Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona1/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej PAU i PAN.
Opisy poszczególnych pozycji sporządzono w programie WORD.
Zachowano alfabetyczny układ kolejnych opisów.
Kolorem czerwonym [prawy, górny róg w opisie - po sygnaturze] - zaznaczono ZNAK miejsca danej pozycji np. XX/5 tzn. dwudziesty regał, piąta półka.
Żeby wyszukać daną pozycję należy :

- nacisnąć klawisze Ctrl + F

- otwiera się pole Znajdź

Opcje wyszukiwania :

* autor

* tytuł


* sygnatura

* słowo z opisu

* rok wydania

* miejsce wydania

* wydawnictwo

Należy w pole Znajdź wpisać wybrany termin wyszukiwawczy.

Na przykład :

Gadacz, Tadeusz [ nazwisko przecinek spacja imię]

Gadacz

Historia filozofii210 228
BAZA ELEKTRONICZNA KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO CZYTELNI GŁÓWNEJ

BIBLIOTEKI NAUKOWEJ PAU i PAN w KRAKOWIE
ABC 187 632II IV/6
ABC Unii Europejskiej : opracowania wydawane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004. - Zaktualizowane w kwietniu 2004. – Warszawa : Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. – 168 s.

pag. varia ; 30 cm


­­­­­­­­

ABRAMOWICZÓWNA, Zofia 198 312 II IV/2

APPEL, Włodzimierz
Słownik polsko-starogrecki. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. – 420, [1] s. ; 25 cm

ADAMCZEWSKI, Jan 167 183 II II/6


Mała encyklopedia Krakowa. – Kraków : „Wanda”, 1996. –

574, [2] s. : il.; 25 cm


Bibliogr. s. 536-537. Indeksy s. 538-575.

ADELINE, Jules 13 579 II XII/4


Lexique des termes d’art. – Paris : A.Quantin, [1884].– 419, [1] s. ; 22cm

ALMANACH 89 117 III XXIV/6


Almanach československych prawniku : żivotopisny slovnik

čs. pravniku, kteři pusobili v umeni, vede, krasnem pisemnictvi,

a polityce od Karola IV poznaje až na naše doby. – Praha : Wyd. Michal

Navratil, 1930. – 546 s. ; 25 cm


AKTA 58 327 III XIX/5


Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 1, 1572-1620 / wyd. Stanisław

Kutrzeba ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków , 1932 wol. 30 cm


Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 2, 1621-1660. [1, 1621-1648] /

wyd. Adam Przyboś ; PAN. Instytut Historii, 1953


Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 2, 1621-1660. [Fasc. 2, 1649-1660] / wyd. Adam Przyboś ; PAN. Instytut Historii, 1955
Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 3, 1661-1673 / wyd. Adam Przyboś ; PAN. Instytut Historii, 1959
Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 4, 1674-1680 / wyd. Adam Przyboś ; PAN. Instytut Historii, 1963
Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 5, 1681-1696 / oprac. Adam Przyboś , 1984

(Materiały Komisji Historycznej / PAN. Oddział w Krakowie ; 29)
  • Tomy 1-4 (1932-1963) wyd. przez PAU i PAN publikowane jako druk samodzielny.

ANTONOWICZ BAUER, Lucyna 145 945 III III/3 DUBIŃSKI, Aleksander


Słownik turecko-polski, polsko-turecki. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. – 478, [2] s. ; 21 cm
Tyt. z dod. s. : Türkçe-lehçe, lehçe-türkçe sözlük.

AQTAY, Gulayhan 212 772 II IV/1


Słownik kazachsko-polski / Gülayhan Aqtay, Henryk Jankowski.

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. - 640 s. ; 24 cm.


ARCHIWUM 524 III XV/12 – XVI/12


Archiwum Komisji Historycznej / Akademia Umiejętności w Krakowie. Komisja Historyczna. – Kraków : AU, 1878-1951 (Kraków : Druk. Wł. L. Anczyca i SP) wol. 24 cm T. 6-16

ARCHIWUM 212 651 II I/2


Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu : informator o zasobie / oprac. Urszula Klatka ; przy współpr. Grzegorza Fulary [et al.] ; pod red. Moniki Jaglarz i Urszuli Klatki ; Polska Akademia Umiejętności.

Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. - XV, [1], 342, [1] s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. XIII. Indeksy.

ART 78 996 III XII/4


L’art et l’homme. Ouvrage en 3 volumes publie’ sons la directon

de Rene’ Huyghe. – 2 tirage. Paris : Librairie Larousse, 1957- wol. 30 cm


Vol. 1, 1957

Vol. 2, 1958

Vol. 3, 1961

ATLAS 167 366 II IX/8


Atlas biblijny. – Warszawa : Druk. Wydaw. im. A. Anczyca, 1990. - 326 s. :

mapy kolor. ; 25 cm

ATLAS 156 044 II II/2
Atlas historyczny Polski / Władysław Czapliński ; Tadeusz Ładogórski ; aut.

Irena Gieysztorowa [et al.]. – Wyd. 9. – Warszawa ; Wrocław : Państwowe

Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 1989. – 54, 55 s. :

mapy ; 31 cm

ATLAS 188 163 II VI/3
Atlas of the world’s religions / ed. by Nianian Smart. – Oxford ; New York :

Oxford University Press, 1999. – 240 s. : fot., mapy kolor. ; 35 cm

Bibliogr. s. 223-224. Indeks s. 225-240.

ATLAS 203 231 III I/2


Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 /[zespół red. :

Rafał Wnuk (red. nacz.) et al. ; oprac. haseł oraz pierworysów map Tomasz

Balbus et al.]. – Warszawa ; Lublin : IPN. KŚZpNP, 2007. – LXXXVI, 574 s.

(w tym 32 s. złoż.) : il. kolor., err. ; 34 cm

Bibliogr. s. 529 – 534. Indeksy.

AUGUSTYNIAK, Urszula 211 082 II II/2


Historia Polski 1572-1795. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008.

- 1005, [2] s. : il. ; 24 cm


Bibliogr. s. 916-952. Indeksy.

BĄBA, Stanisław 190 815 II VI/3

LIBEREK, Jarosław
Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 2001. – 1096 s. ; 24 cm


BABECKI, Jerzy 146 212 II XXV/6

DĄBROWSKA , Barbara
Słownik lekarski polsko – łaciński. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Warszawa:

Państwowe Zakłady Wydaw. Lekarskich, 1983. – 878 s. ; 23 cm

BABECKI, Jerzy 44 974 II XXV/6

BOBER, Stanisław


Słownik lekarski łacińsko- polski. – Warszawa : Państwowe Zakłady

Wydaw. Lekarskich, 1972. – 712 s. ; 23 cm

BABIK, Marek 210 261 II IX/8
Słownik biblijny : małżeństwo, rodzina, seksualność. - Kraków : Wydaw.

WAM, 2009. – 243, [1] s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 233-238.

BACHULSKA, Halina

HANDELSMAN, Marceli 109 627 II XX/3

PRZELASKOWSKI, Ryszard


Biografia Historii Polskiej : 1815 – 1914. Cz. 1, Wstęp / H. Bachulska, M.

Handelsman, R. Przelaskowski ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Gabinet Nauk Historycznych. – Warszawa : nakł. TNW, 1939. – 64 s. ; 24 cm

BAŃKO, Mirosław 186 599 I V/2
Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 342 [1] s. ; 21 cm
Indeks.

BAŃKO, Mirosław 195 890 II V/6


Słownik porównań. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 266,

[2] s. ; 21 cm

BAR, Adam 5722 II V/5
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski

dotyczących. T. 1, Pseudonimy i kryptonimy od A-K / oprac. Adam Bar ;

przy współudz. Władysława Wisłockiego i Tadeusza Godłowskiego. –

Kraków : Gebethner i Wolff, 1936. – 230 s. ; 25 cm

(Prace Biblioteczne Krakowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich ; 7)
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski

dotyczących. T. 2, Pseudonimy i kryptonimy od L-Ż / oprac. Adam Bar ;

przy współudz. Władysława Wisłockiego i Tadeusza Godłowskiego. –

Kraków : Gebethner i Wolff, 1936. – 240 s. ; 25 cm

(Prace Biblioteczne Krakowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich ; 8)
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski

dotyczących. T. 3, Wykaz nazwisk pisarzy/ oprac. Adam Bar ;

przy współudz. Władysława Wisłockiego i Tadeusza Godłowskiego. –

Kraków : Gebethner i Wolff, 1938. – [4], 150 s. ; 25 cm

(Prace Biblioteczne Krakowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich ; 9)

BARDACH, Juliusz 166 174 II XXIV/3

LEŚNODORSKI, Bogusław

PIETRZAK, Michał


Historia ustroju i prawa polskiego. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1994 . – 654,[2] s. : mapy, wykr., err. ; 25 cm

Bibliogr. przy częściach.

BARTELSKI, Lesław M. 93 054 II V/6


Polscy pisarze współcześni : informator 1944 – 1974. – Wyd. 3 nowe rozszerz.

– Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – 428, [2] s. ; 21 cm


BARTOSZEK, Stanisław J. 194 646 II III/2


Mały słownik islandzko – polski, polsko – islandzki / St. J. Bartoszek ;

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe

UAM, 2002. – XII, [1], 324 s. ; 21 cm

BARYCZ, Henryk 52 543 II III/5


Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. – Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1935. – XVI, 762 s. ; 23 cm

Indeks osób i miejscowości s. 739-762.

BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ

BAUMGART, Jan 67 017 III XVIII-XIX/4

GŁUSZEK, Stanisław
Bibliografia Historii Polskiej za lata 1944–1947. - Wrocław; Warszawa;

Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. - XXI, 399 s. ; 25 cm

Za rok 2008

BAZIN, Germain 74 020 II XII/4


Histoira de l’art de la prehistoire á nos jours. - Nouvelle édition et augmentée.

- Paris : Garamond, 1953. – 460, [3] s. : 16 tabl. kolor.; 24 cm

BEDNARCZUK-KRAVIĆ, Łucja 187 164 I III/2

HOFMAN-PIANKA, Agnieszka


Kieszonkowy słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. – 654 s. ; 15 cm


BERNDTSON, C. J.B. 50 827 II IV/3


Svensk – fransk Ordbok. – 3 upplag. – Stockholm : Looström § Komp,

1885. – 657 s. ; 24 cm

BIAŁE 203 950 III II/2
Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 / pod red. Adama Daniela Rotfelda i Anatolija W. Torkunowa ; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych ; [tł. tekstów ros. Katarzyna Rawska-Górecka].

Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. - 907 s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

BIAŁECKI, Tadeusz 192 953 II VI/2
Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. – Szczecin : Uniwersytet

Szczeciński, 2001. – 845 s. : mapy ; 21 cm

Bibliogr.

BIBLIA 164 700 II IX/8


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : w przekładzie z jęz. oryg.

/oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich ;

[red. odpowiedzialny Kazimierz Dynarski ; red. nauk. Augustyn Jankowski,

Lech Stachowiak, Kazimierz Romaniuk ; tł. ksiąg Władysław Borowski et al.].

– Wyd. 4. (przedr. wyd. 3). - Poznań ; Warszawa : Pallotinum, 1989. –

1439 s. ; 24 cm

Inny tyt. : Biblia Tysiąclecia.

BIBLIOGRAFIA 67 008 III XX/3


Bibliografia historii Polski 1815-1914 / oprac. Halina Bachulska i inni ; red. Stefan Kieniewicz . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.– 235 s. ; 25 cm

BIBLIOGRAFIA 82 160 XIX XIX/9


Bibliografia historii Polski / red. Helena Madurowicz-Urbańska ; Instytut Historii PAN. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965 . – 25 cm

T. 1, cz. 1 [do r. 1454] oprac. W. Bieńkowski. – 1965. – XIX, 759 s.

cz. 2 [1454-1795] oprac. W. Bieńkowski. – 1965. – 399 s.

cz. 3 [ indeksy] oprac. W. Bieńkowski. – 1965. – 267 s.

T. 2, cz. 1 [1795-1918] oprac. W. Bieńkowski . – 1967. – XVII, 671 s.

cz. 2 [indeksy] oprac. W. Bieńkowski . – 1967. – 179 s.

T. 3, cz. 1 [1918-1945] oprac. W. Bieńkowski. – 1974. – XII, 640 s.

cz. 2 [indeksy] oprac. W. Bieńkowski. - 1978. - [4], 188 s.

BIBLIOGRAFIA 72  167 II XIX/9
Bibliografia historii Polski XIX wieku / pod red. Stanisława Płoskiego;

oprac. Halina Badulska, Barbara Konarska [et. al.]; PAN Instytut Historii. –

Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-2000 ; 24 cm
* Od T. 3 , 2000 r. kontynuacją jest Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku/

pod red. S. Sokołowskiej.

BIBLIOGRAFIA 81 062 II XIX/11-XX/12
*(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”) – nazwa serii
Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe / oprac. zespół

pod kier. Romana Polaka ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1963

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 1)
Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M / oprac. zespół

pod kier. Romana Polaka ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1964

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 2)
Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe N-Ż / oprac. zespół

pod kier. Romana Polaka ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1965

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 3)
Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H / oprac. Elżbieta

Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1966

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 4)
Oświecenie : hasła osobowe I-O / oprac. Elżbieta

Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1967

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 5)
Oświecenie : hasła osobowe P-Ż, addenda A-O / oprac. Elżbieta

Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1970

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 6, cz. 1)
Oświecenie : uzupełnienia, indeksy / oprac. Elżbieta

Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1972

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 6, cz. 2)
Romantyzm : hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J / oprac.

zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1968

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 7)
Romantyzm : hasła osobowe K-O / oprac. zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej

i Stanisława Stupkiewicza; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1969

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 8)
Romantyzm : hasła osobowe P-Ż, uzupełnienia / oprac.

zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza; Instytut Badań Literackich PAN. – Wwa, 1972

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 9)
Juliusz Słowacki / Halina Gacowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 2000

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 11)
Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny / oprac. Stanisław

Stupkiewicz, Irmina Śliwińska ; Instytut Badań Literackich PAN. – Kraków, 1966

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 12)

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła ogólne, hasła osobowe A-F /oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa, 1970

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 13)

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe G-Ł / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa, 1973

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 14)
Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M-Ś / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa, 1977 (dr. 1978)

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 15)


Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe T-Ż, uzupełnienia haseł

osobowych t. 13-15 / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego

i Jarosława Maciejewskiego ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa, 1982 (1983)

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 16, cz.1)


Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / oprac. Teresa Tyszkiewicz pod kier.

Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa, 1982 (1983)

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 16, cz.1)
Eliza Orzeszkowa / Halina Gacowa ; Instytut Badań Literackich PAN. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999

(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; 17, cz.2)

BIBLIOGRAFIA 188 512 III V/6
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976 – 1990 / pod red. Stefanii Skwirowskiej ; Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny. –

Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. – 593 s. ; 30 cm + Indeksy : 131 s.

Indeksy oznaczono jako cz.2.

BIBLIOTEKA 2338 II XIV/12-XV/11


Biblioteka Krakowska [tyt. serii] / Towarzystwo Miłośników Historii

i Zabytków Krakowa. – Kraków : nakł. Towarzystwa Miłośników Historii

i Zabytków, 1897 - wol. 20 cm

BIBLIOTEKA 177 453 I I/2


Biblioteka Książąt Czartoryskich : informator o zbiorach. – Kraków :

Fundacja Książąt Czartoryskich, 2004. - [1], 51 s. : 32 fot. kolor. ; 20 cm

BIBLIOTEKA 95 271 I I/2
Biblioteka PAN w Warszawie : informator. – Warszawa : Biblioteka PAN, 1966. – 24 s.; 17 cm

BIBLIOTEKA 48 852 III XXI/6


Biblioteka Polska w Paryżu : 6 quai d´Orleans : pismo Towarzystwa

Historyczno-Literackiego w Paryżu. - Paryż, 2002 –

[R.] 2002 i nast.

BIBLIOTEKARSTWO 69 071 II VI/3


Bibliotekarstwo naukowe : z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-

-technicznej : praca zbiorowa / pod red. Adama Łysakowskiego. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. – 602 s. ; 24 cm

Indeks przedmiotowy s. 591.

BIELAWSKI, Józef 142 196 II XIII/5

SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKSA, Krystyna

JASIŃSKA, Jolanta


Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w. Literatura arabskiego Wschodu. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – 725 s. ; 24 cm

BIELIKOWICZ, Antoni, ksiądz 13 570 II IV/3


Słownik polsko-łaciński /przez ks. Antoniego Bielikowicza Dyrektora Gimnazyum, członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. – Kraków : Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1866 ; 22 cm

T. 1 A- O T. 2 P-Z

BIEŃKOWSKA, Maria Barbara 165 807 II XXIV/3

EYCHLEROWA, Barbara


Bibliografia bibliografii polskich 1961-1970. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1992 . – XXI, 772 s. ; 24 cm

BILEN´KA-SVISTOVIČ, Lesâ 200 463 I III/3


Ukraîns’ko-pol´s’kij i pol’s’ko-ukraîns’kij slovnik. - L’viv : Vidavnictvo „Svit”, 2004. – 743, [1] s. ; 17 cm

BILIŃSKI, Lucjan 179 869 II VI/3


Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii : informator. – Warszawa : Wyd. DiG, 1997. – 89 s. ; 24 cm

Indeksy s. 74-89.

BIOGRAFICKÝ 166 000 II X/7
Biografický slovnik Slezska a severni Moravy / red. J.M. Myška. - Opava :

Ostravská Univerzita, 1993 ; 24 cm

BIOGRAMY 14 938 I XX/9
Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków Akademii Umiejętności w Krakowie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk / oprac. A. Śródka, P. Szczawiński . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983-1986 wol. 18 cm

(Prace Ośrodka Informacji Naukowej PAN)

Cz. 1 Nauki społeczne

z. 1 A – J

z. 2 K – O

z. 3 P – Z

Cz. 2 Nauki biologiczne

Cz. 3 Nauki ścisłe

Cz. 4 Nauki techniczne

Cz.5. Nauki rolnicze

Cz. 6 Nauki medyczne

Cz. 7 Nauki o Ziemi i górnicze

Suplement.

BIOGRAPHICAL 72 242 II XXI/4


Chambers´s Biographical Dictionary : the great of all nations and all times. –

Edinburgh : W&R. Chambers, LTD, 1949 . – 1006 s. ; 21 cm

BIOGRAPHIE 6785 II XXI/4
Biographie Coloniale Belge. – Bruxelles : Boekhandel Falk Zoon; Georges van Campenhout, 1948 . – 23 cm

T. 1, 1948 1022 s.

T. 2, 1951 1034 s.

T. 3, 1952 998 s.

BIOGRAPHIE 74 617 III XI/8
Biographie Nationale publiee par l’Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. – Bruxelles : H. Thiry-van Buggenhoudt, impr.-édit., 1866 – wol. 25 cm

T. 1-30


BIOGRAPHIE 51 962 II IX/7
Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et rai…

T. 1- / par A. V. Arnault [et al]. – Paris : la Librairie Historique, 1820-1825 ;

wol. 21 cm

T. 1-20

BIOGRAPHISCHES 67 798 III XXV/6
Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzen fűnfzig Jahre /

herausgegeben von I.Fischer. – Berlin-Wien : Urban&Schwarzenberg, 1932-1933.


Bd. 1 Aaser - Komoto. - 800 s. : mit 80 Bildnissen; 25 cm

Bd.2 Kon - Zweig. – 1741 s. : mit 80 Bildnissen ; 25 cm

BIOLOGIA 190 764 XXV/5
Biologia : słownik encyklopedyczny / [red. nacz. W. Głuch]. – Wyd. 2.-

Wrocław : „Europa”, 1999 . – 419 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm

(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne „Europy”)

BLOCH, Richard de 88 916 II IV/4


Słownik techniczny polsko-portugalski. Dicionário técniko polones-portugales. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Techniczne, 1967. – 426, [8] s. ; 24 cm

BLUVŠTEJN V., 76 450 II IV/3

ERŠOV N.,

SEMENOV J.


Slovar’ anglijskih i amerikanskih sokrašenij. – Izdanije 3. - Moskva : Gosudarstvennoe Izd-vo Inostrabnnych Nacional’nych Slovarej, 1957. –

767 s. ; 21 cm


BOBER, Juraj 92 397 II XXV/4
Mala encyklopedia bádatel’ov a vynálezcov. – Bratislava : „Obzor”, 1973. -

742 s. : il., 7 map ; 21 cm


BOBRZYŃSKI, Michał 87 943 II II/4


Dzieje Polski w zarysie. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; 24 cm
T.1 (do r. 1492), 1927. – 296 s. : 1 mapa

T. 2 (1492-1795), 1927. – 332, [VI] s. : 1 mapa

BOCHNAK, Adam 72 264 II XII/4
Historia sztuki nowożytnej. – Wyd. 3. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 528 s. ; 24 cm

BOLŠAJA 89 563 III XXII/2/3


Bolšaja sovetskaja enciklopedija / red. A.M. Prochorov [i in.]. – 3 izd. –

Moskva : Izdatel´stvo Sovetskaja Enciklopedija, 1970 – 1981.

T. 1-30 ; 27 cm

Indeks alfabetyczny.

BONI, Filippo de 58 057 III XII/4
Biografia degli artisti ovvero dzizionario della vita e delle opera dei pittori,

Degli scultori, degli intagliatori, dei tipografi e dei musici di odni nazione . –

2 edizione. – Venezia : Andrea Santini e Figlio, 1852. – [VIII], 1109 s. ; 28 cm

BONIECKI, Adam 188 540 III VI/4


Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodachszlacheckich. – T. 1-16 / ułożył i wydał Adam Boniecki. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985-1987 ; wol. 30cm
Przedruk fotooffsetowy, oryg. : Warszawa : Skład Główny Gebethner i Wolff, 1899-1913.

BORYŚ, Wiesław 196 576 II V/5


Słownik etymologiczny języka polskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. – 861, [3] s. ; 25 cm

BREZILLON, Michel 144 137 II XII/5


Encyklopedia kultur pradziejowych / Michel Brezillon ; przedm. André Leroi-Gourhan ; wstęp do wyd. pol. Witold Hensel ; [ z franc. przeł. Jerzy Gąssowski ; uzup. oprac. Andrzej Kempisty et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne

i Filmowe, 1981. – 238, [2]s. : il., mapy ; 24 cm


Bibliogr. s. 225-227.

BRIGGS, Asa 212 237 II XIII/4


Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 466, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. [417]-444. Indeks.

BRIKS, Piotr 169 550 II IX/8
Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. – Wyd. 2. – Warszawa : „Vocatio”, 1999. – 423 s. ; 21 cm

(Prymasowska Seria Biblijna)

BRITANNICA 48 732 III XX/4
Britannica Book of the Year… - Chicago ; Encyklopeadia Britannca, 1940. -

29 cm


T. 1-29 oraz 2 tomy indeksów.

BRZOZA, Czesław 197 177 II II/2

SOWA, Andrzej Leon
Historia Polski 1918-1945. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. – 754,

[1] s. : il. ; 25 cm


Bibliogr. s. 699-721. Indeksy.

BRŰCKNER, Aleksander 147 519 II V/5


Słownik etymologiczny języka polskiego. – Wyd. 4. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1985. – XVI, 805 s.; 21 cm
Przedr., oryg. : Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927.

BUCHNER, Hanna 206 684 II I/2

NIEWIADOMSKA-GUENTZEL, Marta
Jak korzystać z archiwów państwowych? : przewodnik użytkownika Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. – Warszawa : Narodowe Archiwum Cyfrowe, 2008. – 71 s. : il. ; 24 cm
(Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC)

Bibliogr. s. 71.

BUDAGOV, Lazar 78 745 III IV/3
Sravnitel’nyj slovar’ turecko-tatarskih narěčij : so vklûčenem

upotrebitel´nějših slov arabskih i persidskih i s perevodom na russkij âzyk. – Moskva : Izd. Vostočnoj Literatury pri Inst. Narodov Azii, 1960

T. 1 X, 810 s.; 28 cm

T.2 415 s. ; 28 cm

BUDKA, Włodzimierz 58 736 III VI/3
Znaki wodne w rękopisie kórnickim 801. – Kraków : Drukarnia W. L. Anczyca

i Spółki,1931. – 4 s. : 6 tabl. ; 28 cm


Odbitka z „Silva Rerum” VI, 1931, zeszyt 1/6 wytłoczona w drukarni W.L. Anczyca i Spółki w Krakowie w 25 numerowanych w maszynie egzemplarzach.

Nr 16.


BULAS, Kazimierz 72 686 III III/5

WHITFIELD, Francis J.


The Kościuszko Foundation Dictionary : English-Polish, Polish-English. –

The Haque : Mouton& Co., 1959-1961


Vol. 1 English-Polish, 1959 . – XXII, 1037 s. ; 24 cm

Vol. 2 Polish-English , 1961. – XXII, 770 s. ; 24 cm


(Poland´s Millenium Series of the Kościuszko Foundation)

BŰLOV, Friedrich 5228 I XXIV/8


Wőrterbuch der Wirtschaft. In Verbindung mit Heinz Langen. – Stuttgart :

A. Kröner, 1958. – VI, 603 s.; 18 cm

(Krőners Taschenausgabe; 114)

CABANNE, Pierre 192 013 II XII/3


Encyklopedia art déco / przekł. Joanna Guze; uzup. Anna Sieradzka. –

Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 332 s. : il.; 24 cm

(Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN)
Bibliogr. s. 321-322. Indeks osób s. 325-332.

[Bibliogr.] Art déco w Polsce s.323-324.

CAMPORI, G[Giuseppe] 21 343 II XII/5
Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori ec. Nativi di Carrara

e di altri luoghi della provincial di Massa con ….. e un saggio bibliografico /

per cura G. Campori. – Modena : Tipografia di Carlo Vincenzi, 1873. – XIII,

466 s. ; 19 cm

CAPPELLER, Carlo 53 172 II IV/5
A sanskrit-english dictionary : based upon the St. Petersburg lexicon / by

Carl Cappeller. – Strassburg : Karl J. Trűbner, 1981. – 672 s. ; 25 cm

CATALOGUS 54 522 III I/2
Catalogus codicum manu scriptorium Musei principum Czartoryski cracoviensis. – Cracoviae : Uniwersytet Jagielloński, 1887-1913.
Vol. 1 [nr 1-917] / oprac. J. Korzeniowski 1887-1893 385, [4] s.

Vol. 2 [nr 924-1681] / oprac. S. Kutrzeba 1908-1913 385, [6] s.


Index nominuj et rerum… [do Vol.1 / oprac. K. Piotrowicz 1928 200 [4] s.

Index nominuj et rerum… [do Vol.2 / oprac. K. Piotrowicz 1931 198 [4] s.

CERCHA, Maksymilian 14 838 IV VI/1

CERCHA, Stanisław


Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery. – Kraków ; Warszawa : [s. n.], 1904 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki).
T. 1 [10], 156 s., [94] k. tabl. : il. ; 42 cm.

T. 2 [5] s., s. 158-262, [149] k. tabl.: il. ; 42 cm.

T. 3 [5] s., s. 264-308, XXXVII, [3] s., [237] k. tabl. : il. ; 42 cm.

CHEMICAL 6782 II XXI/4


Chemical Who´s Who : biography in dictionary form of the leaders in chemical industry, research and education / ed. Willams Haynes. – New York : Lewis Historical Publishing Company, Inc., 1950. – XV, [1], 895 s. ; 33 cm

CHENEY, Sheldon 67 647 III XII/5


The Story of Modern Art. – New York : The Viking Press, 1956. – [10], 643 s. ;

24 cm


CHMIEL, Adam 205 368 II I/1
Wskazówki do inwentaryzacji rękopisów / ułożył z polecenia Komisji Literackiej Akademii Umiejętności Adam Chmiel. – Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1903. – 14 s. ; 19 cm

CHMIELEWSKI, Piotr 190 814 II XXV/5

JEZIERSKI, Adam
Chemia : słownik encyklopedyczny. – Wyd. 2. – Wrocław : Wydawnictwo „Europa”, 2001. – 635 s. ; 22 cm
(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne „Europy”)

CHOJNACKI, Władysław 113 926 II VI/2


Słownik polskich nazw miejscowości w byłych Prusach Wschodnich i na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska według stanu z 1941 roku. – Poznań: Instytut Zachodni, 1946. – 183 s. ; 23 cm

CHOROBY 202 906 III XXV/6


Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM /

pod red. Andrzeja Szczeklika. T. 1-2. – Kraków : Medycyna Praktyczna, 2005 ; 30 cm

T.1 2005. – XXXV, [1], 1228 s. : il.

T.2 2006- - XXXIV, [1], 1231-2424 s. : il.

CHRESTOMATIA 203 257 III V/6
Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra; Wojciech Ryszard Rzepka. – Wyd. 3 . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. – 481 s., [32] s. faks.; 30 cm

CHRZANOWSKI, Ignacy 44 078 II XIII/4


Historia literatury niepodległej Polski 965-1795 : z wypisami / słowo wstępne Jan Zygmunt Jakubowski; [posł.] Julian Gomulicki. – Wyd. 11. – 870 s. : 48 tabl.; 24 cm

CHWALBA, Andrzej 190 055 II II/2


Historia Polski 1795-1918. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 671 s. : il., mapy; 24 cm
Bibliogr. s. 607-622. – Indeksy s. 623-665.

CHWALBA, Andrzej 211 081 II II/4


Historia powszechna: wiek XIX. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 711, [4] s. : il. ; 24 cm
Bibliografia s. 653-667. Indeks.

CLAUDON, Francis 196 354 II XII/3


Encyklopedia romantyzmu: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura,

muzyka / przekł. Helena Kęszycka. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne

i Filmowe ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 383, [1] s. : il. (w tym kolor.), fot. (w tym kolor.), portr. (w tym kol.) ; 24 cm
Indeks s. 373-384.

CMENTARZE 152 337 II VI/2


Cmentarze Podgórza : plan-informator / tekst Karolina Grodziska-Ożóg;

oprac. graficzne Jarosław Żółciak. – Kraków : Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, 1989.

CODEX 2738 III XXVII/8
Codex epistolaris saeculi Decami quinti. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1876. T.1 1876 – T. 3 1894
(Monumenta Medii Aevi Historica ; 2, 12, 14)

CODEX 2738 III XXVII/5


Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376-1430 collectus opera Antoni Prochaska. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1882
(Monumenta Medii Aevi Historica; 6)

COGNIAT, Raymond 67 609 III XIII/3


Histoire de la Peinture. - Paris : Fernand Nathan
T.1 1954. – 315, [3] s. : naklejane tabl. kolor. ; 32 cm

T.2 1955 . – 314, [4] s. : naklejane tabl. kolor. ; 32 cm


(La Collection des Grandes Encyclopédies Fernand Nathan)

COLLECTION 33 318 III XII/4


Le 18e siècle français : [ tableaux, mobilier, céramigue….. / sous la dir.

de Stéphane Faniel]. – [Paris] : Hachette, cop.1956. - 222, [11] s. : il., fot.;

32 cm

(Collection “ Connaissance des Arts”)


Bibliografia s. [230].

COLLINS, Howard F. 65 646 I XII/5


Authors´ and printers´ dictionary : a guide for authors, editors, printers, correctors of the press compositors and typists / by F. Howard Collins with the assistance of many others. – 10th ed., revised. – Londyn [etc] : Geofrey Cumberlege Oxford University Press, 1956 . – XIV, [2], 442 s. ; 18 cm

COLUMBIA 72 188 II XIII/6


Columbia Dictionary of modern European literature / Horatio Smith

general editor. – New York : Columbia University Press, 1947. – XIV, 899 s. ;

24 cm

COLUMBIA 67 892 III IV/1


The Columbia Lippincott Gazetteer of the World / ed. By L.E. Seltzer. – New York: Columbia University Press : J. B. Lippincott Company, 1952. – 2148 s.;

30 cm


CONCISE 71 052 II XIII/6
Concise Dictionary of American Literature / ed. by Robert Fulton Richards.

- New York : Philosophical Library , 1955. – [6], 251 s. ; 22 cm

CONCISE 65 890 XIII/6
The Concise Oxford Dictionary of English Literature. – Oxford :

at the Clarend. Press, 1939. – [8], 567 s. ; 18 cm

CONVERSATIONS 51 963 II XII/6
Conversations – Lexicon fϋr bildende Kunst / begr. von J. A. Romberg;

Fotog. von Fridrich Faber. – Lepzig : Renger΄sche Buchhandlung,

1845-1853 ; 22 cm
Band 1 1845. – 640 s.

Band 2 1846. – 668 s.

Band 3 1846. – 642 s.

Band 4 1848. – 640 s.

Band 5 1850. – 688 s.

Band 6 1853. – 592 s.

COOK, Chris 194 230 II II/5

STEVENSON, John


Leksykon nowożytnej historii Europy / z ang. przeł. Włodzimierz

Gałązka. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2000. – 464 s. ; 21 cm

COPLESTON, Frederick 196 011 II XXVI/6
Historia filozofii. – Wyd. 2. – T. 1-8. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX,

2004-2006 ; 24 cm

T. 1 Grecja i Rzym. – 2004. – 499 s.

T. 2 Od Augustyna do Szkota. – 2004. – [2], 598 s.

T. 3 Od Ockhama do Suάreza. – 2004. – 448 s.

T. 4. Od Kartezjusza do Leibniza. – 2005. – 340 s.

T. 5 Od Hobbesa do Hume΄a. – 2005. – 398 s.

T. 6 Od Wolffa do Kanta. – 2005. – [1], 483 s.

T. 7 Od Fichtego do Nietschego. – 2006. – [2], 462 s.

T. 8 Od Benthama do Russella. – 2006. – 532 s.

CRACOVIA 212 046 II XIX/9
Cracovia artificum 1551-1560.

z. 1 : 1551-1552 / wydali Stanisława Pańków i Zbigniew Wojas;

Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Komisja Teorii

i Historii Sztuki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1966. – 246 s. ; 25 cm

Tekst w jęz. [pol. i łac.]
Pobieranie 1.78 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna