Baza skrótówPobieranie 0.66 Mb.
Strona1/14
Data04.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Opis Przedmiotu Zamówienia


Baza skrótów


OAP ang. Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań.

MPI Medyczny Portal Informacyjny.

Web Przeglądarkowy sposób prezentacji Graficznego Interfejsu Użytkownika.

NOdZJM Nowoczesne Oprogramowanie do Zarządzania Jednostką Medyczną nazywany również Systemem.


Spis treści


Baza skrótów 1

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 3

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót oraz dostaw 3

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4

1.3. Zestawienie zakresu prac i dostaw 4

1.4. Założenia związane z wolumetrią 4

1.5. Perspektywa logiczna 4

1.6. Nowoczesne Oprogramowanie do Zarządzania Jednostką Medyczną 5

1.7. Wykorzystywane technologie implementacyjne 5

2. Wymagania dla stacji roboczych 5

2.1. Zestawy komputerowe z monitorami – 56 sztuk 5

2.2. Notebook dla personelu białego – 2 sztuki 12

3. Wymagania infrastruktury serwerowej 19

3.1. Serwer wirtualizacji – 3 sztuki 19

3.2. Macierz dyskowa – 1 sztuka 20

3.3. Oprogramowanie środowiska wirtualizacji serwerów i bazy danych 22

4. Urządzenia biurowe 23

4.1. Drukarka igłowa – 8 sztuk 23

4.2. Czytnik kodów kreskowych – 8 sztuk 24

4.3. Czytnik kart elektronicznych – 8 sztuk 24

4.4. Drukarka laserowa do recept – 37 sztuk 25

5. Wymagania i funkcjonalności zamawianego systemu 25

5.1. Zgodność oferowanego systemu z prawem 25

5.2. Wymagania architektury systemu – wymagania ogólne systemu i wdrożenia 28

5.3. Wymagania systemu obsługi zgłoszeń (dotyczy gwarancji i nadzoru autorskiego) 36

5.4. INTEGRACJA Z SYSTEMEM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38

5.5. Opis funkcjonalny poszczególnych modułów oprogramowania 50

6. Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia serwerowni 73

6.1. Zakres wymaganych prac i dostaw 73

6.2. Adaptacja 73

6.3. System klimatyzacji 74

6.4. System alarmowy 74

6.5. Zasilanie awaryjne 74

6.6. System gaszenia gazem 75

6.7. System monitoringu IP 76

7. Budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych 79

7.1. Zakres wymaganych prac 79

7.2. Przełączniki 80

8. Wytyczne w zakresie warunków formalnych i organizacyjnych 86

8.1. Wytyczne dot. dokumentacji technicznej 86
  1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia


Opis przedmiotu zamówienia opiewa na „Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą”. Projekt stanowi element realizacji koncepcji rozwoju informatycznego jednostki oraz wpisuje się w bezpośrednio w potrzeby Społeczeństwa Informacyjnego.
Podstawowym elementem umożliwiającym uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów jest rozbudowa systemu informatycznego zarówno na płaszczyźnie programowej, sprzętowej jak i sieci logicznej. Głównym elementem projektu jest wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną (NOdZJM). Na bazie takiego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie
i przechowywanie w systemie informatycznym danych związanych z ruchem chorych a następnie wykorzystanie ich w innych systemach między innymi do stworzenia e-usług publicznych.

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót oraz dostaw


Projekt pod nazwą „Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą” zakłada następujące zakresy robót i dostaw:
Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczna wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów do informacji o leczeniu oraz oprogramowaniem do diagnostyki obrazowej – Usługa obejmuje instalacje i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów medycznych oraz uruchomienie e usług. Niezbędne jest również ucyfrowienie pracowni RTG (dostawa i montaż).
Adaptacja pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu – zakres adaptacji przewiduje uruchomienie systemu klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykrywaniem pożaru, systemu kontroli dostępu oraz zasilania awaryjnego serwerowni.
Budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych – obejmuje budowę sieci punktów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) w pomieszczeniach gdzie zostaną dostarczone jednostki komputerowe.
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego – obejmuje dostawę 56 jednostek komputerowych, 8 drukarek igłowych, 3 serwerów, macierzy dyskowej, 8 skanerów kodów kreskowych, 8 czytników kart elektronicznych, 37 drukarek laserowych, 2 laptopów, oprogramowanie systemowe kopii zapasowych i bazodanowe (dla zintegrowanego systemu zarządzania jednostka medyczną).

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia


Realizacja inwestycji nastąpi w całości na terenie jednostki Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.

1.3.Zestawienie zakresu prac i dostaw


Przedmiotem zamówienia, dla którego zespół wytycznych stanowi niniejsze opracowanie będzie:

  1. Adaptacja pomieszczenia serwerowni.

  2. Budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych

  3. Dostawa i instalacja sprzętu wymaganego do realizacji projektu.

  4. Wdrożenie oprogramowania do pracy w wymaganym zakresie.

  5. Testy akceptacyjne.1.4.Założenia związane z wolumetrią


Wymagania dla zamawianego systemu:

  • ilość jednoczenie korzystających z aplikacji użytkowników do 70,

  • ilość zarejestrowanych użytkowników ~500 – dotyczy aktywnych kont użytkowników,

  • liczba użytkowników korzystających miesiąc zenie z e-usług na poziome 1500,

  • system zbudowany w oparciu o założenia skalowalności do 100 jednocześnie pracujących użytkowników – możliwość zwiększenia maksymalnego obciążenia serwerów aplikacji do 200 sesji aktywnych na serwerach aplikacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej związanej z serwerami aplikacji.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna