Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona13/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Węgry : zarys dziejów i kultury / Jerzy Snopek. – Warszawa : Oficyna

Wydaw. Rytm, 2002. – 456 s. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 425-427.

SONDEL, Janusz 169 661 II III/3


Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. – Kraków :

Universitas, 1997. – 1004, [3] s. ; 25 cm

SOWA, Andrzej Leon 212 746 II II/2
Historia polityczna Polski 1944-1991 / Andrzej Leon Sowa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 769, [2] s. : il. ; 25 cm

SOWIŃSKI, Albert 51 862 II XII/6


Les musiciens polonaias et slaves anciens et modernes : dictionnaire

biographique des compositeurs, chanteurs ... / par Albert Sowiński. –

Paris : Librairie Adrien Le Clere, 1857. – XI, [1], 599, [1] s. : il., err. ;

24 cm


SPACEROWNIK 212 546 II I/3
Spacerownik krakowski / [teksty Krzysztof Jakubowski et al. ; red. Jerzy Lewiński, Konrad Myślik]. – [Warszawa] : Agora, [ca 2010].

– 232 s. : il. ; 23 cm.

(Biblioteka Gazety Wyborczej)

SPIS 188 110 III VI/2


Spis miejscowości w Polsce /[red. Grzegorz Strycharz]. T. 1, A-M.

T. 2, M-Ż. – [Katowice] : Mapy Ścienne Beata Piętka, [2000]. – Wol. ; 30 cm

SPIS 188 281 III VI/2
Spis miejscowości w Polsce : kody pocztowe / /[red. Grzegorz Strycharz]. –

Wyd. 2. - Katowice : Mapy Ścienne Beata Piętka, 2001. – XII, 468 s. ; 30 cm

SPRAWOZDANIA 1014 IV XXI/1
Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce. – Kraków :

Wydaw. Akademii Umiejętności, 1879-1915. - Wol. ; 33 cm

T. 1 (1879) – T. 9 (1915)

Kontynuowane przez Prace Komisji Historii Sztuki (1919-1952).* W czytelni brak tomów : 1, 2, 3.

SPRAWOZDANIA 7404 II XXVII/6
Sprawozdania z Czynności i Prac : kwartalnik/ Polska Akademia Nauk.

– Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1953-1956. - Wol. ; 23 cm

R. 1, nr 1/2 (1953) – R. 4 , nr 4 (1956).

SPRAWOZDANIA 755 II I/4


Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie.

- Kraków : Nakł. Akademii Umiejętności, 1896-1919. - Wol. ; 23 cm


Tyt. poprzedni : Publikowany zamiast : Sprawozdania z Posiedzeń / Akademia

Umiejętności w Krakowie 1890-1895.

Tyt. następny: Kontynuowany przez : Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń

Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1920-1952

*Tyt. wznowiony w latach 1989-1990 jako T. 54 i dalsze…

SPRAWOZDANIA 33 344 III XXVII/4-7


Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział

w Krakowie. – Kraków : PAN, 1958-1962. - Wol. ; 25 cm


Kontynuowany przez : Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych /

Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 1967 –

SPRAWOZDANIE 5963 II XVIII-XIX/7 XX/6
Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznej c. k. Towarzystwa Naukowego

Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku…

Kraków : Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1867-1939
Od 1872 wydawane przez : Akademija Umiejętności w Krakowie.

Komisyja Fizjograficzna.

SPRAWOZDANIE 1607 I XVI/12
Sprawozdanie z Czynności Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków :

PAU, 1920 - . - Wol. ; 20 cm


Od r. 1924-1925 zm. tyt. : Sprawozdanie z wydawnictw i czynności PAU.

Od r. 1928-1929 zm. tyt. : Sprawozdanie z czynności i wydawnictw PAU.
  • W Czytelni : 24 vol. 1920-1939 ; 1945-1951

Sprawozdania... są nadbitkami z Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności połączonymi na jednej sygn. Nie oprac. w NUKAT.

SPRAWOZDANIE 30 162 I XVI/12
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Polskiej Akademii [!]

Umiejętności za czas… . – [Kraków : PAU], 1912 - . - Wol. ; 20 cm
  • W Czytelni : T. 1, IV 1912 – IV 1912 i dalsze… ; ostatni tom VII 1948-VI 1949.

Sprawozdania... są nadbitkami z Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności połączonymi na jednej sygn. Nie oprac. w NUKAT.

SPRAWOZDANIE 33 413 III XIV/13
Sprawozdanie z działalności Oddziału i Zarządu PAN w Krakowie za lata …

Kraków : PAN, 1959 - . - Wol. ; 25 cm


Od r. 1970 zm. tyt. : Sprawozdanie z działalności Oddziału PAN oraz Zarządu

Administracyjnego Oddziału i Placówek PAN w Krakowie za rok ….


Od r. 1971 zm. tyt. : Sprawozdanie z działalności Oddziału i Zarządu Administracyjnego PAN za rok ….

SREZNEVSKIJ, Izmail Ivanovič 68 782 II XXIV/8


Materialy dlâ slovarâ drevne-russkogo âzyka po pis’mennym

pamâtnikam. T. 1, A-K. – Graz : Akademische U. Verlagsanstalt, 1955.

- IX, [1], 49 s., 1420 łamy ; 24 cm

Indeks.


Reprint, oryg. : Petersburg : Kaiserlichen Akademie dre Wissenschaften, 1893.
Materialy dlâ slovarâ drevne-russkogo âzyka po pis’mennym

pamâtnikam. T. 2, L-P. – Graz : Akademische U. Verlagsanstalt, 1955.

- [4], 15, [1], 1802, [1] łamy ; 24 cm

Reprint, oryg. : Petersburg : Kaiserlichen Akademie dre Wissenschaften,

1902.
Materialy dlâ slovarâ drevne-russkogo âzyka po pis’mennym

pamâtnikam. T. 3, R-Ō o dopolneniâ. – Graz : Akademische U. Verlagsanstalt, 1956. – 1684, 270 łamów, 13 s. ; 24 cm

Reprint, oryg. : Petersburg : Kaiserlichen Akademie dre Wissenschaften,

1906.


STADlER, Johann 11 303 II XXIV/6

HEIM, Franz Joseph


Vollstandiges Heiligen – Lexikon oder Lebensgeschichten aller Heiligen,

Seligen etc. ... T. 1-5. - Augsburg : B. Schmid’sche Verlagsbuchhandlung, 1859-1875 ; wol. 25 cm

*W Czytelni brak T. 3.

STANDARD 74 868 III IV/6


Standard dictionary of the English language : combinend with Britannica

world language dictionary. Vol. 1 . – Chicago : Encyclopaedia Britannica,

Inc. ; New York : Funk & Wagnalls Company, 1958. – [2], XX, 1029 s. : rys. ;

29 cm


Tyt. okładkowy : Britannica world language edition of Funk & Wagnalls

standard dictionary.

Druk trzyszpaltowy.
Standard dictionary of the English language : combinend with Britannica

world language dictionary. Vol. 2 . – Chicago : Encyclopaedia Britannica,

Inc. ; New York : Funk & Wagnalls Company, 1958. –S. [XIII-]XX, 1029-

-2015 : rys. ; 29 cm

Tyt. okładkowy : Britannica world language edition of Funk & Wagnalls

standard dictionary.

Druk trzyszpaltowy.

STANISŁAWSKI, Jan 81 931 II III/1


Wielki słownik angielsko-polski / Jan Stanisławski ; red. nauk.

Wiktor Jassem. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – XVI,

1175 s. ; 25 cm

Tyt. z dod. s. : Great English-Polish dictionary.


Wielki słownik angielsko-polski / Jan Stanisławski ; red. nauk.

Wiktor Jassem. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – XVI,

1583 s. ; 25 cm

Tyt. z dod. s. : Great English-Polish dictionary.

+ 2 wol. SUPLEMENTÓW, 1975, 1977

STANO, Mikuláš 162 280 II III/3

BUFFA, Ferdynand
Słownik polsko-słowacki, słowacko-polski. – Warszawa : Wiedza

Powszechna ; Bratislava : Slovenské Pedagogické Nakladadel’stvo,

1988. – 745, [2] s. ; 21 cm

Bibliogr. s. [745].

Tyt. z dod. s. : Pol’sko-slovenský, slovensko-pol’ský slovník.

STARNAWSKI, Jerzy 43 711 II V/6


Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej : na tle dyscyplin

pokrewnych. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1971. – 562 s. ; 25 cm

Indeks.


STASZEWSKI, Józef 72 580 II VI/3
Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. –

Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – XI,

351 s. : mapy, err. ; 21 cm
Literatura s. X-XI.

STACHURA, Jerzy 203 323 III XXV/7

DOMAGAŁA, Wenancjusz
Patologia : słowo o chorobie. T. 1 / Polska Akademia Nauk. Wydział

Lekarski. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Kraków : Wydaw. PAU, 2008. –

XVI, 717 s. : il. kolor. ; 31 cm

Indeks.
Patologia : słowo o chorobie. T. 2 / Polska Akademia Nauk. Wydział

Lekarski. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Kraków : Wydaw. PAU, 2009. –

S. XVIII, 721-1437, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm

Indeks. Bibliografia.

STAROWIEYSKI, Marek 211 461 II IX/8


Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu :

literatury : arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska,

syryjska. – Warszawa : Wydaw. PAX, 1999. – XVIII, [4] s., 242, [2]

łamy, 20, [4] s. : 2 mapy ; 25 cm


Bibliogr. przy hasłach.

STATUT 177 985 I III/5


Statut i regulamin Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : PAU, 2005. –

43 s. : il. ; 20 cm.

STEIN, Werner 71 068 II XII/5
Kulturfahrplan : die wichtigsten daten der Kulturgeschichte von

Anbeginn bis heute. – Berlin ; Grunewald : F. A. Herbig Verlagsbuch-

handlung , [1954]. – 1308, [2] s. ; 21 cm

STEMANN, Ingeborg 75 996 I III/3


Dansk-polsk lommeleksikon / udarb. af Ingeborg Stemann. –

København : J. H. Schultz. – XIII, [1] 156 s. ; 17 cm

Tyt. z dod. s. : Słownik kieszonkowy duńsko-polski.

STOCHEL, Stanisław 157 228 I VI/3


Ksiąg jestem niesyty : aforyzmy o książce / zebrał Stanisław Stochel. –

Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 110, [2] s. ; 17 cm

Skorowidz nazwisk.

STOPA, Roman 80 672 I III/3

GARLICKI, Bolesław
Mały słownik suahilijsko-polski i polsko-suahilijski /

Roman Stopa [oraz] Bolesław Garlicki. – Warszawa :

Wiedza Powszechna, 1966. – 126, [2] s. : err. ; 15 cm

Inny tytuł : Kamusi dogo ya kiswahili-kipolanda

kipolanda-kiswahili.

STRUKTURA 143 830 II XXV/3


Struktura materii : przewodnik encyklopedyczny /[aut. Bär Hans-Joachm

et al. ; tł. Włodzimierz Zych et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1980. – 817, [1] s., [96] k. tabl. : il. ; 24 cm
Tyt. oryg. : Atom-Struktur der Materie.

STUDIA 46 981 II III/5


Studia i Materiały do Dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

[Tytuł serii]. – Kraków : PAU, 2002 - . - Wol. ; 24 cm

T. 1 [Wyd.] 2002 i nast. –
Aktualnie w Czytelni T. 6, 2010

SUBE, Ralf 81 397 II XXV/4


Słownik fizyki i techniki jądrowej : angielsko-niemiecko-francusko-

-rosyjski. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne ; Berlin :

BEB Verlag Technik, 1963. – 744 s. ; 24 cm

SUCCESS 165 239 II IV/3


Success with words : a guide to the American language / Reader’s

Digest ; prepared in association with Peter Davies. – Pleasantville : N.Y. ;

Montreal : Reader’s Digest Association, 1983. – XI, 692 s. : mapy ; 25 cm

SUCHODOLSKI, Bogdan 143 968 II XIII/3


Dzieje kultury polskiej. – Warszawa : Wydaw. Interpress, 1980. –

637, [1] s. : il. ; 24 cm

SUCHODOLSKI, Bogdan 155 256 III XIII/3
Dzieje kultury polskiej. – Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydaw.

Interpress, 1986. – 398 s., [288] s. tabl. : il. ; 32 cm

Indeks.

ŚWIATOWA 203 006 III XII/3


Światowa encyklopedia filmu religijnego / pod red. Marka Lisa i Adama

Garbicza. – Kraków : Biały Kruk, 2007. – 655, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm

Indeks.

ŚWIĘCHOWSKI, Zygmunt 211 675 II XII/3


Katalog architektury romańskiej w Polsce. – Warszawa : Wydaw. DiG,

2009. – 724 s. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 690-709.

ŚWIĘCH, Jerzy 169 257 II XIII/4


Literatura polska w latach II wojny światowej / Instytut Badań Literackich

Polskiej Akademii Nauk. – Wyd. 4 popr. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 1999. – 583, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm

(Wielka Historia Literatury Polskiej / Polska Akademia Nauk. Instytut

Badań Literackich)

SWIEŻAWSKI, Stefan 191 116 II XXVI/7


Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. – Warszawa; Wrocław : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 2000. – XII, 955 s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. [921]-931. Indeks.

SZACKI, Jerzy 144 219 II XXIV/6


Historia myśli socjologicznej. Cz. 1. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1981. – 456, [3] s. ; 24 cm


Historia myśli socjologicznej. Cz. 2. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1981. – S. [458]-918, [3]. ; 24 cm


Bibliogr. s. 821-[866]. Indeksy.

SZCZEPAŃSKI, Jan 86 230 II XXVI/7


Socjologia : rozwój problematyki i metod. – Wyd. 2. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 414 s. ; 25 cm

Indeks.

SZCZUR, Stanisław 192 032 II II/2


Historia Polski : średniowiecze. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2002.

- 676 s. : il. ; 24 cm


Bibliogr. s. 615-620 i przy rozdz. Indeksy.

SZEREGOWANIE 179 317 II VI/3


Szeregowanie alfabetyczne : zamiast PN-59/N-01165 ; ustan.

Przez Polską Komisję Normaliz., Miar i Jakości dn. 24 maja 1980 r.

jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1981. – [Warszawa] : Wydaw.

Norm., 1998. – 10 s. ; 21 cm

SZOBER, Stanisław 83 001 II V/2
Słownik poprawnej polszczyzny. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy

Instytut Wydaw., 1965. – 857, [3] s. ; 25 cm

SZOLGINIA, Witold 94 736 III XII/4
Architektura i budownictwo. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1982. – VII, [1], 466, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm

(Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich)

Bibliogr. s. [467].

SZTOMPKA, Piotr 191 992 II XXVI/7
Socjologia : analiza społeczeństwa. – Kraków : Znak, 2002. -

653, [3] s., [32] s. tabl. kolor. : fot., portr., wykresy ; 25 cm

Indeksy. Bibliogr. s. [633]-637.

SZTUKA 67 467 III XII/4


Sztuka sakralna w Polsce : architektura /[red. nacz. Andrzej Krauze ;

rys. rekonstrukcyjne i impresje Tadeusz Janowski]. – Warszawa : Ars

Chrystiana, 1956. – 366, [2] s., 8 k. tabl. kolor. : il. ; 34 cm
Sztuka sakralna w Polsce : malarstwo / oprac. Tadeusz Dobrzeniecki,

Janina Ruszczycówna, Zofia Niesiołowska-Rothertowa. - Warszawa : Ars

Chrystiana, 1958. – 366 s., XVI k. tabl. : il. ; 34 cm

SZTUKA 155 861 III I/5


Sztuka świata. T. 1-14. – Warszawa : Wydaw. Arkady, 1989- . - Wol. ; 30 cm
Tyt. oryg. Historia del arte.

SZULC, Aleksander 149 395 I V/6


Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego : dydaktyka języków

obcych . – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. – 381 s. ;

20 cm
Bibliogr. s. 271-[330]. Indeksy.

SZULOWSKA, Wanda 188 627 III VI/3


Nazwy wód w Polsce. Cz. 1, Układ alfabetyczny/ Wanda Szulowska, Ewa Wolniewicz-Pawłowska ; współ. Joanna Strzelecka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2002. – 337, [2] s. : m. kolor. ; 30 cm

Bibliogr. s. 33-36.


Nazwy wód w Polsce. Cz. 2, Układ a tergo/ Wanda Szulowska, Ewa Wolniewicz---Pawłowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2002. – 218, [2] s. :

err. ; 30 cm

SZYMANOWSKA, Joanna 177 119 I III/4
Słownik podstawowej terminologii literaturoznawczej włosko-polski,

polsko-włoski. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

- 91 s. ; 19 cm

SZYMULA, Robert 192 022 II XXIV/3


Podręczny słownik (angielsko-polsko-rosyjski) terminów informatycznych.

– Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2002. – 478 s. ; 24 cm

Indeks.

TACIKOWSKI, Władysław 75 991 I IV/5


Słownik poligraficzny rosyjsko-polski. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Techniczne, 1955. – 304 s. : err. ; 17 cm

Druk dwuszpaltowy.

Tyt. z dod. s. : Russko-pol’skij poligrafičeskij slovar’.

TARAJŁO-LIPOWSKA, Zofia 212 548 II XIII/5
Historia literatury czeskiej : zarys / Zofia Tarajło-Lipowska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 2010. - 528 s. : il. ; 21 cm.

(HL)
Bibliogr. s. 467-505. Indeks.

TARYBŲ 155 184 III XXIII/3
Trybu Lietuvos enciklopedija.. T. 1-4. – Vilnius : Vyriausioji Enciklopedijų

Redakcja, 1985-1988 wol. ; 27 cm

TATARKIEWICZ, Władysław 73 663 II XII/6
[Historia estetyki – nazwa serii]
Estetyka starożytna. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1960. – 410 s. : il. ; 25 cm

(Historia estetyki ; 1)

Bibliogr. s. 17-18. Indeksy.


Estetyka średniowiecza. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1960. – 364 s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm

(Historia estetyki ; 2)

Indeks.
Estetyka nowożytna. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1960. – 570 s., [94] s. tabl. : il. ; 25 cm

(Historia estetyki ; 3) Indeks.

TATARKIEWICZ, Władysław 190 369 II XXVI/7
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna. – Wyd. 18.

- Warszawa : Wydaw. Naukowe PAN, 2001. – 386, [2] s., [22] s. tabl. :

il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 316-382.


Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowozytna do roku 1830. – Wyd. 18. –

Warszawa : Wydaw. Naukowe PAN, 2001. – 294, [2] s., [30] s. portr. ;

25 cm

Bibliogr. s. 240-289.


Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna. – Wyd. 18. –

Warszawa : Wydaw. Naukowe PAN, 2001. – 544, [3] s., [38] s. tabl. ;

25 cm

Bibliogr. s. 380-436.TEYSSIER, Georges 20 402 I IV/5
Słownik elektrotechniczny francusko-polski, polsko-francuski :

telefonja, telegrafja, radjotelegrafja. – Lwów ; Warszawa : Książnica

Atlas, 1925. – 75 s. ; 18 cm

TITOVA, Inna Alekseevna 43 064 II IV/5


Pol’sko-russkij himičeskij slovar’ / sost. I. A. Titova, K. Â. Starosel’skaâ,

I. Zaprivoda. – Moskva ; Warszawa : Izadtel’stvo Sovetskaâ Enciklope-

diâ ; Wydaw. Naukowo Techniczne, 1970. – 459 s. ; 21 cm
Tyt. z dod. s. : Słownik chemiczny polsko-rosyjski.

TOLKOVYJ 58 746 III XXIV/8


Tolkovyj slovar’ russkogo âzyka. T. 1-4 / sost. G. O. Vinokur [et al.]. –

Moskwa : Gosudarstvennyj Institut „Sovetskaâ Enciklopediâ, 1939-1940.

- Wol. ; 27 cm

TOKARCZYK, Roman Andrzej 212 238 II XXIV/7


Prawa narodzin, życia i śmierci .– Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 420 s. ; 25 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

TOWARZYSTWA 187 653 III XXV/7
Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce / red. Barbara

Sordylowa ; oprac. zespół pod kier. Barbary Krajewskiej-Tartakowskiej ;

PAN. Biblioteka PAN w Warszawie. Rada Towarzystw Naukowych

przy Prezydium PAN. – Wyd. nowe. – Warszawa : Biblioteka PAN, 2004.

- 920 s. : err. ; 25 cm

(Słownik Polskich Towarzystw Naukowych; 1)

Indeks. Bibliogr. przy hasłach.

TRACHTENHERC, Natan 77 860 II XXV/6


Słownik lekarski niemiecko-polski = Deutsch-Polnisches Medizinisches

Wörterbuch. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich,

1962. – 361 s. ; 21 cm
Tekst równolegle niem. i pol.

TRACZYK, Tadeusz 70 701 I XXV/5


Rośliny lasu liściastego : [atlas]. – Warszawa : Państwowe Zakłady

Wydaw. Szkolnych, 1959. – 158, [1] s. : rys. kolor. ; 17 cm

TRAKTAT 187 002 I IV/6
Traktat akcesyjny : traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie – dokumenty / [wstęp, wybór i oprac. dok. Jan Barycz i Arkadiusz

Michoński]. – Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. – 596 s. ;

18 cm

(Polska w Unii Europejskiej : wybór dokumentów)TYBURSKI, Włodzimierz 194 005 II XXVI/6

WACHOWIAK, Andrzej

WIŚNIEWSKI, Ryszard
Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze. – Wyd.

3 popr. i uzup.. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

„Dom Organizatora”, 2002. – 647, [1] s. ; 26 cm

TYSIĄC 199 590 II XII/7


Tysiąc i jedna opera. T. 1, A-M / Piotr Kamieński [tłum.]. – Kraków :

Polskie Wydaw. Muzyczne SA, 2008. – 1070, [2] s. ; 24 cm


Tysiąc i jedna opera. T. 2, N-Ż / Piotr Kamieński [tłum.]. – Kraków :

Polskie Wydaw. Muzyczne SA, 2008. – 804, [2] s. ; 24 cm

Indeks.

UNIA 195 689 II IV/6


Unia Europejska. T. 1 / red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-

-Wyrzykowska i Ewa Synowiec ; [aut. Adam A. Ambroziak et al. ;

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego]. – Wyd. 7 zm.,

uaktual. i podzielone na 2 t. – Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen

Handlu Zagranicznego, 2004. – XII, 488 s. : wykr. ; 24 cm. - Oznaczono

jako : T. 1 ;

T. 2 : Polska w Unii Europejskiej.

UNIWERSALNY 192 955 II V/4


Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1- /pod red. Stanisława

Dubisza ; oprac. haseł Agnieszka Grzegółka-Maciejewska [et al.].

- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003 - . - Wol. ; 24 cm

T. 1 : A-G T. 2 : H-N T. 3 : O-Q T. 4 : R-V T. 5 : W-Ż

T. 6 : Indeks a tergo

URDANG, Laurencje 192 023 II III/4


The Oxford compact thesaurus. – Oxford : Oxford University Press,

1997. – XIII, [1], 732 s. ; 22 cm

VADEMECUM 142 905 II II/5
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1 / oprac.

Benedetto Bravo [et al.] ; pod red. Ewy Wipszyckiej. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 374, [2] s. : tabl. ; 24 cm

Indeksy.
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 2 /oprac.

Jerzy Kolendo [et al.] ; pod red. Ewy Wipszyckiej. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – 429, [2] s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. Indeksy
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu : źródłoznawstwo

czasów późnego antyku : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Ewy Wipszyckiej.

- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 657, [2] s. ; 24 cm

Indeksy. Bibliogr. po rozdz.

VISUOTINĖ 191 716 II XXII/1-2
Visuotine lietuvių enciklopedija. T. 1- 15 –

Vilnius : Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Institutas, 2001 - . - Wol. ; 25 cm

VOLKAVA, Âŭgeniâ Vital’eŭna 199 113 II III/3
Pol’ska-belaruskì sloŭnik : [A-Ż] : zvyš 40 000 sloŭ. – Minsk : Belaruskaâ

Èncyklapedyâ, 2005. – 877, [2] s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 8.

VOLNÁ, Gražna 70 270 I XXV/6


Lékařský slovník polsko-český a česko-polský = Lekarski słownik

polsko-czeski i czesko-polski. – Praha : Státní Zdravotnické Nakladatelství,

1958. – 422 s. ; 17 cm

VYDRA, Bohumil 55 952 I III/2


Słownik polsko-czeski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Praga : Slovenské

Nakladatelství, 1952. – VIII, 702, [1] s. ; 17 cm

Tyt. z dod. s. : Polsko—český slovník.

Česko-polský slovník / Bohumil Vydra. – Praha : Státní Pedagogické

Nakladatelství, 1958. – [8], 743, [1] s. : err. ; 17 cm

Tyt. z dod. s. : Słownik czesko-polski.

W STULECIE 216 636 II XVII/4
W stulecie Rocznika Slawistycznego : Rocznik Slawistyczny, Kraków 1908-2008 / [red. nauk. Maria Wojtyła-Świerzowska] ; Polska Akademia Umijętności.

Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. - 260, [4] s. ; 24 cm.

(Krakowskie Studia Slawistyczne ; 1)

Materiały z konferencji, 4 grudnia 2008, Kraków.

Bibliogr. przy pracach.

Tekst częśc. ang., czes., ros., niem. ; streszcz. ang.

WALLIS, Aleksander 166 429 II XXI/7
Atlas kultury Polski 1946-1980. – Międzychód : Wydaw. Eco, 1994. –

464 s. : mapy, tabl. ; 24 cm

WĄSIK, Wiktor 72 581 II XXVI/6
Historia filozofii polskiej. T. 1, Scholastyka, Renesans, Oświecenie. –

Warszawa : PAX, 1959. – 424 s. : err. ; 24 cm

Bibliogr. przy rozdz.
Historia filozofii polskiej. T. 2, Romantyzm. – Warszawa : PAX, 1966. –

404 s. ; 24 cm

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

WĄTRÓBSKA, Halina 211 672 III/3


Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski. – Kraków : Wydaw. WAM, 2010.

- 44 s. ; 24 cm

Tekst w jęz. pol. oraz staro-cerkiewno-słowiańskim.

WEBSTER, Noah 67 541 III IV/1


Webster’s geographical dictionary : a dictionary of names of places

with geographical and historical information and pronunciations / A.

Merriam Webster. – Revised edit. – Springfield : G.&C. Merriam Co.,Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna