Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona7/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

ŁOŚ, Leon 90 945 II I/1


Biblioteki Polskiej Akademii Nauk : zarys kształtowania

sieci i stan aktualny / Polska Akademia Nauk. Biuro

Wydawnictw i Bibliotek. – Warszawa : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973. – 247 s. ; 24 cm


Bibliogr. [228]-232. Indeks.

ŁOZA, Stanisław 188 628 III VI/4


Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe

w Warszawie i okolicach. – Warszawa : Wydaw. i Druk.

Zakł. Graficznych Galewski i Dau, 1932-1935
Cz. 1, 184, [3] s. : il. ; 25 cm

Cz. 2, 106, [2] s. : il. ; 25 cm

Cz. 3, 90, [1] s. : il. ; 25 cm
Odbitka kserograficzna z wyd. 1932 roku.

ŁUKASZCZYK, EWA 212 427 II

PLUTA, NINA
Historia literatur iberoamerykańskich / Ewa Łukaszyk, Nina Pluta. ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2010. - 768 s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. [737]-738. Indeks.


LUSTRACJA 196 961 II XVIII/8


Lustracja województwa krakowskiego / wyd. Alicja Falniowska-

-Gradowska, Franciszek Leśniak ; Polska Akademia Nauk. Instytut

Historii. – Cz. 1-3. – Warszawa: Wydaw. Neriton : Instytut Historii PAN,

2005 - ; 25 cm

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII w. Małopolska)

MACISZEWSKI, Jarema 147 499 II II/5


Historia powszechna : wiek Oświecenia. – Warszawa :

Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 22 s. : il.,

mapy, portr. ; 25 cm

Wskazówki bibliogr. s. 213-[215].

MAJEWSKA–TRONOWICZ, Jadwiga 131 878 II I/1
Informator : Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie /[oprac. Jadwiga Majewska-Tronowicz].

- Warszawa : [s. n], 1980. – 48 s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 20-21.

MAKOSZ, Julia 199 593 II IV/1
Słownik polsko-jidysz, jidysz-polski. – Kraków : Szolem

Alejchem, 2007. – 390, [234] s. ; 22 cm

Tekst pl. i jid., tytuł także w jęz. jidysz.

MALCZEWSKI, Juliusz Jerzy 82 717 II VII/7

POLKOWSKI, Roman L.
Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego :

formowanie, działania krajowe, organizacja… / Wojskowy

Instytut Historyczny. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa

Obrony Narodowej, 1970. – 270, [2] s., [2] k. tabl. : il. ; 20 cm

(Wojsko Polskie : krótki informator historyczny o Wojsku

Polskim w latach II wojny światowej ; 4)

MALEC, Maria 192 797 II VI/3
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski.

- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 290 s. ;

21 cm

Wykaz podst. literatury s. [23]-28.MALGORN, Guy 66 870 II IV/4
Lexique technique anglais-français / par Guy Malgorn.

  • 3 éd. revue et corrigée. – Paris : Gauthier-Villars,

Imprimeur-Éditeur, 1950. – XXXI, 332 s. ; 20 cm

Druk dwuszpaltowy.

MALIGNON, Jean 144 062 II XIII/6
Dictionnaire des écrivains français / Jean Malignon. -

[Paris] : Éd. du Seuil, 1971. – 544, [8] s. : faks., fot. ; 22 cm

MAŁA 90 751 II XII/5
Mała encyklopedia antyczna : A-Z /[red. Zdzisław Piszczek]. –

Wyd. 4 przejrz. i uzup. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1973. – 817, [2] s., LXVIII s. tabl. : fot., err. ; 25 cm

MAŁA 31 599 II XII/5


Mała encyklopedia kultury świata antycznego.

T. 1, A-Ł /[kom. red. : Kazimierz Kumaniecki,

Kazimierz Michałowski, Lidia Winniczuk ; red. t.

Gabriela Pianko]. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1958. – 567, [1] s., 36 s. tabl., [3] k. map

złoż. : err. ; 25 cm

(Encyklopaedia Maeandrea ; 1)

Indeks.
Mała encyklopedia kultury świata antycznego.

T. 2, M-Z /[kom. red. : Kazimierz Kumaniecki,

Kazimierz Michałowski, Lidia Winniczuk ; red. t.

Zdzisław Piszczek]. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1962. – 443, [1] s., 36 s. tabl. : err. ; 25 cm

(Encyklopaedia Maeandrea ; 2) Indeks.
Tytuł na obwolucie : Mała encyklopedia świata antycznego.

MAŁA 143 696 II XXV/7


Mała encyklopedia leśna /[przewod. kom. red. Tadeusz

Molenda ; aut. Roman Andrzejewski et al.] ; Polskie

Towarzystwo Leśne. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1980. – 855 s., [48] s. tabl., [2] k. tabl. luz. :

fot., il. mapy, portr., wykresy ; 25 cm

MAŁA 42 034 II XXVI/6


Mała encyklopedia logiki /[red. Witold Marciszewski;

konsultacja nauk. Tadeusz Kotarbiński ; aut. Kazimierz

Czarnota et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1970. – XVII, 383, [1] s. ; 24 cm

MAŁA 162 276 II XXVI/6
Mała encyklopedia logiki /[red. Witold Marciszewski;

aut. Kazimierz Czarnota et al.]. – Wyd. 2 zm. – Wrocław :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 256 s. ; 25 cm

Bibliogr. przy niektórych hasłach.


MAŁA 163 500 II XXV/6
Mała encyklopedia medycyny /aut. Stanisław Bogusła-

wski [et al.] ; red. nacz. Tadeusz Rożniatowski. – Wyd. 7.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990

T. 1, A-G. – 381, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 20 cm

T. 2, H-O. ­ – 869, [2] s. : il. ; 20 cm

T. 3, P-Ż. – 1311, [1] s. : il. ; 20 cm

MAŁA 88 392 II XIII/8
Mała encyklopedia muzyki /[aut. Krzysztof Biegański et al. ;

red. Stefan Śledziński]. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,

1968. – 1269, [2] s., XXIV, [24] s. tabl.: il., portr., nuty ; 20 cm
Indeksy.

MAŁA 143 911 II XXIV/3


Mała encyklopedia prawa /[red. naczelny Zygmunt Rybicki; aut. haseł

Lesław Adam et al.]. – Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1980. – 940, [3] s. ; 20 cm

MAŁA 92 505 II XXIV/2


Mała encyklopedia statystyki /pod red. nauk. Wiesława

Sadowskiego. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekono -

miczne, 1976. – 771, [1] s. : il. ; 22 cm

MAŁA 202 925 III XII/4


Mała encyklopedia sztuki polskiej / [aut. Janusz Antos et al. ; red.

Aleksandra Górska]. – Kraków : Wydaw. Kluszczyński, 2006. – 230,

[2] s. : il. kolor. ; 29 cm

MAŁA 86 591 II VII/7


Mała encyklopedia wojskowa. [T.] 1, A-J / [red. Jerzy

Bordziłowski et al.]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa

Obrony Narodowej, 1967. – 605, [1] s., [56] s. tabl., (w tym

kolor.) : il., fot., mapy, pl. ; 25 cm


Mała encyklopedia wojskowa. [T.] 2, K-Q / [red. Józef

Urbanowicz et al.]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa

Obrony Narodowej, 1970. – 882, [4] s., [52] s. tabl., (w tym

kolor.) : il., fot., mapy, pl. ; 25 cm


Mała encyklopedia wojskowa. [T.] 3, R-Ż / [red. Józef

Urbanowicz et al.]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa

Obrony Narodowej, 1971. – 649, [5] s., [38 ] s. tabl., (w tym

kolor.) : il., fot., mapy, pl. ; 25 cm

MAŁA 203 556 III I/2
Mała Polska : krakowski podziemny tygodnik

niezależny 1983-1989 : reedycja w 20. rocznicę wydania

ostatniego numeru (27 II 1989) / przygotowanie do druku,

red., wstęp Władysław Tyrański. – Wyd. 2 zm. – Lublin-

Oddział Kraków : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjo-

nowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych w latach

1982-1983 ; Kraków : Daw Production, 2009. – 798 s. : il. kolor. ;

31 cm
Indeksy.


MAŁECKI, Jan Marian 198 140 II I/1


Historia Krakowa dla każdego / Jan M. Małecki ; il.

Ignacy Czwartos. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2007.

- 321, [2] s. : il. ; 21 cm

Indeks.


MAŁOPOLSKI 187 008 I XX/7
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań

niepodległościowych 1939-1956. 1 - / [zespół red. Teodor

Gąsiorowski, Andrzej Kuler, Andrzej Zagórski]. – Kraków :

Towarzystwo Sympatyków Historii, 1997- Wol. : portr. ; 21 cm

Bibliogr. przy biogramach.
Od t. 10 wydawcy : Barbara Gąsiorowska ; Towarzystwo

Sympatyków Historii.

MAŁY 85 595 I XXV/5
Mały słownik antropologiczny / [red. nauk. Adam Wanke; noty

encykl. napisali Tadeusz Bielicki et al.]. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1969. – 415, [1] s., [12] s. tabl. : err., mapy, rys.,

wykr. ; 20 cm

Indeks.

MAŁY 24 981 I XXV/5


Mały słownik biologiczny / [hasła oprac. Anna Halicz

et al. ; red. nauk. Benedykt Halicz]. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1961. – 219 s. : il. ; 20 cm

(Wydawnictwa Popularno-Encyklopedyczne)

MAŁY 91 549 II XXV/5
Mały słownik chemii praktycznej /[red. nacz. Jerzy Chodkowski]. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. – 487 s. : il. ; 19 cm

MAŁY 90 299 II XXV/4
Mały słownik cybernetyczny / pod red. Marii Kempisty;

[noty encykl. napisali : Bolesław Łapin et al.].

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. – 533 s. : rys. ; 21 cm

Mały 40 500 I V/6


Mały słownik kultury dawnych Słowian / pod red. Lecha

Leciejewicza; [aut. haseł i art. : Zbigniew Bukowski et al.].

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 674 s., XXXII s.

tabl., [1] k. map luź. złoż. : fot., mapy, pl., rys. ; 20 cm


Bibliogr. s. [655]-663.

MAŁY 75 934 I XXV/4


Mały słownik paleontologiczny /[red. nauk. Zofia Kielan-

-Jaworska ; noty encykl. napisali Ewa Adamczak et al.]. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 216 s., VIII s. tabl.:

fot., rys. ; 20 cm

MAŁY 82 252 II XIII/5
Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich/

[kom. red. Mieczysław Brahmer et al.]. - Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1965. – 259, [1] s., [12] s. tab. : err. ; 20 cm

MAŁY 40 529 I XIII/5


Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich/

pod red. Jana Chodery i Mieczysława Urbanowicza ; [aut.

haseł : Emilia Bielicka et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1973. - 407 s., [8] s. portr. ; 20 cm


Druk dwuszpaltowy.

MAŁY 142 351 II V/6


Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1 /[aut. haseł Maria Grabowska

et al.]. – Wyd. 6. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 252 s.,

[8] s. portr. ; 21 cm

Bibliogr. s. [248]-252.


Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2 /[red. nauk. Włodzimierz

Maciąg ; aut. haseł Józef Zbigniew Białek et al.]. – Warszawa :

Wiedza Powszechna, 1981. – 435, [1] s. ; 21 cm

Indeks.


MAŁY 85 397 I XIII/5
Mały słownik pisarzy świata /[aut. haseł : Wacław

Cimochowski et al.]. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1968. – 423 s., [20] s. portr. ; 20 cm

(Wydawnictwa Popularno-Encyklopedyczne)

Druk dwuszpaltowy.

MAŁY 40 741 I V/6


Mały słownik pisarzy zachodnio-słowiańskich

i południowo-słowiańskich /[aut. haseł : Krystyna Bąk

et al. ; red. nauk. Józef Magnuszewski]. – Warszawa:

Wiedza Powszechna, 1973. – 505 s., [12] s. tabl. : portr.;

20 cm

MAŁY 185 752 I III/3


Mały słownik polsko-łaciński / red. nauk. Lidia

Winniczuk. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Szkolne

PWN, 1997. – 672 s. ; 18 cm

Indeksy.


MAŁY 80 672 I III/3
Mały słownik suahilijsko-polski i polsko-suahilijski /

Roman Stopa [oraz] Bolesław Garlicki. – Warszawa :

Wiedza Powszechna, 1966. – 126, [2] s. : err. ; 15 cm
Inny tytuł : Kamusi dogo ya kiswahili-kipolanda

kipolanda-kiswahili.

MAŁY 147 390 II IV/4
Mały słownik techniczny angielsko-polski /[oprac. zespół

Sergiusz Czerni et al.]. – Wyd. 4 zm. i rozsz. – Warszawa :

Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1985. – [8], 213, [3] s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Shorter technological dictionary english-polish.

MAŁY 147 398 II IV/4
Mały słownik techniczny polsko-angielski /[oprac. zespół

Sergiusz Czerni et al.]. – Wyd. 4 zm. i rozsz. – Warszawa :

Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1985. – 197, [3] s. ; 21 cm
Tyt. z dod. s. : Shorter technological dictionary polish-english.

MAŁY 146 523 II IV/4


Mały słownik techniczny polsko-grecki i grecko-polski /[red.

Lefteris Cirmirakis, Wagelis Karadimias, Jan Szaraki ; aut.

Anestis Adamidis et al]. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-

-Techniczne, 1983. – XII, 822, [2] s. ; 21 cm


Tyt. z dod. s. : Mikro tekhniko lexiko polōno-ellēniko kai

ellēno- polōnoniko.

MAŁY 161 538 II IV/4
Kratkij russko-pol’skij i pol’sko-russkij tehničeskij slovar’ /

Zbigniew Zigmundovič Račinskij [et al.]. – Moskwa „ „Russkij

âzyk” ; Varšava : Naučno-techničeskoe izdatel’stvo, 1987. –

560 s. : tabl. ; 21 cm


Druk dwuszpaltowy.

Tyt. z dod. s. : Mały słownik techniczny rosyjsko-polski i

polsko-rosyjski.

MAŁY 157 127 I IV/4


Mały słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Część niemiecko-polska / red. Małgorzata Sokołowska ; Jan Szarski /

Nguyên Trân Ba [et al.]. – Warszawa : Naukowo-Techniczne.

Wiedza Powszechna, 1987. – XV, [1], 423, [1] ; XII, 131 s. ; 17 cm

wyd. 5 niezm.

Tyt. z dod. s. : Kleines deutsch-polnisches und polnisch-deutsches technisches Wörterbuch

MAŁY 40 364 I III/4


Mały słownik wietnamsko-polski i polsko-wietnamski /

Nguyên Trân Ba [et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydaw.

Wiedza Powszechna, 1972. – XV, [1], 423, [1] ; XII, 507,

[1] s. ; 15 cm

Część wietnamsko-polska wyd. 1, część polsko-wietnamska

wyd. 2.


Tyt. z dod. s. : T Diên Viêt Nam-Ba Lan Và Ba Lan- Viêt

Nam Loai Nho.

MANTEUFFEL, Tadeusz 192 046 II II/4
Historia powszechna : średniowiecze. – Wyd. 13. –

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 452 s.,

[56] s. tabl. : il. ; 25 cm

(Historia powszechna ; 2)


Bibliogr. s. [389]-402. Indeksy.

MANUEL 68 805 II XXV/6


Manuel alphabétique de psychiatrie clinique, thérapeutique

et médico-légale /par le dr Antoine Porot. – Paris : Presses

Universitaires de France, 1952. – VIII, 436, [1] s. ; 25 cm

(Bibliothèque de Psychiatrie)

+ Supplément, 1955. – 43 s. ; 25 cm

MARKIEWICZ, Henryk 92 493 II XIII/4


Główne problemy wiedzy o literaturze. – Wyd. 4

przejrz. i uzup. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1976.

- 402, [1] s. ; 21 cm
(Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)

Indeks.


MARKIEWICZ, Henryk 141 273 II XIII/4
Pozytywizm. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe

Wydaw.. Naukowe, 1980. – 626 s. : il. ; 25 cm


(Historia Literatury Polskiej / Instytut Badań Literackich

PAN)


Indeks. Wskazówki bibliogr. s. [514]-565.

Zawiera „Noty bibliograficzne”.

MARKIEWICZ, Mariusz Paweł 197 176 II II/2
Historia Polski, 1492-1795. – Wyd. 2 popr. – Kraków :

Wydaw. Literackie, 2005. – 758, [1] s. : il., faks., fot., mapy,

portr. ; 25 cm
Bibliogr. s. 720-728. Indeksy.

MARKTWIRTSCHAFT 166 509 II XXV/5


Marktwirtschaft und Planwirtschaft : ein enzyklopä –

disches Wörterbuch: deutsch–english–russisch =

Market economy and planned economy : an encyklo –

paedid dictionary : german–english–russian =

Ènciklopedičeskij slovar’ rynočnogo i planovogo

hozâjastva : nemecko–anglo–russkij slovar’. T. 1-2.

- München [etc.] : K. G. Saur, 1992
Indeks. Tekst równol. ang., niem., ros.

Alfabet częśc. cyryl.

MARTENS, Nico 140 462 I III/3

MORCINIEC, Ele


Mały słownik holendersko-polski i polsko-holenderski.

- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 892 s. ; 15 cm

Tyt. z dod. s. : Klein Nederlands-Pools en Pools-Nederlands

woordenboek.

MARTENS, Nico 186 509 I III/3

MORCINIEC, Ele


Mały słownik niderlandzko-polski, polsko-niderlandzki.

- Wyd. 10. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 2001. –

892, [4] s. ; 17 cm
Tyt. z dod. s. : Klein woordenboek Nederlands-Polls, Polls- Nederlands.

MASANOV, Ivan Filippovič 67 463 III XXIV/8


Slovar’ pseudonimov russkih pisatelej, učonyh i

obščestvennyh deâtelej. T. 1-4. – Moskva : Izdatel’stvo

Knižnoj Palaty, 1956-1974. - vol. ; 22 cm

MATERNICKI, Jerzy 145 157 II II/4


Historiografia polska XX wieku. Cz. 1, Lata 1900-1918 /

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty

i Techniki . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1982. – 244, [4] s. : err. ; 25 cm


Bibliogr. s. 169-238.

MATERIAŁY 33 370 III XVII-XVIII/8


Materiały Komisji Nauk Historycznych / Polska Akademia

Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław ; Kraków : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1958 – wol. ; 24 cm
Materiały do powstania Akademii Umiejętności w Krakowie

w roku 1873 / oprac. i do druku przygot. Danuta Rederowa

i Krystyna Stachowska , 1958

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 1)


Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478 / oprac.

S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka , 1960

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 2)
Ordynacje i ustawy wiejskie z Archiwów Metropolitalnego

i Kapitulnego w Krakowie, 1451-1689 / St. Kuraś.

Ustawa wsi Zederman starostwa rabsztyńskiego z r. 1694 /

Aniela Kiełbicka, 1960

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 3)
Lustracja województwa krakowskiego 1789. Cz. 1, Powiat

krakowski, proszowicki i ksiąski /wyd. Alicja Falniowska-

-Gradowska i Irena Rychlikowa, 1962

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 4)
Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat

1257-1420 / wyd. Stanisław Kuraś, 1962

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 5)
Materiały do dziejów reformacji w Krakowie : zaburzenia

wyznaniowe w latach 1551-1598 /oprac. Roman Żeleński

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 6)
Lustracja województwa krakowskiego 1789. Cz. 2, Powiat

lelowski oraz starostwo kłobuckie i rzeźnickie /wyd. Alicja

Falniowska-Gradowska i Irena Rychlikowa, 1962

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 7)

Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka

Walezego w 1573 roku / oprac. A. Przyboś i R.

Żeleński, 1963

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 8)
Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 2, Dokumenty z

lat 1421-1441 / wyd. Stanisław Kuraś, 1963

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 9)
Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 1,

Powiaty sandomierski, chęciński, opoczyński i ziemia

stężycka /wyd. Helena Madurowicz-Urbańska, 1965

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 10)
Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516:

(kodeks zagrzebski) /oprac. Józef Garbacik, 1966

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 11)
Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz.2,

Powiat radomski / wyd. Helena Madurowicz-

-Urbańska, 1967

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 12)


Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej

z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum) /wyd. Zofia

Leszczyńska-Skrętowa, 1968

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 13)


Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 3,

Powiat wiślicki / wyd. Helena Madurowicz-Urbańska, 1968

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 14)


Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). – Memoriale

rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 1, 1632-1633 /

oprac. Adam Przyboś i Roman Żeleński, 1968

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 15)

Stalmach, Paweł (1824-1891). – Korespondencja Pawła

Stalmacha /oprac. Irena Homola, Ludwik Brożek, 1969

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 16)
Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w 1939 r.

w świetle sprawozdań Oddziału II Sztabu Głównego WP :

dokumenty / zebrali i oprac. Mieczysław Cieplewicz, Marian Zgórniak

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 17)


Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). – Memoriale

rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 2, 1634-1639 /

oprac. Adam Przyboś i Roman Żeleński, 1970

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 18)


Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 4,

Indeksy / oprac. Helena Madurowicz-Urbańska, 1971

(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 19)


Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302-1453 /

oprac. Zbigniew Perzanowski, 1971

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 20)
Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570 /

wyd. Bożena Wyrozumska ; wstęp historyczny

i skorowidz rzeczowy oprac. Karol Buczek, 1971

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 21)


Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). – Memoriale

rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 3, 1640-1647 /

oprac. Adam Przyboś i Roman Żeleński, 1972

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 22)


Konarski, Szymon. – Dziennik z lat 1831-1834 /przygot.

do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, 1973

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 23)
Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumentach

konspiracyjnych ruchu ludowego (1940-1944) /zebrali

i oprac. Józef Buszko, Alina Fitowa, Jan Nowak, 1973

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 24)


Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). – Memoriale

rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 4, 1648-1656 /

oprac. Adam Przyboś i Roman Żeleński, 1974

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 25)


Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). – Memoriale

rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 5, Indeksy /

oprac. Adam Przyboś i Roman Żeleński, 1975

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 26)


Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656

/wyd. Feliks Kiryk, 1979

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 27)
Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku /oprac. Irena

Kaniewska, 1980

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 28)
Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. 5,

1681-1696 / oprac. Adam Przyboś, 1984

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 29)

Korespondencja Sebastiana i Valeria Montelupich

(1576-1609) /oprac. Danuta Quirini-Popławska, 1986

Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 30)


Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim

na przełomie XVI i XVII wieku /oprac. i przygot.

do druku Aniela Kiełbicka, 1989

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 31)

Karwicki, Stanisław Dunin (1640-1724. – Dzieła

polityczne z początku XVIII wieku /oprac. Adam

Przyboś i Kazimierz Przyboś, 1992

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 32)


„Burza” w Polsce Południowej / red. nauk. Marian

Zgórniak, 1996

(Materiały Komisji Nauk Historycznych; nr 33)

MATWIJÓW, Maciej 211 906 II I/2

OSTROMĘCKA, Elżbieta
Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej

Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 1 :

Zbiory biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzo-

wane przed 1945 r. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010.

- XXIV, [1] , 539, [1] s. : il. ; 24 cm
Indeksy.

MAŽOJI 84 573 III XXIII/3


Mažoji Lietuviškoji tarybine enciklopedija / Lietuvos TSR

Mokslų Akademija. T. 1-3. – Vilnius : Leidykla „Mintis”,

1966-1971. - vol. ; 26 cm

T. 1, A-J T. 2, K-P T. 3, R-Ż

MAZUR, Grzegorz 198 932 II II/2

WĘGIERSKI, JerzyPobieranie 1.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna