Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I pan


[Encyklopedia kultury polskiej XX wieku – nazwa serii]Pobieranie 1.78 Mb.
Strona3/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

[Encyklopedia kultury polskiej XX wieku – nazwa serii]
Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze / po red. Antoniny

Kłoskowskiej. – Wrocław : „Wiedza o kulturze”, 1991.

- 248 s. ; 24 cm

(Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku)


Indeksy. Bibliogr. przy rozdz.

ENCYKLOPEDIA 188 161 III I/1


Encyklopedia Krakowa / [red. prowadzący Antoni Henryk

Stachowski ; zespół red. Joanna-Kozłowska-Miroch et. al.].

- Warszawa; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – XIV,

[2], 1135, [1] s. : faks., fot., mapy, pl., portr., err. ; 30 cm

Indeksy.

ENCYKLOPEDIA 196 911 II XIII/6


Encyklopedia literatury światowej / red. nauk. Julian

Maślanka. - Kraków : Zielona Sowa, 2005. – 1046, [1] s. ; 25 cm

Alfabetyczny indeks haseł.

ENCYKLOPEDIA 94 476 III XIII/8


Encyklopedia muzyczna : część biograficzna / pod red. Elżbiety

Dziębowskiej ; [kol. red. Zofia Lissa (przewod.) et al.]. – Kraków :

Państwowe Wydaw. Muzyczne, 1979 - 2007 ; 27 cm
T. 1 – 10 + Suplement T.1-2

ENCYKLOPEDIA 190 848 II XIII/8


Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego ;

aut. Krzysztof Baculewski et al.]. – Wyd. 2, popr. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 1126 2. : il. ; 25 cm

ENCYKLOPEDIA 188 577 III XXV/4


Encyklopedia nauki i techniki / kom. red. : przewodn. Jerzy

Grodkowski [et al.]. T. 1-3. – Warszawa : Prószyński I S-ka,

2002 -2003 ; 31 cm
Stanowi rozsz. przekład jednotomowej „Concise encyklopedia

of scence & technology” amer. wydaw. McGraw-Hill [4 wyd.

z 1998 r.] przygot. pod kierunkiem Sybil P. Parker

ENCYKLOPEDIA 76 476 II XXV/7


Encyklopedia ochrony roślin : praca zbiorowa / pod red.

St. Gałeckiego [et al.]. ; [aut. Jerzy Achremowicz et al.]. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1963.

- 933 s. : il. : err. ; 22 cm


ENCYKLOPEDIA 156 105 III XXV/5


Encyklopedia odkryć i wynalazków : chemia, fizyka,

medycyna, rolnictwo, technika / [kom. red. Bolesław

Orłowski [et al.] ; noty encyklopedyczne napisali

Krzysztof Błaszkowski et al.]. – Wyd. 3. - Warszawa :

„Wiedza Powszechna”, 1990. – 479 s. : il. ; 24 cm

ENCYKLOPEDIA 160 233 II XXVI/7


Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / pod red. Kazimierza

Wojciechowskiego ; [aut. haseł Stanisław Akoliński et al.].

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1986.

- 456 s. ; 25 cm


Indeks. – Bibliogr. przy hasłach

ENCYKLOPEDIA 12 601 II IX/3


Encyklopedia podręczna ilustrowana : według 2.

wydania „Macierzy Polskiej” we Lwowie : uzup. i oprac.

do użytku naszych czytelników. T. 1-3. – Warszawa :

nakł. „Słowa”, 1905-1906 ; 23 cm

ENCYKLOPEDIA 187 956 III XVIII-XIX/5
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii / pod red. Kazimierza Dopierały ;

[aut. Danuta Bartkowiak et al.]. – Toruń : Wydaw. Mirosław Jacek Kucharski

- Oficyna Wydaw. Kucharski, 2003-2005. - wol. 30 cm

T. 1, A-E T. 2, F-K T. 3, K-O T. 4, P-S T. 5, S-Ż

ENCYKLOPEDIA 155 642 III IX/3
Encyklopedia popularna PWN / [red. prowadzący

Adam Karwowski]. – Wyd. 9. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1987. – 912 s. : il. ; 30 cm
Na wklejkach mapy : Ameryki Północnej i Południowej,

Azji, Australii z Oceanią i Europy.


ENCYKLOPEDIA 203 635 III XXV/7


Encyklopedia przyrody : edycja specjalna / przeł. z jęz. ang.

Michał Pawlicki, Piotr Pojedynek. – Warszawa : SAMP

Edukacja i Informacja, cop. 2006. – 320 s. : il. kol. ; 29 cm
Indeks.

Tytuł oryg. : Kingfisher illustrated nature encyklopedia.

ENCYKLOPÉDIA 94 351 III XXIII/5
Encyklopédia Slovenska / red. nacz. Jozef Vel’ký. T. III,

IV, VI. – Bratislava : Veda, vydavatel’stvo Slovenskej

Akadémie vied, 1977 - ; 27 cm

Brak T. I, II

ENCYKLOPEDIA 156 940 III XXVI/7

Encyklopedia socjologii. - T. 1-4. – Warszawa : Oficyna Naukowa,

1998; 28 cm
T.1, A - J / [kom. red. Zbigniew Bokszański et. al.;

red. nauk. Andrzej Kojder ]

T.2, K - N / [kom. red. Zbigniew Bokszański et. al.;

red. nauk. Henryk Domański et al.]

T. 3, O – R / [kom. red. Zbigniew Bokszański et. al.;

red. nauk. Henryk Domański et al.]

T.4, S – Ż / [kom. red. Zbigniew Bokszański et. al.;

red. nauk. Kazimierz W. Frieske]

ENCYKLOPEDIA 203 925 III VI/1
Encyklopedia Tarnowa / [red. nacz. Andrzej Niedojadło]. Tarnów : Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 2010. - 547 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

Bibliogr. s. 543-547.

ENCYKLOPEDIA 94 405 III VII/7
Encyklopedia techniki wojskowej /[ kom. nauk. – red. Jerzy

Modrzewski et al. ; aut. haseł Edmund Hamburski et al.]. –

Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1878.

- 854, [2] s., [120] s. tabl. : il. ; 26 cm

ENCYKLOPEDIA 67 925 II VII/7
Encyklopedia wojskowa / pod red. Ottona Laskowskiego. – T. 1-7.

- Warszawa : Wydaw. Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowego

Instytutu Naukowo – Wydawniczego, 1931-1939 ; 25 cm

ENCYKLOPEDIA 142 061 II V/6


Encyklopedia wiedzy o języku polskim / pod red. Stanisława Urbańczyka ;

oprac. Marian Kucała [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1978. – 449, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm

Bibliogr. s. 419-432.

ENCYKLOPEDIA 89 703 III VI/3
Encyklopedia wiedzy o książce / kom. red. Aleksander Birkenmajer

[et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – XXII,

2874 s. : il. ; 26 cm
Bibliogr. przy hasłach.

ENCYKLOPEDIA 195 734 II IV/6


Encyklopedia współczesna : 1978-2004 / [aut. i konsult.

Arkadiusz Białek et al. ; red. prowadz. Jadwiga Marcinek ;

zespół red. Anna Cygan et al.]. – Kraków : „Zielona Sowa”,

2004. – 975 s. : il., mapy ; 25 cm

ENCYKLOPEDIA 92 365 II VI/3
Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego /kom.

red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska.

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 337 s. :

il. ; 25 cm

ENCYKLOPEDIE 92 396 II XII/5
Encyklopedie antíky / zapracoval autorský kolektiv zaradni

věd. Red. dila Ludvíka Swobody. – Praha : Akademia, 1974.

- 741, [3] s., [8] map złoż. : il., pl. ; 25 cm
Indeks. – Bibliogr. s. [21]-24.

ENCYKLOPEDIA 42 254 II XXIII/7


Encyklopedia narodnogo hospodarstva Ukraїns’koї

RSR / red. S.M. Jampol’s’kyj [et al./]. T. 1-4. – Kyїv : Akademija

Nauk Ukr. RSR. , 1969-1972 ; 24

ENCYKLOPEDYCZNY 86 561 II IV/4


Encyklopedyczny słownik techniczny / pod red. S. Czerni ;

[definicje zawarte w niniejszym słowniku zebr. i oprac.

red. nauk. Działu Słownictwa Technicznego WNT : Adolf

Bryczkowski et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1967. – 789 s. ; 21 cm

ESTREICHER, Karol 12 925 II XXIV/3


Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 1881-1900. –

Kraków : Spółka Księgarzy Polskich, 1906-1916; 25 cm

T.1, A-F, 1906

T. 2, G-K, 1907

T. 3, L-Q, 1911

T. 4, R-Z, 1916


* Są to cztery tomy dodatkowe – poza numeracją bieżącą tomów. Obejmują

druki za lata 1881-1900 wraz z uzupełnieniami. Stanowią dalszy ciąg

części pierwszej Bibliografii Polskiej XIX stulecia.

ESTREICHER, Karol 59 429 III XXIV/4-5


Bibliografia Polska. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Krakowskie ; Akademia

Umiejętności, 1870 –


*Bibliografia Polska składa się z trzech części (serii):

Część I, Bibliografia Polska XIX stulecia, w układzie alfabetycznym wedle autorów i haseł

Część II, Bibliografia Polska XV-XIX stulecia, w układzie chronologicznym druków

Część III, Bibliografia Polska XV-XIX stulecia, w układzie alfabetycznym wedle autorów i haseł

ESTREICHER, Karol 190 945 II XXIV/5
Bibliografia polska : dopełnienia i sprostowania do cz. 3 :

(wydanie scalone) / Karola i Stanisława Estreicherów. –

Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999 ; 25 cm

Z. 1 : A-G

ESTREICHER, Karol 74 721 III XXIV/4
Bibliografia polska XIX stulecia / pod red. Karola Estreichera

[jun.] prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; Polska Akademia

Nauk. - Wyd. 2. – Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagielloń -

skiego, 1959 –

T. 1, Litera A, 1959 T. 17, KNEBEL – KOPYTKOWSKIJ, 2000

EUROPA 194 224 II IV/6


Europa 2003 : organizacje, instytucje, personalia, adresy,

kontakty / red. nauk. wyd. polskiego Witold M. Góralski ;

red. i tł. Dorota Keller. – Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka

Gospodarcza, 2003. – 350 s. ; 21 cm

Indeksy.

EUROPA 191 688 IV/6


Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej / [red.]

Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels ; przeł. Elżbieta

Ptaszyńska-Sadowska. – Wyd. 4. – Gliwice : „Wokół nas”, 2002.

- 490 s. : mapa ; 21 cm

EVREJSKAJA 67 996 III XXIV/7
Evrejskaja énciklopedija : svod’ znanij o evrejstve i ego

kul’ture v prošlom i nastojaščem’. T. 1-16. – Saint

Petersburg : Obščeslovo dlja Naučn. Evrejsk. Izd., [ b. r.

ok. 1908-1914]. ; 28 cm

FASTNACHT, Adam 164 831 II VI/2
Słownik historyczno – geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu /

Adam Fastnacht; do dr. przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni

Gąsiorowski.

Część 1 (A – I). – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK, 1991. –

176 s. ; 24 cm

(Dzieła Wybrane / pod red. Jerzego F. Adamskiego ; t.2)

Część 2 (J – N). – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK ;

Wzdów : Stowarzyszenie Małopolski Instytut Ludowy ;

Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998. –

176 s. ; 24 cm

(Dzieła Wybrane / pod red. Jerzego F. Adamskiego ; t.2)

FEIST, Sigmund 53 182 II XXI/5


Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache : mit

einschluss des Krimgotischen und sonstiger gotischer

Sprachreste. – Zweite gänzlich neubearbeitete Auflage.

- Kalle : Verlag von Max Niemeyer, 1923. – XIV, [1],

448 s. ; 23 cm

FENEIS, Heinz 148 270 II XXV/6


Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa

anatomicznego / z jęz. niem przeł. Renata Modrewska-

– Winowska, Jerzy Winowski. – Wyd. 2 uzup.

- Warszawa : Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich,

1986. – X, [2], 575, [1] s. : il. ; 24 cm

Tyt. oryg. Anatomisches Bildwörtenbuch der internatio-

nalen Nomenklatur.

FILIST, Lidia 190 762 II XXV/5

MALINA, Artur

SOLECKA, Alicja


Matematyka : słownik encyklopedyczny. – Wyd. 2. –

Wrocław : „Europa“, 2000. – 332, [2] s. : rys. ; 22 cm

(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne „Europy”)

FILOZOFIA 161 775 II XXIV/6


Filozofia a nauka : zarys encyklopedyczny /[red. Maria Iżewska];

Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. Komitet

Nauk Filozoficznych. – Warszawa : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1987. – 789, [2] s. ; 25 cm

(Filozofia a Życie)

Bibliogr. przy hasłach. Indeksy.

FILOZOFIA 93 618 II XXIV/6
Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 / wybrał,

wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki; noty bio-

-bibliograficzne Adam Sikora, Andrzej Walicki ; oprac.

tekstów Jan Carewicz. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1977. – 1071, [1] s. : fot. ; 25 cm
(700 lat Myśli Polskiej)

(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

FILOZOFIA 89 650 III XXVI/6


Filozofia w Polsce : słownik pisarzy / [kom. red. Bronisław

Baczko et al.]. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej

Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1971. – XIII, 462 s. : il., err. ; 26 cm


Bibliogr. przy hasłach.

FINKEL, Ludwik 12 819 II XX/3


Bibliografia historyi polskiej : wspólnie z dr. Henrykiem

Sawczyńskim i członkami Kółka Historycznego Uczniów

Uniwersytetu Lwowskiego zebrał i ułożył… . – Lwów :

Nakładem Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie, 1891-1914 ; 24 cm
Cz. 1, 1891. - XVI, 527, [1] s. + dodatek , 1914 s. 174

Cz. 2, 1895. - 528-1142, [2] s.

Cz. 3, 1906. – XLVIII, 1143-2150 s.

FINKEL, Ludwik 112 815 II XX/3


Bibliografia historyi polskiej : wspólnie z dr. H. Sawczyńskim

i dr. E.T. Modelskim oraz członkami Seminarium Historycznego

Uniwersytetu Lwowskiego : dodatek II – zeszyt 1 (lata 1901-

1910 obejmujący). – Kraków : Nakładem Akademii

Umiejętności, 1914. – 174 s. ; 24 cm

FISCHER – WOLLPERT, Rudolf 164 141 II IX/8


Leksykon papieży / przekł. Bernard Białecki; informacje

dot. Kościoła w Polsce Zygmunt Mazur. – Kraków :

Wydaw. Znak, 1990. – 459, [5] s. tabl. : il. ; 20 cm

Indeks. – Bibliogr. s.[6] .

Tyt. oryg. Lexikon der Päpe.

FIZYKA 190 813 II XXV/5


Fizyka : słownik encyklopedyczny /pod red. Ryszarda Cacha.

– Wyd. 2. – Wrocław : Wydaw. Europa, 2001. – 431 s. :

il. ; 22 cm

(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne „Europy”)

FJALOR 155 150 III XXIII/3
Fjalor enciklopedik shqiptar / kryeredaktor prof. Aleks Buda.


  • Tiranë : Akademia e Shkencave e RPSSH, 1985. – XV,

1245 s. : 26 tabl., 3 mapy : il. ; 26 cm

FOLIA 33 955 III XXIV/1


Folia Historiae Artium / Komisja Teorii i Historii Sztuki PAN.

Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydaw.

Naukowe, Oddz. W Krakowie ; 29 cm
T. 1, 1964 – T. 30, 1994

* Brak T. 9.

Od 1995 r. (Seria nowa) / Polska Akademia Umiejętności.

Komisja Historii Sztuki.

T.1, 1995 – T. 12, 2009

FOULQUIÉ, Paul 77 677 II XXVI/6


Raymond Saint-Jean. – Paris : Press Universitaires de France,

1962. – XV, 776 s. ; 23 cm


Bibliogr. s. 773-776.

FRANČIĆ, Vilim 68 887 II III/3


Słownik serbskochorwacko – polski / Vilim Frančić. –

T. 1, A – M. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956.

– XXI, [1], 828 s. ; 22 cm
T. 2, N-Ž. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959.

- VII, [1], 1306 s. : err. ; 22 cm


Tyt. z dod. s. : Srpskohorvatsko – poljski rječnik.

FRANCUSKO – POLSKI 83 994 II XXV/7


Francusko – polski słownik rolniczy = Dictionnaire d’agricu-

lture francais – polonais : praca zbiorowa / pod red. Heleny

Wolskiej; [aut. : J. Bojanowski et al.]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1966. –

662 s. : err. ; 21 cm

FRANK–OBORZYŃSKA, Elżbieta 200 627 I III/3


Słownik minimum norwesko-polski, polsko-norweski. – Wyd. 7.

– Warszawa : Wiedza Powszechna, 2005. – 239 s. ; 15 cm

FRANKOWSKA, Bożena 194 768 II XIII/3
Encyklopedia teatru polskiego. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 2003. – 584 s., [20] s. tabl. : il.,

portr. ; 25 cm
Bibliogr. przy hasłach.

FRAUWALLNER, Erich 163 874 II XXVI/7


[Historia filozofii indyjskiej nazwa serii]
T. 1 Filozofia Wed i eposu, Budda i Dżina, Sankhja i kla-

syczny system jogi / wstępem poprz. Gerhard Oberhammer;

wprowadzenie napisał Leo Gabriel; przeł. Leon Żylicz.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. – 450,

[2] s. : err. ; 21 cm
(Historia Filozofii Indyjskiej; t. 1)
Bibliogr. s. 497-435. – Indeksy.
Tytuł oryg. : Geschichte der indischen Philosophie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

T. 2 Szkoły filozofii przyrody i system wajsiesziki, system

dżinistów, materializm / przeł. Leon Żylicz. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. – 265, [3] s. : err.; 21 cm
(Historia Filozofii Indyjskiej; t. 2)

Tytuł oryg. : Geschichte der indischen Philosophie.

GADACZ, Tadeusz 210 228 II XXVII/8
Historia filozofii XX wieku : nurty. – T. 1, Filozofia życia,

pragmatyzm, filozofia ducha. – Kraków : Wydaw. Znak, 2009.

-605 , [2] s. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM ; 12 cm)
Bibliogr. s. 537-553. Indeksy.

Dysk optyczny zawiera bibliografię.

----------------------------------------------------------------------------------

Historia filozofii XX wieku : nurty. – T. 2, Neokantyzm, filozofia

egzystencji, filozofia dialogu. – Kraków : Wydaw. Znak, 2009.

– 706, [2] s. ; 25 cm


Bibliogr. s. 639-662. Indeksy.

GAJEWSKI, Zdzisław 98 651 II XXV/4


Międzynarodowy układ jednostek miar : mały poradnik.

- Wyd. 2 rozszrz., popr. i uaktualnione. – Warszawa :

Wydaw. Naukowo – Techniczne, 1967. – 91 s. : il,. err. ; 21 cm
Bibliogr. s. [83].

GALERIA 203 816 III I/2


Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2010. – 334 s. : il. kolor. ; 30 cm.

Bibliogr. przy rozdz. i opisywanych obiektach. Indeks.

GAZDA, Grzegorz 191 032 II V/5
Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku.

– Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

- 766 s. ; 25 cm
Indeksy. Bibliogr. s. 683-688.

GATZLAFF – HÄLSIG, Margot 141 820 I IV/5


Wörterbuch Deutsch – Hindi. – Auflage 2 unveränd. – Leipzig :

Verlag Enzyklopädie, 1982. – 646 s. ; 21 cm

GAYÓWNA, Delfina 70 966 I XXV/7
Rośliny łąk : atlas / tablice wykonala Ewa Śliwińska. –

Warszawa : Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych, 1960.

-165 s. : il., 60 tabl. ; 17 cm

GĘDEK, Marek 203 643 III II/2


Atlas historyczny wojen polskich : kartograficzny zapis

dziejów polskiej sztuki wojennej w nowym ujęciu :

kampanie, bitwy i powstania polskie od Mieszka I do 1945

roku na 110 barwnych mapach. – Warszawa : Bellona, 2009.

- 163 s. : mapy kolor., rys. ; 30 cm

GEOGRAFIA 190 761 II XII/7


Geografia : słownik encyklopedyczny / [red. Wojciech Głuch;

aut. Piotr Migoń et al.]. – Wrocław : „Europa”, 2000. – 621 s.,

[16] s. tabl. kolor. : il., fot. kolor. , mapy ; 21 cm
(Słowniki Encyklopedyczne Wydawnictwa Europa)

GEOGRAFIA 91 973 II VI/3


Geografia świata : praca zbiorowa /[pod red. Józefa Barbagi].

- Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – [1],

776 s. : il., mapki ; 24 cm

GESSEN, Dymitr

SZYPUŁA, Ryszard 84 808 III III/1
Wielki słownik polsko–rosyjski : około 75 000 haseł /[ nazw.

autora na k. tyt. Dymitr Hessen], Ryszard Szypuła. – Warszawa:

Wiedza Powszechna; Moskwa : Sowietskaja Encykłopedija, 1967.

- 1344 s. ; 27 cm


Tyt. z dod. k. tyt. : Bol’šoj pol’sko – russkij slovar’

GESSEN, Dymitr, 162 343 II III/1

SZYPUŁA, Ryszard
Wielki słownik polsko – rosyjski : około 80 000 haseł /[nazw.

autora na k. tyt. Dymitr Hessen], Ryszard Szypuła. – Wyd. 3

popr. i uzup. - Warszawa: Wiedza Powszechna; Moskwa :

Wydaw. Russkij Jazyk, 1988.

T.1, A – Ó . – 656 s. ; 24 cm

T.2, P – Ż . – 793, [2]s. ; 24 cm

Tyt. z dod. k. tyt. : Bol’šoj pol’sko – russkij slovar’

GIŻYCKI, Marcin 194 001 II XII/3


Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki

drugiej połowy XX wieku. – Gdańsk : Słowo/Obraz/Terytoria,

2002. – 225 s., [16] s. fot. ; 23 cm

GLEDITSCH, Theodor 119 375 II IV/3


English - Norwegia dictionary / by Th. Gleditsch, Margit

Sahlagaard Borresen, Birger Krogh Johanssen. – London :

Gerge Allen & Unwin, 1950 . – Vii, 855 s. ; 23 cm

From the second Norwegian edition, English – Norsk ordbok.

GLOGER, Zygmunt 78 567 III XIII/3
Encyklopedia staropolska ilustrowana. – Warszawa : Druk

P. Laskauera i W. Babickiego, 1900 -


T. 1, 1900, 316 s. : il. ; 25 cm

T. 2, 1901, 332 s. : il. ; 25 cm

T. 3, 1902, 350 s. : il. ; 25 cm

T. 4, 1903, 523 s. : il. ; 25 cm

GOŁĄB, Zbigniew 85 066 I V/6

HEINZ, Adam

POGAŃSKI, Kazimierz
Słownik terminologii językoznawczej. – Warszawa : Państw –

owe Wydaw. Naukowe, 1968. – 847, [1] s. ; 20 cm

GOŁĄB – MALOWICKA, Karolina 199 478 II VI/4
W poszukiwaniu przodków : źródła do badań genealogicz –

nych w Archiwum Państwowym w Krakowie . – Kraków :

Archiwum Państwowe, 2008. – 96, [2] s., [62] s. tabl., : il.

kolor. ; 24 cm Tekst równol. w jęz. ang. i pol.

GRAJEWSKI, Ireneusz 143 871 II XXIV/6

WÓJCICKI, Józef


Mały leksykon morski. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa

Obrony Narodowej, 1981. – 317, [3] s., [24] s. : il. ; 25 cm

GÓRA, Barbara 210 817 II V/6

WOŹNIAKOWSKI, Krzysztof


Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego

Gubernatorstwa 1939-1945. – Kraków : Wydaw. Naukowe

Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. – 191, [1] s. : il. ; 24 cm
Indeksy.

GRAND 156 478 III XVIII/5


Grand Larousse : en 5 volumens. – [Wyd. 2]. – Paris :

Larousse, 1994


T. 1, A-chondrichtyen. – XXXI, 649 s. : il. ; 29 cm

T. 2, Chondrifiè – fougère. – s. 641-1280 : il. ; 29 cm

T. 3, Fougères – Marbure. – s. 1281-1952 : il. ; 29 cm

T. 4, Marbrung – recteur. – s. 1953-2592 : il. ; 29 cm

T. 5, Rectificable – zythum. –s. 2593-3263 : il. ; 29 cm

+ ACTUA : complément du Grand Larousse. – 253 s. ; 29 cm

LA GRANDE 23 501 III VII/3-4 VIII/3
La Grande encyclopédie inventaire raisonné des

sciences, des lettres et des arts... / la direction de Berthelot [et al].  • Paris : H. Lamirault : Société anonyme de “La Grande

Encyclopédie, [1885 - ] wol. ; 32 cm
Na wydawnictwo składa się 31 tomów encyklopedii oraz

według ustaleń w Bn-Opale plus „[32] Atlas”.

GRIMM, Jacob 190 874 II XVII-XIX/3

GRIMM, Wilhelm


Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. – Bd.

1-33. – München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984 –

Wol. ; 24 cm
Reprint oryg. : Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1854-

GRODECKI, Roman 116 555 II II/4

Zachorowski, Stanisław

DĄBROWSKI, Jan


Dzieje Polski średniowiecznej.
T. 1 : (do roku 1333) / Roman Grodecki, Jan Zachorowski. –

Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydaw., 1926 ( Kraków : Druk.

W.L. Anczyca i Spółki). – VII, [1], 418 s. ; 21 cm

(Dzieje Polski Średniowiecznej w dwu tomach)


T. 2 : (od roku 1333-1506) / Jan Dąbrowski. – Kraków :

nakł. Krakowskiej Spółki Wydaw., 1926. – 475 s. ; 21 cm

(Dzieje Polski Średniowiecznej w dwu tomach)
Bibliogr. przy rozdziałach.

GRODZISKA, Karolina 212 677 II I/3


Krakowianki zapomniane : o niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 / Karolina Grodziska ; współprac. Agnieszka Rudnik.

Kraków : Secesja, 2011. - 458, [6] s. : il. ; 23 cm.

Indeks.

Streszcz. ang.GRODZISKI, Stanisław 18 4345 III/5
Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952- 2002 / Stanisław Grodziski. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005. – 87, [1] s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., portr. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 85.

DAS GROßE 92 985 II XII/5

Das große Bilderlexikon der Antiquitäten /[ins Deutsche

übertragen von Karel Bittner et al.]. – 2 Auflage. –

Dresden : VEB Verlag der Kunst, 1976. – 494, [1] s.,

[62] s. tabl. : fot. kolor. ; 23 cm

Bibliogr. s. 463-47. Indeksy.

DER GROSSE 67 644 III VII/5-6


Der grosse Brockhaus : 16 vollig neubearbeitete

Auflage in 12 Bänden. – Wiesbaden : F. A. Brockhaus, 1953 - wol. ; 25 cm

DER GROßE 75 011 I XXII/8
Der große Duden : Fremdwörtebuch / bearbeitet von der

Dudenredaktion unter Leitung von dr. Paul Grebe. -Pobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna