Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona5/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

tabl. : fot. kolor., mapy, wykr., err. ; 24 cm
Bibliogr. s. [309]-310.

JEDYNAK, Stanisław 148 828 II XXVI/6


Etyka w Polsce : słownik pisarzy / bibliografię oprac. Lech Zdybel.

Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 209 s. :

il., err. ; 25 cm
Bibliogr. przy hasłach.

JĘDRASZKO, Czesław 87 582 II III/2


Łacina na co dzień / [oprac. graficzne Andrzej Strumiłło].

- Warszawa : Nasza Księgarnia, 1968. – 161, [3] s. : il. ; 20 cm


Indeks. Tekst pol. i łac.

JĘDRASZKO, Sabina 142 556 II XXV/6


Słownik lekarski angielsko – polski. – Wyd. 5 popr. i uzup.

- Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1979. – 576 s. :

err. ; 21 cm
Słownik lekarski polsko – angielski. – Wyd. 2 popr.i uzup.

– Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1980. – 431 s. ; 21 cm

JĘDRZEJEWICZ, Wacław 198 523 II II/3
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.

T. 1, 1867-1920 / W. Jędrzejewicz. – Londyn :

Polska Fundacja Kulturalna, 1977. – 544 s., [16] s. tabl.

: il. + [3] k. tabl. złoż. w kiesz. ; 24 cm

Na tabl. : rodowód Józefa Piłsudskiego, wywód

przodków, mapa Polski.


T. 2, 1921-1935 / W. Jędrzejewicz. – Londyn :

Polska Fundacja Kulturalna, 1977. – 605, [1] s.,

[32] s. tabl. : il., err. ; 24 cm

Bibliogr. s. 544-566. Indeksy.


[T. 3], Uzupełnienia i zmiany do tomów 1, 2/

W. Jędrzejewicz. – Londyn : Polska Fundacja

Kulturalna, 1986. – 96 s. ; 21 cm

Bibliogr. s. 88-90. Indeksy.

Dar Fundacji Lanckorońskich

JĘZYKI 147 745 II V/6


Języki indoeuropejskie / pod red. Leszka Bednarczuka;

PAN. Oddział w Krakowie. Komisja Językoznawstwa.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986.

- 513, [2] s. : il. ; 25 cm

Bibliogr. przy rozdz.

JĺLEK, František 143 202 II XXV/4

KUBA, Josef

JĺLKOVÁ, Jaroslava


The world inventions in dates : a chronological

survey of significant events from the history of

creative technological work. – Praha : Národní

Technické Muzeum, 1979. – 237, [2] s., [56] tabl. ;

24 cm

JODŁOWSKI, Stanisław 71 748 II V/2TASZYCKI, Witold
Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem

ortograficznym. – Wyd. 13 zm. Według uchwał Komitetu

Językoznawczego PAN. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 1958. – 320 s. ; 21 cm

JONES, Daniel 66 789 II XXI/6
An english pronouncing dictionary : containing

56,300 words in international phonetic transcription.

- Ed. 9. – London : J. M. Dent & Sons LTD, 1948.-

XXVIII, 490 s., 1 tabl. ; 20 cm

JOUGAN, Władysław Alojzy 199 965 II IV/1
Słownik kościelny łacińsko – polski. – Wyd. 3 zm. i uzup.

- Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1958. – XV, 746 s. ; 25 cm

JUBILEUSZ 125 291 I I/1
Jubileusz setnej rocznicy założenia Akademii

Umiejętności w Krakowie. – Kraków : PAN Oddz.

w Krakowie, 1973. – 38 s. ; 18 cm

JUNGTINIŲ 168 556 II XXI/3


Jungtinių Ammerikos Valstijų Lietuviai : biografijų.

T. 1-2. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos

Institutas, 1998 – 2002 ; 25 cm

T. 1, A – M T. 2, N – Ż

JUNKER, Heinrich F. J. 145 692 II IV/3

ALAVI, Bozorg


Wörterbuch persich – deutsch. – 4., unverändete

Auflage. – Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie, 1981.  • XI, [1], 864 s. ; 24 cm

Tekst w jęz. niem. i pers. Alfabet częśc. arab.

JUREWICZ, Oktawiusz (1926- ). 212 549 II XIII/5
Historia literatury bizantyńskiej : zarys / Oktawiusz Jurewicz.

- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2007. - 320 s. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. s. [290]-302. Indeks..

KAJDAŃSKI, Edward 212 743 II II/6


Chiny : leksykon / Edward Kajdański. – Warszawa : Książka i Wierdza, cop. 2011. – 416 s. : il. ; 24 cm.

Indeks.


KALINA, Paweł 80 231 I III/2
Podręczny słownik francusko – polski. – Warszawa:

Wiedza Powszechna, 1963. – 675 s. ; 18 cm


Tytuł z dod. s. : Dictionnaire Manuel français –

polonais.

KALINA, Paweł 80 231 I III/2
Dictionnaire Manuel polonais – français. – Warszawa:

Wiedza Powszechna, 1963. – 634 s. ; 18 cm

Tytuł z dod. s. tytuł : Podręczny słownik polsko – francuski.

KACZMAREK, Ryszard 211 902 II II/2


Historia Polski 1914-1989. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,

2010. – 992 s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. Indeksy.

KAPICA MILEWSKI, Ignacy 191 972 II VI/4


Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego : (dopełnienie Niesieckiego) :

wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie / [przedm.

Zygmunt Gloger]. – Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe,

1990. – XIX, 504, [2] s. ; 21 cm


Przedruk fotooffs., oryg. : Kraków : w Drukarni „Czasu”

W. Kirchmayera, 1870


Dostępny również jako dokument elektroniczny :

http : // www.wbc.poznan.pl/publication/1879

KARAIMSKO 211 700 II III/5
Karaimsko–russko–pol’skij slovar’ : 17 400 slov / pod red.

N. A. Baskakova, A. Zajončkovskogo, S. M. Šapšala. – Moskva :

Izdatel’stvo “Russkij âzyk, 1974. – 687 s. ; 21 cm

Dod. s. tyt. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski . Bibliogr. s. 14-29.

KARŁOWICZ, Jan 59 366 III V/2

KRYŃSKI, Adam

NIEDŹWIECKI, Władysław
Słownik języka polskiego. – Wyd. fotoofsetowe. –

[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydaw., 1952 - ; 25 cm


Przedr. fotoofst., oryg. : Słownik języka polskiego ułożony

pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego, Władysława

Niedźwieckiego. – Warszawa : nakł. Prenumeratorów :

w Druk. E. Lubawskiego, 1900.

KARWOWSKA, Krystyna 142 881 II XXVI/
Podręczny słownik lekarski łacińsko – polski i polsko – łaciński.

– Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydaw.

Lekarskich, 1979. – 547 s. ; 22 cm

KATALOG 203 692 III I/3


Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartogra –

ficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / [oprac.

Jadwiga Bzinkowska]. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności,

2010. – 215, [1] s. : il. ; 30 cm


Streszcz. w jęz. ang.

KATALOG 212 778 II I/2


Katalog judaików - starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie : z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków / oprac. Krzysztof Pilarczyk.

Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2011. - XXII, 794 s. : il. kolor. ; 24 cm + dysk optyczny (DVD).

KATALOG 162 546 II I/2
Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.

- Kraków : Muzeum Narodowe, 1988- . ; 24 cm

T. 3 , Sygnatury 1682-2000 /oprac. Marian Kukiel; przygot.

do druku, zred. i poprz. przedm. Adam Homecki. - 1988

T. 4, Sygnatury 2001-2300 /pod red. Janusza Nowaka. – 1999

(Katalogi Zbiorów / Muzeum Narodowe w Krakowie. Nowa Seria)

T. 6, Sygnatury 5320-5441 / oprac. Janusz Nowak, Janusz

Pezda. – 2007

(Katalogi Zbiorów / Muzeum Narodowe w Krakowie. Nowa Seria)
Uwaga :

T. 1-2 zob. : Catalogus codium manu scriptorum Musei

Principium Czartoryski cracoviensis. 54 522 III I/2

Vol. 1 sygn.: 1-917. – Vol. 2 sygn. : 924-1681.

KATALOG 78 656 III I/1
Katalog rękopisów [Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie]. – Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1962 - ; 24 cm
Od [T. 14] tyt. : Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej

PAU i PAN w Krakowie.

[T. 1], Sygnatura 1811-2148 / oprac. Zbigniew Jabłoński

i Alojzy Preissner, 1962

[T. 2], Sygnatura 2149-2298 /oprac. Zbigniew Jabłoński, Alojzy

Preissner i Bogumiła Schnaydrowa, 1965

[T. 3], Sygnatura 2299-2630 /oprac. Zbigniew Jabłoński, Alojzy

Preissner i Bogumiła Schnaydrowa, 1967

[T. 4], Sygnatura 2631-2906 /oprac. Zbigniew Jabłoński, Alojzy

Preissner i Bogumiła Schnaydrowa, 1969

[T. 5], Sygnatura 2907-3606 /oprac. Józef Dużyk i Bogumiła

Schnaydrowa ; pod red. Zbigniewa Jabłońskiego, 1973

[T. 6], Sygnatura 3607-4003 /oprac. Bogumiła Schnaydrowa

i Jan Staszel ; pod red. Zbigniewa Jabłońskiego, 1976

[T. 7], Sygnatura 4004-4567 /oprac. Bogumiła Schnaydrowa

i Jan Staszel ; pod red. Zbigniewa Jabłońskiego, 1979

[T. 8], Sygnatura 4568-4676, 5588-6000 /oprac. Józef Dużyk,

Bogumiła Schnaydrowa i Jan Staszel ; pod red.

Zbigniewa Jabłońskiego, 1986

[T. 9], Sygnatura 6001-6194 /oprac. Józef Dużyk, Bogumiła

Schnaydrowa i Jan Staszel, 1991

[T. 10], Sygnatura 4677-4715 / oprac. Jan Staszel, 1995

[T. 11], Sygnatura 4797-4886 / oprac. Józef Dużyk, 1996

[T. 12], Sygnatura 4716-4796 / oprac. Bożena Sieraczyńska

[et al.], 1998

[T. 13], Sygnatura 6195-6550 / oprac. Józef Dużyk, 1999

[T. 14], Sygnatura 4887-5587 / oprac. Ewa Danowska

[et al.], 2001

[T. 15], Sygnatura 11 500-11 970 / oprac. Ewa Danowska

[et al.], 2007

[T. 16], Sygnatury 6551-6880 / oprac. Ewa Danowska,

Elżbieta Knapek, 2008

Zob. także:

CZUBEK, Jan 12 312 II I/1


T. 1, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie : [sygn. 1-1588] /

zestawił Jan Czubek. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1906. – III,

313 s. ; 21 cm

T. 2, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek I :

[sygn. 1589-1810] /Jan Czubek. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1912.

– 167 s. ; 21 cm

Indeksy

KATALOGI (skrypty) I/1


Katalogi rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

1. Materiały Franciszka Piekosińskiego sygn. 8253-8307

+ kartoteka sygn. 8308-8317


  1. Teki Czeremaka sygn. 8672-8694 ;

Teki Cieszkowskiego sygn. 8695-8724 ;

3. Hosiana sygn. 8565-8589

Prussica sygn. 8653-8672

4. Teki Kurpiela sygn. 8239-8252

5. Teki Londyńskie sygn. 8181-8231

6. Teki Paryskie sygn. 8942-8950

7. Teki Pawińskiego sygn. 8318-8356

[zmikrofilmowane]

8. Teki Rzymskie sygn. 8357-8470

[mikrofilmowane]

9. Teki Staszewskiego sygn. 8729-8801

10. Teki Ulanowskiego ; Teki Waliszewskiego

11. Zbiór autografów Cypriana Walewskiego

sygn. 712-719

11. Teki Wołyńskiego sygn. 8232-8238

12. Varia sygn. 8904-8934


KATALOG 161 023 II XII/4


Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie . – Wrocław – Kraków, 1987 - ; 24 cm


Od 2001 r. zm. tyt. : Katalog Gabinetu Rycin PAU

w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie.


[T. 1], Szkoła niemiecka XV i XVI w. / oprac. Maciej

Bóbr, Krzysztof Krużel, 1987

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część I:

A – B /oprac. Krzysztof Krużel, Jan Motyka, 1991

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część II:

C /oprac. Krzysztof Krużel, 2001

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część III:

D – E /oprac. Jan Motyka, 2003

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część IV:

Hendrick Goltzius i jego pracownia/ oprac.

Małgorzata Pokorska-Primus, 2004

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część: XVI:

Rembrandt van Rijn, 2006 /oprac. Krzysztof Krużel

[T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część V, 1:

Philips Galle /oprac. Małgorzata Pokorska-Primus, 2010

[T. 3], Miedzioryty z XV wieku / oprac. Małgorzata Pokorska, 1997

KATALOG 216 630 II I/2
Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie / oprac. Michał Spandowski ; proweniencje oprac. Joanna Borysiak ; Biblioteka Narodowa, Fundacja Rzymska Margrabiny J. Z. Umiastowskiej w Rzymie, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. -

Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010. - XV, [1], 141, [3] s. ; 24 cm.

(Polonika XVI-XVIII Wieku w Bibliotekach Rzymskich = Polonica from the 16-18th Centuries in the Roman Libraries ; 1)
Bibliogr. s. XIV-[XVI]. Indeksy.

KATALOG 112 370 II I/1


Katalog wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności. –

Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1948-1973 ;

26 cm

T. 1, 1873-1947 : Wydawnictwa Wydziałów Filologicznegoi Historyczno-Filozoficznego, wydawnictwa specjalne

i periodyczne /oprac. Sylwiusz Mikucki

T. 2, 1873-1947 : Wydawnictwa Wydziałów Matematyczno-

-Przyrodniczego i Lekarskiego /oprac. Roman J. Wojtusiak

T. 3, 1947-1952 /oprac. Zofia Dydówna, Bogumiła Szhnaydrowa

i Renata Żurkowa

KAY, Ernest 89 123 III XI/7
Dictionary of international biography / compiled by Ernest

Kay. – 5 ed. – London : Dictionary of International Biography

Company, 1968-1969. – [13], 633, [14] s., tabl. 1 ; 25 cm

KÉLÉKIAN, Diran 50 839 II IV/3


Dictionnaire turc – français. – Istanbul , 1928. – 1371 s. ; 20 cm

KENDALL, Maurice G. 155 305 III XXIV/2

BUCKLAND, William R.
Słownik terminów statystycznych / przeł. Marian Kanton.

- Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Ekonomiczne, 1986. – 312 s. ; 25 cm

KERSTEN, Adam 146 533 II II/5


Historia powszechna : wiek XVII. – Warszawa : Wydaw.

Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 230, [2] s. : il.; 25 cm +

Mapy : [4] k. złoż.
Indeks osób. Wskazówki bibliogr. s. 220-221.

KI KICSODA? 41 475 II XXI/3


Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar … [słownik biograficzny

współczesnych działaczy politycznych węgierskich i obcych]

Budapeszt : Kossuth Könyvkiadó, 1969. – 617 s. ; 24 cm

KINO 211 447 II XII/3


Kino nieme / red. nauk. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. –

Kraków : Universitas, 2009, 961 s. : il. ; 24 cm

(Historia kina; t.1)

KIRK, Geoffrey 191 321 II XXVI/7

RAVEN, Jon E.

SCHOFIELD, Malcom


Filozofia przedsokratejska : studium krytyczne z wybranymi

tekstami. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe; Poznań :

Axis, 1999. – 485 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 443-450. Indeksy.

Tekst częśc. równol. grec. i przekł. pol.

KITA, Małgorzata 187 223 I V/2

POGAŃSKI, Edward
Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. – Warszawa:

Państwowe Wydaw. Naukowe, 2004. – 230 s. ; 17 cm

KITCHEN, Martin 165 513 II II/5
Historia Europy 1919-1939 / przeł. Tadeusz Rybowski. –

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. –

358 s. ; 21 cm
Tyt. oryg. : Europe between the wars : a political history

Indeksy.


KLECZEK, Josip 77 681 II XXIV/6

Astronomical dictionary=Astronomičeskij slovar’=

Asrtonomisches Wörtbuch=Dictionnaire astronomique=

Dizzionario astronomico=Astronomický slovnik. –

Praha : nakl. Československé Akademie Vĕd, 1961.

- 972 s. ; 25 cm

KLEIN, Ernest 84 551 III XXI/6
A comprehensive etymological dictionary of the

english language / by dr. Ernest Klein. Vol. 1, A-K.  • Amsterdam; London; New York : Elsevier Publishing

Company, 1966. – XXIV, 853 s. ; 25 cm

KLIMAS, Małgorzata, 212 269 II I/2

LESIAK-PRZYBYŁ, Bożena

SOKÓŁ, Anna


Wielki Kraków : rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. –

Kraków : Archiwum Państwowe, 2010.

- 348 s. : il.

KLIMOWICZ, Mieczysław 44 782 II XIII/4


Oświecenie. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1972 . – 483 , [1] s. ; 25 cm

(Historia Literatury Polskiej / Instytut Badań Literackich PAN)

Indeks. Wskazówki bibliogr. s. 411-445.

KLONOWICZ, Stefan 90 336 II XXV/6
Słownik terminologiczny fizjologii i higieny pracy.

- Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich,

1973. – 160, [3] s. ; 22 cm
Bibliogr. s.[162-163].

KLUGE, Friedrich 67 625 III XXI/5


Etymologisches Wörtbuch der deutschen Sprache. –

17. Auflage. – Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1957.

- XV, [1], 900 s. ; 25 cm

KOCH, Willi August 83 425 II XII/6


Musisches Lexikon : Künstler, Kunstwerke und

Motive aus Dichtung, Musik und bildner Kunst. –

2 Auflage veränd und erweit. - Stuttgart : Alfred

Kröner Verlag, 1964. – [6] s., 1250 łamów, XXXX s.,

[4] k. tabl. kolor. : il., portr. ; 24 cm

Indeks.


KODEKS 169 667 II XXIV/7
Kodeks cywilny /oprac. przez M. Niedośpiała. –

Bielsko-Biała : Studio STO, 1999. – 295 s. ; 21 cm


Skorowidz. Bibliogr.

KODEKS 2738 III XIX/4


Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława.

Cz. 1, Obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366 / wydał

i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. – Kraków :

nakł. Akademii Umiejętności, 1874. – XLI, [1], 375, [4] s.,

[11] k. tabl. ; 26 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 1)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 4)

Indeks. Tekst częśc. pol.


Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława.

Cz. 2, Obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423 /

wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. –

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1883. –

[4], XXXVIII,[2], 597, [1] s., IV k. tabl. ; 26 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 8)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 24)

Indeks. Tekst częśc. pol.

KODEKS 2738 III XIX/5
Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1177-1386/

wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. –

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1876. – LIV, 552 :

il., err. ; 30 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 3)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 9)

Indeks. Tekst częśc. pol.
Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 2], 1153-1333/

wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. –

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1886. – LVI,

374 s., [1] k. tabl. ; 30 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 9)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 33)

Indeks. Tekst częśc. pol.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 3], 1333-1386/

wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. –

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1887. – XXXII,

480 s. ; 30 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 10)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 37)

Indeks. Tekst częśc. pol.


Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 4], 1386-1450/

wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. –

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1905. – XLIX,

634 s. ; 30 cm

Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 17)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 62)

Indeks. Tekst częśc. pol.

KODEKS 2738 III XIX/4


Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506.

Cz.1 / wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. -

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1879. -

LXXX, 850 s., [4] k. tabl. ; 28 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 5)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 13)

Indeks. Tekst częśc. pol.
Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506.

Cz.2, 3 i 4 / wydał i przypisami objaśnił Franciszek Piekosiński. -

Kraków : nakł. Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1882. -

XXXI, [4] s., s. 372-850, IV k. tabl. ; 28 cm

(Monumenta Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae

Illustrantia; t. 7)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii

Umiejętności w Krakowie; n. 22) Wstęp pol., tekst łac. i niem.

KODEKS 169 668 II XXIV/7
Kodeks rodzinny i opiekuńczy /oprac. przez M. Niedośpiała. –

Bielsko-Biała : Studio STO, 1999. - 113 s. ; 21 cm


Skorowidz. Bibliogr.

KOMPENDIUM 198 963 II IV/6


Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /red. nauk. Ewa Małuszyńska,

Bohdan Gruchman ; aut. Szymon Kielecki [et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – 340, [2] s. : il. ; 21 cm

KOMUNIZM 197 126 II II/2
Komunizm w Polsce : zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie /

W. Biernacki [et al.]. – Kraków : Kluszczyński, [2005]. – 461 s., faks.,

fot., portr. ; 25 cm
(Historia XX Wieku)

KONARSKI, Szymon 156 388 III VI/4


Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego /

oprac. Szymon Konarski; do druku podał Sławomir Górzański;

Polskie Tow. Heraldyczne. - Warszawa : Arbor Dig, 1993. –

148 s. : il ; 30 cm


Podstawę publ. stanowi kserokopia indeksu przechowywanego

w zbiorach Fundacj Lanckorońskich z Brzezia w Londynie.

KŐNIG, Franz 69 751 II VIII/4
Religionswissenschaftliches Wörterbuch : die Grundbegriffe /

herausgeg. Von Franz König. – Freiburg in Breisgau :

Herder & Co. GmbH., 1956. - LXIV, 954 s., 4 mapki , err. ; 23 cm

KONOPCZYŃSKI, Władysław 148 134 II II/4


Dzieje Polski nowożytnej / Wł. Konopczyński; wstęp

Jerzy Taternicki; oprac. tekstu i przypisy Jan Dzięgielewski.

T. 1-2. - Wyd. 2 krajowe uzup. – Warszawa : „PAX”,

1986 ; 25 cm

KONSTYTUCJA 179 886 II IX/7
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. – [S. I : s. n.,

1997] Kraków : Druk. Wydaw. im. W.L. Anczyca).

– 48 s. ; 21 cm

KOPALIŃSKI, Władysław 192 458 II V/6


Leksykon wątków miłosnych. – Warszawa : Muza,

2002. – 423, [1] s. ; 24 cm

Indeks s. [401]-423.

KOPIŃSKI, Kazimierz 131 886 II XIII/8


Wiadomości o muzyce : [kompendium] . – Lublin :

Polonijne Centrum UMCS, 1980. – 95, II s. : nuty ; 24 cm

Bibliogr. s. 95-96.

KOPKA, Bogusław 192 668 II II/2


Obozy pracy w Polsce 1944-1950 : przewodnik

encyklopedyczny. – Warszawa : Niezależna Oficyna

Wydaw. Nowa : Ośrodek Karta, 2002. – 378 s., [1] k.

złoż. luź. : faks., il., mapa, pl. ; 25 cm

Indeksy. Bibliogr. s. 69-72.

KORAN 160 358 II IX/8


Koran / z arabskiego przeł. i komentarzem opatrzył

Józef Bielawski. – Warszawa : Państwowy Instytut

Wydaw., 1986. – 972, [3] s. ; 22 cm

(Bibliotheca Mundi)

KORBUT, Gabriel 54 648 III XIX/9
Literatura polska od początków do wojny światowej :

książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo

dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 1, Od wieku X

do końca XVII / Gabrjel Korbut. – Wyd. 2 powiększone. –

Warszawa : skł. gł. w Kasie Mianowskiego, 1929. – XIII,

621 s. ; 24 cm

Indeksy.

Literatura polska od początków do wojny światowej :

książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo

dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 2, Od wieku

XVIII do r. 1820 / Gabrjel Korbut. – Wyd. 2 powiększone. –

Warszawa : skł. gł. w Kasie Mianowskiego, 1929. – [4],

439 s. ; 24 cm

Indeksy.


Literatura polska od początków do wojny światowej :

książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo

dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 3, Od roku 1820

do roku 1863 / Gabrjel Korbut. – Wyd. 2 powiększone. –Pobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna