Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona8/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Konspiracja lwowska 1939-1945 : słownik biograficzny.

- Katowice : Unia, 1997. – 254, [2] s. : il., 25 cm

MEISELS, Wojciech 80 294 I III/4
Podręczny słownik włosko-polski. – Warszawa :

Wydaw. Wiedza Powszechna, 1964. – 1039 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Dizionario pratico polacco-italiano.
MEISELS, Wojciech

Dizionario pratico polacco-italiano. – Warszawa :

Wiedza Powszechna, 1970. – XVI, 1026 s. ; 17 cm

Tyt. z dod. s. : Podręczny słownik polsko-włoski

MEISELS, Wojciech 147 967 II III/4
Podręczny słownik włosko-polski. T. 1, A-L. – Wyd.

rozszerz. i zaktualizowane. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1986. – 809 s.; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Dizionario pratico polacco-italiano.

MEISELS, Wojciech
Podręczny słownik włosko-polski. T. 2, M-Z.- Wyd.

rozszerz. i zaktualizowane. – Warszawa : Wiedza

Powszechna, 1986. – 749 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Dizionario pratico polacco-italiano.

MEYERS 44 110 II XXIII/8
Meyers neues Lexikon. – Zweite völlig erarbeitete

Auflage. – T. 1-18. – Leipzig : VEB Biographisches

Institut, 1971- wol ; 23 cm

MIASTA 84 400 III VI/1


Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1 /[red. nauk. Mateusz

Siuchniński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1965. – [8], 740 s., 57 s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm + 9 map

Miasta polskie w tysiącleciu. T. 2 [red. nauk. Mateusz

Siuchniński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1967. – 700 s., [72] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm + 9 map

MICHALSKI, Jerzy 68 077 II III/5
Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Towarzystwo

Naukowe Warszawskie. – Warszawa : nakł. TNW, 1953.

- 324, [3] s. : err. ; 25 cm
Praca podjęta w 150 rocznicę zał. Towarzystwa Przyjaciół

Nauk.


MICHALSKI, Tadeusz J. 70 650 I III/3
Słownik esperancko-polski. – Warszawa : Wiedza Powszech-

na, 1959. – 265, [3] s. : err. ; 15 cm

Bibliogr. s. [267].

Inny tyt. : Esperanta-pola vortaro.

MICHAŁOWSKA, Teresa 169 254 II XIII/4
Średniowiecze / Instytut Badań Literackich PAN. – Wyd. 5

uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 907,

[1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm

(Wielka Historia Literatury Polskiej / Polska Akademia

Nauk. Instytut Badań Literackich)

Bibliogr. s. 786-818. Indeks 819-890.

MICHAŁOWSKI, Roman 211 080 II II/4
Historia powszechna : średniowiecze. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – 551, [4] s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 518-533. Indeks.

MICHAŁOWSKA, Teresa 212 747 II XIII/4


Literatura polskiego średniowiecza / Teresa Michałowska.

Warszawa, 2011. – XXV, 933, [1] S. ; 24 CM.

MIKLOŠIČ, F. 13 561 II IV/3
Kratkij slovar’ slavaânskih âzykov : (russkago s”cerkovno-

slavânskim”, bolgarskago, serbskago, češskago i pol’skago) :

a takže francuzskij i německij / sost. pod” red. F. Miklošiča.

- S. Petersburg” ; Moskwa : Knižnye Magazyny Tovariŝestva

M.O. Volf”; Věna : V. Braumiller”, 1885. – [4], 955, [1] s. ; 25 cm

MIKLOSICH, Fr. 58 724 III IV/3


Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum : emendatum

auctum / edidit Fr. Miklosich. – Vindobonae : Giulelmus

Braumueller, 1862-1865. – XXII, 1171 s. ; 26 cm

MIKULSKI, Kazimierz 187 588 III I/1


Encyklopedia Kresów /[zespół red. Monika Karolczuk-

-Kędzierska – red. nacz. ; aut. Andrzej Betlej et al.] ;

słowo wstępne Stanisław Lem. – Kraków : Wydaw.

Kluszczyński, [2004]. – 558, [1] s. : il. (gł. kolor.), faks.,

fot., mapy, portr. ; 28 cm

MIŁOBĘDZKI, Adam 161 917 II XII/5


Zarys dziejów architektury w Polsce. – Wyd. 4 popr.

i uzup. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. – 364,

[1] s., [64] s. tabl. : il. ; 24 cm
Bibliogr. s. [318]-320. Indeksy.

MIŁOSZ, Czesław 211 670 II IV/6


Czesław Miłosz : bibliografia druków zwartych / oprac.

Agnieszka Kosińska przy współpr. Jacka Błacha i Kamila

Kasperka ; [Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Modrzewskiego. Instytut Dokumentacji i Studiów nad

Literaturą Polską]. – Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne -

Oficyna Wydaw. AFM : Instytut Dokumentacji i Studiów nad

Literaturą Polską ; Warszawa : Oddział Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza, 2009. – LXX, 815, [1] s. ; 24 cm


Indeksy. Wstęp również ang.

MIODUSZEWSKI, Florian 68 097 II IV/5


Słownik chemiczno-farmaceutyczny rosyjsko-polski

i polsko rosyjski. Cz. 2, Polsko-rosyjska. – Warszawa :

Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1955. – XVI,

354 s. : 21 cm

Bibliogr. s. VII, IX. Tekst w jęz. pol. i ros. Alfabet częśc.

cyryl. Druk dwuszpaltowy.


Tyt. z dod. s. : Russko-pol’skij i pol’sko-russkij

himičeskko-farmacevtičeskij slovar’.

MIODEK, Jan 192 274 II V/6
Słownik ojczyzny polszczyzny /oprac. Monika Zaśko-

-Zielińska, Tomasz Spiekot. – Wrocław : Europa, 2002.

- 811 s. ; 24 cm

(Słowniki 21 wieku)

MIRONOWICZ, Antoni 198 805 II IX/8
Kościół prawosławny w Polsce. – Białystok :

[Białoruskie Towarzystwo Historyczne], 2006.

- 917 s., [10] s. tabl. złoż. ; 25 cm

Bibliogr. s. 772-792. Indeksy.

MIRSKA-LASOTA, Halina 210 821 II III/3

PORAWSKA, Joanna


Wielki słownik rumuńsko-polski. – Kraków : Wydaw.

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – CVIII, 990, [2] s.;

25 cm
Tyt. z dod. s. : Marele dicţionar român-polon.

Zarys gramatyki jęz. rum. [XXIX]-CVIII.

MISHKIN, Frederic S. 192 648 II XXIV/2
Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków

finansowych / przeł. Agnieszka Mincewicz. –

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 946,

[2] s. : il. ; 25 cm

(Przedsiębiorczość)

MONOGRAFIE 46 674 II XX/8


Monografie / Polska Akademia Umiejętności. Komisja

Historii Nauki. – Kraków , 2000- ; 24 cm


Józef Rostafiński : botanik i humanista / pod red. Alicji

Zemanek. – Kraków : PAU, 2000

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 1)
Matematyka jako siła ewolucji kultury / pod red. Andrzeja

Pelczara. - Kraków : PAU, 2000

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 2)
Franciszek Bujak – o nowy kształt historii / Helena

Madurowicz-Urbańska. - Kraków : PAU, 2001

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 3)
Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych /

pod red. Adama Strzałkowskiego. - Kraków : PAU, 2001

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 4)

Ludwik Antoni Birkenmajer : w stulecie wydania przez

Akademię Umiejętności dzieła „Mikołaj Kopernik” / pod

red. Michała Kokowskiego. - Kraków : PAU, 2002

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 5)
Marian Smoluchowski : od teorii atomistycznej do fizyki

współczesnej / pod red. Andrzeja Strzałkowskiego. -

Kraków : PAU, 2003

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 6)


Ignacy Domeyko : w 200 rocznicę urodzin / pod red. Andrzeja

Strzałkowskiego. - Kraków : PAU, 2004

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 7)
Hurwic, Jerzy. - Uczeni też ludzie : sylwetki polskich

uczonych. - Kraków : PAU, 2006

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 8)
50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczań-

skiego PAN /pod red. Andrzeja Hrynkiewicza. - Kraków :

PAU, 2005

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 9)


Polscy twórcy aparatury naukowej /pod red. Andrzeja

Strzałkowskiego. - Kraków : PAU, 2006

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 10)
50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczań-

skiego PAN. Cz. 3, Forum pracowników Instytutu /pod red.

Andrzeja Hrynkiewicza. - Kraków : PAU, 2007

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 11)


Julian Klaczko : (1825-1906) : krytyk literacki, pisarz politycz-

ny, badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872) /

pod red. Juliana Maślanki. - Kraków : PAU, 2007

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 12)


Wacław Borowy : (1890-1950) : uczony, humanista / pod red.

Juliana Maślanki. - Kraków : PAU, 2008

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 13)
Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie naukowe polskich

uczonych. 1 /[red. tomu Małgorzata Święch-Płonka]. –

- Kraków : PAU, 2008

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 14)


Mróz, Tomasz . – Wincenty Lutosławski : 1863-1954 :

jestem obywatelem utopii. - Kraków : PAU, 2008

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 15)
Kazimierz Morawski : (1852-1925) : w służbie nauki

i narodu /pod red. Romana M. Zawadzkiego i Stanisława

Stabryły. - Kraków : PAU, 2008

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 16)


Targosz, Karolina. – Jacob Breynius : 1637-1697 :

„Botanicus Celeberrimus” w wymiarze europejskim. -

Kraków : PAU, 20010

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 17)


Wincenty Pol (1807-1872) : w służbie nauki i narodu / pod red. Krystyny Grodzińskiej i Adama Kotarby.- Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010.

(Monografie / PAU. Komisja Historii Nauki ; 20)

MONUMENTA 2738 III XIX/5
Monumenta Medii Aevii Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia. – Cracoviae : sumptibus Academiae Lite-

rarum Cracoviensis, 1874-1927 ; vol. 30 cm
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława.

Cz.1, Obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366 / wyd.

i przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. – Kraków : nakł.

Akademii Umiejętności, 1874

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 1)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 4)


Codex epistolaris saeculi decimi quinti. [T. 1, 1384-1492] / ex

antiquis libris formularum, corpore Naruszeviciano, auto-

graphis archivisque collectus opera Augusti Sokołowski,

Josephi Szujski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1876

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 2)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 8)


Kodeks dyplomatyczny Małopolski 1178-1386 / wyd. i przyp.

objaśnił Franciszek Piekosiński. – Cracoviae : sumptibus

Academiae Literarum Cracoviensis, 1876

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 3)

(Typis Impressorum Collegii historii Academiae Literarum

Cracoviensis ; n. 9)
Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa : od 1300 do

1400 / wydali Franciszek Piekosiński i Józef Szujski ; wstępem

poprzedził Józef Szujski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1878

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 4)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 5)
Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz. 1 /wyd.

i przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. –Kraków nakł.

Akademii Umiejętności, 1879

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 5)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 13)
Witold (wielki książę litewski ; 1352-1430). – Codex epistolaris

Vitoldi Magni ducis Lithuaniae : 1374-1430 collectus opera

Antoni Prochaska. - Cracoviae : sumptibus Academiae Litera-

rum Cracoviensis, 1882

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 6)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie; n. 23)


Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz. 2, 3

i 4 wyd. i przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. –Kraków nakł.

Akademii Umiejętności Krakowskiej, 1882 (Drukarnia „Czasu”)

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 7)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 22)
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława. Cz. 2,

Obejmujący rzeczy od roku 1367 do roku 1423 / wyd. i przyp.

objaśnił Franciszek Piekosiński. – Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1883

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 8)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 24)


Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2, 1153-1333 / wyd. i

przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1886

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 9)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 33)

Tom ten ma sygn. 8247 III


Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3, 1333-1386 / wyd. i

przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1887

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 10)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 37)
Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantium,

quae quidem typis edita exceptis his, quae dr. A. Prochaska in

“Codice epistolari XV” ediderunt / collegit Anatolius Lewicki. –

Cracoviae : sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, 1888

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 11)

(Editiones College Historici Academiae Litterarum Cracoviensis;

41)
Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2, 1382-1445 / collectus

opera Anatolii Lewicki. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1891

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 12)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 46)


Acta capitulorum nec non iudiciorum ecciesiasticorum selecta.

Vol. 1, Acta capitulorum Gneznensis, Poznansiensis et Vladisla-

vensis (1408-1530) / edidit B. Ulanowski. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1894

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 13)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 51)


Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 3, 1392-1501 / collectus

opera Anatolii Lewicki. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1894

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 14)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 52)
Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi

z lat 1388 do 1420 / wyd. Franciszek Piekosiński. - Kraków : nakł.

Akademii Umiejętności, 1896

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 15)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 55)
Acta capitulorum nec non iudiciorum ecciesiasticorum selecta.

Vol. 2, Acta iudiciorum ecciesiasticorum dioecesum Gneznensis

et Poznansiensis (1403-1530) / edidit B. Ulanowski. - Kraków :

nakł. Akademii Umiejętności, 1902

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 16)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 59)


Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 4, 1386-1450 / wyd. i

przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński. - Kraków : nakł. Akademii

Umiejętności, 1905

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 17)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 62)
Acta capitulorum nec non iudiciorum ecciesiasticorum selecta.

Vol. 3, ps. 1, Acta iudiciorum ecciesiasticorum dioecesum

Płocensis, Wladislaviensis et Gneznensis (1422-1533) / edidit B.

Ulanowski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1908

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 18)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 65)


Acta capitulorum nec non iudiciorum ecciesiasticorum selecta.

Vol. 3, ps. 2, fasc. 1, Index personarum et locorum ad acta quae

in voluminibus I, II et III, parte I continentur / eddit B. Ulanowski;

auctore Joanne Czubek. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności,

1918

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas PoloniaeIllustrantia ; t. 18 cz. II)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 76)
Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego

i t. d. (1501-1506) / wyd. Fryderyk Papée. – Kraków : nakł.

Polskiej Akademii Umiejętności, 1927

(Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae

Illustrantia ; t. 19)

(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności

w Krakowie ; n. 79)

MONUMENTA 14 360 III XIX/6


Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe

Polski. T. 1 - / wyd. August Biesowski. – Lwów : nakł.

własnym, 1864 . – wol. ; 27 cm
Od t. 3 wyd. nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie,

oprac. przez lwowskie grono członków Komisyi Historycznej

tejże Akademii, T. 6 - miejsce wyd. Kraków.

T. 1, 1864, T. 2, 1872, T. 3, 1878 T. 4, 1884 T. 5, 1888 T. 6, 1893

Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe

Polski. Seria 2


Ibrāhim Ibn Ja’kūb (ca 912-ca 966). – Relacja Ibrāhima Ibn Ja’kūba

z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego /

wyd., wstępem koment. i przekł. opatrzył Tadeusz Kowalski przy

współ. J. Kostrzewskiego [et al.]. – Kraków : skł. gł. w Księgarniach

Gebethnera i Wolffa, 1946

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 1)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej / Polska Akademia

Umiejętności ; nr 84)


Gallus Anonymus. – Anonima tzw. Galla Kronika czyli Dzieje

książąt i władców polskich / wyd., wstępem i koment. opatrzył

Karol Maleczyński. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności,

1952


(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 2)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej / Polska Akademia

Umiejętności ; nr 89)
Cronica Petri comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri /

wyd., wstępem i koment. opatrzył Marian Plezia. – Polska

Akademia Umiejętności, 1951

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 3)

(Wydawnictwa Komisji Historycznej / Polska Akademia

Umiejętności ; nr 90)

Św. Wojciecha biskupa i męczennika : żywot pierwszy /

wyd., wstępem i koment. opatrzyła Jadwiga Karwasińska. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 4 cz. 1)

Brunon z Kwerfurtu (św. ; ca 974-1009). – Św. Wojciecha

biskupa i męczennika : żywot drugi / napisany przez Brunona

z Kwerfurtu ; wyd., wstępem i koment. opatrzyła Jadwiga

Karwasińska . - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 4 cz. 2)
Żywot pięciu braci pustelników [albo] Żywot i męczeństwo

Benedykta, Jana i ich towarzyszy. List Brunona do króla

Henryka / napisany przez Brunona z Kwerfurtu ; przygot.

do druku i koment. opatrzyła Jadwiga Karwasińska . -

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 4 cz. 3)


Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz / wyd.

Zofia Kozłowska-Budkowa ; [Instytut Historii PAN]. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 5)


Roczniki wielkopolskie / wyd. Brygida Kürbis, przy współ-

udziale Gerarda Labudy, Jerzego Lucińskiego i Ryszarda

Walczaka ; [Instytut Historii PAN]. - Warszawa : Państwowe Wydaw.

Naukowe, 1962

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 6)

Św. Ottona biskupa bamberskiego żywot z Prüfening :

wydanie krytyczne / przygot. Jan Wikarjak ; wstępem

i koment. opatrzył Kazimierz Liman. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 7 cz. 1)


Ebbo Bambergensis ( -1163). – Żywot św. Ottona biskupa

bamberskiego / Ebbo Bambergensis ; wyd. krytyczne przygot. Jan Wikarjak ;

wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Liman. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 7 cz. 2)

Herbord ( -1168). – Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamber-

skiego / Herbord ; wyd. krytyczne przygot. Jan Wikarjak ;

wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Liman. - Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 7 cz. 3)


Kronika wielkopolska /wyd. i koment. Brygida Kürbis. –

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 8)
Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu / wyd.

przygot. Karol Maleczyński ; tekst przejrzeli, wstęp i koment.

uzup. Brygida Kürbis i Ryszard Walczak. - Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1971

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 9 cz. 1)
Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu /

oprac. i koment. opatrzył Zbigniew Perzanowski ; [Instytut Historii

PAN]. -Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 9 cz. 2)


Katalog biskupów krakowskich / wyd. i koment. opatrzył

Józef Szamański. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 10 cz. 2)
Wincenty Kadłubek ( bł. ; 1150-1223). – Mistrza Wincentego

zwanego Kadłubkiem Kronika polska / wydał, wstępem i przyp.

opatrzył Marian Plezia ; Polska Akademia Umiejętności. –

Kraków : Wydaw. i Drukarnia „Secesja” : nakł. Polskiej Akademii

Umiejętności, 1994

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 11)


Rocznik świętokrzyski / wyd. Anna Tutkowska-Płachcińska ;

Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : nakł. Polskiej Aka-

demii Umiejętności, 1996

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 12)


Petrus de Dusburg ( 12… -13…). – Kronika ziemi pruskiej /

Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przyp. opatrzyli Jarosław

Wenta i Sławomir Wyszomirski. - Kraków : Polska Akademia

Umiejętności, 2007

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 13)
Dąbrówka, Jan (ca 1400-1472). – Komentarz do Kroniki polskiej

mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem / Jan z Dąbrówki ; wyd.,

wstępem i przyp. opatrzył Marian Zwiercan; przy współpr. Anny

Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli ; Polska Akademia Umiejętności.

- Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2008

(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 14)

MOOSER, Robert-Aloys 65 633 I XII/6
Panorama de la musique contemporaine 1947-1953 / préface

de Bernard Gavoty. – Genéve; Monaco : Kister : Union Europe-

énne d’ Éditions. – 459, [1] s. ; 20 cm

Biogramy kompozytorów. Indeks.

MROCZKOWSKI, Przemysław 144 415 II XIII/5
Historia literatury angielskiej : zarys. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 1981. – 627 s. : fot. ; 21 cm


Indeks. Bibliogr. s. [594]-607.

MUNRO, Dawid 166 763 II III/4


The Oxford dictionary of the world. – Oxford : Oxford University

Press, 1995. – X, [4], 686, [2] s., 16 s. tabl. map ; 25 cm

MUZEA 196 115 II XII/3
Muzea, izby regionalne, galerie i pracownie w województwiePobieranie 1.78 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna