Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona11/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ROCZNIK 31 690 II XIV/13


Rocznik za rok… / PAN. Oddział w Krakowie. – Kraków : PAN,

1959 - wol. 21 cm

Od t. 1975 pt. Rocznik Oddziału PAN w Krakowie za Rok …
Od t. 1957/ 58 zmiana formatu : 24 cm

Od t. 1958/59 zawiera : Bibliografie Oddziału PAN w Krakowie.

Od t. 1963/68 zawiera : Wykaz tytułów wydawnictw ciągłych

i seryjnych Oddziału PAN w Krakowie.

ROCZNIK 4145 II XIV-XV / 11
Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. – Kraków :

Nakł. AU, 1873 –

1873-1920 ; 1923-1929; 1930-1936; 1937-1952

1989 –
** W Czytelni : Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności.

Rok 2010/2011

ROCZNIK 239 II XIX/10-XX/9


Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego :

1817-1872. – Kraków : Towarzystwo Naukowe z Uniwersytetem

Krakowskim Połączone, 1817-1872 ; 21 cm

T. 1-44.


ROLBIECKI, Waldemar 33 037 III III/5
Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964

jako forma organizacji działalności naukowej / Zakład Historii

Nauki i Techniki PAN . – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1966. – 152 s. ; 25 cm

(Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 36)

Bibliogr. s. 129-136.

ROLFE R. T. 74 412 II XXV/5
A dictionary of metallography / by R. T. Rolfe ; F. R. I. C. –

London : Chapman & Hall LTD. , 1945. – VIII, 242 s. ; 22 cm

ROLLE, Michał 53333 II XVI/10
Ateny Wołyńskie : szkic z dziejów oświaty w Polsce / Michał Rolle.

Lwów [etc.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1923 (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (E. Winiarza). - 307, [2] s., [1] k. il. ; 25 cm.

Indeks.

RŐNNEFARTH, Helmuth K. G. 70 691 I XXIV/3EULER, Heinrich
Konferenzen und Verträge : Vertrags Ploetz : ein Handubuch

geschichtlich ... Tl. 2 Bd 4, Neueste Zeit 1914-1959 / beatb.

Helmuth Rönnefarth und Heinrich Euler. – 2 erw. und veränd.

Auflage. – Würzburg : A. G. Ploetz, 1959. – XVI, 697, [1] s. : err. ;

19 cm Indeks. Literatura s. 648-675.

ROSIN, Ryszard 89730 III I/3


Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu.-Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. -200 s.

ROSPOND, Stanisław 146 198 II VI/2


Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 463 s. ; 24 cm +

1 mapa złoż. luz.

ROSPOND, Stanisław 113 629 II VI/2


Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej.

Cz. 1, Polsko-niemiecka / według uchwał Komisji Ustalania

Nazw Miejscowych pod przewod. Stanisława Srokowskiego ;

Polskie Towarzystwo Geograficzne. – Wrocław;Warszawa :

PTG, 1951. – LII, [2], 418 s., [3] k. tabl. skł. ; 26 cm

Bibliogr. s. XXIV-XXVII.


Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej.

Cz. 2, Niemiecko-polska / według uchwał Komisji Ustalania

Nazw Miejscowych pod przewod. Stanisława Srokowskiego ;

Polskie Towarzystwo Geograficzne. – Wrocław; Warszawa :

PTG, 1951. – S. [4], 419-794 ; 26 cm

ROSPOND, Stanisław 86 582 II VI/2


Słownik nazwisk śląskich. Cz. 1, A-F / Instytut Śląski w Opolu.

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. – XLVI,

265, [1] s. : err. ; 25 cm

ROSTWOROWSKI, Emanuel 192 048 II II/1


Historia powszechna : wiek XVIII. – Wyd. 9. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 2001. – 743 s., [72] s. tabl.,

[42] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm

(Historia powszechna ; 4)

Bibliogr. s. 664-681. Indeksy.

ROSYJSKO 70 965 I XXIV/3


Rosyjsko-polski słownik prawniczy / pod red. Józefa Litwina ;

[poszczególne części słownika oprac. Józef Nawrocki et al.]. –

Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1960. – 449, [1] s. : err. ;

17 cm


ROYSTON PIKE, E. 68 468 II VIII/4
Dictionnaire des religions / par E. Royston Pike ; adaptations

Française de Serge Hutin. – Paris : Presses Universitaires de

France, 1954. – VIII, 329 s. ; 24 cm

ROYSTON PIKE, E. 31 088 II VIII/4


Encyclopaedia of Religion and Religions / by E. Royston Pike. –

New York : The Meridian Library, 1958. – [2], 406 s. ; 20 cm

ROZPRAWY 2321 II XVI/12 XVII-XVIII/10
Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętności.

- Kraków : Nakł. PAU, 1929-1949, 1993- ; 25 cm


Ser. 3, T. 62 = 17 (1925- T. 68 (1948/1949) ; T. 69 1993 –
Stanowi kontynuację : Rozprawy / Polska Akademia Umiejętności.

Wydział Filologiczny : 1918-1926.

ROZPRAWY 5964 II XVI/11-XVIII/9
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Akademii Umiejętności. – Kraków : nakł. Akademii.

W Drukarni UJ pod zarządem Ignacego Stelcla, 1874-1890 ; 22 cm
Kontynuowane przez : Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział

Matematyczno-Przyrodniczy; Seria 2, t. 1 (1891) – t. 19 (1901) =

t. 21-40.

T. 1, 1874- T. 74, 1949-51

ROZPRAWY 46 735 II XVIII/12
Rozprawy Wydziału Przyrodniczego / Polska Akademia Umiejętności.

- Kraków : Nakładem PAU, 2001 –

T. 1, 2001 i następ.

ROZPRAWY 2323 II XXVII/1-4


Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-

- Filozoficznego Akademii Umiejętności. – Kraków : Nakładem AU,

1874-1891. T. 1-25
Kontynuowany przez : Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego :

ogólnego zbioru tom…..


** w Czytelni ostatni t. 111.

RUKÓWNA, Janina 6950 II V/6


Słowniczek prehistoryczny francusko-polski i polsko-francuski. –

Poznań : nakł. Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, 1951.

- 88 s. ; 25 cm

(Zeszyty Prehistoryczne ; nr 1)

RUSSELL, Bertrand 190 929 II XXVI/7
Dzieje filozofii Zachodu : i jej związki z rzeczywistością polityczno-

-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. –

Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. – 1014 s. ; 22 cm

Indeksy.


RUSSKO 65 695 I IV/4
Russko-pol’skij stroitel’nyj slovar’ [tyt. z dod. strony] / pod red.

A. Zbroińskiego. – Warszawa : Polskie Wydaw. Techniczne, 1956.

- XXVIII, 583 s. : err. ; 18 cm

Bibliogr. s. XV-XXVIII.

Właśc. tytuł : Słownik inżynieryjno-budowlany rosyjsko-polski.

RUSSKO 65 693 I IV/5


Russko-pol’skij elektrotehničeskij slovar’[tyt. z dod. strony] / pod

red. M. Mazura ; [aut. J. Antoniewicz et al.]. – Warszawa : Polskie

Wydaw. Techniczne, 1956. – XXXII, 1122 s. ; 17 cm
Bibliogr. s. XVII-XXII.

Druk dwuszpaltowy. Alfabet częśc. cyryl.

Właśc. tytuł : Słownik elektryczny rosyjsko-polski.

RUSSKO 65 694 I IV/5


Russko-pol’skij slovar’ po metalloobrabotke i po mašinosto-

eniû [tyt. z dod. strony] / pod red. Z. Okołowa, S. Czerni i R.

Buczyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydaw. Techniczne, 1956. –

XXXII, 1238 s. ; 17 cm


Bibliogr. s. XV-XXXII.

Właśc. tytuł : Słownik mechaniczny rosyjsko-polski.

RUSŲ 44 171 II IV/4
Rusų-lietuvių-anglų kalbų skaičiavimo technikos terminų

žodynas / V. Kainys [et al.]. – Vilnius : Leidykla Mintis, 1971.

- 597, [2] s. ; 23 cm
Druk trzyszpaltowy. Indeks.

Tekst w jęz. lit. ang. ros.

RUSZCZYK, Grażyna 210 879 II XII/7
Architektura drewniana w Polsce. – Warszawa : Sport i Turystyka –

Muza, 2009. – 574, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm


Bibliogr. s. 570-571. Indeks.

RYMUT, Kazimierz 194 239 II XXI/8


Nazwiska Polaków : słownik historyczno-etymologiczny. T. 1,

A-K / Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków :

Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 1999. – LXXX, [2], 503,

[1] s. ; 24 cm


Nazwiska Polaków : słownik historyczno-etymologiczny. T. 2,

L-Ż. – Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2001. – 771, [1] s. ; 24 cm


Bibliogr. s. 769-[772].

SACHS, Ignacy 40 036 I III/3

SACHS, Wiola
Mały słownik portugalsko-polski / Wiola i Ignacy Sachsowie. –

Warszawa: Polskie Wydaw. Wiedza Powszechna, 1969. – XVI,

616 s. : err. ; 15 cm
Tyt. z dod. s. : Pequento dicionário português-polonês.

SACHS, Ignacy 201 726 I III/3

SACHS, Wiola
Mały słownik portugalsko-polski / Wiola i Ignacy Sachsowie. –

Wyd. 2. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996. – XVI, 616 s. ; 16 cm


Tyt. z dod. s. : Pequento dicionário português-polonês.

SARDOU, A. L. 20 395 I XXI/5


Nouveau dictionnaire des synonymes français / par A. L. Sardou

auteur de divers ouvrages classiues. – Douzième édition. – Paris :

Librairie Ch. Delagrave, [b. r. w.]. – VII, 580 s. ; 18 cm

SAWONIAK, Henryk 87 157 II XXIV/3


Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960 / Biblioteka Narodowa.

Instytut Bibliografii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1967. – XXVIII, [2], 483 s. ; 24 cm

Indeksy.


SAWONIAK, Henryk 93 122 II I/1
Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji

naukowej bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 244, [3] s. : err. ; 25 cm

Bibliogr. s. 23-24.

Wstęp także w jęz. ang.

SAYLOR, Henry H. 65 753 I XII/4


Dictionary of architecture / Henry H. Saylor. – New York : John

Wiley & Sons, Inc., 1952. – XI, 221 s. w tym 16 tabl.

SCHADE, Oskar 13 569 II XXI/4
Altdeutsches Wörterbuch / von Oskar Schade. – Zweite umgearb.

und vermehrte Auflage. – Halle : Verlag der Buchhandlung des

Waisenhauses, 1872-1882. – CXV, 1446 s. ; 22 cm

Berrichtigungen und Nachträge s. [1316]-1446.

Druk dwuszpaltowy.

SCHÄFFER, Bogusław 79 882 II XII/6


Leksykon kompozytorów XX wieku. 1, A-Ł / współpraca Mieczysława

Hanuszewska, Andrzej Trzaskowski, Zygmunt Wachowicz. – Kraków :

Polskie Wydaw. Muzyczne, 1963. – 352 s. : fot. ; 21 cm
Leksykon kompozytorów XX wieku. 2, M-Z / współpraca Mieczysława

Hanuszewska, Andrzej Trzaskowski, Zygmunt Wachowicz. – Kraków :

Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. – 358 s., [5] k. tabl. : fot. ; 21 cm

SCHMIDT, Heinrich 5228 I XXVI/7


Philosophisches Wörterbuch. – 15 Aufgabe durchges, ergänzt

und hrsg. von Georgi Schischkoff [Siškor]. – Stuttgart : A. Kröner,

1960. – VII, 682 s. ; 18 cm

(Kröners Taschenausgabe ; Bd. 13)

SCHMITZEK, Stanisław 157 650 III/3

CZOCHRALSKI, Jan


Kieszonkowy słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki. –

Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. – 615 s. ;

15 cm

Tyt. z dod. s. : Taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch, Polnisch-  • Deutsch.


SCHNEIDER, Thomas 191 104 II II/5


Leksykon faraonów / przeł. Renata Darda, Elżbieta Jeleń,

Zbigniew Pisz. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 2001. – 375, [4] s. : il., mapy; 25 cm

Bibliogr. przy hasłach.

SCHWARZ, C. M. 192 035 II III/4

SEATON, M. A.

FISIAK, Jacek
Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski / [polskie

tłum. Jadwiga Fisiak, Michał Jankowski, Tadeusz W. Lange]. –

Warszawa : K. Dictionaries : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. –

XVI, 920 s. ; 24 cm

Tyt. oryg. : English-Polish learner’s dictionary.

SCRIPTORES 4170 II XV/12


Scriptores Rerum Polonicarum [Pisarze dziejów polskich]. –

Kraków : AU, 1872 - ; 25 cm

T. 1-22

SCRUTON, Roger 192 427 II XXIV/3


Słownik myśli politycznej / przeł. Tomasz Bieruń. – Poznań :

Zysk i S-ka, 2002. – 471, [1] s. ; 24 cm

SEKSUOLOGIA 147 732 II XXV/6
Seksuologia : zarys encyklopedyczny / pod red. Kazimierza

Imielińskiego ; [aut.] Kazimierz Imieliński [et al.]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 464 s. ; 25 cm

Bibliogr. s. 445-464.

SEL’SKO 59 035 III XXII/5
Sel’sko hozâjstvennaâ enciklopediâ. T. 1-2. – Wyd. 3 popr. –

Moskwa : Gosudarstvennoe Izdatel’stvo …, 1949. - ; 26 cm

SEMINARIUM 47 274 II XVIII/9
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności : patriotyzm wczoraj i dziś / Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2003-. - 24 cm.

(Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności)


[T. 1], 2002 ; [T. 2], 2003 ; T. 3, 2004 ; [T. 4], 2005 ; T. 5, 2006 ; ? T. 6, 2007 ; T. 7, 2008 ; T. 8, 2009 ; T. 9, 2010

SEMKOWICZ, Władysław Aleksander 212 575 II II/2


Paleografia łacińska / Władysław Semkowicz. – Kraków : Universitas, 2011. – 541 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Wykaz kodeksów s. 512-518. Indeks.

SERIE 163 325 II I/2
Serie wydawnicze Polskiej Akademii Nauk i towarzystw

naukowych : materiał roboczy. Cz. 1, Instytucje i placówki

PAN, towarzystwa naukowe specjalistyczne /[oprac. Maria

Dziurzyńska]. – Warszawa : Ośrodek Rozpowszechniania Wydaw-

nictw Naukowych PAN, 1967. – 432 s. ; 24 cm

SIATKOWSKI, Janusz 191 991 II III/2

BASAJ, Mieczysław
Słownik czesko-polski. – Wyd. 2 zaktualizowane. – Warszawa :

Wiedza Powszechna, 2002. – XVI, 1118 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. Česko-polskij slovník.

SIEROTWIŃSKI, Stanisław 41 970 II V/6


Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury.

- Wyd. 3 zm. i rozsz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich –

Wydaw. PAN, 1970. – 411, [1] s. ; 22 cm

Indeks. Bibliogr. s. [384]-395.

SIFAKIS, Carl 199 097 II I/3
Encyklopedia morderstw / przeł. Piotr Nowakowski. – Kraków :

Universitas, cop. 2007. – XI, [1], 385, [1] s. : il. ; 25 cm


Bibliogr. s. 361-363. Indeksy.

SIKORSKI, Janusz 92 213 II VII/7


Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX /

red. nauk. Jadwiga Nadzieja ; Wojskowy Instytut Historyczny.

Zakład Historii Wojskowej do 1914 roku. – Wyd. 2 popr. i uzup.

- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975. –

671 s., [2] k. mapy złoż. : il., mapy ; 24 cm
Bibliogr. s. 612-[621].

SINKO, Tadeusz 72 306 II XIII/5


Zarys historii literatury greckiej. T. 1, Literatura archaiczna

i klasyczna wiek VIII-IV p. n. e. włącznie. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. – VIII, 944 s. ; 24 cm

Indeks.
Zarys historii literatury greckiej. T. 2, Literatura w epoce

hellenistycznej i za cesarstwa rzymskiego. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. –944 s. ; 25 cm


Bibliogr. s. 923-930. Indeks.

6 [ SIX] 48 851 III XXI/6


6 [six], quasi d’Orléans : lettre de la Sociéte Historique et

Littéraire Polonaise : [lettre trimestrielle publiée par la

Société Historique et Littéraire Polonaise à Paris]. –

Paris : Sociéte Historique et Littéraire Polonaise, 2002 –

wol. 30cm

R. 2001 i nast.

SKARGA, Piotr 212 576 II IX/8
Żywoty świętych polskich / Piotr Skarga ; [przygot. tekstu Joanna Duska, Anna Karasiowa ; słowo wstępne Mieczysław Bednarz].. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. – 405 s. : il. ; 22 cm.

SKARŻYŃSKI, Zdzisław 75 847 I III/3


Mały słownik rumuńsko-polski. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1963. – XVI, 428, XV, [1], 272 s. ; 16 cm

Tyt. z dod. s. : Mic dicţionar romîn-polon.
Współwydany z : Mic dicţionar polon-romîn / Vladimir Iliescu.

SKEAT, Walter W. 75 173 I XXI/6


A concise etymological dictionary of the English language / by the

rev. Walter W. Skeat. – New and corrected impression. – Oxford :

at the Clarendon Press, 1958. – XV, 663 s. ; 19 cm
Druk dwuszpaltowy.

SKIBICKI, Wacław 74 155 II XXV/4


Słownik terminów fizycznych polsko-angielsko-francusko-

-niemiecko-rosyjski / zebrał i zest. Wacław Skibiński ; oprac.

red. Mieczysław Jeżewski. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1961. – X, [2], 776 s. ; 21 cm


Indeksy.

Tyt. z dod. s. : Glossary of physics Polosh-English-French-German-

-Russian.

SKORUPKA, Stanisław 91 240 II V/3


Słownik frazeologiczny języka polskiego. [T. 1], A/P. – Wyd. 2. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 788 s. ; 25 cm


Słownik frazeologiczny języka polskiego. [T. 2], R/Ż. – Wyd. 2. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 905 s. ; 25 cm

SKOWRONEK, Jerzy 199 197 II II/4

TANTY, Mieczysław

WASILEWSKI, Tadeusz
Słowianie południowi i zachodni : VI-XX wiek. – Wyd. 1 w tej

edycji. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2005. – 687, [1] s, [24] s.

tabl. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 624-633. Indeks.


SKRZYŃSKI, Tomasz 212 198 II II/2


Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947-1948 : przypadek krakowski / Tomasz Skrzyński ; Polska Akademia Umiejętności.– Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. – 399 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 349-384. Indeks.

Streszcz. ang.

ŠLAPELIO, Jurgio 55 582 I III/2


Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas = Słownik litewsko-

-polski : akcentowany / Šlapelis Jurgis. – Wyd. 2. – Vilnius : Raida,

1940. – 608 s. ; 17 cm

SŁAWSKI, Franciszek 161 399 II III/2


Podręczny słownik bułgarsko-polski z suplementem. T. 1,

A-povjavam. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Wiedza Powszechna, 1987. – XV, 704 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Narăčen bălgarsko-polski rečnik s dopălnenie.


Podręczny słownik bułgarsko-polski z suplementem. T. 2,

Povjarvam-jašen. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Wiedza Powszechna, 1987. – S. 705 -1430 ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Narăčen bălgarsko-polski rečnik s dopălnenie.

SŁAWSKI, Franciszek 75 817 I III/2
Podręczny słownik bułgarsko-polski. - Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1962. – XII, 1258 s. ; 17 cm

SŁAWSKI, Franciszek 113 969 II V/5
Słownik etymologiczny języka polskiego. – Kraków : Towarzystwo

Miłośników Języka Polskiego, 1952 - wol. 22 cm


Z. 1, - [A-Czar], 1952

Z. 25 [ nowa numeracja T. 5, z 5], [Łuża-Łżywy], 1982

ŚLIWIŃSKI, Antoni 146 055 III/2

TYSZKIEWICZ-ŚLIWIŃSKA, Leokadia

Słownik polsko-portugalski. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1983. – 659 s. ; 21 cm


Tyt. z dod. s. : Dicionário polonês-português.

SLOVNIK 73 060 II XXIII/5


Slovník slovenského jazyka. Deiel 1 - /[vedecký red. Stefan Peciar ;

Slovenska Akademia Vied. Sekcia Spoločenský Vied. Ustav

Slovenského Jazyka. – Bratislava : Vydavadel’stvo Slovenskej

Akadémie Vied, 1959 - ; wol. 25 cm


Druk dwuszpaltowy.

SLOVNIK 40 109 I XIII/6


Slovník spisovatelů : madarsko / zaprac. kolektiv autorů za

vedení Petera Rákose. – Praha : Odeon, 1971. – 386, [22] s. ;

20 cm

SLOVNIK 77 670 II XXI/5


Slovník spisovného języka českého. [T.] I, A-M / vedecký red.

Jaromír Bĕlič. – Praha : Nakl. Československé Akademie Vĕd, 1960 – ;

wol. 24 cm

SLOVNIK 94 032 III XXIII/7


Slovnik ukraïns’koï movi. T. 1 - / redakcìjna kolegìjâ : I. K. Bìlodìd

[et al.]. – Kiïv : Vydavnictvo „Naukowa Dumka”, 1970 - ; wol. 27 cm


[T. 1-11].

SŁOWNICZEK 20 400 I XXV/4


Słowniczek chemiczny. 1, Związki nieorganiczne / na zasadzie

Uchwał Akademii Umiejętności w Krakowie ułożyła Redakcja

„Chemika Polskiego”. – Wyd. 2 [popr.] – Warszawa : Nakładem

„Chemika Polskiego”, 1907. – 28 s. ; 18 cm

SŁOWNICZEK 120 311 I III/3
Słowniczek najpotrzebniejszych wyrazów i zwrotów arabskich:

(w wymowie libańskiej). – Jerozolima : Nakładem Wydziału Kultury

i Prasy Dowództwa Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie,

1946. – 29, [4] s. ; 17 cm

SŁOWNIK 196 586 II IV/6
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku /

pod red. Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana ; aut. Florian

Anghel [et al.]. - Warszawa : ISP PAN, 2004. – XV, [1], 1449 s. ;

25 cm


Bibliogr. przy biogramach.

SŁOWNIK 197 178 II II/2


Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K /pod red. Janiny

Chodery i Feliksa Kiryka. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, cop. 2005. – XIII, 816 s. : il. ; 25 cm
Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż /pod red. Janiny

Chodery i Feliksa Kiryka. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, cop. 2005. – S. [5] – 818-1767 : il. ; 25 cm

SŁOWNIK 87 689 II II/5


Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia /[red.

nacz. Kazimierz Lepszy, Stanisław Arnold]. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1968. – 490, [2] s. : portr., err. ; 24 cm

SŁOWNIK 163 016 II XXI/9


Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1 - / red. nacz.

Tadeusz Skarżyski ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. – Warszawa : NOT-SIGMA,

1989 - ; wol. 24 cm

Z. 7-13 / red. nacz. Zbigniew Skoczyński.

Od z. 14 red. nacz. Józef Pilatowicz.

W czytelni znajdują się obecnie tomy: 1-19, 21

SŁOWNIK 93 346 II XIII/3


Słownik biograficzny teatru polskiego. [T. 1], 1765-1965 /[ na podst.

materiałów Stanisława Dąbrowskiego oprac. red. Zbigniew Kraszewski

et al.] ; PAN. Instytut Sztuki. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1973. – XVI, 905, [2] s., [120] s. tabl. (w tym kolor.) : il., err. ; 25 cm


Słownik biograficzny teatru polskiego. [T. 2], 1900-1980 /[komitet

red. Zbigniew Wilski et al. ; napisał i oprac. zespół Barbara Berger

et al.]. PAN. Instytut Sztuki. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1994. – XXIV, [1], 862, [5] s., XXI s. tabl. kolor. : il., err. ;

25 cm
Bibliogr. przy hasłach osobowych.

SŁOWNIK 196 913 II XXV/5


Słownik biologii komórki : pamięci pani prof. Haliny Krzanowskiej /

[red. Jerzy Kawiak et al.] ; Polska Akademia Nauk. – Kraków : PAU,

2005. – 489 s. ; 25 cm + dysk opt. (CD-ROM)

SŁOWNIK 81 788 II IV/6


Słownik chemiczny niemiecko-polski / pod red. Zofii Sołeckiej. –

Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne,

1964. – [10], 467, [1] s. ; 21 cm
Tyt. z dod. s. : Deutsch-Polnisches Chemisches Wörterbuch.

SŁOWNIK 44 358 II IV/5


Słownik chemiczny rosyjsko-polski / pod red. Z. Sołeckiej i W. Choińskiego.

– Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1972.

- 480 s. ; 21 cm + zakładka z alfabetem rosyjskim
Tyt. z dod. s. : Russko-polskij himičeskij slovar’

SŁOWNIK 74 156 II IV/5


Słownik elektryczny angielsko-polski / pod red. H. Zimnickiego i B.

Zieleniewskiego. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Techniczne, 1961.

- 639 s. ; 21 cm
Tyt. z dod. s. : English- Polish dictionary of electrical engineering.

SŁOWNIK 166 074 II VI/3


Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów

informacyjno-wyszukiwawczych / red. nauk. Bożena Bojar ;

[aut.] Elżbieta Artowicz [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 210 s. ; 24 cm

Indeksy.

SŁOWNIK 84 580 III XXVI/6


Słownik filozofów. T. 1 /[aut. artykułów Kazimierz

Ajdukiewicz et al. ; red. Irena Krońska]. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1966. – VI s., 500 łamów, [1] s. : err. ; 31 cm
Bibliogr. przy hasłach.

SŁOWNIK 146 240 II XXV/4


Słownik fizyczny / [aut. haseł Lech Jakubowski et al. ; oprac. red.

Jerzy Kuryłowicz et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984.

- 492 s. : il. ; 24 cm

SŁOWNIK 66 377 II XXV/4


Słownik geodezyjny w 5 językach : polskim, rosyjskim,

angielskim, francuskim, niemieckim /[red. Wacław Sztompke].

- Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartogra-Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna