Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona14/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Publishers, 1955. – XXXI, [1], 1293 s., XXI s. map kolor. : il. ; 25 cm


Tekst w postaci dwóch łamów.

WEBSTER, Noah 156 124 III XX/2


Webster’s third New inernational dictionary of the english language

Unabridged a Merriam Webster : with seven language dictionary. T. 1-3.

- Chicago [etc] : Encyclopǽdia Britanica, 1986 wol. ; 33 cm

WEIGEL, George 169 552 II II/6


Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II / [tł. Maria Tarnowska

et al.] . – Kraków : Wydaw. Znak, 2000. – 1151 s., [48] s. tabl. : fot. ;

25 cm

Bibliografia. Indeksy.Tyt. oryg. : Witness of hope.

WEILBACH, Philip 13 920 II XIII/7


Dansk Konstnerlexikon indeholdende korte levnedstegnelser over

konstnere som indtil udgangen af 1876 have levet og arbejdet i Danmark

eller den danske stat. - Kjǿbenhavn : A. E. Hǿst, 1877-1878. – [4], 828 s. ;

24 cm.


WERNECKE, Wolfgang 145 672 II IV/5

HARTMANN, Rudolf


Japanisch-deutsches Zeichenlexikon : etwa 5800 Kanji mit űber 33 000

komposita . – 2., unveränderte Aufl.- Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie,

1980. – 736 s. ; 24 cm

WERONIECKI, Tadeusz 143 989 II IV/4


Słownik techniczny hiszpańsko-polski. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1981. – 545, [1] s. ; 21 cm


Tyt. z dod. s. : Diccionario técnico español-polaco.

WERONIECKI, Tadeusz 43 704 II IV/4


Słownik techniczny hiszpańsko-polski. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1971. – 431, s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Diccionario técnico español-pola

WHITEHEAD, Geoffrey 191 948 II XXIV/2


Ekonomia / przeł. Alicja Unterschuetz. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka,

2001. – 499 s. : rys., wykr. ; 24 cm

Tyt. oryg. : Economics made simple.

WHO’S WHO 32 829 II XXI/3


Who’s who in France : dictionnaire biographique ... – paraissant

tous les deux ans – 1963-1964. – 6 édition. – Paris : Éditions Jacques

Lafitte, 1963. – 2442 s. ; 22 cm

Druk dwuszpaltowy.

WHO’S WHO 86 385 II XXI/2
Who’s who in Germany : a biographical dictionary containing about

12 000 biographies of prominent people in and of Germany and 2400

Organizations / edited by Horst G. Kliemann, Stephen S. Taylor. - 3 rd edition.

- Munich : R. Oldenbourg Verlag, 1964. - . - Wol. ; 21 cm

T.1 , A-L T. 2, M-Z

WHO 195 478 II II/4


Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 13 750 nowymi

wprowadzeniami, z ok. 4 550 zmianami i z ok. 24 800 wymienionymi

nazwiskami znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 1,

A-Mal] / założone przez Ralpha Hübnera. – Wyd. 3 uzup. – Zug : Who is Who,

Verlag für Personenenzyklopädien, 2004. – 2531 s. : il., nuty, fotogr. ; 22 cm

+ płyta CD

(Hübners Blaues Who is Who)

Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 13 750 nowymi

wprowadzeniami, z ok. 4 550 zmianami i z ok. 24 800 wymienionymi

nazwiskami znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 2,

Mał-Ż / założone przez Ralpha Hübnera. – Wyd. 3 uzup. – Zug : Who is Who,

Verlag für Personenenzyklopädien, 2004. –S. 2539-5049 : il., portr. ; 22 cm

(Hübners Blaues Who is Who)

WHO 197 794 II II/4


Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 10 600 nowymi

wprowadzeniami, z ok. 5 930 zmianami i z ok. 50 780 wymienionymi

nazwiskami znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 1,

A-Mal] / założone przez Ralpha Hübnera. – Wyd. 5 uzup. – Zug : Who is Who,

Verlag für Personenenzyklopädien, 2006. – 2251 s. : il. ; 22 cm

(Hübners Blaues Who is Who)


Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 10 600 nowymi

wprowadzeniami, z ok. 5930 zmianami i z ok. 50 780 wymienionymi

nazwiskami znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 2,

Mał-Ż / założone przez Ralpha Hübnera. – Wyd. 5 uzup. – Zug : Who is Who,

Verlag für Personenenzyklopädien, 2006. – S. 2263-4493 : il. ; 22 cm

(Hübners Blaues Who is Who)

WICHMANN, Yrjö 3266 III XXI/4
Yrjö Wichmanns Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó-

und des Hétfaluer Csángódialektes nebst Grammatikalischen Aufzeichnu-

ngen und Texten aus dem Nordcsángódialekt / hrsg. von Bálint Csüry

und Artturi Kannisto. – Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1936. –

XV, 219 s. ; 27 cm

(Lecica Societatis Fenno-Ugricae ; 4)


Tekst niem. i węg.

Tyt. z dod. s. : Wörterbuch des Csángódialektes.

WIEDZA 67 081 III XIII/3
Wiedza o Polsce. - Warszawa : Wydaw. „Wiedza o Polsce”, [przed r. 1930]. - Wol. ; 31 cm
T. 1, Antropologja Polski. Prehistoria Polski. Pochodzenie ludów aryjskich :

w świetle badań etnologicznych. Słowiańszczyzna pierwotna. Historja polityczna Polski za Piastów i Jagiellonów.


T. 1 A, Historja polityczna Polski : Średniowieczna i nowożytna. Dzieje

ustroju Polski. Ustrój współczesnej Polski. Nauki pomocnicze do historji

Polski . Historja gospodarcza Polski.
T. 2, Dzieje języka polskiego. Najstarsze zabytki języka polskiego. Historja

literatury polskiej od czasów najdawniejszych, aż do chwili obecnej. Historja

tetru w Polsce. Historja sztuki (plastyki) w Polsce : historja budownictwa,

historja rzeźby w Polsce, historja malarstwa w Polsce.


T. 3, Geografja fizyczno opisowa. Geografja gospodarcza. Etnografja Polski :

gry i zabawy, sztuka ludowa, literatura ludowa, muzyka ludowa.

WIELEWICKI, Jan 169 081 II XV/12
Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary

w Krakowie 1630-1630 / z maszynopisu Jana Poplatka SJ przygotował

do druku oraz uzup. przypisami i indeksami Ludwik Grzebień SJ. -T. 5.

- Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego ; Wydaw. WAM,

1999. – 596 s. ; 23 cm

Indeksy.
Tyt. z dod. s. : Historicum diarium Domus Professae Societatis Iesu

Cracoviensis 1630-1639. Vol. 5.

WIELKA 156 916 III XII/7


Wielka encyklopedia geografii świata. T. 1 - Poznań : Wydaw. Kurpisz,

1995 - Wol. ; 29 cm

WIELKA 195 918 II II/6
Wielka encyklopedia Polski. T. 1-10 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska

et al. ; aut. esejów Maria Baścik et al. ; aut. haseł Janusz Antos et al.]. –

Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2004- . - Wol. ; 24 cm

WIELKA 78 190 II VIII/4


Wielka encyklopedia powszechna PWN / [przew. kom. red. BogdanSuchodolski]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962 – . -Wol. : il. ; 23 cm

T. 1-12 + Suplement.

WIELKA 188 223 III XVII/XVIII/5
Wielka encyklopedia PWN /[red. nacz. Jan Wojnowski]. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 2001 - Wol. 30 cm

T. 1-30 + Suplement

WIELKA 169 341 II II/6


Wielka historia Polski [nazwa serii] / kom red. Stanisław Grodziski,

Jerzy Wyrozumski, Marian Zgarniak. – Kraków : Oficyna Wydaw. Fogra,

1998 – . - Wol. ; 25 cm

T. 1-10


WIELKA 58 759 III II/1
Wielka historia powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane /oprac.

pod red. Jana Dąbrowskiego, Oskara Halickiego, Marjana Kukiela i Stanisława Lama. – Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1935- ]. -

Wol. : il., mapy, wykresy, tabl. ; 28 cm

T. 1-7 [vol. 11].

WIELKA 197 871 II II/3
Wielka historia świata / red. Józef Andrzej Gierowski, Stanisław Grodziski,

Jerzy Wyrozumski. – Kraków : Oficyna Wydaw. Fogra ; Warszawa : Świat

Książki, 2004-2006. - Wol. ; 25 cm

T. 1-12.


WIELKA 112 724 II VII/5
Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna [Wydawnictwa „Gutenberga”].

- Kraków : Wydaw. „Gutenberga”, [1938- ]. - Wol. 23 cm

T. 1-22 [vol. 11].

WIELKA 211 061 II XXV/7


Wielka księga zdrowia : choroby, leki, składniki mineralne, rośliny lecznicze /

[aut. Marcin Pustkowski et al.]. – Warszawa ; Bielsko-Biala : Wydaw. Szkolne

PWN, 2009. – 575 s. : il. ; 23 cm + CD-ROM
Indeks.

WIELKA 58 729 III XIII/8


Wielka literatura powszechna / pod red. Stanisława Lama. – Warszawa :

nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1930-1933]. - Wol. ; 28 cm

7 vol.

WIELKI 203 472 III II/1


Wielki atlas historyczny / kom. historyczne starożytność, średniowiecze,

wiek XVI-XVIII, wiek XIX, wiek XX Ewa Wipszycka-Bravo [et. al. ; red. atlasu

Elżbieta Olczak, Julia Tazbir ; red. map Konrad Banach et al.]. – Warszawa :

Demart, 2008. – 1 atlas (214, [6] s.) : mapy kolor. ; 31 cm

WIELKI 188 486 III III/4
Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary / [red. nacz.

Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; aut. haseł Paweł Beręsewicz et al.]. –

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – CXX, 1384 s. ; 27 cm

WIELKI 143 205 II III/1


Wielki słownik francusko-polski. T. 1, A-L / oprac. Stefania Ciesielska-

-Borkowska [et al.] ; red. Jerzy Dobrzyński [et al.] . – Warszawa : Państwowe Wydaw.Wiedza Powszechna, 1980. – XV, 1048 s. ; 24 cm

Inny tyt. : Grand dictionnaire français-polonais.
Wielki słownik francusko-polski. T. 2, M-Z / oprac. Stefania Ciesielska-

-Borkowska [et al.] ; red. Jerzy Dobrzyński [et al.] . – Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1982. – 1173 s. ; 24 cm

Inny tyt. : Grand dictionnaire français-polonais.

WIELKI 88 560 II III/1


Wielki słownik niemiecko-polski. T. 1, A-K / Jan Piprek, Juliusz Ippold.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1966. – XVI, 951 s. ;

24 cm

Tyt. z dod. s. : Grosswörterbuch Deutsch-Polnisch.


Wielki słownik niemiecko-polski. T. 2, L-Z / Jan Piprek, Juliusz Ippold.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1970. – XVI, 1024 s.;

24 cm

Tyt. z dod. s. : Grosswörterbuch Deutsch-Polnisch.


Wielki słownik niemiecko-polski : suplement A-Z / Tadeusz Kachlak, Bożena Witkowska. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1974. –

143 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grosswörterbuch Deutsch-Polnisch.

WIELKI 192 952 II V/2


Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji

polskiej / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Pogański ;

[oprac. haseł Tomasz Karpowicz et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 2003. – 973 s. ; 25 cm


Książka powstała na podst. Nowego Słownika Ortograficznego PWN (1996).

WIELKI 187 712 III III/4


Wielki słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Gemma Harris, Kazimierz Pogański ; aut. haseł Paweł Beręsewicz et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; [Oxford] :

Oxford University Press, 2004. – IX, 1428 s. ; 27 cm

WIELKI 192 011 II IV/1
Wielki słownik polsko-francuski. T. 1, A-K / Elżbieta Pieńkos [et al.]. – Wyd. 2.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2001. – XVI, 1110 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grand dictionnaire polonais-français.
Wielki słownik polsko-francuski. T. 2, L-Ó / Elżbieta Pieńkos [et al.]. – Wyd. 2.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2001. – 667 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grand dictionnaire polonais-français.
Wielki słownik polsko-francuski . T. 3, P-R / [oprac. haseł Bożena Frosztęga

et al. ; współpraca red. Ewa Kierszys]. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

2003. – 774 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grand dictionnaire polonais-français.


Wielki słownik polsko-francuski . T. 4, S-T / [oprac. haseł Bożena Frosztęga

et al. ; współpraca red. Ewa Kierszys]. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

2005. – 666 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grand dictionnaire polonais-français.


Wielki słownik polsko-francuski. T. 5, U-Ż / [oprac. haseł Bogusława Frosztęga et al. ; red. prowadzący Bogusława Frosztęga ; współpr. red. Ewa Kierszys].- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2008.- 955 s. ; 24 cm.

WIELKI 88 560 II III/1


Wielki słownik polsko-niemiecki. T. 1, A-N / Jan Piprek, Juliusz Ippold.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1971. –

XVIII, 815 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch.


Wielki słownik polsko-niemiecki. T. 2, O-Z/ Jan Piprek, Juliusz Ippold;

red. nacz. Gerard Koziołek. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Wiedza Powszechna, 1941. – 1306 s. ; 24 cm

Tyt. z dod. s. : Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch.
Wielki słownik polsko-niemiecki : suplement A-Ż / Tadeusz Kachlak.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. -223 s. ; 24 cm

WIELKI 89 598 III III/4
Wielki słownik rosyjsko-polski = Bol’šoj russko-pol’skij slovar’. T. 1, A-O / A.

Mironovič [et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna ; Moskwa : Sovetskaâ

Ènciklopediâ, 1970. – 784 s. ; 24 cm
Wielki słownik rosyjsko-polski = Bol’šoj russko-pol’skij slovar’. T. 2, P-Â / A.

Mironovič [et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna ; Moskwa : Sovetskaâ

Ènciklopediâ, 1970. – S. 786-1456. ; 24 cm

WIELKI 196 184 II IV/5


Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN / pod red. Andrzeja Marko-

wskiego ; [oprac. haseł L. Drabik, A. Kubiak-Sokół]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – L, [2], 1708 s. ; 24 cm

WIELKI 83 984 II IV/4
Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski / zespół red. Marian Porwit

[et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1966. – VIII, [2],

1203 s. : err. ; 22 cm

Indeks.


Tyt. z dod. s. : Bol’šoj pol’sko-russkij politehničeskij slovar’.

WIELKI 196 231 II IV/5


Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN / pod red. Mirosława

Bańko ; [oprac. haseł Anna Kłosińska et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – 1011 s. ; 24 cm

WIELKI 212 948 II IV/1
Wielki słownik wyrazów obcych PWN / pod red. Mirosława Bańko ; [oprac. haseł: Alina Gałązka et al. ; oprac. etymologii: Andrzej Bańkowski et al.].

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - XVI, 1348 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

WIELKIE 203 903 III XVIII/5
Wielkie postacie w dziejach Polski i świata / [aut. haseł Magdalena Ciupał et al. ; red. Jacek Illg]. - Tychy : Proinwest, cop. 2008. - 319 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

Bibliogr. przy hasłach


WIELKOPOLSKI 145 579 II XXV/7


Wielkopolski słownik biograficzny /[kom. red. : Antoni Gąsiorowski,

Jerzy Topolski et al. ; aut. haseł Wisława Albrecht-Szymanowska et al. ;

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu]. – Warszawa ;

Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – 890, [2] s. : il. ; 25 cm

Bibliogr. przy hasłach.

WIELOJĘZYCZNY 80 436 I XXIV/2


Wielojęzyczny słownik demograficzny : wersja polska /[tł. Egon Vielrose ; red.

nauk. Edward Rosset ; PAN. Komitet Nauk Demograficznych. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. – 140, [4] s. ; 20cm

Indeks.


WIERZBOWSKI, Teodor 12 618 II I/4
Vademecum : podręcznik do studyów archiwalnych dla historyków i

prawników polskich / wydał Teodor Wierzbowski. – Warszawa : Druk.

Piotra Laskauera i S-ki, 1906. – VIII, 188 s. : rys. ; 21 cm

WIĘCKOWSKA, Helena 66 697 II VI/3

PLISZCZYŃSKA, Hanna
Podręczny słownik bibliotekarza /[z ramienia Biblioteki Narodowej red.

zespół ; J. Grycz, S. P. Kaczorowski, K. Remerowa]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1955. – 309 s. ; 24 cm


Wykaz literatury s. 17-20.

WIJUK-KOJAŁOWICZ, Wojciech 192 058 II VI/4


Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa W. X. Litewskiegotak zwany Kompendium czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają /

[przedm. Franciszek Piekosiński]. – Poznań : Wydaw. Heroldiom, 2002.

– [8], 527, [1] s. ; 24 cm

WINCŁAWSKI, Włodzimierz 191 717 II XXVI/7


Słownik biograficzny socjologii polskiej. 1, A-M / Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. –

XXX, 266 s. ; 25 cm

Indeks. Bibliogr. przy biogramach.

WITKOWSKA, Alina 169 255 II XIII/4

PRZYBYLSKI, Ryszard


Romantyzm. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

- 744 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm

(Wielka Historia Literatury Polskiej / Polska Akademia Nauk. Instytut

Badań Literackich)

Wskazówki bibliogr. s. 680-700. Indeksy s. 701-731.

WITKOWSKI, Wojciech 198 742 II XXIV/3


Historia administracji w Polsce : 1764-1989. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 2007. – 469, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 456-458. Indeks.

WITWICKI, Władysław 67 945 III XII/5


Wiadomości o stylach. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 267, [1] s. : fot ; 27 cm
Literatura przedmiotu s. 255-[256]. Indeks.

WIZERUNKI 192 429 II XXVI/7


Wizerunki filozofów i humanistów polskich : wiek XX / pod red. Jana Szmyda.

- Kraków : Wydaw, Edukacyjne, 2000. – 442 s. : portr. ; 25 cm


Bibliogr. przy biogramach.

WÓJCIK, Zbigniew 192 047 II II/1


Historia powszechna XVI-XVII wieku. – Wyd. 9. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 2001. – 655 s., [68] s. tabl. : fot., mapy ; 25 cm + [4] k. złoż. map w opasce

(Historia Powszechna ; 3)
Indeksy. Bibliogr. s. [561]-603.

WOLF, Siegmund A. 76 880 II XXI/5


Groβes Wörterbuch der Zigeunersprache (romani tšiw) : Wortschatz

Deutscher und anderer europäischer Zigeunerdialekte. – Mannmheim :

Bibliographisches Institut, 1960. – 286, [1] s. ; 24 cm

Register.

WOLSKI, Józef 192 045 II II/1
Historia powszechna : starożytność. – Wyd. 9. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 2000. – 267 s., [8] s. tabl. map, [48] s. tabl. ; 25 cm

(Historia Powszechna ; 1)

Indeksy. Bibliogr.

WROŃAKI, Józef Szymon 218 526 III I/3
Kościoły Krakowa zbudowane w latach 1945-1989 : jako wyraz przemian architektury sakralnej w Polsce na tle rozwoju architektury na świecie : studium historyczno-architektoniczne / Józef Szymon Wroński. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. – 543, LXVIII, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 64)
Bibliogr. s. 479-513. Indeks.

WYROZUMSKI, Jerzy 207 729 II XX/7


Karol Jonca : (13 IX 1930 - 13 I 2008)/ Jerzy Wyrozumski.

Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. - 26, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 24 cm.

WYSIEDLENIA 203 258 II II/6
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy,

Żydzi, Niemcy, Ukraińcy / red. atlasu Witold Sienkiewicz , Grzegorz Hryciuk.

- Warszawa : Demart, 2008. – 240 s. : il. kolor. ; 31 cm

ZABŁOCKA, Julia 145 067 II II/5


Historia Bliskiego Wschodu w starożytności (od początków osadnictwa

do podboju perskiego). – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1982. – 427 s. : il., err. ; 24 cm + mapy ([3] k. złoż.)
Bibliogr. s. 385-390. Indeksy.

ZARĘBA, Leon 85 625 I III/1


Frazeologiczny słownik francusko-polski. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Wiedza Powszechna, 1960. – XXXI, [1], 1155 s. ; 18 cm


Tyt. z dod. s. : Dictionnaire phraséologique français-polonais.

Bibliogr. s. XVI-XVIII. Indeks.


ZARYS 145 070 II XXVI/7


Zarys dziejów filozofii w Polsce : wiek XIII-XVII / Juliusz Romański, Zbigniew

Ogonowski, Lech Szczucki ; red. nauk. Zbigniew Ogonowski. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. – 479, [1] s. ; 22 cm
Bibliogr. s. 447-[468]. Indeks.
Zarys dziejów filozofii w Polsce : 1815-1918 / red. nauk. Andrzej Walicki ;

[aut.] Stanisław Borzym [et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – 612, [1] s. : err. ; 22 cm


Bibliogr. s. [548-600]. Indeks.

ZARYS 44 798 II XIII/4


Zarys dziejów literatury polskiej / cz. 1 i 2 (od początków do 1918 r.) napisał

Juliusz Kleiner, cz. 3 (1918-1966) napisał Włodzimierz Maciąg. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – 590 s. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 557. Indeks.

ZARYS 145 485 II XXV/4
Zarys dziejów nauk przyrodniczych / Bogdan Suchodolski [et al.] ; pod red.

Kazimierza Maślankiewicza. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. –

672 s. : il., faks., portr. : 24 cm

ZARYS 161 472 II IX/8


Zarys dziejów religii : praca zbiorowa / pod red. Komitetu : Józef Keller [et al.] ;

aut. Józef Bielawski [et al.]. – Warszawa : Iskry, 1988. – 814, [2] s., [72] s. tabl.

kolor. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 800-802. Indeks.

ZARYS 94 505 III II/6
Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira ; aut. Tadeusz Manteuffel

[et al.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1979. – 860 s., [4] s.

tabl. złoż., [14] s. map (w tym złoż.) : il. ; 30 cm

(Z Prac Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk)

Bibliogr. s. 814-820.

ZARYS 72 008 II XXVI/8


Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ;

[napisali Tadeusz Dowjat et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1958. – 422, [2] s. : il., portr. ; 24 cm

(Prace Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Bibliogr. przy rozdz.
Zarys pedagogiki : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ;

[napisali Wincenty Okoń et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1959. – 593, [2] s. : il. ; 24 cm

(Prace Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Bibliogr. przy rozdz.

ZBIÓR 89 155III XVIII/8


Zbiór dokumentów małopolskich / wydaw. Stanisław Kuraś. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962 - . - Wol. 24 cm


Cz. 1-2 wyd. jako : Materiały Komisji Nauk Historycznych PAN nr 5 i 9.

Od cz. 3 wydawca : Instytut Historii PAN.

ZBLEWSKI, Zdzisław 196 817 II IV/6
Leksykon PRL-u. – Kraków : Wydaw. Znak, 2000. – 206, [2] s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm

ZBOROWSKI, Juliusz 46 710 II IX/3


Słownik gwary Zakopanego i okolic. – Zakopane : Muzeum Tatrzańskie

im. dra Tytusa Chałubińskiego ; Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN,

2009. – XXX, [2], 490, [2] s. ; 25 cm

(Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tadeusza Chałubińskiego

w Zakopanem ; 29)
Bibliogr. s. 341-355.

ZDRADA, Jerzy 211 079 II II/2


Historia Polski 1795-1914. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

- XXIX, [1], 859, [2] s. : il. ; 24 cm


Bibliogr. s. 518-533. Indeks.

ZEMAN, Henryk 86 053 II III/2


Słownik górnołużycko-polski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1967. – 677, [3] s. : err. ; 25 cm


Inny tyt. : Hornjoserbsko-pólski słownik

Współwyd. : Zarys gramatyki języka górnołużyckiego / Kazimierz Polański.

ZIOMEK, Jerzy 90 617 II XIII/4
Renesans. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 476 s. : err. ;

25 cm


(Historia Literatury Polskiej / Instytut Badań Literackich)
Wskazówki bibliogr. s. 381-422. Indeksy.

ZIÓŁKOWSKI, Adam 211 078 II II/4


Historia powszechna : starożytność. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 2009. – 1095, [4] s. : il. ; 25 cm


Bibliogr. s. 1040-[1047]. Indeksy.

ZŁOTNICKI, Bolesław 144 572 II XXV/6


Słownik lekarski niemiecko-polski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa :

Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1981. – VIII, 1110, [2] s. ; 20 cm


Tyt. z dod. s. Deutsch-Polnisches medizinisches Wörterbuch.

ZNOSKO, Aleksy 198 558 II III/2


Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski. – Białystok : Prawosławna Diecezja

Białostocko-Gdańska, 1996. – 449 s. ; 25 cm

Dar Fundacji Lanckorońskich.

ŻEBRAWSKI, Teofil 54 863 II XIX/5


O pieczęciach dawnéj Polski i Litwy. – Kraków : [s.n.], 1865 (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Tekst w jez. pol. i łac.

ŻYWCZYŃSKI, Mieczysław 192 049 II II/1
Historia powszechna 1789-1870. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 2001. – 660 s., [12] s. tabl. map, [24] s.: il. ; 25 cm

(Historia Powszechna ; 5)

Bibliogr. s. 543-610. Indeksy.

ŹRÓDŁA 2244 II XIX/ 9
Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce. – Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności , 1911 –


T.1, Rachunki dworu królewskiego : 1544-1567 / Wyd. Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce AU ; wyd. Adam Chmiel. – Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności , 1911

(Źródła do Historyi Sztuki i Cywilizacji w Polsce ; 1)
T. 2, Materyały do historyi miasta Biecza (1361-1632) / oprac. Franciszek

Bujak. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności , 1914

(Wydawnictwo Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce AU ; 2)
T.3, Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim / zebrał i oprac. Stanisław Tomkiewicz. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności , 1915

(Wydawnictwo Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce AU ; 3)


T. 4, Cracovia artificum 1300-1500 / wyd. Jan Ptaśnik. -- Kraków : nakł. Akademii Umiejętności , 1917

(Źródła do Historyi Sztuki i Cywilizacji w Polsce ; 4)


T. 5, Cracovia artificum 1501-1550. Z. 2 / zebr. Jan Ptaśnik ; do druku przygot.

Marjan Friederberg . - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności , 1937(Źródła do Historyi Sztuki i Cywilizacji w Polsce ; 5)

Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna