Bazowa instalacji do badań pozyskiwania tlenu metodą vpsa-o2- musi posiadać, parametry nie gorsze niż podano poniżejPobieranie 57.84 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar57.84 Kb.

Załącznik nr 6 do IDW


Po wypełnieniu stanowić będzie załącznik do Formularza Oferty
BAZOWA INSTALACJI DO BADAŃ POZYSKIWANIA TLENU METODĄ VPSA-O2- musi posiadać, parametry nie gorsze niż podano poniżej:


Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
rok produkcji:
Wartość netto:
Cena brutto (do przeniesienia do Formularza Oferty):

 
Lp.

Opis minimalnych wymagań

Parametry oferowane przez Wykonawcę

CENA bruttoK-101 Wentylator nawiewowy

Wydajność 20003000 Sm3/h , spiętrzenie 1020 hPaF-102 Czerpnia powietrza technologicznego (filtr)

Wydajność max. 1000 Sm3/h, , p-10 hPa , sprawność usunięcia pyłów > 10 m 90%P-103 Dmuchawa Roots

Wydajność 850 950 Nm3/h, p-80 kPaA-104 Agregat chłodniczy

Wydajność max 32kW, przepływ wody 95 l/min, temp wody 12/7oCE-105 Chłodnica

Płytowy wymiennik ciepła

Wydajność cieplna 20kW, spadek ciśnienia po stronie grzewczej nie wyższy niż 5 kPa

Chłodzenie wodneF-106 Separator

O sprawności osuszania 98% z automatycznym spustem kondensatu dla fazy ciekłej.

Ilość wyprowadzeń -2 ;

Materiał – stal węglowa lub nierdzewna ;

Musi mieści się w kontenerze 40’ High Cube

D-108 (A,B) Adsorber VSA-O2

Adsorber spełnia w procesie VPSA O2 funkcję otrzymania następujących parametrów

Wydajność 100 Sm3/h

Czystość tlenu 95±0,5 %obj. O2

Ciśnienie tlenu 130 kPa abs

Musi mieścić się w kontenerze 40’ High Cube

Materiał stal węglowa lub stal kwasoodporna nierdzewna dostosowana do tlenu


V-109A,B Bufor tlenu

V-2000 l (każdy),

Materiał stal węglowa lub stal kwasoodporna nierdzewna dostosowana do tlenu

Musi mieścić się w kontenerze 40’ High CubeA-110 Agregat powietrza AKPiR

Wydajność 2030 Nm3/h, 8 bar, osuszacz ziębniczy, t.r = +4oCP-111 Ssawa Roots

Wydajność 750  850 Nm3/h dla ciśnienia średniego ssania 60 kPa absT-112 Tłumik

Wydajność 750  850 Nm3/h.

Wyciszenie z 80 do 40 dB (wg przepisów ekologicznych dla terenów zurbanizowanych)


T-113 Tłumik

Wydajność 750  850 Nm3/h

Wyciszenie z 80 do 40 dB (wg przepisów ekologicznych dla terenów zurbanizowanych)


C-114 Kontener

40’ HIGH CUBE izolowany termicznie

Czujnik tlenu z alarmem


F-115 Wyrzutnia powietrza chłodzenia dmuchawy

Kanał 300 x 300, szyber,F-116 Wyrzutnia powietrza chłodzenia ssawy

Kanał 300 x 300F-117 Wyrzutnia powietrza chłodzenia agregatu

Kanał 300 x 300
ADSORBENTY

Adsorbenty mają być dostarczane wraz z adsorberami (zamkniętymi i zaplombowanymi)Aktywny tlenek glinowy

Wsad 160 kg aktywnego tlenku glinowego o granulacji sferycznej 3÷5 mm, do osuszania gazów; zdolność adsorpcyjna wody przy 15% wilgotności względnej powietrza i w 21˚C – nie mniejsza niż 6% wag.Zeolitowe sito molekularne LiLSX

1600 kg zeolitowego sita molekularnego LiLSX o granulacji sferycznej 1÷2 mm lub 8x12 mesh , do procesu VPSA-O2 , pojemność adsorpcyjna N2 przy ciśnieniu 1013 kPa i w temp. 25˚C nie mniej niż 21 Ndm3/kgSTACJA ZAWOROWA I POMIARY

KV-1, KV-2, KV-5, KV-6, KV-9, KV-10

DN-100

Nazwa: Zawór dyskowy pneumatyczny jednostronnego działania

Specyfikacja: DN-100, PN-10 kv ≥800 m3/h, miękkouszczelniony, dostosowany do pracy w próżni, siłownik jednostronnego działania, sprężyna zamyka, zawór pilotowy szybkoodpowietrzający, zawór pilotowy elektro magnetyczny sterujący 3/2 24 V DC

KV-3 , KV-4, KV-11, KV-12

DN -40

Nazwa: Zawór szybkozamykający, kątowy, sterowany pneumatycznie

Specyfikacja: 1 ½” lub DN-40, kv≥45 m3/h

Siłownik jednostronnego działania,

Sprężyna zamyka, zawór pilotowy elektro magnetyczny 3/2 24 V DC, przepływ nad grzybek, wykonanie do tlenu


KV-7, KV-8

DN-25

Nazwa: Zawór szybkozamykający, kątowy sterowany pneumatycznie

Specyfikacja: 1” lub DN-25, kv≥20m3/h, siłownik jednostronnego działania, sprężyna zamyka, zawór pilotowy elektro magnetyczny 3/2 24 V DC przepływ nad grzybek, wykonanie do tlenu

PT-103 , PT-107, PT-108A,B, PT-110 , PT-112

I MANOMETRY

Nazwa: Przetworniki ciśnienia i manometry

Specyfikacja:

Przetworniki: 0÷2,5bar abs, G½ B , ±0,5% , 4÷20mA, G ½ B

Manometry : - 1÷1,5bar , G ½ B


FT/FT-109

Nazwa: Pomiar przepływu tlenu Rotametr

Rotametr, pływak o zakresie pomiarowym dla tlenu o czystości 95% od 15÷150 Nm3h przy ciśnieniu 130÷150 kPa abs w temp otoczenia DN-40 lub 1 ½ ‘’. Przetwornik 4÷20mAAT/AI-111

Nazwa: Analizator tlenu

Specyfikacja: Zakres pomiarowy 80-100 % obj. O2 z czujnikiem paramagnetycznym lub cyrkonowym , i wyjściem 4-20mA, dokładność +/- 1% zakresu

FI-17(FQI-17), FT/PT/TT/17

Nazwa: Zespół pomiaru natężenia przepływu powietrza

Specyfikacja: PT/TT/FT/- Kryza standartowa

TT/TI-104

Specyfikacja: Zakres 0-100C

Wymagania materiałowe dla orurowania oraz zbiorników

Dla orurowanie po stronie tlenu stal kwasoodporna nierdzewna dostosowana do tlenu ; po stronie powietrza i azotu - stal węglowa lub nierdzewna. Dla adsorberów i zbiorników – stal węglowa lub nierdzewna

Średnice orurowania – od 25 do 100 mm


DODATKOWE WYMAGANIA I ZAPISY

Czy spełnia wymagania zawarte w Części III – Opis Przedmiotu Zamówienia?Projekty i montaż

…………………………………………………………… …………………………….…………………………………………………………………………..

Miejscowość, data Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna