Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystykiPobieranie 419.63 Kb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar419.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


A
udyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Spis treściAudyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki 1

1 Wprowadzenie 5

2 Analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów – uwarunkowania rynkowe rozwoju Łeby 7

3 Uwarunkowania geograficzno-przestrzenne 19

4 Analiza walorów turystycznych 22

5 Analiza zagospodarowania turystycznego 30

6 Ocena aktywności marketingowej w zakresie turystyki 41

7 Analiza dominujących form turystyki 46

8 Analiza SWOT 48

9 Wnioski z warsztatów, analiz i konsultacji eksperckich 51

10 Rozwinięcie wybranych scenariuszy oraz propozycje elementów rozszerzających ofertę turystyczną Łeby 65

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Urzędu Gminy Miejskiej Łeby przez zespół Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. w składzie:  1. Jacek Debis

  2. Katarzyna Wyszogrodzka

  3. Patrycja Soegijanto-Janiszewska

  4. Adam Mikołajczyk

  5. Joanna Grudzińska-Saja

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od roku 1993. Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. jest liderem na polskim rynku usług inwestorskich w turystyce, w tworzeniu markowych produktów turystycznych, inicjowaniu i kreowaniu nowoczesnych procesów inwestycyjnych.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. to najlepszy partner w inwestycjach turystycznych w Polsce.

Zapraszamy do współpracy


Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. (0 22) 860 67 79/80

fax (0 22) 860 67 82

www.part.com.pl

part@part.com.pl

1W
Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Wiele krajów i regionów, dążąc do rozwoju społeczno-gospodarczego, wykreowało i rozwinęło markowe produkty turystyczne, które będą głównym motorem dla popytu turystycznego w XXI wieku – popytu w znacznej części europejskiego.
prowadzenie


Opracowanie Programu Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki dla Miasta Łeby jest kolejnym etapem w tworzeniu konkurencyjnego wizerunku miasta. Wsparcie rozwoju turystyki poprzez umiejętne integrowanie różnych dziedzin gospodarki miejskiej będzie stanowiło istotny czynnik zapłonowy, sprzyjający rozwojowi miasta.

Główny nacisk podczas budowania produktów turystycznych położony zostanie na wykreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta, zachęcającego turystę do wypoczynku. Istotną funkcją programu jest także inspirowanie i wskazanie głównych kierunków działań w obszarze turystyki, w tym dla środowisk społecznych i twórczych aktywnie uczestniczących w tworzeniu konkurencyjności turystycznej miasta.

1.1.Metodologia prac PART S.A.


PART S.A. funkcjonuje na polskim rynku usług doradczych dla sektora turystyki już od jedenastu lat. Kilka lat temu firma zainicjowała nowatorski sposób traktowania procesów rozwoju turystyki w Polsce poprzez tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych. Ich istota polega na zespoleniu działań inwestycyjnych z kreowaniem atrakcyjnych produktów turystycznych, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w odniesieniu do regionów, gmin czy miast.

Nowy sposób myślenia o rozwoju polskiej turystyki dotyczy pomysłów na kreację i sprzedaż gotowych produktów i usług. Inwentaryzacja walorów obszaru, tworzenie produktów turystycznych, kreowanie wizerunku miejsca, budowa ofert, pakietowanie usług oraz kreacja i promocja marki to nowoczesne i niezbędne elementy realizacji kompleksowych projektów turystycznych. Na potrzeby tych zadań PART S.A. stworzyła nowatorską, unikalną w skali kraju metodologię i programy autorskie, m.in.: Audyt Turystyczny®, Atrakcyjny Region®, Strategię Rozwoju Turystyki i Produktów Turystycznych.

Pierwszym etapem w procesie konstruowania Strategii Rozwoju Turystyki jest opracowanie Audytu Turystycznego®. Audyt turystyczny® jest autorską metodą PART S.A. w zakresie analizy zasobów turystycznych i środowiskowych danego regionu. Stanowi ocenę potencjału turystycznego, w tym walorów turystycznych (naturalnych i antropogenicznych), bazy noclegowej i gastronomicznej, infrastruktury paraturystycznej, potencjału ludzkiego, a także działalności w zakresie promocji i komunikacji. Audyt, jako narzędzie badawczo-analityczne stanowi podstawę do rozpoczęcia dalszych prac nad rozwojem produktu turystycznego i kreacją marki.

Drugi etap jest etapem strategiczno-produktowo-operacyjnym. Bazuje on na metodologii Atrakcyjnego Regionu® oraz Audytu Turystycznego® i jest kompleksowym programem rozwoju turystyki na danym obszarze. Proces ten ma na celu przekształcenie anonimowych miejsc na mapie kraju w wyróżniające się obszary atrakcyjne turystycznie, regiony znane, przyciągające turystów nie tylko ofertą wypoczynku, ale zróżnicowanym, przemyślanym programem wydarzeń, imprez i produktów. Każdy z tych elementów wpływa na całość wizerunku miejsca, mając swój istotny wkład w budowę silnej marki turystycznej miasta. Etap ten określa także docelowe segmenty rynku. Rozwiązania te prowadzą do wydłużenia sezonu turystycznego i wyróżnienia najciekawszych walorów miejsca, a co za tym idzie zwiększenia liczby turystów i wpływów z turystyki.


2Analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów – uwarunkowania rynkowe rozwoju Łeby


Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na danym obszarze daje możliwości oceny szans rozwoju tego sektora, biorąc pod uwagę obecnie panujące warunki. Uwarunkowania mają zarówno charakter rekomendacji pod adresem poszczególnych dziedzin rozwoju turystyki, jak i ustaleń ogólnych, przenikających z innych dziedzin.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna