Basic phrases/ Basis woorden/ Zwroty podstawowePobieranie 15.86 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar15.86 Kb.

ENGLISH NEDERLANDS POLSKI

Basic phrases/ Basis woorden/ Zwroty podstawowe


Yes ja tak
no nee nie
Thank you Bedankt. / Dank u wel. Dziękuję
You’re welcome Graag gedaan. Proszę bardzo. / Nie ma za co
Please Alstublieft. Proszę (prosząc o coś)
Here you are Alstublieft Proszę (podając coś)
Good morning! Goedemorgen! Dzień dobry (rano).
Good afternoon! Goedemiddag! Dzień dobry (po południu).
Goodbye! Tot ziens! Do widzenia!
Good evening! Goedenavond! Dobry wieczór!
Good night! Goedenacht! / Welterusten! Dobranoc!
Hi! Hallo! Cześć! (powitanie)
Bye! Dag! Pa!
See you! Tot ziens! Do zobaczenia!
Excuse me Sorry. / Neemt u mij niet kwalijk. Przepraszam (np. zaczepiając osobę nieznajomą).
I’ m sorry Het spijt me. / Sorry. Przepraszam / przykro mi.


Introducing oneself/Introduceren zichzelf/Przedstawianie się


My name is… Ik ben … Nazywam się …
My name is… Ik heet … Mam na imię…
What is your name? Hoe heet je? Jak się nazywasz?
Nice to meet sou. Prettig met je kennis te maken. Miło cię poznać.
How are you? Hoe gaat het? / Hoe gaat het met jou? Jak się masz?
I’fine, thank you. Goed, bedankt. Dziękuję, mam się dobrze.
I live in…. Ik woon in … Mieszkam w …
I’m ten. Ik ben tien jaar. Mam 20 lat.

Conversation/Gesprek/Rozmowa


Do you speak English? Spreekt u Engels? Czy mówi pan po angielsku? Doyou speak Dutch? Spreekt u Nederlands? Czy mówi pan po niderlandzku?

Do you speak Polish? Spreekt u Pools? Czy mówisz po polsku? I speak … just a little. Ik spreek een beetje … - Mówię po … tylko trochę. Speak slowly, please. Spreekt u langzaam, alstublieft. Proszę mówić powoli.


Can you write it to me? Kunt u dat opschrijven? Czy mógłby pan to zapisać?
Can you repeat it? Kun je dat herhalen? Czy możesz powtórzyć?
I don’t understand. Ik begrijp het niet. Nie rozumiem.
I don’t know. Ik weet het niet. Nie wiem.

The way/ Weg/ Droga


Where is…? Waar is… ? Gdzie jest…?
How can I get to…? Hoe kan ik in…? Jak się dostać do miasta?
I’ m looking for… Ik zoek het … Szukam …
I’ m not from around here. Can you help me? Ik kom hier niet vandaan, kunt u mij helpen? Nie jestem stąd. Poszę o pomoc.
It’s far from here. Het is ver weg. To jest daleko stąd.
I got lost. Ik ben verdwaald. Zgubiłem się.
Turn right. Ga rechtsaf. Skręć w prawo.
Turn left. Ga linksaf. Skręć w lewo.
Go straight ahead. Ga rechtdoor. Idź prosto.

School/School/Szkoła


Kindergarten kleuterschool przedszkole
primary school basisschool szkoła podstawowa
junior high middelbare school gimnazjum
secondary school middelbare school szkoła średnia
university universiteit uniwersytet
student, pupil student uczeń
teacher leraar nauczyciel
lesson les lekcja
homework huiswerk praca domowa
test testen klasówka
to learn leren uczyć się

The time, days, cardinal numbers/Uur,dag,nummer/Czas, dni i liczebniki


What time is it? Hoe laat is het? Która jest godzina?
When? Wanneer? Kiedy?
today vandaag dzisiaj
tomorrow morgen jutro
yesterday gisteren wczoraj
It’s five o’clock. Het is vijf uur. Jest piąta.
It’s ten past six. Het is tien over zes ‘s avonds. Jest dziesięć po szóstej.
Monday maandag poniedziałek
Tuesday dinsdag wtorek
Wednesday woensdag środa
Thursday donderdag czwartek
Friday vrijdag piątek
Saturday zaterdag sobota
Sunday zondag niedziela
one een jeden
two twee dwa
three drie trzy
four vier cztery
five vijf pięć
six zes sześć
seven zeven siedem
eight acht osiem
nine negen dziewięć
ten tien dziesięć
eleven elf jedenaście
twelve twaalf dwanaście
twenty twintig dwadzieścia
thirty dertig trzydzieści
fifty vijftig pięćdziesiąt
hundred honderd sto
thousand duizend tysiąc

Ford/Eten/Jedzenie


Restaurant het restaurant restauracja
menu het menu jadłospis, menu
Coffee with milk, please.
Koffie met melk alstublieft. Poproszę kawę z mlekiem.
Very tasty. Erg lekker. Bardzo smaczne.
Enjoy your meal! Eet smakelijk! Smacznego!
Cheers! Gezondheid! Na zdrowie! (toast)
knife het mes nóż
fork de vork widelec
plate het bord talerz
chips/french fries de frieten frytki
potato de aardappel ziemniak
pasta de pasta makaron
rice de rijst ryż
chicken de kip kurczak
vegetables groenten warzywa
fruit het fruit owoce
soup de soep zupa
dessert het dessert / het nagerecht deser
mineral water het mineraalwater woda mineralna
sugar de suiker cukier
salt het zout sól

Health/Gezondheid/Zdrowie


I have to see a doctor! Ik heb een arts nodig. Potrzebuję lekarza!
I feel bad. Ik voel me slecht. Źle się czuję.
I need help. Ik heb hulp nodig. Potrzebuję pomocy.
hospital het ziekenhuis szpital
pharmacy de apotheek apteka
medicine het medicijn lekarstwo

: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz

Pobieranie 15.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna