Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona4/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Bdand 5. – Mannheim : Bibliographisches Institut, 1960.

– 704 s. ; 19 cm


Der große Duden : Aussprachewörtebuch / bearbeitet von

prof. dr. Max Mangold und der Dudenredaktion unter Leitung

von dr. Paul Grebe. – Mannheim : Bibliographisches Institut,

Dudenverlag, 1962.- 827, [5] s. ; 19 cm

DAS GROßE 86 387 II XXII/8
Das große Duden – Lexikon : in 8 Bänden / hg. und

bearbeitet von Lexikonredaktion des Bibliographisches Instituts. • Mannheim : Lexikonverlag, 1964 – 1968 ; 24 cm

DER GROßE 149 234 I XXII/8


Der große Duden / Bibliographisches Institut.

 • Bd. 1-9. – Mannheim : Dudenverlag, 1961-1965 ; 19 cm

GRZEGORCZYK, Piotr 86 334 II/ V/6


Index lexicorum Poloniae = Bibliografia słowników

polskich. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1967. – 286 s. ; 25 cm
Indeksy.

GÛLUMÂNC, Kira 203 254 III IV/5


Pol’sko – russkij frazeologičeskij slovar’ : svyše 11 000

Frazeologičeskih sočetanij : v dvuh tomah. T. 1-2

– Mińsk : Izadetel’skij centr Ekonompress, 2004 ; 27 cm

HABELA, Jerzy 5369 I XII/4


Słowniczek muzyczny. – Kraków : Polskie Wydaw.

Muzyczne, 1956. – 129, [2] s. : il., nuty ; 18 cm

(Biblioteczka Słuchacza Koncertowego. Seria

Wprowadzająca ; t. 1)

HACQUARD, Georges 69 865 II XII/5

DAUTRY, Jean

MAISANI, Olivier
Guide romain antique / présenté par Georges Hacquard,

J. Dautry et O. Maisani. – Paris : Classiques Hachette, 1952.

- 224, : il. ; 22 cm

(Collection Roma)

Indeks.

HAHN, Wiktor 83 082 II XXIV/3


Bibliografia bibliografii polskich : do roku 1950.

- Wyd. 3 / uzup. Henryk Sawoniak. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – XXIV,

586, [1]s. ; 25 cm Indeksy.

HALICZER, Józef [pseud.] 69 336 II VI/3
Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie

nazw geograficznych / Józef Haliczer [pseud.] właściwe

nazwisko Józef Staszewski ; słowo wstępne Eugeniusz

Romer. - Wyd. 2 popr. i znacznie powiększone. –

Tarnopol : Drukarnia Polska, 1935. – 283, [1] s. :

err. ; 21 cm

HALPERN, Louis 67 604 III XXI/1

DOUCET, Roger


Histoire de la societé française. – Paris : Fernand

Nathan, 1955. – 298, [2] s., [32] k. tabl. : fot. (w tym

kolor. ) ; 34 cm

(Collection des Grandes Encyclopédies Fernand Nathan; 6)


HAMBURGISCHES 13 901 II XII/4


Hamburgisches Künstler-Lexikon. – 1 Band : Die bilde –

nden Künstler. – Hamburg : Hoffmann und Campe. , 1854. • V, 314 s. ; 21 cm

HARMONIZACJA 46 771 II XXIV/7

Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich /

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Dom Wydaw.

Elipsa, 1998 ; 21 cm

T. 3, / Barta J., Markiewicz R. : Prawo autorskie

T.4, Ochrona konsumenta. Cz. 1 /red. E. Traple, M. du Vall

T. 5, Łączność / red. E. Piontek

T. 6, Prawo podatkowe /red. nauk. A. Dębiec

T. 7, Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. Cz. 1-2

T. 8, Prawo własności przemysłowej /red. nauk. J. Szwaja. Cz. 1-2

T. 9, Prawo pracy /red. nauk. M. Matey–Tyrowicz. Cz. 1

HART, James 69 582 II XIII/6
The Oxford companion to American literature. – 3 edition. - New York :

Oxford University Press, 1956. - VIII, 890 s. ; 25 cm

Indeks.

HARVEY, Paul 70 150 I XIII/6


The Oxford companion to classical literature. – Oxford :

Clarendon Press, 1955. – XIV, 468 s., [16] s. tabl. ; 19 cm

HARVEY, Paul 76 612 II XIII/6

HESELTINE, Janet Ewing


The Oxford companion to French literature. –Oxford :

Clarendon Press, 1959. – X, 771, [5] s. : il. ; 24 cm

HEMPOLIŃSKI, Michał 162 483 II XXVII/6
Filozofia współczesna : wprowadzenie do zagadnień i kierunków.

T. 1 – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. –

630, [2] s. : err. ; 21 cm

Bibliogr. przy częściach. Indeksy.

Na s. red. błędny ISBN.

HAUTERIVE R. GRANDSAIGNES d’ 81 506 II XXI/5


Dictionnaire d’ancien français : moyen age et renais –

Sante. – Paris : Librairie Larousse, 1947. – XI, [2],

591, [1] s. ; 20 cm

HERNAS, Czesław 90 152 II XIII/4


Barok. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo

Naukowe, 1973. – 571, [1] s. : err. ; 25 cm


(Historia Literatury Polskiej / Instytut Badań

Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Wskazówki bibliogr. s. 495-538. Indeks.

HERSCH, Jeanne 191 176 II XXVI/7


Wielcy myśliciele Zachodu : dzieje filozoficznego

zdziwienia / przeł. Krzysztof Wakar. – Warszawa :

Prószyński i S-ka, 2001. - 287, [1] s. ; 21 cm

HERZBERG, Max J. 84 532 III XIII/6


The reader’s encyclopedia of American literarure.

- New York : Thomas Y. Crowell Company, 1964.

- IX, [5], 1280 s. : il. ; 26 cm

HEUSER, Fritz 72 664 II IV/3

JANSKY, Herbert
Türkisch – Deutsches Wörterbuch / Heuser – Şevket;

verfaßt und herausg. Von Fritz Heuser. – 4 unver.

Auflage. – Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1958.


 • XV, 618 s. ; 25 cm

JANSKY, Herbert 72 664 II IV/3

Deutsch – Türkisches Wörterbuch / verfaßt von

Herbert Jansky.

1. Hbd. : A – J . – Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1958.

VIII, 232 s. ; 24 cm

2. Hbd. : K – Z. - Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1961. [4], 233-502 s. ; 24 cm

HISTOIRE 68 592 II XII/8


Histoire générale des civilisations / publiée sous la dir.

de Maurice Crouzet. – Paris : Press Universitaires de

France, 1955 - ; 24 cm

T. 1-7


HISTOIRE 71 855 II XII/8
Histoire générale des sciences / publiée sous la dir. de René Taton .

– Paris : Press Universitaires de France, 1957 - ; 24 cm

T. 1 – 3

HISTORIA 193 166 II II/5


Historia Afryki / Philip Curtin [et al.] ; przekł. Marek Jannasz ; wstęp

Wojciech Jasielski ; kosult. nauk. Bronisław Nowak. – Gdańsk :

Marabut, 2003. – 759 s. : mapy ; 24 cm

Indeksy. Bibliogr. przy rozdz.

HISTORIA 168 256 II II/5
Historia Europy / red. nauk. Antoni Mączak. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1997. – 854 s. : il., [76] tabl., [31] mapy

; 24 cm

Indeksy s. 795-840.HISTORIA 211 447 II XII/3
Historia kina / red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał

Syska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac

Naukowych Universitas, 2009.

T. 1: Kino nieme / red. nauk. Tadeusz Lubelski,

Iwona Sowińska, Rafał Syska. – 961 s. : il. ; 24 cm Indeksy.

HISTORIA 91 580 II II/5


Historia krajów arabskich 1917-1966 / [tł. z ros.

Władysław Głuchowski, Bolesław i Teresa Kulikowscy]. -

Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. – 685 s. : mapy ; 24 cm

Indeksy.


HISTORIA 212 399 II
Historia literatury polskiej/ pod red. Luigiego Marinellego ; tł. Monika Woźniak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009. – 509 s. ; 21 cm.

Bibliogr. [463]-483. Indeks.

HISTORIA 93 296 II XIII/5
Historia literatury rosyjskiej : praca zbiorowa / pod red.

Mariana Jakóbca ; [aut. Zbigniew Barański et al.]. – Wyd. 2 zm.

– Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976

T. 1 784 s. : il. ; 25 cm

T. 2 938, [2] s. : il. ; 25 cm
Bibliogr. s. 675 – 751. Indeksy.

HISTORIA 193 143 II II/5


Historia małych krajów Europy : Andora, Lichtenstein, Luksemburg,

Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa ;

aut. Andrzej Maciej Brzeziński [et al.]. - Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - 555, [1] s., [16] s. tabl. : il.

(w tym kolor.) ; 24 cm
Mapy na wklejkach.

Bibliogr. s. 511-[515]. Indeksy.

HISTORIA 41 995 II XXI/9
Historia nauki polskiej / red. Bogdan Suchodolski;

Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ;

Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1970 - ; 25 cm


T. 1 Średniowiecze / Paweł Czartoryski. Odrodzenie / Paweł Rybicki, 1970

T. 2 Barok / Henryk Zarycz. Oświecenie / Kazimierz Opałek, 1970

T. 3 1795-1862 / red. tomu Jerzy Michalski, 1977

T. 4 1863-1918 Cz. 1-2 / red. tomu Zofia Subała – Tokarska, 1987

T. 4 1863-1918 Cz. 3 [Rozwój nauk szczegółowych]

/[napisali Andrzej Abramowicz et al.], 1987

T. 5 1918-1951 . Cz. 1, [Warunki rozwoju nauki polskiej] /

[napisali Zofia Gaca – Dąbrowska et al.], 1992

T. 6 Dokumentacja bio – bibliograficzna. Indeks

biograficzny tomu I i II / oprac. Leszek Hajdukiewicz;

[indeks oprac. przy współpr. Zofii Steczowicz

(Średniowiecze) et al.] , 1974

T. 7 Dokumentacja bio – bibliograficzna. Bibliografia

dotycząca treści tomów I i II / oprac. Wiesław

Bieńkowski i Józef Paruch, 1975

T. 9 Dokumentacja bio – bibliograficzna. Bibliografia

dotycząca treści tomów III i IV / oprac. Joanna Schiller, 1986

HISTORIA 5976 II XXVI/8


Historia Nauki Polskiej w Monografiach

[nazwa serii]. – Kraków : nakł. Polskiej Akademii

Nauk, 1948 - ; 26 cm

T. 1-34


HISTORIA 78 100 II XXIV/3
Historia Państwa i Prawa Polski / pod ogólną

redakcją Juliusza Bardacha [nazwa serii]. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964-1968 ; 24 cm
T. 1, Do połowy XV wieku / oprac. J. Bardach

T. 2, Od połowy XV wieku do r. 1795 / oprac.

Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski

T. 3, Od rozbiorów do uwłaszczenia /oprac. Wojciech

M. Bartel [et al.]

T. 5 1918-193 Cz. 2 / oprac. Jan Jończyk [et al.]

HISTORIA 202 828 III IV/6
Historia Polski w liczbach.

T. 1, Państwo, społeczeństwo / [zespół red. Franciszek

Kubiczek et al. ; pub. oprac. Andrzej Wyczański et al.].

- Warszawa : GUS, 2003. – 576 s., [30] s. tabl. : il. kolor.,

mapy ; 25 cm

Bibliogr. s. 561-576.

Wstęp i spis treści również angielski.
T.2, Gospodarka / [zespół red. Franciszek Kubiczek et al. ;

pub. oprac. Andrzej Wyczański et al.]. – Warszawa : Zakład

Wydaw. Statystycznych, 2006. – 693 s., [24] s. tabl. : il.

kolor. ; 25 cm


Bibliogr. s. 679-693.

HISTORIA 193 131 II VII/7


Historia prasy polskiej /[ pod red. Jerzego Łojka ;

Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia

Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976-1980 ; 25 cm


Cz. 1, Prasa polska w latach 1661-1864.

CZ.2, Prasa polska w latach 1864-1918.

Cz. 3, Prasa polska w latach 1918-1939.

Cz. 4, Prasa polska w latach 1939-1945.


Indeksy przy częściach.

HISTORIA 167 813 II II/5


Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki /[red. nauk.

Andrzej Bartnicki, Donald T.Critchlow]. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 1995 . – 24 cm

Bibliogr. przy poszczeg. rozdz. Indeksy.

T. 1 , 1607-1763 / red. nauk. Michał J. Rozbicki,

Irmina Wawrzyczek

T. 2, 1763-1848 /red. nauk. Bernard W. Sheehan,

Irmina Wawrzyczek

T. 3, 1848-1917 / red. nauk. Walter Nugent, Halina

Parafianowicz

T. 4, 1917-1945 / red. nauk. Andrzej Bartnicki,

Zbigniew Kwiecień

T. 5, 1945-1990 /red. nauk. Donald T.Critchlow,

Krzysztof Michałek

HISTORIA 48 441 II III/5
Historia starożytna w Polsce : informator / red. R. Kulesza,

M. Stępień. – Warszawa : Instytut Historyczny UW, 2009.

- 668 s. ; 24 cm
(Akme : Studia Historica ; nr 5)

HISTORIA 82 383 II XII/4


Historia sztuki polskiej : praca zbiorowa w 3 tomach /

pod red. Tadeusza Dobrowolskiego. – Wyd. 2 przejrz.

i uzup. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965 ; 25 cm
T. 1, Sztuka średniowiecza / aut. Helena Blumówna et.al.]

T. 3, Sztuka nowoczesna / aut. Helena Blumówna et al.]

HISTORIA 202 934 II II/3
Historia świata islamu / pod red. Francisa Robinsona

przekł. Jolanta Wanda Kozłowska . – Warszawa : Muza,

2001. – XXIII, 328 s. : il., mapy ; 26 cm
Bibliogr. Indeks.

HISTORIA 53 314 II XII/5


Historja sztuki [ nazwa serii] / oprac. Stanisław Jan Gąsiorowski

[et al.]. – Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,

1934 ; 24 cm
T. 1, Sztuka prehistoryczna Europy / Józef Żurowski. Sztuka

Starożytna / St. Jan Gąsiorowski

T. 2, Sztuka średniowiecza / Mieczysław Gębarowicz

T. 3, Architektura nowożytna / Władysław Tatarkiewicz.

Nowożytne malarstwo i rzeźba / Jan Tarnowski.

Sztuka XIX i XX wieku / Tadeusz Szydłowski

HISTORIA 14 3751 II XXVI/8
Historia wychowania : wiek XX. T. 1-2 / pod red. Józefa

Miąso ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Oświaty

i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1980 ; 25 cm

HOFMAN, Adam 69 389 II XXV/6
Słownik lekarski rosyjsko – polski. – Warszawa : Państwowy

Zakład Wydaw. Lekarskich, 1957. – [16], 532 s. ; 21 cm

Tytuł z dod. str. Russko – pol’skij medicinskij slovar’

HOFSTÄTTER, Peter R. 75 129 I XXVI/7


Psychologie. – Frankfurt am Main : Fischer Taschen-

buch Verlag, 1957 . – 366, [1] s. : il. ; 18 cm

(Das Fischer – Lexikon ; 6)

HOLLY, Krystyna 190 766 II V/6

ŻÓŁTAK, Anna

Słownik wyrazów zapomnianych czyli słownictwo

naszych lektur. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 2001. – 445 s. ; 21 cm

(Słowniki Języka Polskiego)

HOLTHAUSEN, Ferdynand 65 001 I XXI/5


Etymologisches Wörterbuch der englischen

Sprache. – Leipzig : Bernhard Tauchnitz, 1917

(Buchdruckerei der Verlagshandlung). – VI,

[2], 192 s. ; 20 cm

HOLUB, Josef 113 581 II XIII/7

KOPEČNY, František


Etymologicky slovnik jazyka českého. – [Praha] :

Statni Tiskarna, 1952. – 575 s., [1] ; 24 cm

HULEWICZ, Jan 33 037 III III/5
Akademia Umiejętności w Krakowie : 1873-1918 :

zarys dziejów. – Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich ; Wydaw. Polskiej Akademii Nauk,

1958. – 218 s., [13] s. tabl. : fot., portr., err. ; 24 cm


(Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; 7)

Indeks.


Streszcz. ang. i ros.

HOPPE, Stanisław 83 684 II XXV/7


Słownik języka łowieckiego. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1966. – 167, [1] s. ; 21 cm


HORA, Karel (1904-1996) 212 779 II IV/1


Makedonsko-český slovník s Makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše / Karel Hora ; Slovanský ústav AV ČR ; [red. Emilie Bláhová a Zdenka Ribarova].

Praha : Euroslavica, 1999. - 638, [2] s. ; 21 cm.

HUMMEL, Artur W. 67 046 III XXI/4

Eminent Chinese of the Ch’ing Period : 1644-1912 /

edited by Arthur W. Hummel. – Washington : US. Gov.

Printing Office, 1943-1944 ; 27 cm

Vol. 1, A – O Vol. 2, P – Z

HUTNIKIEWICZ, Artur 169 256 II XIII/4


Młoda Polska. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydaw.

Naukowe PWN, 1999. – 483, [1] s., [24] s. tabl.

kolor. : il. ; 24 cm

(Wielka Historia Literatury Polskiej / Polska

Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich)

Wskazówki bibliogr. s. 435-451. Indeks s. 452-479.

ILUSTROWANY 168 IV regał pod stołem
Ilustrowany Kurier Codzienny : tygodnik. – Kraków :

Wydawca Marian Dąbrowski, 1910-1939 ; 47 cm
 1. kwartał 1, 2, 3

 2. tylko kwartał 3

 3. kwartał 1, 3, 4

 4. kwartał 1, 2, 3, 4

 5. kwartał 1, 2, 3, 4

 6. kwartał 1, 2, 3

 7. kwartał 1, 2, 3, 4

Pierwsze wydanie IKC - 6 grudnia 1910 – ostatnie 26 października 1939.

INDEKS 37 308 II V/5
Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych

/pod red. Aleksandry Cieślikowskiej i Marii Malec. – Kraków:

Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, 1993. –

259, [1] s. ; 24 cm

(Prace Instytutu Języka Polskiego ; 87)

IHNATOWICZ, Ireneusz 194 309 II II/5

BIERNAT, Andrzej
Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku .

- Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 2003. – 675, [1] s. ; 25 cm

INDEX 120 203 I XXI/3


Index biographique des membres et correspondants

de l’Académie des Sciences de 1666 a 1939 / Institut

de France. – Paris : Gauthier – Villars, 1939. – [4],

X, 477, [2] s. ; 17 cm

INFORMATOR 196 750 II I/2
Informator /Polska Akademia Nauk ; [red. T. Majsterkiewicz].

- Wyd. 4 . – Warszawa : PAN, 2004. – [16], 430 s. : err. ; 24 cm


+ Członkowie PAN po wyborach dokonanych przez Zgroma-

dzenie Ogólne PAN w dniu 16 grudnia 2004 : [15] s.

INFORMATOR 31 489 II XIX/4

Informator nauki polskiej /[ red. naczelny Paweł

Gierycz et al.]. – Wyd. 29. – Warszawa : Ośrodek

Przetwarzania Informacji, 2003 ; 21 cm


T. 1, Instytucje decyzyjne i doradcze

T. 2 A, Instytucje naukowe

T. 2 B, Instytucje naukowe

T. 3 Społeczny ruch naukowy

T. 4 A Ludzie nauki A – O

T. 4 B Ludzie nauki P – Ż

INGARDEN, Roman 162 486 II XXVI/7
Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybrał, oprac.

i wstępem poprzedził Adam Węgrzecki. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. – 403, [1] s. ; 25 cm

(Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden)

INNY 169 680 II V/4
Inny słownik języka polskiego PWN / [red. nacz. Mirosław

Bańko]. – Warszawa Wydaw. Naukowe PWN, 2000 ; 25 cm

T. 1, A – Ó

T. 2, P – Ż

INTERNATIONAL 74 825 III XXV/5
The International dictionary of applied mathematics /

[W.F. Freiberger ed. in chief]. – Princeton, N.J. : D. Van

Nostrand Company, 1960. – [6], 1173 s. : il. ; 26 cm

Indeksy.


INTERNATIONAL 67 325 III XXI/4
The International Year Book and Statesmen’s Who’s

Who 1955 / ed. by L.G. Pine. – London : Burke’s Peerage Ltd,

1969. – 1319 s., 4 tabl. ; 26 cm

INTERNATIONALES 73 709 II XXVI/7


Internationales Soziologen Lexikon / unter Mitarbeit

Zahlreicher Fachleute des In- und Auslandes hrgs. Von

Wilhelm Bernsdorf in verbindung mit Horst Knospe. –

Stuttgart : Ferdinand Enke, 1959. – VIII, 662 s. ; 22 cm

INWENTARZE 46 327 II XVII/8
Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego

1576-1700 : wybór z ksiąg relacyj grodu krakowskiego /

do druku przygot. A. Kamieński, A. Kiełbicka, S. Pańków.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. –

537 s. [1] mapa złoż. ; 25 cm
(Źródła Historyczne / Naczelna Dyrekcja Archiwów

Państwowych ; 1)


Indeksy s. 434-537.

INWENTARZ 46 607 II I/2


Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu

Jagiellońskiego : 1850-1939 (1954) / pod red. Jerzego

Michalewicza. – Kraków : Archiwum Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 1997. – 492 s., [1] k. tabl. ; 25 cm


(Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seria A ; t. 7)

U dołu okł. : Uniwersytet Jagielloński 2000.

INWENTARZ 164 265 II I/2


Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego

im. Ossolińskich we Wrocławiu /[red. Krystyna Korzon].

- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Towarzystwo

Przyjaciół Ossolineum, 1989 - ; 24 cm

T. 11, Rękopisy 15 961-16 220 /oprac. i do druku przygot.

Ewa Galos [et al.]

T. 12, Rękopisy 16 221-16 500 /oprac. i do druku przygot.

Ewa Galos [et al.]

T. 13, Rękopisy 16 501-16 800 /oprac. Łucja Częścik [et al.]

T. 14, Rękopisy 16 801-17 050. Archiwum Marii i Jerzego

Kuncewiczów /oprac. Krystyna Korzon

T. 15, Rękopisy 17 051-17 260 /oprac. Maciej Matwijów,

Ewa Ostrołęcka, Wanda Sonnak

T. 16, Rękopisy 17 261-17 708. Archiwum Stanisława

Vincenza /oprac. Krystyna Korzon, Maciej Matwijów,

Ewa Ostrołęcka

IVČENKO, Anatolij Oleksandrovič 193 986 II III/4
Słownik ukraińsko – polski = Ukaïns’ko – pol’s’kij

slovnik. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii

Curie Skłodowskiej, 2003. – 510 s. ; 25 cm
Alfabet częściowo cyrl.

IWASZKIEWICZ, Piotr 197 698 II II/3

ŁOŚ, Wiesław

STĘPIEŃ, Marek


Władcy i wodzowie starożytności : słownik. – Warszawa : Wydaw.

Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 510, [2] s. : il. (gł. kolor.). fot., mapy,

portr., rys., gł. kolor. ; 22 cm
Bibliogr. Indeksy.

IWIŃSKI, Wawrzyniec 203 923 III III/6


Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas / [parengė Ona Kažukauskaitė].

Vilnius : Lietuvių Kalbos Institutas, 2010. - XLVI, 523, [1] ; 29 cm.

JABŁOŃSKI, Leon 142 611 II XXV/6
Słownik mikrobiologii lekarskiej. – Warszawa : Państwowy

Zakład Wydaw. Lekarskich, 1979. – 418 s. ; 20 cm

Biliogr. s. 417-418.

JABŁOŃSKI, Zbigniew 125 291 I I/1

ROSTWOROWSKI, Emanuel

STACHOWSKA, Krystyna


Jubileusz setnej rocznicy założenia Akademii Umiejętności

w Krakowie. – Kraków : PAN Oddz. w Krakowie, 1973. – 38 s. ; 18 cm

JAN PAWEŁ II 202 911 III III/6
Dzieła zebrane. T. 1-16. – Kraków : Wydawnictwo M, 2006 – 2009 ; 29 cm

T.1, Encykliki

T. 2, Adhortacje

T. 3, Listy

T. 4, Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle,

orędzia na światowe dni

T. 5, Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe

T. 6, Katechezy Cz. 1

T. 7, Katechezy Cz. 2

T. 8, Katechezy Cz. 3

T. 9, Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Europa. Cz. 1 : Polska

T. 10, Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Europa. Cz. 2 : Francja,

Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu

T. 11, Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Europa. Cz. 3 : Niemcy,

Austria, Szwajcaria […]

T. 12, Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Ameryka Północna

i Południowa

T. 13, Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Azja, Afryka, Australia

i Oceania

T. 14, Homilie i przemówienia okolicznościowe

T. 15, Modlitwy i rozważania. Cz. 1. Niedzielna modlitwa Maryjna :

1978-1992

T. 16, Modlitwy i rozważania. Cz. 2. Niedzielna modlitwa Maryjna :

1993-2005. Rozważania. Modlitwy

JAN PAWEŁ II 202 634 III II/6
Jan Paweł II. Dzień po dniu : ilustrowane kalendarium

wielkiego pontyfikatu 1978-2005 / oprac. Gabriel Turowski;

red. Jolanta Sosnowska; fot. Adam Bujak i Arturo Mari. –

Kraków : Biały Kruk, 2005 ; 30 cm


T. 1, [1978-1990]. – 630, [2] s. : fot. kolor.

T. 2, [1991-2005]. – [5], 638-1326, [2] s. : fot. kolor.

JANCIC, RADISA (1951-). 212 825 II XXV/5

Rečnik botaničkih morfoloških pojmova/ Radiša Jančić ; ured. Dragan M. Škorić ; red. odb. Vladimir Stevanović [et al.] ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Hemijskih i Bioloških nauka. Odbor za Floru i Vegetaciju Srbije.

Beograd : Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 2010.

225, [2] s. : il. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 177-180. Indeksy.

JAPAN 67 775 III XXI/3
The Japan Biographical Encyklopedia Who’s Who /

The Japan Biographcial Research Departament. – Tokyo :

The Rengo Press, LTD, [1958]. – [8], 2124 s. : 4 mapy ; 26 cm

JAROSZEWSKI, Wojciech 147 749 II XXV/4

MARKS, Leszek

RADOMSKI, Andrzej


Słownik geologii dynamicznej. – Warszawa :

Wydaw. Geologiczne, 1985. – 310 s., [16] s.Pobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna