Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona10/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

- 682, [1] s. : il. ; 25 cm

POLSKA 202 801 III III/5


Polska Akademia Nauk : historia i teraźniejszość / [red. nacz.

Jan Strealu]. – [S. 1]: PAN, cop. 2005 (Kraków : Drukarnia

Narodowa). – 227, [4] s. : il. ; 31 cm

POLSKA 91 411 II III/5


Polska Akademia Umiejętności 1872-1952 : nauki humanistyczne

i społeczne : materiały z sesji jubileuszowej, Kraków, 3-4 V 1973 /

Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; [kom. red. Jan Hulewicz

et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. –

405 s., [20] s. tabl ; 24cm

Indeks. Bibliogr. s. [340]-351.

POLSKA 91 355 II III/5
Polska Akademia Umiejętności 1872-1952 : nauki lekarskie,

ścisłe, przyrodnicze i o ziemi : materiały sesji jubileuszowej,

Kraków, 14 XII 1972 / [red. tomu Stanisław Brzozowski] ;

Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki. –

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN,

1974. – 435 s., [18] s. fot. ; 24 cm


Indeksy. Bibliogr. przy większości rozdz.

POLSKA 187 760 III VI/3


Polska : atlas drogowy : skala 1 : 100 000 / oprac. Wydaw.

Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka. – Wyd. na r. 2004.

- Katowice : Wydaw. Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka,

2004. – 832 s. : mapy ; 31 cm


Nowa numeracja dróg i podział administracyjny. Aktualizacja

atlasu na podst. materiałów urzędów gminnych.

POLSKA 165 505 II XXIV/6
Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 1, Żegluga. Cz. 1, Druki

zwarte / pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; [zespół

aut. M. Babnis et al.] ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk.

Biblioteka Gdańska. – Gdynia : Wyższa Szkoła Morska, 1992. – XLVI,

334 s. : il. ; 25 cm

Indeksy.
Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 2, Oceanologia i rybołówstwo.

Cz. 1, Druki zwarte / pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; [zespół aut. M. Babnis et al.] ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk.

Biblioteka Gdańska. – Gdynia : Wyższa Szkoła Morska, 1993. – XVI,

652 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm

Indeksy.
Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 3, Porty, okrętownictwo.

Cz. 1, Druki zwarte / pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; [zespół aut. M. Babnis et al.] ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk.

Biblioteka Gdańska. – Gdynia : Wyższa Szkoła Morska, 1994. – 487 s., [16] s.

tabl. : il. ; 25 cm

Indeksy.
Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 4, Polityka morska.

Cz. 1, Druki zwarte / pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; [zespół aut. M. Babnis et al.] ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk.

Biblioteka Gdańska. – Gdynia : Wyższa Szkoła Morska, 1995. – XLVIII, 463 s., [22] s. tabl. : il. ; 25 cm

Indeksy.

POLSKA 202 549 III XIII/3


Polska jej dzieje i kultura : od czasów najdawniejszych do chwili

obecnej. T. 1, Od pradziejów do roku 1572 / w oprac. Włodzimierza

Antoniewicza [et al. ; red. Stanisław Lam]. – Dęblin : na zlec. ZPU [ Zakład

Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty”, ca 2004]. – XIV, 590 s., [27] s.

tabl., [4] k. map : il., faks., nuty, pl., portr. ; 33 cm

Indeks.


Przedruk fotooffs., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1927].
Polska jej dzieje i kultura : od czasów najdawniejszych do chwili

obecnej. T. 2, Od roku 1572-1795 / w oprac. Jana Bystronia [et al. ;

red. Stanisław Lam]. – Dęblin : na zlec. ZPU [ Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty”, ca 2004]. – XI, 598 s., [25] k. tabl.. [2] k. map złoż. :

il., faks., nuty, pl., portr. ; 33 cm

Indeks.

Przedruk fotooffs., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1927].


Polska jej dzieje i kultura : od czasów najdawniejszych do chwili

obecnej. T. 3, Od roku 1796-1930 / w oprac. Aleksandra Brücknera [et al. ;

red. Stanisław Lam]. – Dęblin : na zlec. ZPU [ Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty”, ca 2004]. – XVI, 977 s., [21] k. tabl., [1] k. map :

il., faks., nuty, portr. ; 33 cm

Indeks.

Przedruk fotooffs., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1927].POLSKA 179 612 II I/1

Polska [mapa]: administracyjna i drogowa : skala : 1 : 750 000 /

„Mapy Ścienne” Beata Piętka. – Katowice : „Mapy Ścienne” Beata

Piętka, 2000. – 1 k. map + Polska [mapa] administracyjno-samocho-

dowa : skala 1 : 1570 000 : 1 k. map

POLSKA 179 613 II I/1


Polska [mapa]: administracyjna i drogowa : skala : 1 : 750 000 /

„Mapy Ścienne” Beata Piętka. – Katowice : „Mapy Ścienne” Beata

Piętka, 2000. – 1 k. map + Polska [mapa] administracyjno-samocho-

dowa : skala 1 : 1570 000 : 1 k. map

POLSKA 203 709 III XIII/3
Polska : skarby natury i dziedzictwa kulturowego / [aut. tekstów :

Andrzej Jaguś et al. ; aut. zdjęć : Agnieszka i Włodek Bilińscy et al.].

- Tychy : Proinwest, 2010. – 319, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm

Indeks.


POLSKA 195 690 II IV/6
Polska w Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. i koordynacja : Elzbieta

Kawecka –Wyrzykowska i Ewa Synowiec ; [aut. Adam A. Ambroziak

et al. ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego]. – Wyd. 7 zm.,

uaktual. i podzielone na 2 t. – Warszawa : Instytut Koniunktur

i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. – XIII, 252 s. : wykr. ; 24 cm

Bibliogr. przy rozdz.

T. 1 : Unia Europejska : integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa, 1996.

POLSKI 9554 II XXV/6

Polski Almanach Medyczny na rok 1956 / oprac. Zbigniew

Woźniewski. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich,

1957. – [4], 722, [1] s. ; 24 cm

POLSKI 166 068 II I/1


Polski słownik archiwalny / pod red. Wandy Maciejewskiej ; oprac.

Tadeusz Grygier [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

- Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe. Oddział, 1974. –

131 s. : err. ; 21 cm

Bibliogr. s. [127]-131.

POLSKI 67 834 III XVII-XIX/6


Polski Słownik Biograficzny. T. 1 - / [red. Władysław Konopczyński] ;

Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia

Umiejętności ; Wrocław : Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1935 –

Wol. ; 29 cm


Zmiana red. T. 8-10 / [red. Kazimierz Lepszy et al.]. Od T. 11 [red. nacz.

Emanuel Rostworowski]. Od T. 39 [ red. Henryk Markiewicz et al.].

Od T. 42 red. nacz. Andrzej Romanowski.
Od T. 7, z. 5 zmiana miejsca wyd. i wydaw. : Wrocław : Wydaw. Zakład

Narodowy im. Ossolińskich.

Od. T. 35, z. 1 zmiana miejsca wyd. i wydaw. : Warszawa : Kraków :

IH PAN : FNP – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.


* aktualnie z. 194 : Szepański Feliks – Szczuka Stanisław

POLSKIE 161 871 II VI/4


Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku : materiały

do katalogu / red. Barbara Lesisz [et al. ; wstęp Daniel Olszewski] ;

Instytut Tomistyczny Warszawa. – Warszawa ; Lublin : Redakcja

Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. – 939, [1] s. ;

24 cm
Bibliogr. s. 13-15. Indeksy.

POLSKIE 159 303 I IX/7


Polskie ustawy : zbiór przepisów prawa prywatnego, gospodarczego,

karnego i sądowego / pod red. Zbigniewa Radwańskiego i Stanisława

Lautsch-Bendkowskiego. – Stan prawny : styczeń 1993. – Nördlingen :

C. H. Beck, 1993. – 2362 s. pag. Varia ; 20 cm

(Zbiory Przepisów Becka)

POL’SKO 71 907 II III/4


Pol’sko-ukraïns’kij slovnik y dvoh tomah. T. 1, A-N / red. kol. : A.

Ì. Gens’ors’kij [et al.] ; Akademìâ Nauk Ukraïns’koï RSR. Ìnstitut Sus-

pìl’nih nauk . – Kiïv : Vidavnivtvo Akademiï Nauk Ukraïns’koï RSR, 1958. –

696 s. ; 22 cm


Pol’sko-ukraïns’kij slovnik y dvoh tomah. T. 2, č. 1, O-R / red. kol. : A.

Ì. Gens’ors’kij [et al.] ; Akademìâ Nauk Ukraïns’koï RSR. Ìnstitut Sus-

pìl’nih nauk . – Kiïv : Vidavnivtvo Akademiï Nauk Ukraïns’koï RSR, 1959. –

576 s. ; 22 cm

PONIEWIERSKI, Janusz 194 304 II II/6
Pontyfikat : 25 lat / wstęp Józef Tischner. – Kraków : Znak, 2003.

- 454, [2] s., [48] s. : fot. ; 24 cm

Indeks. Bibliogr. s. 417-[419], 441-[443].

PORADNIK 93 528 II VI/3


Poradnik pracownika informacji naukowej, technicznej i ekono-

micznej / [red. nauk. Helena Żeglicka] ; Centrum Informacji Naukowej,

Technicznej i Ekonomicznej. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1977. – 418, [1] s. : rys., err. ; 24 cm

Indeks przedmiotowy.

POTEMPA, Arkadiusz 180 203 III IV/6


Informator o Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej

w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Unia

Europejska w Internecie. – Kraków : RCIIE, 1999. – 28 s. ; 24 cm

POTRYKUS-WOŹNIAK, Paulina 211 430 II V/2


Słownik nowych gatunkow i zjawisk literackich. – Warszawa :

Wydaw. Szkolne PWN : Bielsko-Biała : Park Edukacyjny, 2010.

- 256 s. : il. ; 20 cm

PRACE 46 597 II XIX/4


Historii Nauki / Polska Akademia Umiejętności.

- Kraków : PAU, 1999- wol. 24 cm

T. 1- i nast.

PRACE 1014 IV XXI/1


Prace Komisji Historii Sztuki / Akademia Umiejętności.

Komisja Historii Sztuki. – Kraków : Wydaw. Akademii Umiejętności,    1. wol. ; 34 cm

T. 1-10 , 1919-1952

Od t. 11 zm. nazwy inst. spr. : Komisja Historii Sztuki Polskiej AU.

Stanowi kontynuację: Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi

Sztuki w Polsce 1879-1919.


• w Czytelni brak t. 1, 2, 3.

PRACE 33 367 III XVI/10


Prace Komisji Nauk Historycznych PAN w Krakowie / Polska Akademia

Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1958-1983 ; 25 cm
Nr 1 (1958)- Nr 45 (1983)

Nr 3 opubl. wyjątkowo pod tyt. : Prace Monograficzne PAN. Oddział

w Krakowie.
Kontynuowany przez : Prace Komisji Historycznej PAN. Oddział w Krakowie.

PRACE 32 156 II VI/5


Prace Komisji Orientalistycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.

T. 1 - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1962- ; 25 cm


Tyt. pierw. rok 1960 : Prace Monograficzne / PAN. Oddział w Krakowie

PRACE 3344 III XVIII/7


Prace Komisji Prawniczej / Polska Akademia Umiejętności. – T. 1-

Kraków : PAU, 1947 - ; 26 cm


PRACE 49 746 III XVI/12
Prace Komisji Prehistorii Karpat / Polska Akademia Umiejętności. T. 1-

- Kraków : PAU, 1997- ; 30cm

PRACE 46 127 II XVIII/8
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej : rocznik / Polska Akademia

Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. T. 1 –

Kraków : Wydaw. „Secesja”, 1993 - ; 24 cm
Od T. 3 (1995) : wydawca : Polska Akademia Umiejętności.

* Ostatni t. XIX / pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, 2011

PRACE 46 199 II XVIII/8
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia

Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. T. 1 –

Kraków : nakł. PAU, 1994- ; 24 cm
* Ostatni t. XII / pod red. Witalija Nagirnyja, 2011

PRACE 46 512 II IX/8


Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych / Polska Akademia

Umiejętności. T. 1 – Kraków : nakł. PAU, 1998 - ; 24 cm

PRACE 46 292 II XVIII/8
Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów /

Polska Akademia Umiejętności. T. 1 – Kraków : nakł. PAU, 1995 - ;

24 cm

PREJBISZ, Antoni 69 875 II XXI/6MOYKOWSKI, Zygmunt
Gramatyka języka angielskiego. – Warszawa : Państwowe

Zakłady Wydaw. Szkolnych, 1948. – 334 s. ; 21 cm Bibliogr. Indeks.

PRAWO 148 074 II XXIV/3
Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny /[aut. Janusz

Kamieński, Władysław Rozwadowski, Witold Wołodkiewicz] ;

pod red. Witolda Wołodkiewicza. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. – 247, [1] s. ; 25 cm
Bibliogr. s. 231-[237].

Tekst częśc. łac.

PRICE, Roger 194 175 II II/5
Historia Francji / przeł. Ewa Różalska. – Poznań : Zysk i S-ka,

cop. 2001. – 378, [1] s. : il. ; 22 cm

Bibliogr. s. 374-[379].

PŘIRUČNI 56 335 II XXI/5


Příruční slovník języka českégo. Dil 1 - / vydává třetí třída České

Akademie vĕd a umĕni. – Praha : Státni nahladatelství, 1935- ;

wol. 25 cm

PŘIRUČNI 78 400 II XXIII/4


Příruční slovník naučný. D. 1, A-F / hl. Red. Vladimir Procházka ;

Československá Akademie vĕd. Encyklopedickíj instytut. – Praha :

Nakladatelstvi Československé Akademie vĕd, 1962- ; 24 cm

D. 2, G-L, 1963

D. 3, M-Ř, 1966 D. 4, S-Ž, 1967
PROKOPCZUK, Jerzy 146 534 II II/5
Historia powszechna 1871-1939. – Wyd. 3 zm. – Warszawa :Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 343, [1] s.,[3] s. map kolor. luzem : faks., mapy, portr. ; 25 cm

Bibliogr. s. 332-335.

PROMINENT 83 328 II XXI/3
Prominent Hungarians : home and abroad / edidet by Márton

Fekete. – Műnchen : Aurora Editions, 1966. – 335 s. ; 21 cm

PRZEGLĄDOWY 188 007 III VI/3
Przeglądowy atlas świata /[ kier. red. Dietek Meihardt, Eberhard

Schäfer]. – Warszawa : GeoCenter, 1998. – VIII, [1], 319 s. : mapy ;

30 cm

Skorowidz nazw.PRZEWODNIK 46 607 II I/2
Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. Urszula

Perkowska. – Kraków : Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.

- 38, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

( Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A. ; t.1)


W tyt. serii nie uwzgl. tyt. podserii : Inwentarz Archiwum UJ.

Bibliogr. s. 37-38.

PRZEWODNIK 142 422 II I/2
Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN : opracowanie

zespołowe / pod kier. Zygmunta Kolankowskiego ; [kom. red. Stanisław

Chankowski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Archiwum. – Stan na dzień

1 stycznia 1977. - Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1978. –

IX, 357 s., 24 s. tabl. ; 25 cm

Indeks.


PRZYBYSZEWSKI, Stanisław 59 535 IV XIII/3

ŻUK-Skarszewski, Tadeusz


Stanisław Wyspiański : dzieła malarskie / [tekst napisali Stanisław

Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski ; indeks oprac. Stanisław

Świerz. – Bydgoszcz : Instytut Wydaw. „Biblioteka Polska” : z inicjatywy

i pod kier. Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, dr. 1925. – 131 s.,

LXXXVI k. tabl. : il. ; 37 cm

Wydano jako tom 2 Wydawnictw Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.


Indeks pt. Dzieła malarskie, graficzne i rzeźbiarskie Stanisława Wyspiańskiego /

chronologicznie zestawił i objaśnieniami opatrzył Stanisław Świerz.

PSZCZOŁOWSKI, Tadeusz 142 240 II XXIV/2
Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji / Zakład

Prakseologii Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 346 s. ; 25 cm

Indeksy.


RACIĘSKI, Jarosław 202 488 XII/4
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski bronioznawstwa historycznego / Jarosław Racięski.

Katowice : Muzeum Śląskie, 2007. - 98, [2] s. : il. ; 18 cm.

RACHET, Guy 202 382 II II/5
Słownik cywilizacji egipskiej / przeł. z fr. Joachim Śliwa. – Katowice :

Książnica, 2006. – 399, [1] s. : il. ; 19 cm

(Słowniki Encyklopedyczne „Książnicy”)

Bibliogr. s. 409-428. Indeksy.

RADEVA, Sabina 24 951 I III/2
Słownik polsko-bułgarski. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1961. – XII, 911, [1] s. ; 18 cm


Tyt. z dod. s. : Polsko-bălgarski rečnik.

Alfabet cyryl.

RADVANOVSKÝ, Antonín 195 800 II IV/4

KAŠOVÂ, Jitka


Polsko-český technický slavník : A-Ż. – Praha : Akademia, 2004.

- 1023, [1] s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Słownik techniczny polsko-czeski.

RADWAŃSKA-PARYSKA, Zofia 90 546 II VI/2

PARYSKI, Witold Henryk
Encyklopedia tatrzańska. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1973.

- 699, [1] s. 44 s. tabl. : il ; 20 cm

Zawiera mapy.

RAHNER, Karl 198 226 II IX/8

VORGRIMLER, Herbert
Mały słownik teologiczny / przeł. Tadeusz Mieszkowski, Paweł

Pachciarek ; słowo wstępne bp Alfons Sworonek. – Warszawa :

Instytut Wydaw. PAX, 1987. – XXV s., 578 łamów, [2] s. : il., err. ;

24 cm


Indeksy.

RAJMAN, Jerzy 199 598 II II/4


Encyklopedia średniowiecza. – Kraków : Wydaw. Zielona Sowa,

cop. 2006. – 1125 s. ; 25 cm

Druk dwuszpaltowy.

Bibliogr. s. 1117-1125.

RATAJSKI, Lech 70 739 I VI/3

SZEWCZYK, Janina

ZWOLIŃSKI, Przemysław
Polskie nazewnictwo geograficzne świata / Polska Akademia Nauk.

Instytut Geografii. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1959. – 857 s. ; 20 cm

Indeks.


REALLEXIKON 72 903 II XIII/7
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 1, A-K / begr.

von Paul Merker und Wolfgang Stammler. – 2 Aufg. / neu bearb.

und unter red. Mitarb. von Klaus Kanzog ; hrsg. von Werner

Kohlschmidt und Wolfgang Mohr. – Berlin : Walter de Gruyter, 1958.  • XVI, 915 s. ; 25 cm

Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2, L-O / begr.

von Paul Merker und Wolfgang Stammler. – 2 Aufg. / neu bearb.

und unter red. Mitarb. von Klaus Kanzog ; hrsg. von Werner

Kohlschmidt und Wolfgang Mohr. – Berlin : Walter de Gruyter, 1965


  • 874 s. ; 25 cm

Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 3, P-Sk / begr.

von Paul Merker und Wolfgang Stammler. – 2 Aufg. / neu bearb.

und unter red. Mitarb. von Klaus Kanzog ; hrsg. von Werner

Kohlschmidt und Wolfgang Mohr. – Berlin : New York : Walter de Gruyter,

1977. – [4] , 873 s. ; 25 cm

Bibliogr. po hasłach.
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 4, SI-Z / begr.

von Paul Merker und Wolfgang Stammler. – 2 Aufg. / hrgs. Klaus Kanzog

und Achim Masser; red. Dorothea Kanzog. – Berlin : New York : Walter de Gruyter, 1984. – 1120 s. ; 25 cm

RÉAU, Louis 68 467 II XII/5


Dictionnaire polyglotte des termes d’art et d’archéologie / Comité

International d’Histoire de l’Art. - Paris : Presses Universitaires de France,

1953. – 247, [4] s. ; 25 cm

RÉAU, Louis 67 605 III XXI/1


Encyclopédie de l’art les arts plastiques. – Paris : Ferdynand Nathan, 1951.

  • 303 s., 32 s. tabl. ; 35 cm

REBORA, Piero 83 200 IV/3


Cassell’s Italian-English, English-Italian dictionary. – London :

Cassell&Company, 1965. – XXI, 1096 s. ; 22 cm

REČNIK 74 661 III XXIII/5-6
Rečnik srpskohrvatskog kniževnog i narodnog jezika. – Knj. 1- /

Srpska Akademija Nauka. – Beograd : Institut za Srpskohrvatski

Jezik, 1959 - wol. ; 29 cm

Od T. 2 (1962) / Srpska Akademija Nauka i Umetnosti.


* W Czytelni aktualnie 18 tom, 2010

REIFER, Mary 69 941 II XXI/6


Dictionary of new words / by Mary Reifer; with an introduction

by Eric Partridge. – New York : Philosofical Library, cop. 1955. –

[IX], 2, 234 s. ; 22 cm

REDEROWA, Danuta 26 346 II I/1


Inwentarz Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego / oprac.

Danuta Rederowa ; PAN. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1953. – 47 s. ; 21 cm

REDEROWA, Danuta 168 722 II III/5


Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego : 1815-1872 :

karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami / Danuta

Rederowa ; [Polska Akademia Umiejętności]. – Kraków : PAU, 1998.


  • 322, [1] s., [20] s. tabl., : faks., 1 fot., portr. ; 25 cm

Indeks.

REÊSTR 48 682 III XXII/6


Reêstr ìmen Ukraïns’kogo biografičnogo slovnika /[avt. kolekt.

O. V. Bugaêva et al. ; red. kol. V. I. Popik et al.]. – Kiïv : Nacìonal’na

Akademìâ Nauk Ukraïni [etc.], 2008 - wol. 29 cm
(Serìâ Reêstr Ukraïns’kogo Biografičnogo Slovnika. Roboči

Zoili; VIP. 1- )

RĘKOPISY 93 437 II I/1
Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie / oprac.

Józef Dużyk, Bogumiła Schnaydrowa, Jan Staszel. – Warszawa :

Biblioteka Narodowa, 1976. – 316 s. ; 21 cm
(Katalogi Mikrofilmów / Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów

Mikrofilmowych ; nr 16)

Indeks.

---------------------------------------------------------------------------------


Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Cz. 2 / oprac.

Józef Dużyk, Jacek Kręcina. – Warszawa : Biblioteka Narodowa,

1995. – 226 s. ; 21 cm

(Katalogi Mikrofilmów / Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów

Mikrofilmowych ; nr 33)

Indeks.
RICHARDSON’S 58 711 III XXII/4


Richardson’s New English dictionary : in two volumes. –

London : William Pickering , 1844 wol. 29

T. 1, A-K T. 2, L-Z

RELIGIA 192 321 II X/6

Religia : encyklopedia PWN. T. 1 - / red. nauk. Tadeusz

Gadacz, Bogusław Minerski ; [rada nauk. Janusz Danecki

et al. ; rada konsult. Jerzy Bagrowicz et al.]. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 2001 - . wol. 24 cm

T. 1. 2001 i nast.

RIEGER, Janusz 149 496 I III/3

RIEGER, Ewa
Słownik tematyczny rosyjsko-polski. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1985. – 733 s. ; 20 cm

Przedmowa, objaśnienia i spis treści również w jęz. ros.

Inny tyt. : Russko-pol’skij tematičeskij slovar’.

RIEGER, Riogmar 91 108 II XXV/6

MICHAELIS, Arend

GREEN Melvin M.
Słownik terminów genetycznych / tł. i adapt. pod red. Wacława

Gajewskiego i Anieli Makarewicz. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1974. – 631, [1] s. : rys. ; 22 cm

Bibliogr. s. 566-608. Indeks.


Tyt. oryg. : Glossary of genetics and cytogenetics.

ROBERT, Paul 67 307 III XXII/7


Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française :

les mots et les associations d’idées. T. 1-2. – Casablanca : Societé

du Nouveau Littré ; Paris : Presses Universitaires de France, 1953 –

wol. 30 cm

ROCZNIK 33 005 III XIX/8 – XX/7
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Kraków :

PAU – Wydaw., 2000 – ; 24 cm

R. 45 (2000)
Stanowi kontynuację : Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie ; 1957-1999.


** W Czytelni ostatni R. LVI 2011.

ROCZNIK 32 879 II XVII/4


Rocznik Komisji Historycznoliterackiej / PAN. Oddział w Krakowie.

Komisja Historycznoliteracka. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1963 - ; wol. 23 cm
T. 1- 32 –

ROCZNIK 39 551 III XX/4-5 XXI/6


Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków

Krakowa; [red. Stanisław Krzyżanowski]. – Kraków : Wydaw. TMHiZK,

1898 - wol. 28 cm

T.1 1898 i nast.


T. 73, 2007 / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek Purchla

ROCZNIK 46 207 II X/8


Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1951-. - 23 cm.


Bibliografia publikacji Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (1950-1990) w: [T.] 34 (1990/91), s. [I]-IV.

Bibliografia zawartości "Roczników" za lata 1950-1991 w: [T.] 34 (1990/91), s. VI-XXVII.


R.[1] 1950/51 – r. 10 1951/60

R.11,13 – R.22 1971/72

R.24,25,28,29,34,36,38,39,40,41-45,47

ROCZNIK 5399 I XXIV/2


Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Rzeczy-

pospolitej Polskiej. – Warszawa : GUS, 1957 - ; 21cm

*W Czytelni tylko ostatni rocznik.Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna