Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona6/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Warszawa : skł. gł. w Kasie Mianowskiego, 1930. – [4],

607 s. ; 24 cm Indeksy.

Literatura polska od początków do wojny światowej :

książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo

dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 4, Od 1820

roku do r. 1914/ Gabrjel Korbut. – Wyd. 2 powiększone. –

Warszawa : skł. gł. w Kasie Mianowskiego, 1931. – [6],

378 s. ; 24 cm

Indeksy.

KOŚMIŃSKI, Stanisław 23 926 III XXV/6


Słownik lekarzów polskich, obejmujący oprócz krótkich

życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce

osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów

najdawniejszych do 1885 roku / ułożył Stanisław Kośmiński.

- Warszawa : nakł. autora : skład gł. w księgarni Gebethnera

i Wolffa, 1888. – [2], XVII, 665, [3] s., 1 portr. ; 28 cm

Indeks.

Biografię autora podał Józef Peszke.KOSSLYN, Stephen Michael 202 903 III XXVII/ 8

ROSENBERG, Robin S.


Psychologia : mózg, człowiek, świat / przeł. Beata Majczyna

[et al.] ; [red. naukowa Agnieszka Niedźwieńska]. – Kraków :

Wydaw. Znak, 2006. – 875, [1] s. : il. ; 29 cm
Bibliogr. – Źródła il. Indeksy.

KOTULA, Adam 143 252 II XII/5

KRAKOWSKI, Piotr
Rzeźba XIX wieku. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1980.

- 215, [1] s., [90] s. tabl. ; 24 cm

Bibliogr. s. 178-[179]. Indeksy.

KOZAKIEWICZ, Helena 94 291 III XII/4

KOZAKIEWICZ, Stefan
Renesans w Polsce / Helena i Stefan Kozakiewiczowie ;

zdjęcia Zbigniew Kacykowski, Edmund Kupiecki. –

Warszawa : Arkady, 1976. – 330, [4] s. : il. kolor. ; 32 cm
(Monografie Epok Artystycznych)

Bibliogr. s. 325-326. Indeksy.

KOZYRA, Agnieszka 203 931 III IX/8
Mitologia japońska : opowieści o bogach i demonach : konteksty kulturowe : historia i współczesność / Agnieszka Kozyra.

Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011. - 544 s. :

il. kolor. ; 26 cm.

KRAJEWSKI, Klemens 90 924 II XII/4


Mała encyklopedia architektury i wnętrz / Klemens Krajewski ;

[cz. 1 uzup. Stefan Müller]. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 1974. – 493,[3] s.: il., err. ; 22 cm
Bibliogr. s. 448-450. Indeksy.

KRAKÓW 183 149 II I/1


Kraków : plan miasta 1 : 20 000 : Nowa Huta 1:

30 000. – Bielsko-Biała : Pascal, [b. r.] – 1 mapa złoż.

KRAKÓW 206 979 II I/1
Kraków : plan miasta 1 : 20 000 / [Gazeta Wyborcza].

– [Warszawa : Copernicus, ca 2008]. – 1 k. złoż.

KRAWCZUK, Aleksander 157 121 I II/5
Poczet cesarzy rzymskich : pryncypat. – Warszawa: Iskry, 1986. –

348, [4] s. : il., 20 cm

Stanowi t. 1 cyklu.

KREMER, Małgorzata 197 929 II XX/7

SROKA, Anna
Wydawnictwa Biblioteki : 1856-2006 : bibliografia/

Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa

PAU i PAN w Krakowie. – Kraków : PAU, 2006. – 182,

[2] s. ; 24 cm


Indeks.

KRYCIŃSKI, Stanisław (1954- ) 212 540 II I/3

OLEJ-KOBUS, Anna

KOBUS, Krzysztof


Zabytki kultury żydowskiej w Polsce : przewodnik / Stanisław Kryciński, Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus.

- Warszawa : Carta Blanca : we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, 2011.

- [8], 368, [16] s. : il. kolor. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 367-368. Indeks.

KRAKOWSKIE 207 880 II I/3


Krakowskie dzielnice przez wieki / [oprac. i red. Bogdan Kasprzyk].

Kraków : Urząd Miasta Krakowa : Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, 2011. - 32 s. : il. ; 24 cm.

KRZYŻANOWSKI, Julian 90 922 II XIII/4
Historia literatury polskiej : alegoryzm – preromantyzm.

- Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw.,

1974. – 694 s., [44] s. il. ; 25 cm
Bibliogr. s. [553]-633. Indeksy.

KRZYŻANOWSKI, Julian 73 375 II XIII/5

ŻUKOWSKA-BILLIP, Kazimiera
Dawna facecja polska ( XVI-XVIII w.). – Warszawa :

Państwowy Instytut Wydaw., 1960. – 647 s. ; 21 cm


Indeksy.

KSIĘGA 54501 III XVI/10


Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego.

Wilno : nakł. Uniwersytetu Stefana Batorego : skł. gł. w Księgarni Józefa Zawadzkiego, 1929. - VII, 438 s., [2] k. tabl. ; 25 cm.

Indeksy.
T. 1, Z dziejów dawnego Uniwersytetu.

T. 2, Dziesięciolecie, 1919-29.

KTO 196 833 II IV/6
Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów

pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 /oprac. zespół :

Cecylia Gajkowska [et al.] ; pod red. Dobrosławy

Świerczyńskiej ; przedm. poprzedził Andrzej Friszke ;

Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : Wydaw.

IBL PAN, 1995. – 285, [1] s. : err., 22 cm

Bibliogr. s. 19-21.

KTO 146 760 II II/4


Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny /

[red. zespół Lidia Becela et al.]. – Edycja pierwsza. –

Warszawa : Wydaw. Interpress, 1984. – 1175, [2] s. ; 21 cm

KUBICKI, Jacek 192 173 II III/3


Słownik polsko – szwedzki / J. Kubitsky. – Wyd. 1, 3 dodr.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; Stockholm : Natur och Kultur,

1998 (2001). – XIII, 741 s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 741.

KUBICKI, Jacek 192 278 II III/3
Słownik szwedzko - polski / J. Kubitsky. – Wyd. 1, 3 dodr.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; Stockholm : Natur

och Kultur, dr. 2001. – 575 s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 574-575.

KUDĔLKA, Milan 44 229 II XXI/5

ŠIMEČEK, Zdenek


Československé prace o jazyce, dĕjinách a kultuře

slovanskych národů od r. 1760 : biograficko – biblio-

grafický slovnik. – Praha : Státni Pedagogické

Nakladatelství, 1972. – 560, [1] s. ; 25 cm

(Edice Slovanské Knihovny)

Bibliogr. s. 19-21. Indeks.

KORONKO, Mirosław 195 983 II XII/3
Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce:

idee, pojęcia, miejsca : z wypisami literackimi. –

Warszawa : Muza, 2004. – 653, [3] s. ; 21 cm
Bibliogr. s. 633-646.

Zawiera terminy i cyt. łaciń. i ich pol. tłum.

KUDZINOWSKI, Czesław 191 905 II III/2
Słownik fińsko – polski. T. 1, A – O. – Poznań :

Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, 1988. – XII, 672 s. ; 25 cm
Słownik fińsko – polski. T. 2, P - Ö. – Poznań :

Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, 1988. – S. [5], 674-1316 s. ; 25 cm

KUKSEWICZ, Zdzisław 140 767 I XXVI/7


[T. 1], Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia łacińskiego

obszaru kulturowego. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 498 s. ; 20 cm
[T. 2], Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska,

krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska.

– Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. –

689, [2] s. ; 20 cm

KULTURA 9428 II XVI-XIX/1-2 - XX-XXI/1
Kultura : szkice : opowiadania : sprawozdania / red. Jerzy

Giedroyc. – Paryż : Instytut Literacki, 1947 – 2000

Brak nr. : 13, 28, 29, 57, 66, 278, 331, 603.


  • ostatni nr 637/ 2000

KULTURA 9445 II XXI/1


Kultura : szkice : opowiadania : sprawozdania / red. Jerzy

Giedroyc. – Numer krajowy . Paryż : Instytut Literacki,

1952 –

Nr specjalny. Ramy życia w Polsce, 1952 s.Nr 2. Ramy życia w Polsce. T. 2, 1952

Nr 3. Sowietyzacja kultury w Polsce, 1952

Nr 4. Struktura gospodarstwa polskiego, 1953

Nr 5. Sytuacja Kościoła w Polsce i sprawy

młodzieży, 1953

KULTURA 212 899 II VI/1


Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego.

Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. - 518 s. : il. 25 cm.

Indeks.

KUMANIECKI, Kazimierz 93 307 II XIII/5


Literatura rzymska : okres cyceroński. – Warszawa: Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1977. – 573 s. ; 25 cm


Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.

[KŰRSCHNER, Joseph] 72 912 II XII/5


Kürschners Graphiker Handbuch : Deutschland, Ősterreich, Schweiz :

Graphiker, Illustratoren, Karikaturisten... /hrsg. von dr Charlotte

Fergg -Frowein. - Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1959. – VII, [1] ,

192 s., 180 s. tabl. ; 22 cm

KŰRSCHNER, Joseph 66 409 II IV/3
Lexikon der sechs Weltsprachen mit Fremdwörter-

buch und Briefsteller. – 4 Auflage Jubiläums-Ausgabe.

Berlin und Leipzig : Hermann Hillger Verlag, [po r. 1900].

- 2 t. w 1 wol. (XII, [2], 4124 łamy) ; 24 cm


KURYŁOWICZ, Marek 21 2247 II XXIV/7


Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. – Kraków : Zakamycze, 2002.

Wyd. 3. ; 154, [1] s. ; 21 cm.

KUTAŚ, Paweł 203 233 III VI/1
Leksykon miast województwa małopolskiego/[tekst P. Kutaś ;

we współpracy z Jerzym Leśnikiem]. – Kraków : Wydaw. Promo,

2007. – 243 s. : il. kolor. ; 30 cm

KUTRZEBA, Stanisław 74 437 II XXIV/3


Historia ustroju Polski w zarysie. T. 1, Korona.

- Wyd. 7. – Kraków : Skład Gł. w Księgarniach

Gebethnera i Wolffa, 1931. – IX, 358 s. ; 21 cm

Bibliogr. S. 323-340. Indeksy.


Historia ustroju Polski w zarysie. T. 2, Litwa.

- Lwów : nakł. Księgarni Polskiej Bernarda

Połanieckiego ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1914.

- X, 241 s. ; 20 cm

Bibliogr. s. 221-232. Indeks.

KUTRZEBA, Stanisław 51 235 II XXIV/3


Historia źródeł dawnego prawa polskiego. T. 1. –

Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925.

- IV, 286 s. ; 20 cm
Historia źródeł dawnego prawa polskiego. T. 2. –

Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926.

- IV, 462, [1] s. ; 20 cm

Bibliogr. przy rozdz.

KWARTALNIK 44 II XXVI-XXVIII/8
Kwartalnik Filozoficzny. – Kraków : Polska Akademia

Umiejętności, 1923-

T. 1 - 1922 – T. 19 - 1950
T. 20 - 1992 / red. Władysław Stróżewski -

T. 39 – 2011 –

KWARTALNIK 465 II XXVI 1-5/XXV 1-3
Kwartalnik Historyczny /założony przez Xawerego Lisiego;

pod red. Aleksandra Semkowicza. – Lwów, 1887 –

R. 1 - 1887 – R. 117 – 2010

KWARTALNIK 46 123 II XVII-XVIII/7


Kwartalnik Prawa Prywatnego / [wyd.] Polska Akademia

Umiejętności. – Kraków 1993 –


Obecnie w czytelni znajduje się: R. 1 – 1992 – R. 20, 2011 z. 4

KWIATEK, Jerzy 188 006 III VI/3

LITEWSKI, Teofil
Leksykon miast polskich. – Warszawa : Muza S.A., 1998.

- 1103 s. : il. kolor. ; 27 cm

Spis miast.

KWIATKOWSKI, Jerzy 164 198 II XIII/4


Literatura Dwudziestolecia /Jerzy Kwiatkowski ; [noty

biograficzne i wskazówki bibliogr.oprac. Jan Wojnowski].

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. – 477,

[2] s. ; 20 cm

(Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka)
Bibliogr. s. 431-448. Indeks.

LABUDA, Aleksander 70 994 I III/3


Słowniczek kaszubski. – Warszawa : Państwowe Zakłady

Wydaw. Szkolnych, 1960. – 114, [1] s. ; 18 cm

LACROIX, U. 24 959 I XXI/5
Les mots et les idées : dictionnaire des termes cadrant

avec les idées. – Édition nouvelle revue et corrigé.

- Paris : Fernand Nathan, 1958. – 312, [4] s. ; 19 cm

LAFAYE, B. 12 976 II XXI/5


Dictionnaire des synonymes de la langue francaise / par

B. Lafaye. - 11 édition. – Paris : Librairie Hachette, 1857.

- LXXXIII, 336, [IV] s. ; 26 cm

LAIDLER, Paweł 212 730 II II/5


Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki : przewodnik / Paweł Laidler. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007 (cop.). – 191 s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. [183] – 188.

LAITINEN, Kai 165 459 II XIII/5

APO, Satu


Historia literatury fińskiej : zarys / przeł. Cecylia Lewandowska.

– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. –

382, [1]s.. : il. ; 21 cm

Indeks.


LALIS, Ananas 57 101 II III/2
Podręczny słownik polsko-litewski. – [Wilno : s. n.],

1912 (Wilno : Józef Zawadzki). – [4], 331 s. ; 22 cm

Tyt. z dod. s. : Lenkų ir lietuvių kalbos žodynas.

LANDOWSKI, Zbigniew 191 572 II III/3

WOŚ, Krystyna
Słownik cytatów łacińskich : wyrażenia, sentencje, przysłowia. –

Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 754 s. ; 22 cm


Indeks. Bibliografia s. 596-[611].

Tekst w jęz. pol. i łac.

LANSON, Gustave 43 094 II XIII/5

TUFFRAU, Paul


Historia literatury francuskiej w zarysie /tłum. Wiera

Bieńkowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1971. – 825. [2] s. ; 25 cm
Bibliogr. po każdym rozdz.

Tyt. ujedn. [Histoire de la littérature française] (pol ; adaptacja).

LAROUSSE 67 182 III VIII/3
Larousse du XX siecle en six volumens / publié Paul Augé.


  • T. 1-6 + suplement. – Paris : Libraire Larousse, 1928-1953 ;

32 cm

LAZAREV, Viktor Nikitič 94 921 III XII/4


Dawni mistrzowie / tłum. Paweł Herz. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. – 99 s., [186]

s. tabl. ; 25 cm

LEBRUN, L. 65 605 I XXI/5

TOISOUL, J.
Dictionnaire étymologique de la langue française

basé sur le groupement des mots en tableaux

synoptiques... . – Paris : Librairie Fernand Nathan, 1937.


  • XX, 902 s. ; 19 cm

LEGOWICZ, Jan 145 260 II XXVI/6


Zarys historii filozofii : elementy doksografii. – Wyd. 5.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. – 609, [1] s. :

il. ; 24 cm

Indeksy. Bibliogr. s. 506-[583].

LEKSYKON 212 690 II XII/4
Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska : edycja próbna / [oprac. red. Olga Nowak].

Katowice : Muzeum Śląskie : Stowarzyszenie Muzealników Polskich - Oddziały Opolski i Śląski, 2007. - 243, [1] s. ; 24 cm.

Indeks.

LEKSYKON 94 418 III XXIII/6


Leksykon pisaca Jugoslavije. T. 1 - /[gł. urednik

Živojin Bokom]. – Nowi Sad : Macica Srpska, 1972 – ;

wol. ; 30 cm
Tekst w jęz. serbskim. Alfabet łac. i cyryl.

LEKSYKON 93 582 II VI/3


Leksykon informatyki /pod red. Petera Müllera

przy współpr. Guido Löbla i Hansa Schmida ; aut. :

Alfred Hagenbucher [et al.] ; tłum. z niem. Władysław

Klepacz. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne,

1977. – 590, [2] s. : il., err. ; 24 cm

LEKSYKON 146 907 II XXV/5


Leksykon naukowo-techniczny /[oprac. zespół red. Działu

Słownictwa Technicznego WNT: Sergiusz Czerni et al.]. –

Wyd. 3 popr. i uzup.. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1984. – [8] , 1179 s. ; 25 cm

LEKSYKON 196 950 II II/6
Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II : praca zbiorowa/

pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan. -

Kraków : Wydaw. WAM, 2005. – 575 s. : mapy ; 24 cm
Bibliogr. s. 575. Indeks.

LEKSYKON 44 122 II IX/3


Leksykon PWN /[red. całości Adam Karwat]. – Wyd. 1,

dodr. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.

- VI, 1354 s., [14] k. : tabl., mapy kolor. ; 24 cm

LEKSYKON 142 780 II XXIV/6


Leksykon wiedzy wojskowej /[oprac. zespół redakcji

Wydawnictw Encyklopedycznych pod kier. Mariana

Laprusa]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony

Narodowej. – 541, [3] s. ; 25 cm

LESZCZYCKI, Stanisław 42 953 II VI/3

FLESZAR, Mieczysław


Australia, Oceania, Antarktyda. – Wyd. 2 popr.

i rozszerz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971.

- 273, [3] s. : il. ; 21 cm
(Wydawnictwa Popularno-Encyklopedyczne)

LEVINSON-LESSING Franc Ûl’evič 81 342 II XXV/4

STRUVE É.

Petrografičeskij slovar’ F. Û. Levinson-Lessinga i É. A.

Struve. – Moskva : GOSGEOLTEMIZDAT, 1963. – 447 s. ;

23 cm
Druk dwuszpaltowy. Alfabet cyryl.

Bibliogr. s. 410-447.

LEXICON 156 167 III XXIII/4


Lexicon Lithuanicum : Rankraštinis XVII a. vokiečių –

lietuvių kalbų žodynas / Lietuvos TSR; Mosklų Akademijos

Centriné biblioteka. – Vilnius : “Mokslas”, 1987. – 566,

[2] s. ; 26 cm


Tyt. z dod. strony : Rukopisnyj nemecko-litovskij slovar’

XVII v. - Handschriftliches deutsch-litauisches Wörterbuch

des 17. Jahrhunderts.

LEXIKON 148 830 II XIII/6


Lexikon české literatury : osobnosti, dìla, instituce. –

T. 1, A-G / zprac. aut. a red. kol.. ved. Red. Vladimir

Forst. – Praha : Academia, 1985. – 900, [2] s. ; 25 cm
Indeks.

LEXIKON 43 016 XII/5


Lexikon der Antike /[hrsg. von Johannes Irmscher in

zsarb. mit Helga Reusch et al.]. – Leipzig : Bibliogra-

phisches Institut, 1971. – 607 s., 40 s. tabl. : il. : 24 cm
Bibliogr. s. [604]-607.

LEXIKON 88 344 II XII/5


Lexikon der Kunst : Architektu, bildende Kunst,

angewandte Kunst, Industrieformgestaltung,

Kunsttheoeie. – Band 1, : A – F. – Leipzig : VEB

E. A. Seemann Verlag, 1968. – 775 s. : il. kolor. ; 25 cm

LEXIKON 93 370 II XIII/6
Lexikon deutsch sprachiger Schrifsteller von den

Anfangen zur Gegenwart. – Bd. 1, A – K /[Günter

Albrecht et al.]. – 2. überarb. Auflage. – Leipzig :

Bibliographischen Institut, 1972. – 516 s. ; 24 cm


Lexikon deutsch sprachiger Schrifsteller von den

Anfangen zur Gegenwart. – Bd. 2, L – Z /[Günter

Albrecht et al.]. – 2. überarb. Auflage. – Leipzig :

Bibliographischen Institut, 1974. – 509 s. ; 24 cm


LEXIKON 74 624 III VIII/5-6


Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 1-10 / begründet von Michael Burchberger ; hrsg. von Josef Höfer und Karl Rahner. – 2, völlig

neu bearb. Auflage. – Freiburg : Verlag Herder, 1957 - wol. ; 27 cm


Suplement pt. „Register : Grundregister,

Fachregister, Autorenregister, 1967

Bibliogr. przy hasłach.

LIETUVIŠKOJI 94 224 III XXIII 3-4


Lietuviškoji tarybiné enciklopedija. – T.1 – 12.

-/ [Vyriausioji Enciklopedijų red. : vyr. red.

J. Zinkus. – Vilnius : Leidykla “Mokslas”, 1976

Wol. : il. ; 27 cm

+ Papildymai A – Ž. – Vilnius, 1985

LIETUVIŲ 67 533 III XXIII/ 1-2


Lietuvių kalbos žodynas : slovar’ litovskogo

jazyka / red. kolegija : J. Kruopas [et al.]. –  1. 1-20. – Vilnius : Lietuvos TSR Mosklų Akademija,

1956-2002 wol. ; 25 cm

LINDE, Samuel Bogumił 118 669 III V/1


Słownik języka polskiego. T. 1-6. – Wyd. 2 popraw. i pomnożone.

– Lwów : staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,

1854- ; wol. 27 cm

LIPOŃSKI, Wojciech 194 780 II II/5


Dzieje kultury brytyjskiej. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe PWN, 2003. – 833, [35] s. tabl., : fotogr., mapy ; 24 cm


Bibliogr. s. [786]-793.

LIPOŃSKI, Wojciech 161 400 II XXIV/6


Humanistyczna encyklopedia sportu. – Warszawa :

Sport i Turystyka, 1987. – 390 s. : fotogr. ; 25 cm

LITERATURA 219 769 II V/5
Literatura Europy : historia literatury europejskiej /

pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ;

[red. nauk. Marcin Cieński ; tł. Hanna Abramowicz

et al.]. – Gdańsk : „słowo/obraz terytoria”, 2009. – 1070,

[2] s. : il. ; 25 cm

Indeks.


LITERATURA 94 964 III XII/4
Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A – M /

[kom. red. (przewodniczący) Julian Krzyżanowski, od r. 1976

Czesław Hernas ; człon. Artur Hutnikiewicz et al.]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. – XV, 702, [1] s. : err. ; 27 cm

Bibliogr. s. VII i przy hasłach.

Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny T. 2, N – Ż /

[kom. red. (przewodniczący) Julian Krzyżanowski, od r. 1976

Czesław Hernas ; człon. Artur Hutnikiewicz et al.]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 799, [2] s. : err. ; 27 cm

Bibliogr. przy hasłach.

LITERATURA 188 038 III V/5
Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny.

T. 1, A – O /[red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe PWN, 2000. –

495, [1] s. ; 28 cm

Bibliogr. przy hasłach.
Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny.

T. 2, P – Z /[red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 592 s. ;

28 cm Bibliogr. przy hasłach.

Stanowi zmien., popr. i uzup. wersję encyklopedii :

Literatura polska : Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2, Warszawa, 1984-1985.

LITERATURA 91 064 II XIII/4
Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu / oprac. zespół

Jadwiga Pietrusiewiczowa [et al.]; pod red. Jana Zygmunta Jakubowskiego; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – 833, [3] s., [80] s. tabl. : il. faks.,

portr., err. ; 24 cm

Bibliogr. s. 693-714. Indeksy.

LITERATURA 92 283 II XIII/4


Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / red. nauk.

Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski; [aut.

Alina Brodzka et al.]. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”,

1975. – 791, [1] s. ; 25 cm

(Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)

Indeksy.
Literatura polska 1918-1975 : bibliografia do tomów 1, 2.

Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 / Janusz Stradecki ;

red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski.

- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1975 . – 192 s. ; 25 cm

(Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)

LITERATURA 164 212 II XIII/5
Literatura współczesna „źle obecna w szkole” : antologia

tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych /

oprac. Bożena Chrząstowska. – Wyd. 3. – Warszawa :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 336 s. ; 24 cm

LITTLE, William 67 693 III XXII/4
The sorter Oxford English dictionary on historical

principles / prep. by W. Little, H. W. Fowler, J.

Coulson ; rev and ed. by C. T. Onions. – 3 ed. rev

with addenda. – Oxford : Clarendon Press, 1956.

- XXI, 251 s. ; 28 cm

LITTRÉ, Émile 58 702 III XXII/7


Dictionnaire de la langue française. T. 1-4. – Paris ;

Londres : Libraire Hochette et Cie, 1885 ; wol. 33 cm

+ Supplément / par É. Littré ; ce Supplément est suivi

d’un dictionnaire étymologique de tous les mots d’origine

orientale par Marcel Devic. – Paris ; Londres : Libraire

Hochette et Cie, 1886. ; 33 cm

LITTRÉ, Émile 77 387 II XXI/5
Dictionnaire de la langue française de Émile Littré /

abrége par A. Beaujean . – Nouv. éd. Revue et mise

a jour. – Paris : Éditions Universitaires, 1958. – 1342 s.;

25 cm

LITVA 155 878 III XXIII/3
Litva : kratkaâ ènciklopediâ /[redkol. Û. Antanavičûs

et al.]. – Vilnius : Glavnaâ Redakciâ Ènciklopedij, 1989.

- 672 s. : il. ; 27 cm

ŁODYŃSKI, Marian 86 062 II I/2

PAĆKO, Teresa
Katalog atlasów i dzieł geograficznych : 1528-1945 / red.

i oprac. Marian Łodyński, Teresa Paćko ; Polska Akademia

Nauk. Instytut Geografii ; Biblioteka Narodowa. –

Warszawa : Instytut Geografii PAN : Biblioteka Narodowa,

1968. – XXX, 160 s. ; 25 cm

(Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce ; z. 4)

Tytuł na grzbiecie książki : Zbiory kartograficzne w Polsce.

LORENTZ, Friedrich 13 554 II XXI/4


Slovinzisches Wörterbuch. T. 1-2. – St. Petersburg :

Buchdruckerei der Kaiser. Akademie der Wissenschaften,

1908 – 1912

T. 1, A – O. – IV, 738 s. ; 24 cm

T. 2, P – Z. – IV, [739] – 1554 s. ; 24 cmPobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna