Badania atp rozróżniamy dwa typy badań : „Pełne”Pobieranie 14.36 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.36 Kb.
BADANIA ATP

Rozróżniamy dwa typy badań :

„Pełne”- fabryczne badana serii produktów, badania powypadkowe, badania nadwozi
niewiadomego pochodzenia, badania przedłużające certyfikat dopuszczający na dalsze 6 lat.
Badania pełne upoważniają do wydania certyfikatu na okres 6 lat

”Skrócone”- badania fabryczne poszczególnych nadwozi w ramach wcześniej przebadanej serii, badania przedłużające sześcioletni certyfikat dopuszczający na dalsze 3 lata.
Badania skrócone wydawane są na okres 3 lat.

Ze względu na utratę właściwości izolacyjnych komór, okres 12 lat posiadania certyfikatu FRC praktycznie jest okresem granicznym. Badania po takim okresie eksploatacji przeważnie dyskwalifikują nadwozia w wyprodukowanej klasie izolacji.


Współczynnik przenikalności K ulega drastycznemu zmniejszeniu!!!
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących sie artykułów

żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych dotych przewozów (ATP) ,

sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r.

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254)
Badania i klasyfikacja środków transportowych według umowy ATP

Umowa ATP (Aqreement Transport Perisahable) określa:


  • temperatury transportu artykułów zamrożonych i schłodzonych,

  • rodzaje (klasyfikacje) pojazdów transportowych (I - izotermy, R - lodownie, F - chłodnie, C - nadwozia ogrzewane),

  • oraz metody badań nadwozi (zabudów izotermicznych oraz agregatów chłodniczych).

Rozpatrując izotermy, wymiana ciepła między ładunkiem, a otoczeniem ograniczona jest przez materiały termoizolacyjne, z których wykonane są powierzchnie zabudowy. Interesujące nas nadwozia, w celu zapewnienia określonych warunków dla transportu żywności, muszą zgodnie z umową ATP charakteryzować się określonym współczynnikiem przenikania ciepła „k” [W/(m2K)]. Do roku 2000 producenci niektórych nadwozi chłodniczych podawali ten parametr na tabliczkach znamionowych. Współczynnik ten jest definiowany jako strumień ciepła przenikający przez średnią geometryczną powierzchni nadwozia przy różnicy temperatur wewnątrz nadwozia i na zewnątrz.

            Wartość globalnego współczynnika przenikania ciepła  określa przynależność środka transportu do jednej z dwóch kategorii:

- IN - zwykły izotermiczny środek transportu  k≤0,7 W/(m2K) ,

- IR - izotermiczny środek transportu z izolacją wzmocnioną  k≤0,4 W/(m2K) .Zgodnie z umową ATP środki transportu żywności oznakowane są przy pomocy oznaczeń, składających się z trzech liter:

- pierwsza litera oznacza rodzaj urządzenia chłodniczego lub grzewczego :

F - urządzenie chłodnicze

C - urządzenie grzewcze 

R - zasobnik zimna;

-1-


- druga litera oznacza typ izolacji cieplnej:

R – wzmocnionej,

N – normalnej;

- trzecia litera to klasa temperatur: A, B, C, D, E, F.

Występuje również litera X na czwartej pozycji oznaczająca, że dane urządzenie chłodnicze nie jest wyposażone w samowystarczalny napęd.           Zakres temperatur  we wnętrzu nadwozia chłodniczego:

A - <12÷0>,

B - <12÷-10>,

C - <12÷-20>.

Głównym celem badań zabudów izotermicznych jest wyznaczenie wartości globalnego współczynnika przenikania ciepła, który klasyfikuje środek transportu jako zabudowę z izolacją normalną „N” lub wzmocnioną „R”. Kolejną kwestią jest sprawdzenie szczelności nadwozia (drzwi, otwory wentylacyjne, jakość uszczelek). Dalszym etapem jest sprawdzenie poprawności doboru agregatu do posiadanej klasy.

            Postanowienia dotyczące kontroli zgodności izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni lub ogrzewanych środków transportu stanowią, że kontrolę należy przeprowadzać m.in.:

- przed oddaniem środka transportu do eksploatacji (dla nowych środków transportu badania obejmują co najmniej 1% środków transportu danej serii, certyfikat nadawany jest na 6 lat),

- po okresie 6 lat badania muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 3 lata,

- za każdym razem gdy wymaga tego właściwa władza.

Rozróżnia się badania :

pełne fabryczne badana serii produktów, badania powypadkowe, badania nadwozi
         niewiadomego pochodzenia, badania przedłużające certyfikat dopuszczający na dalsze 6 lat.
         Badania pełne upoważniają do wydania certyfikatu na okres 6 lat
skrócone badania fabryczne poszczególnych nadwozi w ramach wczeĹ?niej przebadanej serii,
         badania przedłużające sześcioletni certyfikat dopuszczający na dalsze 3 lata.
         Badania skrócone ydawane są na okres 3 lat.

Ze względu na utratę izolacyjności cieplnej komór okres 12 lat posiadania certyfikatu FRC praktycznie jest okresem granicznym. Badania po takim okresie eksploatacji przeważnie dyskwalifikują nadwozie w wyprodukowanej klasie izolacji.


Współczynnik K ulega zmniejszeni w czasie.

-2-
Pobieranie 14.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna