowa Mapa Geochemiczna Górnego Śląska. Arkusz Sławków (1999)

1:25 000

Woda królewska

1 393

330

318

Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, SiO2, SO4, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES),

Pb (GF-AAS)Atlas Geochemiczny Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1999)

1:250 000

Woda królewska

5567 + 460 (WWA)

 

 

Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH, WWA (GC-MS)

 

 

Atlas Geochemiczny Częstochowy i okolic

(2001)

1:100 000

HCl 1:4

306

122

116

Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, SiO2, SO4, Sr, Zn (ICP-OES)

Atlas Zanieczyszczeń Gleb Miejskich w Polsce

(2003)

Od 1:50 000 do 1:300 000

HCl 1:4

6 522

 

 

As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Mg, Ni, Pb, S, Sr, Zn (ICP-OES), Hg (CV-AAS), pH

 

 


Pobieranie 66.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna