Baza infromacyjna forum technologii bankowychPobieranie 234.86 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar234.86 Kb.
  1   2   3   4

BAZA INFROMACYJNA

FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH
FIRMA

KRÓTKA INFORMACJA

OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO

Accenture sp. z o.o.

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 281 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 28,6 miliarda dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.


Algotech Polska Sp. z o.o.Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe i elastyczne rozwiązania tele-informatyczne wspierające procesy kontaktu z Klientami.

Algotech ściśle współpracuje z dostawcami najnowocześniejszej światowej technologii: Avaya, Altitude Software, Autonomy Etalk, Extreme Networks, Nice, PerSay, Teleopti i Verint.

Algotech istnieje od 1992 roku. Jako firma o strategii regionalnej Algotech prowadzi działalność w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii.


1. Biometria głosowa

 • Uwierzytelnianie osób przez telefon

 • Uwierzytelnienie hasłem głosowym lub automatyczne podczas rozmowy klienta z konsultantem

2. Systemy Contact Center

3. Systemy telefonii IP

4. Systemy zunifikowanej komunikacji (telefon, email, chat, fax, komunikatory / np. Skype/)

5. Rozpoznawanie głosu

6. Systemy analityki głosu (speech analytics w j. polskim)

7. Zarządzanie grafikowaniem zmian pracy konsultantów w Contact Center

8. Systemy informatyczne wspierające procesy obsługi klienta

9. Integracja systemów – duże doświadczenie wdrożeniowe, analityczne i integracyjneANDRA Sp. z o.o.ANDRA –

Integrator Systemów Teleinformatycznych -dostarcza  zaawansowane, konwergentne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne, dopasowane do potrzeb Użytkownika.

Nasze atuty:

 • KOMPETENCJE TECHNICZNE

Posiadamy wysokie kompetencje praktyczne i wiedzę w kluczowych dla naszej działalności obszarach technologicznych. Współpraca z dostawcami oferowanych przez nas rozwiązań opiera się na odnawialnej autoryzacji partnerskiej, potwierdzającej wysoki poziom wiedzy technicznej i gwarantującej wsparcie ze strony producentów. Nasze kompetencje rozwijamy również poprzez tworzenie własnych rozwiązań.

 • SPECJALIZACJA

Stale rozszerzamy ofertę i pogłębiamy kompetencje w wybranych, perspektywicznych obszarach ICT. Dogłębna praktyczna znajomość tych zagadnień pozwala nam proponować rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnego projektu i indywidualnych wymagań Klienta.

 • ELASTYCZNOŚĆ

Podejmujemy się realizacji zróżnicowanych projektów, zarówno pod względem skali, jak i zakresu prac. Współpracujemy z naszymi Klientami na wybranych etapach projektu lub zapewniamy kompleksowe wsparcie począwszy od analizy potrzeb, poprzez dostawy i wdrożenie, aż po zapewnienie wsparcia posprzedażowego.

 • INFRASTRUKTURA I ZESPÓŁ

Doświadczeni kierownicy projektów i certyfikowani specjaliści techniczni tworzą zespół przygotowany do wdrażania zaawansowanych projektów.

 • DOŚWIADCZENIE

Od 1988r. na rynku IT. Współpraca z 14 bankami w zakresie rozwiązań dla bankowości elektronicznej. Liczba i zróżnicowanie zrealizowanych wdrożeń pozwalają nam już na wstępnym etapie projektu zoptymalizować jego założenia oraz zapewnić sprawną realizację na oczekiwanym poziomie jakości.

 • STABILNOŚĆ

Od chwili rozpoczęcia działalności firma corocznie odnotowuje pozytywny wynik finansowy. Rośnie liczba pracowników firmy, a zatrudnienie charakteryzuje się relatywnie niską rotacją. Firma corocznie figuruje w zestawieniach największych firm polskiego rynku ICT - ComputerWorld Top200 i Teleinfo 500.

 • PRZYGOTOWANIE DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Firma posiada Kancelarię Tajną spełniającą wymogi Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, która umożliwia realizację kontraktów na zlecenie służb i instytucji operujących informacjami o charakterze niejawnym.

 • POLITYKA JAKOŚCI

Więcej informacji na stronie www.andra.com.plDla banków i dostawców usług finansowych

 • Rozwiązania bezpiecznego komunikowania się klienta banku z bankiem - Bankowa Platforma Omikronu systemu MultiCash oraz rozwiązania dla bankowości internetowej.

 • Rozwiązania dla zarządzania środkami finansowymi (CashManagement) i dla dokonywania płatności z portali dostawców usług finansowych, w szczególności dla ich klientów działających na rynkach międzynarodowych.

 • Rozwiązania back-office'owe - bankowe interfejsy z Bankową Platformą Omikronu, rozwiązania przetwarzania płatności i komunikacji międzybankowej.

 • Rozwiązania dla zarządzania dystrybucją i aktualizacją oprogramowania.

Dla przedsiębiorstw

 • Rozwiązania automatyzujące wymianę informacji pomiędzy systemami bankowości elektronicznej i systemami wewnętrznymi przedsiębiorstw, w szczególności z systemami ERP oraz finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi.

 • Rozwiązania dla bankowości elektronicznej w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych, w szczególności dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 • Rozwiązania bankowości elektronicznej i płatności dla ośrodków przetwarzania danych
Atende S.A.

Atende S.A. powstało w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.
Więcej informacji na stronie www.atm-si.com.pl. • Profesjonalne usługi serwisowe (umowy abonamentowe na serwis sprzętowy infrastruktury oraz wsparcia i konsultacji technicznych)

 • Audyty bezpieczeństwa i planów ciągłości działania: budowa planów BCP, aplikacja Atmeus służąca wsparciu BCP

 • Zapasowe biura oraz zapasowe centra danych

 • Szeroka gama rozwiązań Cisco wraz z usługami wdrożeniowymi

 • Usługi outsourcingowe w zakresie wsparcia procesów biznesowych klienta.

W świetle zmieniających się regulacji dla sektora bankowego, dotyczących szacowania ryzyka operacyjnego, instytucje finansowe potrzebują rozwiązań ułatwiających kontrolę tego ryzyka i zapobieganie jego wystąpieniu. Wychodząc naprzeciw takiej potrzebie, przygotowaliśmy aplikację o nazwie Atmeus, która służy wsparciu planowania ciągłości działania (BCP) w instytucjach finansowych. Z Atmeusa korzysta już BRE Bank Hipoteczny S.A., a także Raiffeisen Bank Polska S.A.


ATM SI kładzie szczególny nacisk na usługi, audyty bezpieczeństwa, usługi outsourcingowe oraz profesjonalne usługi serwisowe oparte na umowach SLA. Jako przykład wykorzystania kompetencji zespołu ATM SI może posłużyć świadczona usługa kompleksowego outsourcingu IT dla dużej firmy ubezpieczeniowej Liberty Seguros.


B3System S.A.

B3System S.A. jest wiodącym na rynku polskim dostawcą zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. Firma posiada ponad 12-letnie doświadczenie na polskim rynku informatycznym.

Spółka koncentruje swoją działalność na oferowaniu infrastrukturalnych i systemowych rozwiązań zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo informacji, która stanowi zasób niezbędny dla efektywnego prowadzenia biznesu przez dzisiejsze przedsiębiorstwa.

B3System S.A. świadczy usługi w zakresie:

• Wydajna i niezawodna Infrastruktura IT w warstwie sieci, serwerów i macierzy dyskowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji realizowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i uznane standardy

• Kompleksowe bezpieczeństwo IT w obszarach tworzenia i audytu polityk bezpieczeństwa, zabezpieczania przed dostępem do danych i przed wyciekiem informacji, systemów antyfraudowych oraz bezpieczeństwa sieci

• Zarządzanie usługami i systemami IT w zakresie monitoringu operacyjnego, zarządzania konfiguracją, analizy wydajnościowej aplikacji i systemów klasy help desk realizowane w oparciu o szeroki zbiór praktyk ITIL

• Cloud computing - złożone projekty polegające na budowie wysokodostępnej i elastycznej infrastruktury informatycznej służącej jako platforma do świadczenia usług informatycznych na rzecz klientów wewnętrznych (private cloud) jak i zewnętrznych (public cloud).


 • Rozwiązania do zarządzania ryzykiem nadużyć w zakresie:

Fraudów kredytowych/aplikacyjnych

Fraudów na kartach płatniczych

Fraudów pracowniczych

Fraudów w kanałach Bankowości Internetowej

Fraudów w Bankowości Korporacyjnej


 • Kompleksowe Enterprise Fraud Management Systems

 • Systemy do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Customer Due Diligence, KYC)

 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć dedykowane dla Domów Maklerskich

 • Analiza i wdrażanie Systemów Zarządzania Tożsamością

 • Systemy do zarządzania cyklem życia kart elektronicznych

 • Systemy jednokrotnego logowania

 • Rozwiązania z zakresu BIOMETRYCZNEGO elektronicznego podpisu odręcznego

 • Monitorowanie usług, aplikacji i środowisk IT

 • Zarządzanie Usługami IT Service Management

 • Zarządzanie Zasobami IT Asset Management

 • Kompleksowe systemy bezpieczeństwa

 • Ochrona środowisk wirtualnych

 • Zarządzanie uprawnieniami

 • Systemy autentykacji w oparciu o tokeny software’owe i sprzętowe

 • Zaawansowana ochrona przed wyciekiem danych

 • Monitoring działań użytkowników i administratorów

 • Rozwiązania sieciowe

 • Zbieranie i analiza logów

 • Audyty bezpieczeństwa systemów IT

 • Systemy uwierzytelnienia

 • Wirtualizacja i cloud computing

 • Storage

 • Backup i archiwizacja

 • Poczta i usługi katalogowe

 • Zarządzanie i analityka

 • Tworzenie aplikacji

 • Audyty infrastruktury

 • Tworzenie portali internetowych

 • Projektowanie i konfiguracja baz danych

 • Tworzenie systemów raportowych BI i hurtowni danych

 • Systemy Contact Center

 • Systemy telefonii IP

Firma B3System S.A. współpracuje z

czołowymi firmami informatycznymi takimi jak:

Actimize, McAfee, RSA, EMC, Vmware, HP, IBM, CA, Microsoft, Wacom, Softpro, Quantum, NetApp, FrontRange.
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK S.A. zostało powołane na podstawie Prawa Bankowego dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.
BIK S.A. stworzyło i rozwija ogólnopolski system wymiany informacji kredytowej umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów.
Głównymi klientami BIK S.A. są instytucje sektora finansowego udzielające ponad 95% wszystkich kredytów dostępnych na rynku Polskim.


Produkty BIK S.A. to przede wszystkim produkty dla sektora finansowego:

 • raporty kredytowe i monitorujące oraz ich odmiany

 • oceny punktowe (scoringi),

 • raporty aktywności kredytowej klientów,

 • analizy przekrojowe danych kredytowych

 • budowę dedykowanych modeli scoringowych

 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań klasy APS (Application Processing Services),

 • rozwiązania typu anti-fraud

 • analizy portfela kredytowego,

 • usługi doradcze, szkoleniowe i inne.


BIK S.A. wraz z powiązanym kapitałowo Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dostarczają również produkty kierowane dla przedsiębiorców prywatnych i odbiorców instytucjonalnych:

 • analizy i oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej firm prowadzących pełną sprawozdawczość

 • raporty wiarygodności płatniczej osób prawnych i osób fizycznych

 • produkty budujące wiarygodność płatniczą

 • produkty wspierające proces windykacji

Działalność BIK S.A. w zakresie usług i rozwiązań IT obejmuje obszary takie jak:
 • projektowanie, implementację i utrzymanie systemów informatycznych

 • dostarczanie specjalizowanych rozwiązań informatycznych na potrzeby banków, zrzeszeń banków i poszczególnych banków spółdzielczych oraz SKOKów

 • hosting systemów informatycznych

Blue Media SA


Blue Media od wielu lat należy do wiodących podmiotów obsługujących systemy transakcyjne. Strategia Spółki opiera się na łączeniu usług oferowanych przez firmy telekomunikacyjne z nowoczesnymi usługami finansowymi. 
W trakcie funkcjonowania Blue Media otrzymała szereg nagród i wyróżnień za autorskie i nowatorskie rozwiązania przyznane przez instytucje branżowe. Dzięki realizowanej strategii rozwija się bardzo dynamicznie, przyrost przychodów w ostatnich 5 latach to ponad 10 tysięcy procent natomiast obrót za rok 2008 to 400 milionów złotych. Trzy razy pod rząd, w roku 2006, 2007 i 2008 zajęła 1 miejsce w rankingu Technology Fast50, opracowanego przez Deloitte, a grupującego spółki technologiczne z Europy Środkowej. Otrzymała również tytuł Gazeli Biznesu w 2007 roku oraz miano - Najlepszy Pracodawca 2008 i 2009.
Z kolei zestawienie CW TOP200-2008 sklasyfikowało Blue Media jako największą firmę informatyczną na Pomorzu.
Obecnie Blue Media zatrudnia ponad 100 osób. Do najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej spółki należą - wykwalifikowany zespół, innowacyjność oraz elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających warunków rynkowych.
Blue Media aktywnie uczestniczy w pracach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich oraz w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.Systemy informatyczne:

 • systemy transakcyjne

 • systemy do obsługi płatności

 • rozwiązania mobilne

 • wsparcie sprzedaży

 • systemy back-officeCompFort Meridian Polska Sp. z o.o.

Firma CompFort Meridian Polska Sp. z o.o., z większościowym udziałem kapitału holenderskiego, działa na rynku polskim od 1 stycznia 1990 r.

Firma zatrudnia ponad 100 osób. W roku 2007 obroty firmy wyniosły ponad

76 milionów złotych.
CompFort Meridian Polska zajmuje się dostarczaniem rozwiązań, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane.
Firma kieruje swoją ofertę do dużych i średnich przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, m.in.

telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeniach, górnictwie, przemyśle paliwowym oraz instytucjach sektora publicznego.


Reprezentujemy na rynku polskim najlepszych światowych producentów oprogramowania między innymi: BMC Software, Symantec, VeriSign, Juniper, Serena Software, Check Point Software Technologies czy RSA, The Security Division of EMC.
Firma jest również autoryzowanym partnerem IBM w zakresie systemów OS/390 i DB2 (Solution Provider). Zagadnieniami związanymi z tą częścią oferty zajmuje się oddział firmy w Łodzi, zatrudniający wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie.


 • Systemy wspomagających ocenę ryzyka,
 • Systemy wykrywania nadużyć (np. systemy zabezpieczające

 • transakcje w bankowości elektronicznej),
 • Rozwiązania do ochrony portali webowych i ochrony systemów baz

 • danych,
 • Systemy wspomagające zarządzanie politykami bezpieczeństwa

 • (np. wdrażanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa)
 • Systemy zapobiegające wyciekowi informacji
 • Systemy klasy SIEM
 • Systemy zarządzania tożsamością
 • Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne
 • Rozwiązania do uwierzytelniania
 • Usługi związane z informatyką śledczą
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Consdata sp. z o.o.

Firma Consdata specjalizuje się w wytwarzaniu i wdrażaniu rozwiązań klasy e-business dla sektora bankowo-finansowego. Kluczowe kompetencje i doświadczenia firmy dotyczą obszarów: bankowość elektroniczna, e-wallet, elektroniczne procesowanie transakcji pomiędzy uczestnikami rynku a agregatorami płatności oraz pomiędzy instytucją płatniczą a bankami lub procesorami transakcji kartowych, implementacja e-wniosków wraz z obsługą workflow, integracja B2B z wykorzystaniem ESB i BPM oraz PKI.

Consdata, tworząc oprogramowanie na zamówienie zapewnia całość procesu wytwórczego i wdrożeniowego wraz zarządzaniem projektem: analiza systemowa, wytworzenie oprogramowania, testowanie, wdrożenie oraz utrzymanie i serwis. W realizacji projektów stosowana jest metodyka xPrince, a zespoły wytwórcze pracują w oparciu metodę Scrum.Enterprice Form Management System - eximee - to kompleksowe rozwiązanie do wsparcia sprzedaży i obsługi posprzedażnej produktów finansowych. Zapewnia w sposób wielokanałowy tworzenie i zarządzanie wnioskami elektronicznymi o wysokim usability i dużym stopniu konwersji.

Gateway2B umożliwia przedsiębiorstwom i korporacjom łatwy sposób połączenia się z poziomu własnego systemu ERP lub FK do Banku i realizowanie wszystkich tych funkcji, które zapewnia im tradycyjna bankowość elektroniczna. Implementacja Gateway2B w Banku zapewnia mu jednorodne środowisko integracyjne i wystawienie kompletnego API dla swoich Klientów poprzez WebServices, umożliwiając bezpośredni i bezpieczny dostęp z poziomu oprogramowania działającego u Klienta.

Sytem e-Wallet zapewnia prowadzenie rejestru rachunków, sald rozliczeniowych i transakcji płatników. Rodzaje transakcji, schemat przepływu oraz schematy księgowe są w pełni parametryzowane.
Moduł ma zastosowanie jako core-system transakcyjny dla obsługi Płatników i Merchantów przez instytucje finansowe, które pośredniczą w płatnościach, agregują płatności, wymieniają waluty lub pieniądz elektroniczny.

Cybercom Poland Sp. z o.o.

Cybercom Poland Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu informatycznego Cybercom Group Europe AB, notowanego na Nordyckiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sztokholmie. Koncern zatrudnia ogółem ponad 1900 pracowników, w 24 biurach na świecie. W Polsce posiadamy około 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, zlokalizowanych w 2 biurach: w Warszawie i Łodzi.

Polski oddział Cybercom Poland posiada osobowość prawną i pełną samodzielność, realizując dzięki temu własne projekty.


Specjalizujemy się w doradztwie technologicznym w dziedzinie tworzenia oprogramowania komputerowego. Posiadamy kompetencje z zakresu wszystkich najpopularniejszych obecnie technologii informatycznych, wykorzystywanych do tworzenia wydajnych i funkcjonalnych systemów IT. Ponadto oferujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa aplikacji i audytu infrastruktury informatycznej w zakresie wykorzystywanych aplikacji i systemów, w szczególności z obszaru płatności elektronicznych. Posiadamy również kompetencje w zakresie obecnie bardzo dynamicznie rozwijającego się sektora aplikacji mobilnych.

Z naszych usług korzystają polskie i zagraniczne spółki średniej wielkości, w szczególności z sektora przemysłowego, finansowego, bankowego i ubezpieczeń. Wszystkie nasze usługi realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów jakości kontrolowanych przez Cybercom Group oraz zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001/2000.
 • Tworzenie oprogramowania pod klucz

 • Usługi doradcze

 • Automatyzacja testów

  • Testy funkcjonalne

  • Testy niefunkcjonalne

  • Opracowywanie strategii

  • Przygotowanie scenariuszy testowych

  • Zarządzanie i konsultacje

  • Szkolenia

 • Analiza systemowa i inżynieria wymagań

 • Migracja baz danych oraz replikacja (partner firmy Quest, producenta SharePlexa)

 • Bankowość mobilna

 • Tworzenie aplikacji mobilnych na smartfony oraz tablety

 • Audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych

 • Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne

 • Usługi analityczne i doradcze w dziedzinie wdrażania rozwiązań Contact Center

eLeader Sp. z o.o.

eLeader należy do światowej czołówki uznanych i cenionych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów. Pionierskie rozwiązania eLeader, pracujące na inteligentnych telefonach komórkowych, używane są dzisiaj w ponad 30 krajach świata - w tym przez koncerny międzynarodowe z listy Fortune Global 500.
Gama produktów oferowanych przez eLeader obejmuje innowacyjne, skalowalne i elastyczne rozwiązania dla bankowości mobilnej (m-banking), bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż w terenie SFA (Sales Force Automation), systemy zarządzania mobilnymi zasobami w terenie FFM (Field Force Management) oraz systemy wsparcia procesów biznesowych w terenie m-BPM (Mobile Business Process Management). Prowadzimy również badania nad innymi produktami dla nowo powstających obszarów zastosowań smartfonów.
eLeader posiada duże doświadczenie w produkcji oprogramowania dla szerokiego spektrum platform mobilnych. Doświadczenie to wspierane jest współpracą na poziomie strategicznym z kluczowymi graczami na globalnym rynku telefonów komórkowych. Firma eLeader na wczesnym etapie swojej działalności skoncentrowała się i wyspecjalizowała w tworzeniu rozwiązań opartych o wiodącą na rynku platformę Symbian Series 60. Dziś możemy poszczycić się ogromnym doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania dla systemów takich jak Symbian (S60, UIQ), Windows Mobile (Standard oraz Professional), Nokia Series 40, RIM Blackberry, Apple iPhone, Android, Bada, Java oraz innych.
Nasza platforma technologiczna umożliwia bardzo
szybkie dopasowanie oraz wdrażanie bezpiecznych, transakcyjnych, mobilnych rozwiązań klient-serwer dla smartfonów, pokonując wiele ograniczeń funkcjonalnych i wydajnościowych związanych z charakterystyką tych urządzeń.operatorów płatności mobilnych;


W skład oferty eLeader dla sektora bankowego wchodzą następujące rozwiązania:

eLeader Mobile Banking Premium - wielokanałowy system bankowości mobilnej, który został zaprojektowany zgodnie ze światowymi trendami rozszerzania mobilnych serwisów internetowych o bogate, interaktywne aplikacje dla smartfonów. eLeader Mobile Banking Premium składa się z następujących elementów:

 • zestawu aplikacji High-End dla smartfonów indywidualnie zaprojektowanych dla wszystkich kluczowych platform mobilnych;

 • adaptacyjnego internetowego serwisu “lajt” dostosowującego wyświetlanie stron internetowych do wielu typów przeglądarek mobilnych;

 • aplikacji Java oferujących dostęp do konta bankowego dla prostszych modeli telefonów;

 • rozszerzonego kanału SMS, zawierającego unikalne rozwiązania przekształcające zwykle pasywną bankowość SMS w bardziej „transakcyjny” kanał komunikacji;

 • jednego punktu integracji dla wszystkich typów rozwiązań klienckich;

 • otwartych interfejsów dla m-płatności pozwalających na integrację rozwiązań oferowanych przez globalnych i krajowych

eLeader Mobile Currency Tradingzestaw aplikacji mobilnych, zapewniających stały dostęp do rynków walutowych, z funkcjonalnością przeglądania informacji z rynku lokalnego oraz ze świata, generowania wykresów kursów walut oraz wykonywania transakcji on-line.

eLeader Mobile Authorization (m-Token) – token software’owy do generowania haseł jednorazowych, zapewniający bezpieczną i wygodną metodę uwierzytelniania oraz autoryzacji transakcji.
Rozwiązania eLeader wspierają natywnie wszystkie kluczowe platformy mobilne: Symbian, iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry (oraz aplikacje Java).

eLeader Mobile SFA/FFM oraz eLeader Mobile Business Process Management - bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż i zarządzanie mobilnymi zasobami Banku w terenie oraz systemy wsparcia procesów biznesowych Banku w terenie.
eLeader Mobile Quality Studio - jedno z niewielu na świecie rozwiązań kompleksowo automatyzujących procesy testowania aplikacji mobilnych na różnych platformach systemowych. eLeader Mobile Quality Studio integruje procesy testowania w jednym narzędziu, z uwzględnieniem różnych systemów operacyjnych - zarówno platform mobilnych, jak i serwerowych. Pozwala na przeprowadzanie automatycznych testów rozwiązań pracujących zdalnie w architekturze smartfon-serwer, oraz zaawansowanych testów funkcjonalności o złożonej logice biznesowej.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna