Awf w Krakowie Nazwisko I imięPobieranie 29.8 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.8 Kb.

  1. AWF w Krakowie Nazwisko i imię .............................................

Kierunek : Turystyka i Rekreacja Nr albumu.......................................................

Studia II stopnia stacjonarne 2 -letnie

Rok studiów : I Rok akademicki…………………..................

KARTA WYBORU SPECJALNOŚCI /realizacja w semestrze 3,4/

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE BIZNESEM TURYSTYCZNYM

1. Rynki turystyczne

2. Promocja kraju i regionu

3. Międzynarodowe rozliczenia finansowe w turystyce

4. Bezpieczeństwo w turystyce międzynarodowej

5. E-biznes w turystyce

6. Międzynarodowe organizacje turystyczne

7. Negocjacje

8. Innowacyjne formy turystyki

9. Praktyka specjalnościowaSPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MOTYWACYJNA I BIZNESOWA


1. Komunikacja społeczna

2. Budowanie zespołów pracowniczych

3. Negocjacje

4. Formy i programy turystyki motywacyjnej

5. Trening integracyjny

6. Organizacja imprez okolicznościowych

7. Rynek podróży biznesowych

8. Organizacja kongresów

9. Praktyka specjalnościowaSPECJALNOŚĆ TURYSTYKA PRZYRODNICZA


1. Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych

2. Uwarunkowania klimatyczne turystyki oraz główne biomy świata

3. Geoturystyka

4. Organizacja i formy ochrony przyrody

5. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych o środowisku przyrodniczym

6. Edukacja ekologiczna w turystyce

7. Bezpieczeństwo w turystyce przyrodniczej

8. Praktyka specjalnościowaSPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE OŚRODKAMI SPA


1. Promocja zdrowia

2. Biometeorologia człowieka

3. Nowoczesne formy rekreacji

4. Odnowa biologiczna i inne usługi SPA

5. Dietetyka i organizacja żywienia

6. Organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA

7. Turystyka uzdrowiskowa

8. Programy zdrowego stylu życia

9. Praktyka specjalnościowa

SPECJALNOŚĆ COACHING W REKREACJI


1. Motywowanie i psychologia pracy z klientem

2. Podstawy coachingu

3. Doradztwo w zakresie odnowy biologicznej i psychicznej

4. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

5. Teoria i praktyka treningu rekreacyjnego - rodzaje treningu

6. Promocja zdrowia i modelowanie sylwetki

7. Prawne i organizacyjne aspekty pracy coacha

8. Praktyka specjalnościowaSPECJALNOŚĆ Zarządzanie Projektami Outdoor


1. Prakseologia i Zarządzanie projektami

2. Psychologia w pracy Projekt Managera

3. Medycyna podróży

4. Planowanie i zarządzanie ryzykiem w projektach Outdoor

5. Prawne aspekty zarządzania projektami Outdoor

6. Relacje międzykulturowe w projektach Outdoor

7. Przyrodnicze i środowiskowe uwarunkowania projektów Outdoor

8. Realizacja projektów Outodoor

9. Praktyka specjalnościowa


*STUDENT WYBIERA JEDNĄ SPECJALNOŚĆ /w 2 semestrze/ ! PLUS PODLEGŁE JEJ PRZEDMIOTY

  • Wybór specjalności odbywa się na podstawie rankingu średnich ocen za I semestr studiów.

  • Liczebność grup zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 25/2013 powinna wynosić 30-35 osób.  • W przypadku, gdy liczba zgłoszeń nie umożliwia uruchomienia określonej specjalności, Dziekan wyznacza dodatkowy termin na składanie deklaracji na jedną z uruchomionych specjalności.
  • W przypadku braku deklaracji w ogłoszonym terminie, Dziekan dokonuje przypisania studenta
    do specjalności z urzędu.

Data ……………………………………. Podpis studenta ………………………………………
1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna