Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona2/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

SUPLEMENTA: 83 411 II XIX/9

Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych

i kapitulnych w Krakowie 1441-1450 / wybrał i oprac. Bolesław Przybyszewski ;

Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1993. – 296 s. ; 24 cm

(Cracivia artificum. Suplementa ; [2])

Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych

i kapitulnych w Krakowie 1433-1440 / wybrał i oprac. Bolesław Przbyszewski ;

Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1988. – 183 s. ; 24 cm

(Cracivia artificum. Suplementa ; [2])

Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza / wybrał

i oprac. Bolesław Przybyszewski ; Polska Akademia Nauk – Oddział

w Krakowie. Komisja Teorii i Historii Sztuki. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,

1990. – 194, [1] s. ; 24 cm (Cracovia artificum. Suplementa ; [3])

Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1451-1460 / wybrał i oprac. Bolesław Przybyszewski. –

Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2001. – 293, [2] s. ; 24 cm

(Cracovia artificum. Suplementa ; [5])

Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z najdawniejszych oficjałów krakowskich lata 1410-1412 oraz 1421-1424 / wybrał i oprac. Bolesław Przybyszewski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Teorii

i Historii Sztuki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo

PAN, 1985. – 151 s. ; 24 cm

(Cracovia artificum. Suplementa)


CYTOWICZ, Waleria 200 597 I III/2
Trumpas lietuvių-lenkų, lenkų- lietuvių kalbų Žodymas = Krótki słownik litewsko-polski, polsko-litewski. – Kaumas : Šviesa, 2004. – 237, [2] s. ; 20 cm

CYTOWSKA, Maria 16 6175 II XIII/5

SZELEST, Hanna
Literatura rzymska : okres cesarstwa : autorzy chrześcijańscy. – Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 390, [2] s. ; 25 cm


Indeks.- Bibliogr. przy rozdz.

CZACHOWSKA, Jadwiga 212 244 II III/5


Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN : (słownik biobibliograficzny). – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN- Wydawnictwo, 2010.,

62, [2] s. : il. ; 21 cm.

CZACHOWSKA, Jadwiga 14 4730 II V/4

LOTH, Roman


Przewodnik polonisty : bibliografie : słowniki : biblioteki : muzea literackie.

- Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 750,

[6] s. ; 25 cm
(Vademecum Polonisty)

CZARNIECKI, Stanisław 40 546 I I/1

WITOWSKI, Janusz
W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności. – Warszawa ; Kraków :

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 177 s., 24 k. tabl. : il. ; 20 cmCZAS 1202 V
Czas : dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz

wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym. – Kraków :

Spółdzielnia Wydawnicza „Czas”, 1850 –
Regał VII-XIII/1
1850, 1851, 1852, 1853-1854, 1857, 1858, 1860, 1862, 1863 (od 18 XII 1863-

31 III 1864 – „Chwila”), 1 IV 1864-31 XII 1864, 1865, 1 półrocze 1866,

21 VI 1866 – 31 XII 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877

1878, 1879,1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,

1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906

Regał 2


1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,

Regał 1


1916, 1917 ( tylko kwartał 3-4), 1929 (tylko kwartał 3),

1930 (z brakami), 1933, 1934, 1935 (tylko kwartał 1-2), 1936, 1937, 1938,

1939 ( styczeń – sierpień)

CZASOPISMO 46 515 II XVIII/7


Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych : półrocznik – Kraków :

Polska Akademia Umiejętności, 1997


R. 1: 1997 – R. 12 : 2008

od R. 13, 2009 zmiana na kwartalnik

R. 15 : 2011, z. 3

CZEKIERDA, Krzysztof 16 5875 II XXV/5


Słownik ekologiczny polsko-angielski . – Warszawa : Fundacja Terra Sana,

1992. – 512 s. : err. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Ecological Dictionary Polish-English

CZERNI, Sergiusz 14 6466 II XXIV / 6


Słownik lotniczo-kosmonautyczny polsko-angielsko-rosyjski. –

Warszawa : Wydawnictwa Komisji Łączności, 1984 . – 1 wol.

229, [1], 147, [1], 122, [4] s.) ; 25 cm

Bibliogr. s. 7.

CZŁONKOWIE 40 541 I I/1
Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności

1872-1952 / oprac. Elżbieta H. Nieciowa ; Polska Akademia Nauk. Oddział

w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw.

PAN. – 169, [2] s. ; 19 cm

CZUBEK, Jan 12 312 II I/1

T. 1, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie : [sygn. 1-1588] /

zestawił Jan Czubek. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1906. – III,

313 s. ; 21 cm


T. 2, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek I :

[sygn. 1589-1810] /Jan Czubek. – Kraków : Akademia Umiejętności,

1912. – 167 s. ; 21 cm

Indeksy.


CZY WIESZ 86 181 II II/4
Czy wiesz kto to jest? : uzupełnienia i sprostowania / pod red. Stanisława Łozy.

- Warszawa : Drukarnia Wydawnicza, 1939. – [6], 368 s. : il. ; 25 cm


Egz. mikrofilmowany, podzielony na dwa woluminy.

DAL΄, Vladimir Ivanovič 58 722 III XXIV/8

Tolkovyj slovar΄ živogo relikoruskogo âzyka : w četyreh tomah. –

S. Petersburg : M.O. Vol΄f, 1880-1882 ; 25 cm

T. 1 A-Z ; 1880 . – [2], LXXXIV, 723 s.

T. 2 J-O ; 1881. - [2], 807 s.

T. 3 P ; 1882. - [2], 576 s.

T. 4 R-Y ; 1882. - [2], 704 s.


DAUKANTAS, Simonas 165 757 III/2
Didysis lenkų-lietuvų kalbų žodynas. 1 t., a-m / Simonas Daukantas ;

Pge Giedrius Subačius ; Lietuvių Kalbas Institutas. – Vilnius : Mokslo ir

Enciklopedijų leidykla, 1993. – 383, [2] s. : il., faks. ; 22 cm

(Simono Daukanto raštai)

Tekst lit. i pol.

DAUZAT, Albert 81 497 II XXI/5


Dictionnaire ѐtymologique des noms de famille et prenoms de France.

  • 3 ѐd. revue et augmentѐe / par Marie-Thѐrese Morlet. - Paris :

Librairie Larousse, 1951. – XXII, 624 s. ; 20 cm

DAVIDOV, N.N. 73 833 II XXV/5


Botaničeskij slovar΄ russko-anglisko-nemecko-francuzko-latinskij. Botanical

dictionary russian-english-german-french-latin. – Moskva: Fizmatgiza, 1960.

- 335 s. ; 21 cm

DEMBOWSKA, Maria 42 556 II XXIV/5


Metoda „Bibliografii polskiej” Karola Eistreichera. – Wyd. 2, rozsz.

i uzup. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1970.

- 104, [7] s., [4] s. tabl. ; 24 cm

Skorowidz osobowy.

DEVIVIER, Michel 163 920 II IV/4

Leonard, Corinne


Dictionnaire d΄informatique et techniques associées : anglais-français,

français-anglais. – Paris : Technique et Documentation – Lavoisier, 1989.  • 280 s. ; 24 cm

DICŢIONARUL 67 175 XIII/7


Dicționarul limbii romine literare contemporane / [red. Alexandru Rosetti

et. al.] . - București : Academia Republicii Populare Romîne, 19 55 - 1957 ;

26 cm

Vol. 1, A-C XXVI, 626, [4] s.Vol. 2, D-L 6, 813, [2] s.

Vol. 3, M-R [6], 804 s.

Vol. 4, S-Z, [6], 781, [2] s.

DICŢIONARUL 67 934 III XIII/7


Dicționarul limbii romine moderne / [sub direcția D. Macrea] ; Academia

Republicii Populare Romîne. Institutul de Lingvistica din București. –

București : Academia Republicii Populare Romîne, 1958. – [5], 961, [1] s.,

[40] s. tabl. : il. ; 26 cm

DICŢIONARUL 94 472 XXIII/3
Dicținarul literaturii române de la orgini pînā la 1900 / [aut. Stănuța Cerțu

et al.] ; Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Lingwistică, istorie Literară și Folclor al Universității “ Al I. Cuza” Jași. București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979. – XXXII, 973, [3] s. : il., err. ; 29 Bibliogr. przy hasłach.

DICTIONARY 67 599 III XI/ 5-6
Dictionary of American biography. Vol. 1-21 + indeks / ed. Allen Johnson.


  • New York : Charles Scribner΄s Sons, 1928-1944 ; 26 cm

Od vol. 5 red. Dumas Malone

DICTIONARY 79 778 IV/4
Dictionary of architecture and building trades in four languages english, german, polish, russian / ed. by A. Zboiński and L. Tyszyński. – Oxford : Pergamon Press ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1963 . – 491 s. : err. ; 25 cm

DICTIONARY 83 782 IV/6


Dictionary of chemistry and chemical technology : in six languages : English, German, Spanish, French, Polish, Russian / ed. by Z. Sobecka and W. Choiński, P. Majorek. – [Wyd. 2 popr.]. – Oxford : Pergamon Press ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. – [8] , 1325 s. ; 25 cm

DICTIONARY 69 841 II XI/4-5


The dictionary of National Biography : founded in 1882 by George Smith :

from the Earliest Times to 1900 / ed. by Leslie Stephen and Sidney Lee . –

Vol. 1-26. – London : Oxford University Press ; London : Geoffrey Cumberlege, 1949- 1950 ; 24 cm
Reprinted at the Oxford University Press 1921-1922 and again 1937-1938,

1949-1950.

DICTIONNAIRE 67 311 III IX/6
Dictionnaire d’ histoire et de géographie ecclésiastiques / pblié sous la direction de Alfred Baudrillart, M. Albert Vogt, M. Urbain Rouziés. T. 1-19. – Paris : Letouzey et Ané, Editeurs, 1912 – 1979 ; 27 cm

[Od T. 14 ] sous la direction de R. Aubert et E. van Cauwenbergh

DICTIONNAIRE 74 172 II XII/4
Dictionnaire de la sculpture moderne / [ce dict a ete publie avec la collab.

de Giovanni Caradente et al.]. – Paris : Fernand Hazan, cop. 1960 . – [8], 310,

[2] s. : il. ; 22 cm

DICTIONNAIRE 78 320 II XIII/6


Dictionnaire de littérature contemporaine : 1900-1962 / R.M. Albérès [et al.] ;

sous la dir. de Pierre de Boisdeffre. – Paris : Èditions Universitaires, 1962.  • 679, [3] s. : portr. ; 22 cm

Tytuł na grzbiecie książki : Littérature contemporaine.

DICTIONNAIRE 71 857 II XXI/3
Dictionnaire des biographies / publié sons la di. de Pierre Grimal ; avec la

collab. J. Ardoino [et. al.]. – Paris : Press Universitaires de France, 1958 ; 24 cm


T. 1, A á J. – XII, 804 s., [64] s. tabl. : fot.

T. 2, K á Z. - S. 806-1563, III s., [64] s. tabl. : fot.

DICTIONNAIRE 67 646 III XXV/4
Dictionnaire des mѐtiers et appellations d’emploi /Institut National de la Statistique et des Ètudes Èconomiques. – Paris : Press Universitaires de France,

1955. – VIII, 271, [1] s. ; 25 cm


S. tyt. : Ètabli par la Commission Interministѐriale de la Nomenclature des Mѐtiers.

DICTIONNAIRE 78 662 III XIII/7


Dictionnaire des oeuvres : de tous les temps et du tous les pays : littérature,

philosophie, musique, sciences / Laffont-Bompiani . – Èdi. 3. - Paris : Société

d’ Èdition de Dictionnaires et Encyclopédies et Bompiani, 1958-1959 ; 28 cm

T.1 A - Dh, 656 s. + 15 s., + bl.12, tabl.

T.2 Di – H , 679 s. + 16 s., + bl.12, tabl.

T. 3 I - Ph, 751 s. + 16 s., + bl.12, tabl.

T. 4 Pi – Z, 744 s. + 16 s., + bl. 11, tabl.

T. 5 Index Ed. 2 [10], 293, [1] s.

DICTIONNAIRE 78 666 III XIII/4
Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les

temps et de tous les pays : poésie, théatre, roman, musique / Laffont-

-Bompiani. – [Paris] : Société d’ Èdition de Dictionnaires et Encyclopédies,

1960. – 668, [1] s., [100] s. tabl. : il. ; 28 cm


Tytuł grzbietowy : Dictionnaire des personnages A-Z

DICTIONNAIRE 164 026 II XXV/5


Le dictionnaire des sciences / sous la dir. Lionel Salem. – [Paris] :

Hachette, cop. 1990. – 481, [1] s. : il. ; 24 cm

Indeksy.

DICTIONNAIRE 58 714 III XXII/4


Dictionnaire des sciences anthropologiques [...] / publié sous la

dir. Ad. Bertillon [et. al.] ; avec la coll. de J. Bertillon [et. al.]. –

Paris : Octave Doin ; Marpon et Flammarion, [ca 1877] . –

[4], III, [1], 1128 s. : il. 28 cm

Indeks.

DICTIONNAIRE 73 916 II XXIV/2


Dictionnaire des sciences économiques / publié sous la dir. Jean Romeuf ;

avec la coll. de Gilles Pasqualaggi. – Paris : Press Universitaires de

France, 1956-1958 ; 24 cm

T. 1, A à I, XV, [1], 629, [2] s. T. 2, J à Z, [7], 632-1197, [1] s.

DICTIONNAIRE 78 675 III XIII/4
Dictionnaire universal des lettres / Laffont – Bompiani ; publié sous la

dir. de Pierre Clarac . – Paris : Sociéte d’Èdition de Dictionnares

et Encyklopédies, 1961. – VIII, 952 s., 144 s. tabl., [2] k. złoż. ; 25 cm

Tyt. na grzbiecie książki : Dictionnaire des lettres : A-Z.

DIZIONARIO 78 316 II IX-X/4-5
Dizionario biografico degli Italiani / [direttore Alberto M.Ghisalberti] ;

[prefazione Aldo Ferrabino]. – Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana,

dr. 1960-2009 ; 24 cm

T. 1, Aaron – Albertucci - T. 75, Miranda - Montano

DIZIONARIO 188 158 III X/6
Dizionario del cattolicesimo nel mondo moderno / a cura del Wendelin Rauch

e del Jakob Hommes. – Ed. italiana / a cura di Piero Rossano. – Alba ; Roma : ed. Paoline, 1964. – XXIII, 803, [1] s., CIX s. tabl. ( w tym kolor.) ; 27 cm


Tyt. oryg. niem. : Lexikon des katholischen Lebens.

DIZIONARIO 82 564 II X/8


Dizionario Garzanti della linqua italiana : per tutti / [realizzato della

redazione lessicografica Garzanti ; diretta da Giorgio Cusatelli. – Milano :

Garzanti Editore, 1965. – XV, 1990 s. ; 18 cm

DIZIONARIO 72 186 II XII/6


Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi : di tutti

i tempi e di tutte le letterature / [ redattore capo Celestino Capasso].

– Milano : Valentino Bompiani Editore, 1955-1966 ; 22 cm

Vol 1 – 9 ; Appendice : Vol. 1-

DIZIONARIO 77 400 II XIII/6
Dizionario universale della letteratura contemporanea /

[red. Orlando Bernardi]. – Verona : Arnoldo Mondadori Editore,

1959-1962 ; 25 cm
Vol. 1, A-D XXI, [3], 1139, [1] s., 46 tabl. kol. : il.

Vol. 2, E-K [6], 1331, [1] s., 48 tabl. kol. : il.

Vol. 3, L-Q [10], 1204, [2] s., 44 tabl. : il.

Vol. 4, R-Z [8], 1261, [3] s., 48 tabl. kol. : il.

Bibliogr. przy hasłach.

DŁUG 2323 II XXVII/4


Dług śmiertelności wypłacić potrzeba : wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku / oprac. Ewa Danowska.

Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. - 238, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.

(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 112)

Indeksy.


Streszcz. ang.

DŁUGOSZ, Jan 84 319 III VII/6-7


Annales seu Cronicae incliti Regini Poloniae. – Varsaviae : Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, 1964- ; 26 cm


T. 1 – 12

DŁUGOSZ, Jan 78 546 III VII/6


Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. –

Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961-1985

T. 1- 11

DŁUGOSZ, Jan 211 788 II VII/6


Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego /

[kom. red. : Stanisław Gawęda et al.] ; przekł. na jęz. pol. Julia

Mrukówna. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009 wol ; 25 cm
Księga 11, 1413-1430

Księga 11-12 1431-1444

Księga 12 1445-1461

Księga 12 1462-1480

DŁUGOSZ - KURCZABOWA, Krystyna 193 170 II V/5
Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. – Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. – 658 s. ; 24 cm

DOBROWOLSKI, Tadeusz 67 669 III XII/4
Nowoczesne malarstwo polskie : [1764-1939]. – Wrocław ; Kraków :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957-1964 ; 31 cm


T. 1, 459, [1] s., 8 tabl. kolor. : il., err.

T. 2, 451, [1] s., [40] tabl., 8 tabl. kolor i ryc.

T. 3, 501, [1] s., [28] tabl., 8 tabl. kolor i ryc.

DWORZACZEK, Włodzimierz 74 657 III VI/4


Genealogia / oprac. Włodzimierz Dworzaczek ; Instytut Historii PAN.
T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 181,

[2] s., 10 k. tabl. złoż. luzem : err. ; 24 cm

(Nauki Pomocnicze Historii)

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.


T. 2. – Geneologia : tablice / oprac. Włodzimierz Dworzaczek ; Instytut

Historii PAN.- - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

- 31, [1] s., 183 k. tabl. złoż. : err.; 32 cm + Spis tabl. i objaśnień (19 s.)

(Nauki Pomocnicze Historii)

Indeks.

DOMAŃSKI, Michał 143 991 II XII/5


Poczet wielkich rzeźbiarzy. – Warszawa : Instytut Wydawniczy

„Nasza Księgarnia”, 1981. – 93 s., [80] s. tabl. : il., portr. ; 23 cm


Bibliogr. s. 92-[94].

DONNER, [Otto] 57 067 II XXI/4


Vergleichendes Wörtebuch der finnisch-ungarischen Sprachen / von

dr O. Donner. – Helsingfors : Druck. der Finnischen Literaturgesellschaft,

1874-1876 ; 22 cm

T.1 – T.2 [współoprawny z T. 1]

Druga karta tytułowa w jęz. fińskim: Vertaileva Sanakirja soumalais-

-ugrilaisten kielten alalla.

DREVER, James 80 201 I XXVI/7
A dictionary of psychology / James Drever ; rev. by Harvey Wallerstein.

- Harmondsworth : Penquin, 1964. – 320 s. ; 18 cm


(Penquin Reference Books ; R. 5)

DREVNETÛRSKIJ 89 119 III IV/3


Drevnetûrskij slovar’ / [red. V.M. Nadelâev et al.] ; Akademiâ Nauk SSSR.

Institut Âzykoznaniâ. – Leningrad : Nauka Leningradskoe Otdelenie; 1969.  • XXXVIII, 676 s. : err. ; 27 cm

Alfabet cyrl.

DUBY, Georges 211 114 II II/2
Atlas historii świata : od prehistorii do czasów współczesnych.

– Warszawa : Wydawnictwo RM, 2010. – 335 s. : il. ; 24 cm

DUDEK, Antoni 203 561 III II/2

ZBLEWSKI, Zdzisław


Utopia nad Wisłą : historia Peerelu. – Warszawa ; Bielsko-Biała :

Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : Park, 2008. – 373 s. :

il., 27 cm . Indeks.

DULEWICZ, Andrzej 191 980 II XII/3


Encyklopedia sztuki niemieckiej : Austria, Niemcy, Szwajcaria.

- Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ; Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2002. – 623 s. : il. ; 24 cm

(Encyklopedie Sztuki WAF i PWN)

DUVIGNAUD, Jean 91 059 II XXVI/7
Antologie des socioloques francais contemporains. – Paris :

Presses Universitaires de France, 1970. – [1], 254 s. ; 24 cm

DWUDZIESTOLECIE 48531 II XIII/4
20-lecie : teatr polski po 1989. – Kraków : Korporacja Ha!art [etc.], 2010.

436, [3] s. : il. ; 22 cm.

Indeks.

DYBIEC, Julian 169 539 II III/5


Uniwersytet Jagielloński 1918-1939. – Kraków : Polska Akademia

Umiejętności, 2000. – 759 s., [1] k. złoż. , [40] s. fot. ; 25 cm

Conclusions. – Indeks s. 728-750.

DYBOSKI, Roman 72 114 II XIII/5


Wielcy pisarze amerykańscy / Roman Dyboski ; [tekst przejrzał, uzup.

i wstępem opatrzył Stanisław Helsztyński]. – Warszawa : Instytut Wydaw-

niczy „PAX”, 1958. – 658 s. ; 25 cm
Indeks. – Bibliogr. s. [643]-644.

DYBOWSKI, Stanisław 195 201 II XII/6


Słownik pianistów polskich. – Warszawa : Selene, 2003. – 879 s. :

fot., il. ; 25 cm


Indeks nazwisk. – Bibliogr. s. 789-793.

DYMMEL, Piotr 46 901 II XIX/9


Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia,

krytyka tekstu, metodyka i technika wydawnicza. – Lublin : Wydaw.

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 222 s. , 25 cm
(Bibliografia Nauk Pomocniczych Historii ; 1)
Tekst dostępny także w wersji elektronicznej :

http : // dibra.umcs lublin.pl

DYNASTIE 194 174 II II/6
Dynastie Europy : praca zbiorowa / pod red. A. Mączki ; aut.

Jacek Banaszkiewicz [et. al.]. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. – 618, [2] s., [4] s. tabl.

kol. : il., portr., ; 25 cm


Bibliogr. przy rozdz.

DZIEJE 94 483 III I/3


Dzieje Krakowa / pod red. Janiny Bieniarzówny, Jana M. Małeckiego,

Józefa Mitkowskiego. T. 1-6. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,

1979-2004 ; 26 cm

T. 1, : Kraków do schyłku wieków średnich / [oprac. J. Wyrozumski]

T. 2, : Kraków w wiekach XVI-XVIII / [oprac. J. Bieniarzówna]

T. 3, : Kraków w latach 1796-1918 / [oprac. J. Bieniarzówna; J. M. Małecki]

T. 4, : Kraków w latach 1918-1939 / pod red. J. Bieniarzówny ; J. M. Małeckiego

T. 5, : Kraków w latach 1939-1945 / Andrzej Chwalca

T. 6, : Kraków w latach 1945-1989 / Andrzej Chwalca

DZIEJE 119 548 II XIII/4


Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1-2. – Wyd. 2 . – Kraków :

nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1935-1935 ; 25 cm

(Polska Akademia Umiejętności. Encyklopedia Polska t. 21,

dział 18, cz. 1-2)

DZIEJE 145 271 II VI/2
Dzieje Lubelszczyzny / Lubelskie Towarzystwo Naukowe. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974 - ; 24 cm

T. 1, Dzieje Lubelszczyzny : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Mencla;

Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1974

T.3, Słownik historyczno – geograficzny województwa lubelskiego

wśredniowieczu / oprac. Stanisław Kuraś, 1983


Tekst dostępny także w wersji elektronicznej :

http : // dibra.umcs lublin.pl

DZIEJE 191 764 II II/2
Dzieje Polski : kalendarium / red. naukowa Andrzej Chwalba ;

aut. Jakub Basista [et. al.] . – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Kraków :

Wydawnictwo Literackie, 2000. – 912 s. : il. ; 25 cm
Indeksy. – Bibliogr. s. 837-842.

DZIEJE 203 647 III II/2


Dzieje Polski : od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego / Bożena Czwojdrak, Jakub Morawiec, Jerzy Sperka. – Chorzów : Videograf II, cop. 2010. – 336 s. : il. ; 29 cm

Indeksy.

DZIEJE 163 496 II II/5
Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń /

Stanisław Arnold [et al.]. - Wyd. 4 poszerz. – Warszawa : Ludowa

Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. – 599, [8] s. : err. ; 22 cm

Indeksy. – Bibliogr. s. 513-514

DZIEJE 92 746 II XII/5
Dzieje sztuki w zarysie. – Warszawa : Wydaw. Arkady, 1976-1977;

25 cm


T. 1, Od paleolitu po wieki średnie / Mieczysław Porębski

T. 2, Od wieków średnich do końca XVIII w. / Ksawery Piwocki

DZIEJE 79 363 III III/5
Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego : praca zbiorowa. – Kraków :

Państwowe Wydaw. Naukowe – Oddział : UJ, 1964-1965 ; 31 cm


T. 1, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 /

pod red. Kazimierza Lepszego

T. 2 cz. 1, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850 /

Mirosława Chamcówna , Kamilla Mrozowska ; [pod red. Kazimierza

Opałka
(Wydawnictwa Jubileuszowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; t. 21)

DZIENNIK 49 992 IV/ regał pod stołem


Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza – Polish Daily & Soldiers

Daily. – Londyn : 1941 –


* W Czytelni roczniki za lata 1941-1950.

DZIERZANOWSKI, Roman 145 851 II XXV/6


Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji. – Warszawa :

Państwowe Zakłady Wydaw. Lekarskich, 1983 . – 563 s. ; 21 cm


Indeks. – Bibliogr. s. 561-563.

DZIESIĘCIOLECIE 59 844 IV I/1


Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999 / po red. Waldemara

Kuczyńskiego ; koncepcja ilustracyjno-graficzna Małgorzata

Niezabitowska. – Warszawa : Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski

Niepodległej ; United Publishers & Productions, 2001. –

1131, [12] s. : il., fot., faks., mapy, portr. ; 40 cm

DZIUROK, Adam 212 493 II II/2


Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [et al.].

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. –

507, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – Indeks.

DZIWIK, Kazimierz 83 343 II I/1


Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii

Nauk w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich –

Wydaw. PAN, 1966-1970 ; 25 cm
Cz. 1, Dokumenty z lat 1113-1571

Cz. 2, Dokumenty z lat 1573-1787

Cz. 3, Dokumenty z lat 1403-1797

EAD_PL 199 702 II I/2


EAD_PL : międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie

archiwalnym : wersja polska / przeł. i oprac. Andrzej Klubiński,

Wojciech Wodniak. – Warszawa : Narodowe Archiwum

Cyfrowe. – 240 s. : il. ; 24 cm

(Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC)

EDWARDS, Tryon 165 238 II XXVI/6


The New dictionary of thoughts : a cyklopedia of quotations from

the best authors of the world [...] / orig. comp. by Tryon Edwards ;

rev. and enl. by C.N. Catrevas, Johnathan Edwards, Ralpf E. Browns.


  • [New York] : Standard Book Co., 1954. – XXXV, 746 s. ; 24 cm

ENCICLOPEDIA 74 723 III VIII/5


Enciclopedia cattolica. – T. 1-12. – Citta del Vaticano : Ente per

L’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1949-1954 ; 29 cm

Bibliogr. przy hasłach. Indeks.

ENCICLOPEDIA 78 956 III IX/3


Enciclopedia filosofica / Centro di Studi Filosofici di Gallarate ;

[comitato direttivo Felice Battaglia et al.]. – T. 1-4. – Venezia;

Roma, 1957; 29 cm

T. 1, A - Eq T. 2, Er - Le

T. 3, Li – Rei T. 4, ReL – Z

Bibliogr. przy hasłach. Indeks.

ENCICLOPEDIA 140 285 I XII/5
Enciclopedia Garzanti dell’ arte . – [Milano] : Aldo Garzanti Edi.,

1973. – [9], 863 s. : il. (w tym kol). ; 18 cm


(Serie Garzanti)

ENCICLOPEDIA 140 286 I XII/5


Enciclopedia Garzanti della letteratura. -[Milano] : Aldo Garzanti Edi.,

1972. – [8], 963 s. : il. ; 18 cm


(Serie Garzanti)

ENCICLOPEDIA 140 284 I XII/5


Enciclopedia Garzanti della musica. - [Milano] : Aldo Garzanti Edi.,

1974. – [8] , 808 s. : il. ; 18 cm

(Serie Garzanti)

ENCICLOPEDIA 67 720 III X-XII/3


Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti [Instituto della Enciclopedia

Italiana fondata da Giovani Treccani; presi. Gaetano de Sanctis;

dir. generale Domenico Bartolini ]. – Roma : Instituto della

Enciclopedia Italiana, 1949-1952 ; 31 cm

Vol. 1-35

Appendice I,II ; Indici.

ENCICLOPEDIA 74 821 III XXIV-XXV/8
Enciclopedia universale dell’arte / dir. Massimo Pallottino et al.],

consiglio scientifico internaz. Mario Salmi et. al. ; sotto gli auspici

della Fondazione Giorgio Cini . – Venezia; Roma :

Instituto per la Collaborazione Culturale, 1958-1967 ; 31 cm

Vol. 1-14

Indici.


ENCIKLOPEDIJA 94 422 II XXIII/2
Enciklopedija “B”lgarija”/gł. red. Vladimir Georgiev. T. 1-7.– Sofija : Izd. na

B“lgar. Akad. Naukite, 1978-1996 ; 29 cm


T. 1, A-V

T. 2, G-Z

T. 3, I-L,

T. 4, M-O

T. 5, P-R

T. 6, C-Tu

T. 7, Ti-Jas dop”lnenie, 1996

ENCIKLOPEDIJA 84 145 III XII/4


Enciklopedija na b”lgarskata muzikalna kultura / red. Venelin Krastev

[i in.] . – Sofija : Izd. na B“lgar. Akad. Naukite, 1967. – 465 s. : il; 29 cm

ENCIKLOPEDÌJA 202 779 III XXII/4
Enciklopedìja Sučasnoї Ukraїni / golovna red. kol. Dzjuba I. M.

[et. al.]. T. 1-8. – Kiїv : Koordinacїjne bjuro Enciklopedìї Sučasnoї Ukraїni.

NAN Ukraїni, 2001-2008 ; 29 cm

ENCYCLOPAEDIA 1056 II XIII/6


Cassell’s encyclopaedia of world literature : in two volumens / ed. by

Sigfrid Henry Steinberg. – New York : Funk and Wagnalls, cop., 1954 ; 24 cm


Vol. 1, XIV, 1066 s. Vol. 2, VII, 1057-2086 s.

ENCYCLOPAEDIA 8710 III VIII/8


Encyclopaedia of religion and ethics / edi. by James Hastings [et.al.].

T. 1-12 + indeks.- Edinburgh : T. Clark, 1908-1920 ; 31 cm

ENCYCLOPEDIA 67 953 III XI/6-7
The encyclopedia Americana : the international reference work : complete

in thirty volumens / ed. in chief Lavinia P. Dudley. T. 1-30. – First publi.

in 1829. - New York, [etc.] : Americana Corporation, 1958 ; 26 cm

Bibliogr. przy hasłach. Indeks.

ENCYCLOPEDIA 78 755 III XXV/5
The encyclopedia of the biological sciences / ed. by P. Gray. –

New York : Reinhold Publ. Corp., 1961. – XXI, 1119 s. ; 29 cm

ENCYCLOPÉDIE 67 645 III VIII/3
Encyclopédie Larousse méthodique / éd. ref. du Grand Mémento

publié sous la dir. de Paul Augé. – Paris : Libraire Larousse, 1955

T. 1, XIV, 1176 s., [48] s. tabl, 20 s. map : il. ; 30 cm

T. 2, XI, 1182 s., [38] s. tabl., [2] s. map : il. ; 30 cm

Bibliogr. przy hasłach.

ENCYKLOPEDIA 197 697 II IX/8


Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej / oprac. Abraham Negev;

wstęp Neil Aster Siberman; przeł. Olga Zienkiewicz. – Warszawa : Da Capo,

cop. 2002. – 462 s. : il., pl. ; 24 cm

Bibliogr.


ENCYKLOPEDIA 168 688 II X/6
Encyklopedia biologiczna : wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych /

red. nacz. Zdzisław Otałęga [i in.] ; oprac. nauk. Czesław Jura,

Halina Krzanowska. T. 1-13. – Kraków : „Opress”, 1998 ; 25 cm

ENCYKLOPEDIA 190 101 II IX/8


Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność : 2000 lat nadziei /

[red. nacz. Henryk Witczyk; tłum. Stefan Bielański et.al.]. – Kielce :

Wydaw. „Jedność”, 2000. – 807 s. : il. ; 24 cm
Tytuł oryg. wł. : Enciclopedia del cristianesimo. – Indeks haseł s. 801-807

ENCYKLOPEDIA 92 290 II II/5


Encyklopedia II wojny światowej / [kol. red. Kazimierz Sobczak et al.].

– Warszawa : Wydawnictwo Obrony Narodowej, 1975. - XXXI, [1], 793,

[7] s., [48] s. tabl. (w tym kolor.) : il., mapy, portr. ; 25 cm

ENCYKLOPEDIA 146 388 II XXIV/2


Encyklopedia ekonomiczno – rolnicza / kom. red. Zbigniew Adamowski

[et al.] ; aut. Adamowicz Mieczysław [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1984 . - 950, [10] s. : il. ; 25 cm

Indeks.

ENCYKLOPEDIA 203 935 III XXVI/6


Encyklopedia filozofii polskiej. T. 1, A-Ł ; T. 2, M-Ż / [kom. nauk. Andrzej Maryniarczyk et al. ; zespół red. Andrzej Maryniarczyk et al. ; red. nauk. działów Marian Ciszewski et al. ; aut. haseł Krystyna Ablewicz et al.].

Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011. - 957 s. : il. ; 28 cm. Bibliogr. przy hasłach.

ENCYKLOPEDIA 94 805 III XXV/5
Encyklopedia fizyki współczesnej / [ red. nauk. Piotr Decowski

et. al. ; aut. Antoni Adamczyk et. al.]. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1983. – 1007, [1] s., [64] s. tabl. (w tym kolor.) :

fot., rys., wykr. ; 28 cm. – Indeks.

ENCYKLOPEDIA 169 155 II II/3
Encyklopedia historyczna świata. – T. 1 – 10. – Kraków : Opres,

1999-2000 ; 25 cm


T. 1 : PREHISTORIA / oprac. nauk. Janusz K. Kozłowski ; [aut. tomu

Jan Chochołowski, Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski]., 1999

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 1)

-----------------------------------------------------------------------------------------

T. 2 : STAROŻYTNOŚĆ. Cz. 1 / oprac. nauk. Krzysztof M. Ciałowicz

i Janusz A. Ostrowski ; [aut. tomu Krzysztof M. Ciałowicz et al.].,2000

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

T. 4 : ŚREDNIOWIECZE / oprac. nauk. Maciej Salomon i Anna Waśko ;

[aut. tomu Piotr Franaszek et al.]., 2000

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 4)

T. 5 : HISTORIA NOWOŻYTNA / oprac. nauk. Antoni Podraza ;

[aut. tomu Piotr Franaszek et al.]., 2000

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 5)

------------------------------------------------------------------------------------------

T. 6 : HISTORIA NOWOCZESNA / oprac. nauk. Andrzej Mankowicz ;

[aut. tomu Andrzej Bryk et al.]., 2001

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 6)

-------------------------------------------------------------------------------------

T. 8 : EUROPA. Cz. 1 / oprac. nauk. Andrzej Mankowicz i Antoni

Podraza ; [aut. tomu Antoni Cetnarowicz et al.]., 2001

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 8)

------------------------------------------------------------------------------------

T. 9 : EUROPA. Cz. 2 / oprac. nauk. Andrzej Mankowicz i Antoni

Podraza ; [aut. tomu Antoni Cetnarowicz et al.]., 2001

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 9)

--------------------------------------------------------------------------------------

T. 10 : AZJA. Cz. 1 / oprac. nauk. Marek M. Dziekan ; [aut. tomu

Agata Bareja – Starzyńska et al.]., 2002

(Encyklopedia historyczna świata / [rada nauk.] Stanisław

Grodziski [et al.] ; t. 10)

ENCYKLOPEDIA 94 060 III VIII/6
Encyklopedia katolicka / po red. Feliksa Gryglewicza, Romualda

Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna

et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski . T.1-13. – Lublin : Towa –

rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-

2009 ; 26 cm

T. 1 : A i Ω – Baptyści T. 13 : Modlitwa – Notyfikacja

+ tom : Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów / oprac. Jan

Warmiński. – Wyd. 2 popr.- Lublin, 1993

ENCYKLOPEDIA 202 647 III XII/3

Encyklopedia kina / pod red. Tadeusza Lubelskiego; przy współpr.

Adama Garbicza; [słowo wstępne Andrzej Wajda; aut. haseł Adam

Garbisz et al.]. – Kraków : Biały Kruk, 2003. – 1071, [1] s. : il. (gł. kolor.),

portr. ; 30 cm Indeks.

ENCYKLOPEDIA 12 599 II VII/7


Encyklopedja kościelna : podług teologicznej encyklopedii Wezera

i Weltego z licznemi jej dopełnieniami / przy współprac. kilkunastu

duchownych i świeckich osób wyd. przez X. Michala Nowodworskiego;

Tow. Naukowe Płockie. Biblioteka im. Zielińskich. T. 1-33. –

Wwa : w Druk. Czerwińskiego i Spółki, 1873-1933 ; 23 cm

ENCYKLOPEDIA 164 456 II XIII/5Pobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna