Baza elektroniczna księgozbioru podręcznego znajdującego się w Czytelni Głównej Biblioteki Naukowej pau I panPobieranie 1.78 Mb.
Strona9/14
Data29.04.2016
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

małopolskim : przewodnik /[ zespół badawczo-aut. : Jadwiga

Bogucka-Zawiślak et al. ; red. Anna Grochal]. – Kraków :

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, 2004. – 276 s. :

fot., mapy ; 21 cm

NAHIMŽAN, Oskar Émzič 81 331 II XXV/4


Pâtiâzyčnyj slovar’ mineralogičeskih nazvanij / sostavil O. É.

Nahimžan ; pod red. Sobolovskogo V. I. – Moskwa : Glavna redakcji

Inostrannyh naučno-tehničeskih slovarej Fizmatgiza, 1962. –

347 s. ; 21 cm

Druk dwuszpaltowy.

Tyt. z dod. s. : Polyglot dictionary of mineral species and varieties.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 212 770 II XII/4
Sztuka gotyku i renesansu : katalog zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego : malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne / Irena Adamczyk ; [tł. na j. ang. David French].

Cieszyn : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2011. - 204, [18] s. : il. kolor. ; 25 cm.


NAGY 67 762 III XXII/5-6


Révai Nagy Lexikona az ismeretek enciklopédiája. T. 1-20.

- Budapest : Révai Testvérk Irodalami Intézet Részvénytársaság,    1. vol. 25 cm

NATHAN, Jacques 67 606 III XXI/1


Encyclopédie de la littérature française. – Paris : Fernand Nathan,

dr. 1954. – 303, [1] s., XXXII k. tabl. kolor. : il. ; 34 cm

(Collection des Grandes Encyclopédies Fernand Nathan ; vol. 5)

Indeks.


NAUKA POLSKA 7338 II XXI/7-8
Nauka Polska : [czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju

nauki w Polsce] /Polska Akademia Nauk. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Naukowe, 1953-1993 wol. ; 24 cm

R. 1, nr 1 (stycz./marzec 1953) ; R. 41, nr 6=271 (list./grudz. 1993)


Zastąpiony przez : Nauka, 1994-

W Czytelni udostępniane roczniki od 1994 roku.

NEUE 74 683 III XXII/7
Neue deutsche Biographie. – Bd. 1- / hrsg. von der Historischen

Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. –

Berlin : Duncker & Humbolt, 1954- ; vol. 246 cm
W Czytelni tylko tomy 1-4.

NEUMAN, Brunon 83 992 II XXV/6


Słownik lekarski francusko-polski / oprac. Brunon Neuman ;

konsultacja nauk. Tadeusz Kielanowski. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Lekarskie, 1966. – 645 s. : err. ; 21 cm
Bibliogr. s. 9. Druk dwuszpaltowy.

Tyt. z dod. s. : Dictionnaire médical français-polonais.

NEW 72 079 II XIII/6
The new century handbook of English literature / ed. by Clarence

L. Barnhart ; with the assastance of William D. Halsey. – New York :

Appleton-Cenrury –Crofts, cop. 1956. – VII, [1], 1167 s. : 24 cm

NEW 156 121 III XX/2-4


The New Encyclopaedia Britannica / The University of Chicago. – Vol. 1-33.

  • 15th ed. – Chicago [ etc.] : Encyclopaedia Britannica, Inc, cop. 1990 . –

vol. : il. ; 29 cm

Vol. 1-12 : Micropaedia, ready reference; vol. 13-29 : Micropaedia,

knowledge in depth ; [vol. 30] : Propaedia, outuline of knowledge ;

[vol. 31-32] : Index

NEWMARK, Maxim 71 046 II XIII/6
Dictionary of spanish literature. – New York : Philosophical

Library, 1956. – VII, 352 s. ; 22 cm

(MildCentury Reference Library)

NIECIOWA, Elżbieta Helena 40 541 I I/1


Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii

Umiejętności : 1872-1952 / oprac. Elżbieta H. Nieciowa ; PAN.

Oddział w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

1973. – 169 s., [2] s., tabl. : il. ; 20 cm

NICOLL, Allardyce 145 269 II XIII/7
Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. 1 / tł. Henryk

Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki. –

Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw. , 1983.

- 507 s. ; 24 cm


Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. 2 / tł. Henryk

Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki. –

Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw. , 1983.

- 509, [3] s. ; 24 cm

Indeks.
Tyt. oryg. : World drama from Aeschylus to Anouilh.

NIEDOŚPIAŁ, Michał 169 666 II XXIV/7


Wzory testamentów z komentarzem. – Wyd. 3 uzup., stan

prawny na dzień 8 grudnia 1999 r. – Bielsko-Biała : Studio „Sto”,

2000. – 216 s. ; 21 cm
Wykaz aktów normatywnych związanych z testamentem s. 185-188.

Bibliogr. s. 189.

NIEMCZYNOW, Grażyna 78 374 II XXV/4

BURCHART, Jan


Mały słownik geologiczny. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.

  • 255 s., [4] s. tabl., [1] k. map luź. : il. ; 21 cm

NIESIECKI, Kasper 192 004 II VI/5


Herbarz polski Kaspra Niesieckiego SJ : powiększony dodatkami

z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wyd.

przez Jana Nepomucena Bobrowicza. T. 1-10. – Wyd. 3. – Warszawa :

Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1989 - wol. : il. ; 25 cm

Przedruk fotoofsetowy, oryg. : Lipsk : nakł. i dr. Breitkopfa

i Haertela, 1839-1849

NORDISK 81 830 II X/7-8
Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon /

Huvudredaktör Erik Thyselius. – Bandet 1-23. – Malmö :

Nordisk Familjebok Aktiebolag , 1943-1945. – Band. : il. ; 24 cm

NOWA 156 487 III IX/3


Nowa encyklopedia powszechna PWN /[red. nacz. Barbara

Petrozolin-Skowrońska]. T. 1-6. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

PWN, 1996 - wol. : il. ; 31 cm

NOWA 162 807 II XIII/5


Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 wieku : literatura

arabskiego Maghrebu /[oprac. Józef Bielawski et al.]. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1898. – 671, [1] s. : err. ; 25 cm
Bibliogr. s. 608-[612]. Indeksy.

„Literatura arabska w przekładach polskich 1945-1989” s. 652-[672].


Stanowi kontynuacje książki „Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 wieku : literatura arabskiego Wschodu”.

NOWA 41 548 II XIII/5


Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / w oparciu

o dzieło Samuela Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem

Juliana Krzyżanowskiego ; [red. tomu Stanisław Świrko]. T. 1, A-J. –

Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1969. – XXXIX, 881 s. ; 25 cm


Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / w oparciu

o dzieło Samuela Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem

Juliana Krzyżanowskiego ; [red. tomu Stanisław Świrko]. T. 2, K-P. –

Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1970. – 1165 s. ; 25 cm


Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / w oparciu

o dzieło Samuela Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem

Juliana Krzyżanowskiego ; [red. tomu Stanisław Świrko]. T. 3, R-Ż. –

Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1972. – 996 s. ; 25 cm


Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 4,

Wstęp, bibliografia, słownik wyrazów staropolskich i obcych, indeks

haseł pomocniczych / oprac. Stanisław Świrko przy współpracy

Dobrosławy Świerczyńskiej i Sabiny Świrko. - Warszawa : Państwowy

Instytut Wydaw., 1978. – 627, [1] s. ; 25 cm

NOWA 196 318 II IV/6


Nowa podręczna encyklopedia A-Z /[red. prowadz. Jadwiga

Marcinek ; aut. i konsult. Arkadiusz Białek et al.]. – Kraków :

Zielona Sowa, cop. 2005. – 1056 s., [32] s. tabl. kolor. : rys.,

mapy ; 22 cm

NOWAKOWSKI, ANDRZEJ 119 975 IV I/2

Blask : Ołtarz Mariacki Wita Stwosza = Shine : St. Mary's Altar by Veit Stoss / fot. wykonał i całość ułożył Andrzej Nowakowski ; teksty Piotr Skubiszewski [et al. ; weryfikacja tekstów ang. Michelle Atallah].

Kraków : TAiWPN Universitas, 2011.

318, [2] s. : il. kolor. ; 36 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

NOWY 199 949 II III/1


Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski /

red. nacz. Jacek Fisiak ; red. tomu Arleta Adamska-Sałaciak.

- Wyd. 2 popr. – New York : The Kościuszko Foundation ;

Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydaw. Prac Naukowych

Universitas, cop. 2008 – XXIII, 1729 s. ; 25 cm

NOWY 142 526 II XIII/5


Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki,

serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny /[red. nauk. Krystyna

Kuliczkowska, Barbara Tylicka ; aut. Izabela Jastrzębska et al.]. –

Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 799, [1] s. ; 20 cm

Indeksy.

O’CONNOR, Garry 196 938 II II/6


Ojciec wszystkich : życie Jana Pawła II / przekład Maciej

Szamański. – Poznań : Dom Wydaw. Rebis, 2005. – 416,

[16] s. fot. : mapy ; 23 cm

Bibliogr. s. 397-406. Indeks.

OLSZEWSKI, Andrzej Kazimierz 155 709 III XII/4
Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie. – Warszawa :

Wydaw. Interpress, 1988. – 186, [2] s., [172] s. tabl. ; 29 cm

Bibliogr. [wybór] s. 166-172.

OMNIBUS 71 061 II XIII/7


Omnibus Bibliothek und Lexikon / herausgegeben von

Erich Wiegand. – Berlin; Grunewald : F. A. Herbig Velag. , 1956.  • [8], 1968 s., 49 s. tabl. kolor., mapy : err. ; 24 cm

Indeksy.

Druk dwuszpaltowy.

OPIS 202 600 III V/2
Opis źródeł słownika staropolskiego / pod red. Wacława

Twardzika ; we współpr. z Ewą Deptuchową i Ludwiką Szela-

chowską-Winiarzową ; oprac. Elżbieta Belcarzowa [et al.];

PAN. Instytut Języka Polskiego. – Kraków : Wydaw. „Lexis”,

2005. – 216 s. ; 30 cm

ORGANIZACJA 198 978 II IV/6


Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy /

pod red. Janusza Simonidesa ; Fundacja Studiów Międzynarodowych

-Foundation of International Studies. – Warszawa : Wydaw. Naukowe

“Scholar”, 2006. – 831 s. ; 25 cm

Wybrana literatura s. 804-810. Indeks.

OŚMIOJĘZYCZNY 89 533 III XXV/7


Ośmiojęzyczny słownik rolniczy : rosyjski, bułgarski, czeski,

polski, węgierski, rumuński, niemiecki, angielski / red. nauk.

Irakij Ivanovič Sinâgin. – T. 1. -Praga : Statní zemĕdĕlké naklada-

testvi, 1970. – VIII, 1043, [2] s. ; 30 cm + Errata : 15 s.


Ośmiojęzyczny słownik rolniczy : rosyjski, bułgarski, czeski,

polski, węgierski, rumuński, niemiecki, angielski / red. nauk.

Irakij Ivanovič Sinâgin. – T. 2. -Praga : Statní zemĕdĕlké naklada-

testvi, 1970. – 676 s. ; 30 cm + Errata : 15 s.

OSTROWSKI, Juliusz 188 543 III VI/4
Księga herbowa rodów polskich. – Poznań : Wydaw.

„Heroldium”,1999. – [2], 620, 380, [17] Heroldiom. : il. ;

30 cm
Reprint oryg. : Warszawa : Skład Główny w Księgarni

Antykwarskiej B. Bolcewicz, 1897.

OTTE, Heinrich 20 392 I XII/5
Archäologisches Wörterbuch / von Heinrich Otte. – Leipzig :

T. O. Weigel, 1857. – IV, 267 s. , 166 rys. ; 19 cm


Tekst pisany gotykiem.

OTTO, Jan 73 319 II XXII/9- XXIII/9 – VII/8


Ottŭv slovník naučný : illustrovaná encyklopædie obecných

vĕdomosti. – T. 1-28. - Praha : Vydavatel a nakladel J. Otto, 1888-1909 ;

wol. ; 24 cm
+ Dodatky : Nové doby. – T. 1- 12. - Praha , 1930-1943 wol. ; 24 cm

OXFORD 166 764 II III/5


Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A. S.

Hornby ; ed. Johnathan Crowther ; ass. ed. Kathryn Kavanagh ;

phonetics ed. Michael Ashby. – 5th ed. – Oxford : Oxford University

Press, 1995. -X, 1428 s., [16] k. tabl. : fot., mapy, rys. ; 23 cm

OXFORD 144 420 II III/5
Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A. S.

Hornby with A. P. Cowie. – 3rd ed., 11th impr., rev. and upadated.

- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. – XLI, 1037 s. :

il. ; 24 cm

PAJEWSKI, Janusz 192 050 II II/1
Historia powszechna : 1871-1918. – Wyd. 9. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 2001. – 536 s., [8] s. tabl. map,

[2] k. tabl. złoż., [48] s. tabl. : fot. ; 25 cm

(Historia Powszechna ; 6)

Indeksy. Bibliogr. s. [467]-493.

PAJEWSKI, Janusz 168 866 II II/5


Pierwsza wojna światowa 1914-1918. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :

Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 831, [1] s., [52] s. tabl. : fot., mapy,

portr., rys. ; 25 cm
Bibliogr. s. 775-[790]. Indeksy s. 791-[823].

PALMOWSKI, Jan 199 061 II II/3


Słownik najnowszej historii świata 1900-2007. 1- / Jan Palmowski;

red. nauk. wyd. pol. Piotr Maciej Majewski ; aut. nowych haseł

i aktualizacji Paulina Magdalena Codogni [et al.] ; przeł. Iwona Libucha

[et al.]. – Wyd. 1 pol. – Warszawa : Rzeczpospolita : Prószyński

i S-ka, 2008 - . Wol. : il. kolor. ; 24 cm
T.1, A- czecho T. 2, Czechy-in T. 3, Iq-marto T. 4, Marty-prze

T. 5, Przy-unia T. 6, Unia-ż


Słownik „Rzeczpospolitej” wydany na licencji Oxford University

Press.


Tyt. oryg. : Dictionary of twentieth-century world history.

PAMIĘTNIK 12 989 II I/3


Pamiętnik piętnastoletniej działalności Akademii Umiejetności

w Krakowie 1873-1888. – Kraków : nakł. Akademii Umiejętności,

1889. – XVI, 200 s. ; 24 cm

PAPAHAGI, Tache 81 775 II XIII/7


Dictionarul dialectului aromîn : general şi etimologie. Diction-

naire aroumain (macédo-roumain) : général et étymologoque.  • [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Populare Romîne,

1963. – 1264 s., 18 tabl., 36 fotogr., 1 mapa, 1 plan : err. ; 24 cm

PARTRIDGE, Eric 78 689 III XXI/6


A dictionary of the underworld : British&American . – Wyd. 2. –

London : Routledge&Kegan Paul LTD., 1961. – XV, 817 s. ; 25 cm

PARTRIDGE, Eric 78 684 III XXI/6
A dictionary of slang and unconventional English : colloquialisms

and catch-phrases, solecisms and catachreses, nicknames,

vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized : in two

volumens. Vol. 1, The Dictionary. – 5th ed. –London : Routledge&Kegan

Paul LTD., 1961. – XVI, 974 s. ; 25 cm
A dictionary of slang and unconventional English : colloquialisms

and catch-phrases, solecisms and catachreses, nicknames,

vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized : in two

volumens. Vol. 2, The Supplement. – 5th ed. –London : Routledge&Kegan

Paul LTD., 1961. – S. [6], 975-1362 ; 25 cm

PARUCH, Józef 85 859 I I/1


Słownik skrótów. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970.

- 389, [2] s. ; 15 cm


PATTERSON, Robert (ekonomia). 212 851 II XXIV/2


Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku / Robert Patterson ; [tł. Paweł Granicki et al.] ; PricewaterhouseCoopers.

Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. - XI, 579, XI, 523 s., [30] s. tabl. : il. ; 25 cm.


T.1 – A-K.

PATTERSON, Robert 211 889 II XXIV/2


Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2010. – 191 s. ; 25 cm

Tyt. oryg. : Compendium of finance in polish &english.


POLSKI

T. 1 - A-J.


T. 3 - S-Ż
ANGIELSKI

T.4 – A-E

T.5 – F-P

T.6 – Q-Z


(UWAGA: T. 1-3 : tekst po pol. tłum. z ang., T. 4-6 : tekst w jęz. ang.)

PATTERSON, Robert 210 945 II XXIV/2


Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku /

tłum. Ewa Kieres.. – Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjo -

nalne.

Compendium of accounting in polish &english.


T. 1, A-Ł

T. 2, M-R.

T. 6, P-Z

PAVIS, Patryce 192 663 II XIII/3


Słownik terminów teatralnych / słowo wstępne napisała

Anne Ubersfeld ; przeł., oprac. i uzup. opatrzył Sławomir

Świątek. – Wyd. 2 bez zmian. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 2002. – 719, [1] Ossolińskich. ; 25 cm


Indeksy. Bibliogr. s. [607]-666.

Tyt. oryg. : Dictionnaire du théâtre.

PAWŁOWSKI, Bogumił 123 073 II XXV/5
Słowniczek botaniczny : fachowe wyrazy używane w opisach

roślin naczyniowych i kluczach do ich oznaczania. – Warszawa :

Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – 40, [2] s. : rys. ; 24 cm
Nadb. z pierwszego tomu „Flory Tatr”.

PENTLAKOWA, Zofia 77 641 II XXV/4


Słownik petrograficzny. – Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1962.

- 344 s., 5 k. tabl. : err. ; 21 cm

PERLIN, Janina 191 949 II III/2

PERLIN, Oskar


Słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański = Diccionario Español-

-Polaco, Polaco- Español. – Warszawa : Philip Wilson, 2000. – 920 s. ;

24 cm

PEVSNER, Nikolaus 140 326 I XII/5


Historia architektury europejskiej / z ang. przeł. Agnieszka Morawińska

i Hanna Pawlikowska . – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe,

1976. – 487, [2] s. : il. ; 21 cm
Bibliogr. s. 461-470. Indeks.

PEVSNER, Nikolaus 140 326 I XII/5


Historia architektury europejskiej. T. 2 / [tł. z jęz. niem. Jan Wydro].

– Warszawa : Arkady, 1980. – 384, [4] s. : il. ; 25 cm


Bibliogr. s. 367-373. Indeks.

PHILOSOPHISCHES 92 491 II XXVI/6


Philosophisches Wörterbuch. Bd. 1, A bis Kybernetik / hrsg. von Georg

Klaus und Manfred Buhr. – 11 Auflage. – Leipzig : Bibliographisches

Institut, 1975. – 702 s. ; 25 cm
Philosophisches Wörterbuch. Bd. 2, Lamaismus bis Zweckmäβigkeit /

hrsg. von Georg Klaus und Manfred Buhr. – 11 Auflage. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1975. – S. 710-1394 ; 25 cm

PHILOSOPHISCHES 70 617 I XXVI/7

Philosophisches Wörterbuch /hrsg. von Walter Brugger ; unter

Mitwirkung des Berchmanskolleges in Pullach bei München, und

anderer. – 7 Auflage. – Freiburg : Herder, 1959. – XXXIX, [1], 502,

[2] s. ; 20 cm

Indeks.


PIĄTKOWSKI, Stanisław 140 336 I XXV/6

WOLSKA, Helena


Francusko-polski słownik kliniczny ortopedii, traumatologii

i rehabilitacji . – Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw.

Lekarskich, 1972. – 168 s. ; 20 cm

PIÉRON, Henri 68 496 II XXVII/8


Vocabulaire de la psychologie / Henri Piéron ; publié avec la collab.

de L’Association des Travailleurs Scientifiques. – Paris : Presses

Universitaires de France, 1951. – IX, [3], 356, [3] s. ; 25 cm +

Addendum au Vocabulaire de la psychologie : 23, [4] s.

PIETER, Józef 86 322 II XXVI/8
Ogólna metodologia pracy naukowej. – Wrocław : Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 1967. – 472 s. ; 24 cm


Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.

Streszcz. oraz spis treści ros. i ang.

PIETKIEWICZ, Stanisław 90 749 II VI/3

ŻMUDA, Stefan
Słownik pojęć geograficznych. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

1973. – 610, [1] s. : il. ; 20 cm

Skorowidz nazwisk i haseł.

PILARCZYK, Krzysztof 199 240 II XIII/5


Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali : wprowadzenie

religioznawcze, literackie i historyczne / Polska Akademia Umiejętności ;

Instytut Religioznawstwa UJ. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu

Jagiellońskiego, cop. 2006. – 338 s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 322-324. Indeks.

PIETRZYK, Zdzisław 187 661 III III/5


Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000/

[tekst Zdzisław Pietrzyk]. – Kraków : UJ : Wydaw. Jagiellonia SA.,

2000. – 343 s. : il. ; 28 cm

Indeks.


PILECKI, Szymon 70 861 I XXV/4
Lotnictwo : mała encyklopedia. – Warszawa : Państwowe

Wydaw. Techniczne, 1960. – XXVII, [1], 531, [1] s. : il. ; 17 cm


Bibliogr. s. 521-522. Indeks.

PISARZE 164 345 II V/6


Pisarze staropolscy : sylwetki. T. 1 / pod red. Stanisława

Grzeszczuka. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991. –

621, [3] s. ; 21 cm

(Sylwetki)

Bibliogr. przy rozdz.

PISKUREWICZ, Jan 168 728 II III/5


Prima inter pares : Polska Akademia Umiejętności w latach

II Rzeczypospolitej. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności,

1998. – 250 s., [12] k. fot. ; 25 cm

Indeks osób i autorów.

PLANY 167 336 II VI/3
Plany miast w polskich archiwach państwowych : katalog /

oprac. Maria Lewandowska, Mieczysław Stelmach ; pod kier.

Andrzeja Tomczaka ; Naczelna Dyrekcja Archiwum Państw. Zakład

Naukowy Archiwistyki. – Kraków : NSDAP, 1996. – 515 s. ; 24 cm


Indeksy. Bibliogr. s. 509-[516].

Wstęp ang. i niem.

PŁOSKI, Zdzisław 190 763 II XXV/5
Informatyka : słownik encyklopedyczny. – Wrocław : „Europa”,

1999. – 564 s. ; 22 cm + CD-Rom

(Szkolne Słowniki Encyklopedyczne „Europy”)

Bibliogr.

POCZET 202 869 III III/5
Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii

Umiejętności w latach 1872-2000 /[pod red. Rity Makowskiej ;

zespół : Ewa Dziurzyńska et al.]. – Kraków : Polska Akademia

Umiejętności, 2006. – 230, [2] s. : il. ; 30 cm + reg. : [16] s. ; 30 cm


Indeks.

POCZET 203 763 III I/2


Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta

Krakowa : (1228-2010) / [red. tomu Bogdan Kasprzyk ; aut.

tekstów Bogdan Kasprzak et al.]. – Kraków : Urząd Miasta Krakowa,

2010. – 840 s. : il. ; 32 cm

POCZET 191 963 II VI/4
Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej. – Wrocław : „Oksza”,

2001. – [2], XIV, [2] , 339, [2] s. ; 24 cm


Reprint oryg. : Lwów : w Drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1857.

PODRĘCZNA 118 999 II XXIV/2


Podręczna encyklopedia handlowa : wydawnictwo zbiorowe.

T. 1, (A-Ko) / pod red. Stanisława Waschki i Bolesława Olszewicza;

Izba Handlowo-Przemysłowa w Poznaniu. – Poznań : nakł. Poznańskiej

Spółki Wydaw., ski z ogr. odp., 1931 (Poznań : Drukarnia Katolicka,

Sp. Akc.). – [10], 546, [1] s. ; 22 cm

Druk dwuszpaltowy.


Podręczna encyklopedia handlowa : wydawnictwo zbiorowe.

T. 2, (Kradzież – Przejęcie długu) / pod red. Stanisława Waschki ;

Izba Handlowo-Przemysłowa w Poznaniu. – Poznań : nakł. Poznańskiej

Spółki Wydaw., ski z ogr. odp., 1931 (Poznań : Drukarnia Katolicka,

Sp. Akc.). – S. [5], 550-1108 ; 22 cm

Druk dwuszpaltowy.


Podręczna encyklopedia handlowa : wydawnictwo zbiorowe.

T. 3, (Przejęcie przeds. handl.) / pod red. Stanisława Waschki ;

przy współudziale kom. red. : Fr. Maciejewskiego, Jana Hryniewie-

ckiego, Świętosława Kruszelnickiego ; Izba Handlowo-Przemysłowa

w Poznaniu. – Poznań : nakł. Poznańskiej Spółki Wydaw., ski z ogr.

odp., [1932] (Poznań : Drukarnia Katolicka, Sp. Akc.). – S. [1],

1109-1566 ; 22 cm

Druk dwuszpaltowy.

PODRĘCZNA 12 600 II VIII/6-7
Podręczna encyklopedia kościelna. T. 1, /oprac. pod kier.

Stanisława Galla [et al.] i red. Zygmunta Chełmickiego. –

Warszawa : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa ;

Kraków : Gebethner i S-ka, 1904 – (Warszawa : „Drukarnia

Polska”). – wol. ; 23 cm

(Wydawnictwo Biblioteki Dzieł Chrześcijańskich)


Oprac. pod kier. Józefa i Romana Archutowskich [et al.]

od t. 35-36.

Dostępny również w wersji elektronicznej w Wielkopolskiej

Bibliotece Cyfrowej: http. : www. wbc. poznan. pl /86255

PODRĘCZNY 75 621 I III/2
Podręczny słownik polsko-białoruski / pod red. A. Obrębskiej-

-Jabłońskiej i M. Biryły. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962.

- XV, 1084 s. ; 15 cm
Tyt. z dod. s. : Područny pol’sko-belaruski sloŭník.

PODRĘCZNY 93 682 II III/3


Podręczny słownik polsko-niemiecki / Andrzej Bzdęga, Jan Cholewa,

Stefan Kubica. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977.

- XVI, 1018 s. ; 21 cm

Tyt. z dod. s. : Handwörterbuch Polnisch-Deutsch.

PODSTAWY 192 038 II XXIV/2
Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; [aut. Anna

Jabłońska et al.]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.Pobieranie 1.78 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna