Barbara i Jerzy Schmidt Sp. JPobieranie 9.22 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar9.22 Kb.
BOSCH CENTRUM AGARES

Barbara i Jerzy Schmidt Sp. J.

80-432 Gdańsk ul. Leczkowa 21

tel. (58)344-13-88, 341-05-45

NIP: 584-030-33-72

www.agaresbosch.com.pl

agares@agaresbosch.com.pl

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Sporządzony w dniu.......................................................................w związku ze zgłoszeniem reklamacji


Imię i nazwisko nabywcy ..........................................................................................................................
Dokładny adres ........................................................................................................................................

nr telefonu ................................................................................................................................................


Data wydania towaru ......................................................................................................................

nr dowodu zakupu.................................. z dnia ....................nr listu przewozowego ..............................


Rodzaj towaru ....................................................................................typ .................................................
cena .......................... data produkcji ....................... inne cechy..............................................................
Producent ................................................................................................................................................

Dokładny opis niezgodności towaru z umową...........................................................................................


.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwieni reklamacji: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..............................

podpis nabywcy

Decyzja sprzedawcy..................................................................................................................................

Uzasadnienie................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................

.................................

miejscowość, data,podpis sprzedawcy

Pobieranie 9.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna