Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona12/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ficznych , 1954. – 525 s. ; 21 cm

SŁOWNIK 82 406 II XIII/3
Słownik folkloru polskiego /pod red. Juliana Krzyżanowskiego ;

[aut. haseł Ludwik Bielawski et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1965. – 487 s., [32] s. il. ; 24 cm

Bibliogr. przy hasłach.

SŁOWNIK 161 965 II VI/3
Słownik geograficzno-ekonomiczny /pod red. Lecha Pakuły

i Jana Kajmana ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1982.

- 146, [1] s. ; 21 cm

Indeks. Bibliogr. s. 137-146.

SŁOWNIK 146 051 II VI/3


Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski /[red. nauk. Maria Irena

Mileska]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – 935 s.,

32 s. map : il., err. ; 21 cm + mapa Polski

SŁOWNIK 94 198 III VI/1-2


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich T. 1 – 15 [w 2 częściach] / pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego [oraz] Władysława Walewskiego. – Warszawa :

Nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914 ;

- Wol. 26 cm


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich : indeks nazwisk / oprac. Szymon Konarski ; słowo

wstępne Sławomir Górzański. – Warszawa : Wydaw. DiG : we

współpracy z Polskim Towarzystwem Heraldycznym, 1995. –

VII, [1], 406 s. : il., faks., portr. ; 29 cm

SŁOWNIK 140 448 I VI/3


Słownik geografii świata. T. 1, A-M /[zespół aut. pod kier. Józefa

Szaflarskiego : Aleksandra Dominik, Kazimierz Królikowski. – Wyd. 2.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 658, [2] s. ; 20 cm + mapy :

40 s. ; 19 cm


Słownik geografii świata. T. 2, N-Ż /[zespół aut. pod kier. Józefa

Szaflarskiego : Aleksandra Dominik, Kazimierz Królikowski. – Wyd. 2.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 679, [1] s. ; 20 cm

Indeks.


SŁOWNIK 65 721 I XXV/4
Słownik geologiczno-górniczy angielsko-polski /[ kier. i red. nacz.

J. Świtkowski ; red. nauk. E. R. Horster oraz J. Butler]. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Techniczne, 1956. – XX, [2], 794 s. ; 17 cm
Tyt. z dod. s. : English-Polish dictionary for mining and geology.

SŁOWNIK 193 366 II V/4


Słownik gramatyki języka polskiego / pod red. Włodzimierza

Gruszczyńskiego, Jerzego Bralczyka ; [zespół aut. Włodzimierz

Gruszczyński et al.]. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

cop. 2002. – 358 s. : il. ; 25 cm

Indeks.

SŁOWNIK 72 202 II IV/2


Słownik grecko-polski. T. 1, A-Δ / pod red. Zofii Abramowiczówny.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958. – XXV, 631 s. ; 25 cm


Słownik grecko-polski. T. 2, E-K / pod red. Zofii Abramowiczówny.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960. – 747 s. ; 25 cm

Słownik grecko-polski. T. 3, Λ-Π / pod red. Zofii Abramowiczówny.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962. – 778 s. ; 25 cm


Słownik grecko-polski. T. 4, P-Ω / pod red. Zofii Abramowiczówny.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. – 733, [2], s. ; 25 cm


Zawiera : Uzupełnienia i poprawki do t. 1-4.

SŁOWNIK 40 766 I II/4


Słownik historii Polski / [red. nacz. Tadeusz Łepkowski ; aut. not

encyklopedycznych : Maria Bielińska et al.]. – Wyd. 6. -Warszawa :

Wiedza Powszechna, 1973. – 941 s. : tabl., mapy ; 20 cm

SŁOWNIK 89 730 III I/3


Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 1 - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Wydaw. PAN. 1980 - ; wol. 30 cm

(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu.

Małopolska – województwo krakowskie)


W cyklu gł. : Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średnio-

wieczu / pod red. Jerzego Wiśniewskiego, t. 5.

SŁOWNIK 89 730 III I/3
Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu.

Cz. 1 - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN. 1980 - ; wol. 30 cm

(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu.

Mazowsze – województwo płockie)


W cyklu gł. : Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średnio-

wieczu / pod red. Jerzego Wiśniewskiego, t. 3.

SŁOWNIK 89 730 III I/3
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu

Cz. 1- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980 - ;

wol. 30

(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie)


W cyklu gł. : Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu /

pod red. Jerzego Wiśniewskiego, t. 8.

SŁOWNIK 76 756 II IV/4
Słownik inżynieryjno-budowlany niemiecko-polski / pod red.

W. Września. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1961.

- [10], 582, [1] s. : err. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Deutsch-polnisches Fachwörterbuch für Bauwesen.

SŁOWNIK 186 510 I III/2
Słownik japońsko-polski : słownictwo podstawowe /[tekst jap.

zespół red. Mochizuki Kōitsu et al. ; tekst pol. red. nauk. Yoshigami

Shōzō ; tł. Krystyna Okazaki, Ewa Szulc, Ewa Pałasz-Rutkowska]. –

Warszawa : Wiedza Powszechna ; Tokio : Fundacja Japońska, 1998.

- XVI, 952 s. : il. ; 20 cm

Mapy na wklejkach.

SŁOWNIK 71 921 II V/3
Słownik języka polskiego. T. 1 - / red. nacz. Witold Doroszewski,

z-ca red. nacz. Stanisław Skorupka ; Polska Akademia Nauk. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958 - . - Wol.; 24 cm
Od t. 5 red. także Halina Auderska.

SŁOWNIK 144 818 II V/4


Słownik języka polskiego. T. 1-3 / red. nauk. Mieczysław Szymczak.

- Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982-1983. -

Wol. ; 25 cm

SŁOWNIK 188 253 III XIV/13


Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. T. 1 - /[kom.

red. Maria Karpluk et al. ; hasła oprac. Dorota Adamiec et al.] ;

Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków :

Wydaw. Instytutu Języka Polskiego, 1999 - . Wol. ; 30 cm

SŁOWNIK 93 581 II V/4
Słownik literatury polskiego oświecenia/ pod red. Teresy

Kostkiewiczowej ; [oprac. w Instytucie Badań Literackich PAN –

Polska Akademia Nauk. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1977. – 853 s. : err. ; 25 cm

(Vademecum Polonisty)

Bibliogr. przy art. Indeksy.

SŁOWNIK 164 720 II V/4
Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza

i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich -

Wydaw., 1991. – 1112 s. ; 25 cm

(Vademecum Polonisty)

Indeks. Bibliogr. przy hasłach.

SŁOWNIK 165 711 II V/4


Słownik literatury polskiej XX wieku / zespół red. : Alina Brodzka [et al.].

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 1432 s. ; 25 cm

(Vademecum Polonisty)

Bibliogr. przy hasłach.

SŁOWNIK 164 143 II V/4
Słownik literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok /pod red. Teresy Michałowskiej ; przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety

Tarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

– 976 s. ; 25 cm

(Vademecum Polonisty)

Bibliogr. przy hasłach. Indeks.

SŁOWNIK 65 895 I III/3


Słownik łacińsko-polski / według słownika Hermana Mengego

i Henryka Kopii oprac. Kazimierz Kumaniecki. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – VIII, 545. [2] s. ; 17 cm

SŁOWNIK 190 900 II IV/2


Słownik łacińsko-polski. T. 1, A-H / red. nauk. Józef Korpanty ;

[zespół aut. t. 1 Antoni Bobrowiski et al.]. – Warszawa : Wydaw.

Szkolne PWN, 2001. – XIII, [1], 846, [1] s. ; 25 cm

SŁOWNIK 72 671 II IV/2


Słownik łacińsko-polski . T. 1-5 /pod red. Mariana Plezi ; [oprac.

Irena Kazik-Zawadzka et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1959 – 1979. - Wol. ; 25 cm

SŁOWNIK 67 093 III IV/2


Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 1 - / pod red.

Mariana Plezi ; Polska Akademia Nauk. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1953 - . - Wol. ; 30 cm

SŁOWNIK 141 419 I XXV/4


Słownik morski angielsko-polski i polsko-angielski / red. Szymon

Milewski. – Wyd. 4. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. – [8],

248 s. : il. ; 20 cm
Tyt. z dod. s. : English-Polish and Polish-English maritime dictionary.

SŁOWNIK 144 930 II IV/4


Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski / red. Sergiusz

Czerni i Maria Skrzyńska. – Wyd. 7 niezm. – Warszawa : Wydaw.

Naukowo-Techniczne, 1983. – 909 s. ; 24 cm
Tyt. z dod. s. : English-Polish dictionary of scence and technology.

SŁOWNIK 151 980 II IV/4


Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski /[zespół red. :

Anna Bender, Małgorzata Sokołowska, Krzysztof Żak]. – Warszawa :

Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1988. – [6], 80 s. ; 21 cm

(Nowe Terminy i Znaczenia)

SŁOWNIK 145 955 II IV/4
Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski / red. Sergiusz

Czerni i Maria Skrzyńska. – Wyd. 5 popr. i rozszerz. – Warszawa :

Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1983. – 846 s. ; 24 cm
Tyt. z dod. s. : Polish-English dictionary of scence and technology.

SŁOWNIK 145 486 II IV/4


Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski / red. Maria Berger

[et al.]. – Wyd. 3 popr. i rozszerz. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1983. – [10], 758 s. ; 25 cm

Tyt. z dod. s. : Dictionnaire scientifique et technique polpnais--français.

SŁOWNIK 146 525 II IV/4
Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki / pod red. Zbigniewa J.

Kocha. – Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1984.

- [6], 598, [2] s. ; 24 cm
Tyt. z dod. s. : Polnisch-deutsches wissenschaftlich-technisches Wörterbuch.

SŁOWNIK 190 529 II XXI/8


Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych / wyd. Kazimierz

Rymut ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. T. 1-10. –

Kraków : IJP PAN, 1992-1994 ; 24 cm

SŁOWNIK 83 646 II IV/5


Słownik papierniczy w czterech językach : polski, niemiecki, angielski,

rosyjski / oprac. Krystyna Bączyńska [et al.]. – Warszawa : Wydaw.

Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, cop. 1966. – 458 s. ; 22 cm
Indeksy.

SŁOWNIK 144 844 II XIII/5


Słownik pisarzy antycznych / pod red. Anny Świderkówny ; [aut. haseł

Zofia Augustyn et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 486,

[1] s., [8] k. tabl. luz. ; 20 cm
Indeks.

SŁOWNIK 195 198 II V/6


Słownik pisarzy świata / pod red. Juliana Maślanki ; [aut. Jan Balbierz

et al.]. – Kraków : „Zielona Sowa”, 2004. – 1135 s. ; 22 cm


Indeks. Bibliogr. s. [1131]-1135.

SŁOWNIK 199 158 II V/6


Słownik pisarzy świata / pod red. Juliana Maślanki ; [aut. Jan Balbierz ;

et al.]. – Kraków : Krakowskie Wydaw. Naukowe, cop. 2008. – 1144, [4] s. ;

23 cm

Bibliogr. przy niektórych hasłach. Indeks.SŁOWNIK 93 706 II XXV/7
Słownik polskich towarzystw naukowych.T. 1-5 / red. nauk. Leon Łoś ;

PAN. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1978 - wol. ; 25 cm

SŁOWNIK 187 653 II XXV/7


Słownik polskich towarzystw naukowych. T.1, : Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce / red. nauk. Barbara Sordylowa. – Wyd. nowe.

- Warszawa : Biblioteka PAN, 2004. – 920 s. : err. ; 25 cm

SŁOWNIK 82 349 II III/4
Słownik polsko-węgierski = Lengyel-magyar Szótár /[a szótár az Akadémiai

Kiadó szótárszerkesztösége szerk. Csorba Tabor vezetésével]. – Budapeszt :

Akadémiai Kiadó, 1958. – XXIII, 976 s.; 25 cm
Słownik węgiersko-polski / pod red. Jana Reychmana. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1968. – LIII, 1247 s. ; 25 cm


Inny tyt. : Magyar- lengyel Szótár.

SŁOWNIK 84 544 III XIV/3-XV/12


Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1 - / [kom. red. Stanisław Bąk et al.] ;

Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich : PAN, 1966 - . - Wol. ; 30 cm

Dostępny również w formie elektronicznej :

http : // kpbc.umk.pl/publikcation/1778

SŁOWNIK 44 888 VI/3


Słownik pracowników książki polskiej /[pod red. Ireny Treichel].

- Warszawa : Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. – XVIII,

[2], 1042, [2] s. ; 25 cm

Bibliogr. przy hasłach.


Słownik pracowników książki polskiej : suplement /[pod red. Ireny Treichel].

- Warszawa : Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – 414, [2] s. ; 25 cm


Indeks obejmuje „Słownik pracowników książki polskiej” (Warszawa ; Łódź,

1972) i niniejszy suplement.

SŁOWNIK 148 233 II XXIV/3
Słownik prawniczy polsko-angielski /[oprac. haseł ang. Edward

Muszalski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa.

- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN,

1986. – [8], 211 s. ; 21 cm


Druk dwuszpaltowy. Indeks.

Tyt. z dod. s. : Polish-English dictionary of legal terms.

SŁOWNIK 161 369 II XXIV/3
Słownik prawniczy polsko-niemiecki /[oprac. red. Jolanta Żaczkiewiczowa

przy współudz. Henryka Holdera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa

i Prawa. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN,

1987. – 283 s. ; 21 cm


Tyt. z dod. s. : Juristisches Wörterbuch polnisch-deutsch.

SŁOWNIK 195 866 II V/6


Słownik realizmu socjalistycznego / red. Zdzisław Łapiński, Wojciech

Tomasik. – Kraków : Universitas, 2004. – 448 s. ; 25 cm


Wykaz tytułów utworów literackich cyt. w hasłach s. [421]-430.

Indeks.


SŁOWNIK 42 464 II III/3
Słownik rumuńsko-polski / pod red. Jana Reychmana. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1970. – XLVIII, 703 s. ; 25 cm


Tyt. z dod. s. : Dicţionar român-polon.

SŁOWNIK 194 766 II V/6


Słownik schulzowski / oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski,

Stanisław Rosiek. – Gdańsk : Słowo/Obraz/Terytoria, [2003]. – 467,

[3] s. : il. ; 22 cm
Indeksy. Bibliogr. s. 433-449 i przy hasłach.

SŁOWNIK 195 861 II XXVI/6


Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ;

red. nauk. pol. wyd. Marek Tabin ; [hasła przeł. Alina Kapcia et al. ;

hasła oprac. Henryk Banaszak et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 2004. – VI, [2], 531, [1] s. ; 24 cm


Indeksy.

SŁOWNIK 196 079 II IX/8


Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty.

- Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2004. – XX, [2], 1714 s. : wykr. ; 24 cm

SŁOWNIK 67 095 III V/1-2
Słownik staropolski / komitet red. Kazimierz Nitcch, Zenon Klemensiewicz,

Jan Safareficz ; red. nacz. Stanisław Urbańczyk ; Polska Akademia Nauk. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953-2002. - Wol ; 31 cm


Od t. 10, z.4 zmiana miejsca wyd. i wydawcy : Kraków : Instytut Języka

Polskiego PAN .


INDEKSY 67 095 III V/1-2


Indeksy do słownika staropolskiego : alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata / Maciej Eder, Wacław Twardzik ; PAN. Instytut Języka Polskiego. – Kraków : Wydaw. „Lexis”, 2007. – XIV, [2], 304 s. ; 30 cm

SŁOWNIK 83 890 II V/5


Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 1 - / pod red. i ze wstępem

Witolda Taszyckiego ; Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1965 – . -

Wol. ; 25 cm

SŁOWNIK 74 947 III XVIII/5
Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury

Słowian od czasów najdawniejszych. T. 1 - /pod red. Władysława Kowalenki, Gerarda Labudy i Tadeusza Lehra-Spławińskiego ;

Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1961 – . - Wol. : il. ; 25 cm

Bibliogr. przy haslach.

SŁOWNIK 87 205 II IV/4


Słownik techniczny angielsko-polski / pod red. S. Czerni i M. Skrzyńskiej.

- Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1968.

- [8], 807, [1] s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : English-Polish technological dictionary.

SŁOWNIK 83 530 II IV/4
Słownik techniczny czesko-polski / pod red. E. Bońkowskiej-

-Tobaczkiewicz, A. Murawskiej, E. Możejko. – Warszawa : Wydaw.

Naukowo-Techniczne ; Praha : Státni Nakl. Technické Literatury, 1966.

- [10], 502, [2] s. : err. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Ćesko-polský technický slovník.

SŁOWNIK 144 899 II IV/4


Słownik techniczny polsko-bułgarski i bułgarsko-polski /[aut. : Jelena M.

Petrowa et al. ; red. Michail K. Bozgunow, Janina Januszkiewicz ]. –

Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1982. – XII, 574 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Polsko-bălgarski i bălgarsko-polski techničeski rečnik.

SŁOWNIK 41 435 II IV/4
Słownik techniczny polsko-francuski / red. A. Bryczkowski [et al. ;

materiał do słownika zebr. i oprac. J. Antoniewicz et al..] . – Warszawa :

Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1969. – [10], 649, [1]s. ; 21 cm

Druk dwuszpaltowy.

Tyt. z dod. s. : Dictionnaire technigue polonais-français.

SŁOWNIK 41 436 II IV/4


Słownik techniczny polsko-niemiecki / pod red. Zbigniewa J. Kocha.

- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1969. – 721 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Polnisch-deutsches technisches Wörterbuch.

SŁOWNIK 90 459 II IX/8


Słownik teologii biblijnej : dzieło zbiorowe / red. nacz. Xavier Léon-

-Dufour ; tł. i oprac. Kazimierz Romaniuk. – Poznań ; Warszawa :

Pallotinum, 1973. – 1168 s. ; 22 cm
Tyt. oryg. : Vovabulaire de théologie bibliqque.

SŁOWNIK 142 426 II VI/3


Słownik terminologiczny informacji naukowej / red. nacz. Maria

Dembowska ; oprac. i red. całości Krystyna Titterbrun [et al.] ; Instytut

Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – 237, [3] s. : err. ; 25 cm

Indeksy. Bibliogr. s. 11-22.

Terminy haseł także w jęz. ang., fr., niem. i ros.

SŁOWNIK 194 006 II XII/3
Słownik terminologiczny sztuk pięknych /[red. : Krystyna Kubalska-

-Sulkiewicz, Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota ; współpr.

Margarita Kardasz et al.]. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,

2003. – VII, 477, [3] s., [48] s. tabl. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 155-168.

SŁOWNIK 143 994 II XXV/6


Słownik terminologii stomatologicznej / pod red. Janusza Krzywickiego ;

aut. Kazimierz Dominik [et al.]. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : Państwowe

Zakłady Wydaw. Lekarskich, 1981. – 544 s. ; 20 cm

SŁOWNIK 142 557 II VI/3


Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej / oprac. Andrzej

Dembicz [et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 377, [1] s. :

il., err. ; 21 cm

Druk dwuszpaltowy.

Bibliogr. s. 359-364.

SŁOWNIK 92 526 II V/6


Słownik terminów literackich / Michał Głowiński [et al.] ; pod red.

Janusza Sławińskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1976. – 577 s. ; 25 cm

(Vademecum Polonisty)


Bibliogr. przy hasłach. Indeksy.

Tł. haseł i indeksy w jęz. ang., fr., niem., ros.

SŁOWNIK 65 830 I III/3
Słownik ukraińsko-polski : zawiera około 30 000 wyrazów / pod red.

S. Hrabca, P. Zwolińskiego ; Instytut Polsko-Radziecki. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – VIII, 832 s. : err. ; 17 cm

SŁOWNIK 81 495 II XXV/7


Słownik terminów pszczelarskich : angielski-francuski-niemiecki-czeski-

-polski-rosyjski : z indeksem łacińskim. – Warszawa : Państwowe Zakłady

Wydaw. Lekarskich, 1964. – X, 202, [2] s. ; 21 cm
Indeks. Tekst równoległ. pol., ang., fr., nim., czes., ros., łac.

SŁOWNIK 155 749 III V/3


Słownik współczesnego języka polskiego : zeszyt dyskusyjny wyd. z okazji

obrad Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej / [red. Witold Doroszewski]. –

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. – XVII, [1], 155 s. : 13 cm

SŁOWNIK 187 959 III IV/5


Słownik współczesnego języka polskiego. [ T. 1 -] / [red. naukowa

Bogusław Dunaj ; zespół aut. Bogusław Dunaj et al. ; współpr. Artur

Czesak et. al.]. – Kraków : Wydaw. SMS, 2000- [2003]. - Wol. ; 26 cm

SŁOWNIK 192 954 II VI/2


Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego

z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948 : praca zbiorowa / pod red.

Tadeusza Białeckiego ; Książnica Pomorska. Wydział Humanistyczny

Uniwersytetu Szczecińskiego. Archiwum Państwowe w Szczecinie. –

Szczecin : Książnica Pomorska, 2002. – 414 s. : mapy, err. ;

25 cm
Bibliogr. s. 412-414.

SŁOWNIK 79 538 II V/5
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1, A-I / oprac. zespół pod red.

Ewy Korzeniewskiej ; [zespół aut. Zofia Biłek et al. ]. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1963. – 722, [2] s. ; 25 cm

(Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” / Instytut Badań Literackich

PAN ; red. nacz. Kazimierz Budzik ; / kom. red. Ewa Korzeniewska [et al.])
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2, J-P/ oprac. zespół pod red.

Ewy Korzeniewskiej ; [zespół aut. Zofia Biłek et al. ]. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1964. – 748, s. ; 25 cm

(Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” / Instytut Badań Literackich

PAN ; red. nacz. Kazimierz Budzik ; / kom. red. Ewa Korzeniewska [et al.])
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3, R-Ż/ oprac. zespół pod red.

Ewy Korzeniewskiej ; [zespół aut. Zofia Biłek et al. ]. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1964. – 656 s. ; 25 cm

(Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” / Instytut Badań Literackich

PAN ; red. nacz. Kazimierz Budzik ; / kom. red. Ewa Korzeniewska [et al.])
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 4, Uzupełnieniea i indeksy /[ zespół

aut. Maria Brykalska et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. – 546 s. ; 25 cm

(Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” / Instytut Badań Literackich

PAN ; red. nacz. Kazimierz Budzik ; / kom. red. Ewa Korzeniewska [et al.])

SŁOWNIK 93 520 II V/4
Słownik wymowy polskiej / red. nauk. Mieczysław Karaś, Maria Madejowa.

- Warszawa; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – LXXXIII, [1], 546 s., [4] s. tabl. : err. ; 25 cm

Bibliogr. s. LXXVI-LXXXI.

Przedm. również ang., niem., fr., ros.

SŁOWNIK 67 613 III V/3
Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1957. – XIII, [3], 448 s. ; 21 cm

SŁOWNIK 89 689 II IV/5
Słownik wyrazów obcych PWN /[red. nauk. Jan Tokarski ; oprac. i red.

Hipolit Szkiłądź et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971.

- VIII, 831 s. ; 25 cm

SMOLEŃSKI, Tadeusz 212 205 II XX/8


Tadeusz Smoleński : 1884-1909 : pisma naukowe i publicystyczne / oprac. Joachim Śliwa i Leszek Zinkow. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Księagrnia Akademicka, 2010.

388 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. prac T. Smoleńskiego s. 23-38. Indeksy.

SMOLSKI, Roman 191 947 II XXIV/2

SMOLSKI, Marek,

STADTMŰLLER, Ewa Halina


Edukacja obywatelska : słownik encyklopedyczny. – Wrocław : „Europa”,

1999. – 523 s. ; 22 cm

(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne Wydawnictwa Europa)

Zawiera tekst Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r.


SNOPEK, Jerzy 193 146 II II/5


Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna