Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu GdańskiegoPobieranie 11.87 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.87 Kb.
Beata Czechowska-Derkacz

rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 25 84

tel. kom. 725 991 088

e-mail prasa@ug.edu.pl

http://www.ug.edu.pl/pl
16 lipca 2010
Informacja Prasowa

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie na UG – kolejni laureaci programu FNP

Zespół naukowy z Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem programu FNP – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. W ramach IV edycji programu i uzyskanego z FNP finansowania na uczelni będzie realizowany międzynarodowy projekt zakresu chemii biomolekularnej. Koordynatorem projektu jest prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Doktoranci będą rekrutowani z całego świata – otrzymają stypendia naukowe, granty badawcze oraz możliwość odbywania naukowych staży. To już drugi zespół, który został laureatem tego szczególnego programu, dającego szansę rozwoju naukowego doktorantom.

Uniwersytet Gdański uzyskał finansowanie w ramach IV edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach wyróżnionego projektu zatytułowanego „Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek”, koordynowanego przez profesora Jarosława Marszałka będzie realizowanych 10 projektów doktoranckich kierowanych przez profesorów Igora Koniecznego, Krzysztofa Liberka i Jarosława Marszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed oraz profesorów Cezarego Czaplewskiego i Józefa Adama Liwo z Wydziału Chemii UG.


Doktoranci wybrani w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji uzyskają stypendia naukowe i granty badawcze na realizację badań oraz możliwość odbycia staży naukowych (od 9 do 18 miesięcy) u partnerów zagranicznych z USA, Hiszpanii i Niemiec.
Na realizację projektu „Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek” zespół otrzymał 3 230 000 zł.
Tematyka planowanych prac doktorskich związana jest z poznaniem zależności pomiędzy strukturą i funkcją białek, która jest kluczem do zrozumienia mechanizmu ich działania, ich znaczenia w powstawaniu chorób, oraz ich wykorzystania w medycynie i biotechnologii. Dotychczas na Uniwersytecie Gdańskim funkcję białek badali głównie biotechnolodzy, podczas gdy strukturą zajmowali się chemicy. Ta sytuacja utrudniała doktorantom, rozpoczynającym karierę naukową, poznanie obu komplementarnych strategii badawczych. Aby usunąć te przeszkody Międzywydziałowe Konsorcjum, wraz ze współpracownikami z uczelni zagranicznych (E.A. Craig, University of Wisconsin, USA; H.A. Scheraga, Cornell University, USA; E. Top, University of Idaho, USA; B. Bukau, Universitat Heidelberg, Germany; R. Giraldo, Centro de Investigaciones Biologicas, Spain), poprowadzi 10 projektów doktoranckich, w których zostanie wykorzystane zarówno podejście doświadczalne jak i teoretyczne w celu poznania zależności struktury i funkcji białek. Większość z tych projektów skupi się na białkach opiekuńczych, nazwanych tak ze względu na ich unikalne zdolności do ochrony innych białek komórkowych przed czynnikami stresowymi oraz zapobieganiu niepożądanym oddziaływaniom pomiędzy białkami. Zaburzenie funkcji białek opiekuńczych jest przyczyną chorób prionowych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych.
Celem III programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych przez młodych uczonych w okresie przygotowania przez nich prac doktorskich.
Więcej Informacji na temat programu i laureatów z innych uczelni można znaleźć na stroni FNP: www.fnp.org.pl

Przypomnijmy, że zespół naukowców z UG już został także laureatem III edycji programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Są to profesorowie Piotr Bojarski, Marek Grinberg, Michał Horodecki, Adam Majewski, Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański) oraz Paweł Horodecki (Politechnika Gdańska) Prace zespołu koordynuje prof. Stanisław Kryszewski, a opiekę merytoryczną sprawuje prof. Marek Żukowski. Obecnie trwa nabór na te studia.

 

Zespół naukowców z Gdańska otrzymał ponad 4 miliony złotych zł na realizację projektu badawczego pt. „Fizyka kwantowych technologii informatycznych przyszłości”. Projekt ma charakter wybitnie naukowo-badawczy. Uczestniczący w nim doktoranci będą prowadzić fundamentalne, wysoce specjalistyczne badania teoretyczne i doświadczalne dotyczące technik przetwarzania informacji metodami wywodzącymi się z mechaniki kwantowej. 

 

 Realizacja projektu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju informatyki kwantowej. Prof. Kryszewski, koordynator projektu, nie wyklucza, że dzięki planowanym badaniom zostaną dokonane przełomowe odkrycia, które otworzą zupełnie dziś nieznane i nieoczekiwane ścieżki badawcze. 

Uczestnicy projektu będą prowadzić badania naukowe w zarówno na UG jak i w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, m.in.: w Instytucie Optyki i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk, Laboratorium Fizyki Ciała Stałego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu w Weronie oraz w Instytucie Fotoniki w Barcelonie. 
: sites -> default -> files -> nodes -> informacja prasowa -> 48947 -> files
informacja prasowa -> Informacja prasowa brązowy medal dla piłkarzy Uniwersytetu Gdańskiego
informacja prasowa -> Krzysztof Klinkosz Zespół Rzecznika Prasowego
informacja prasowa -> Informacja Prasowa Złoto azs ug w piłce ręcznej kobiet!
informacja prasowa -> Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
informacja prasowa -> Informacja prasowa o możliwościach międzynarodowej kariery w finansach na Uniwersytecie Gdańskim
informacja prasowa -> Informacja prasowa „Tajemnica widzialności Boga…”
informacja prasowa -> Informacja Prasowa Bałtycki Festiwal Nauki na Uniwersytecie Gdańskim
informacja prasowa -> Informacja prasowa XIII bałtycki Festiwal Nauki na Uniwersytecie Gdańskim
informacja prasowa -> Informacja prasowa o bezpieczeństwie energetycznym I finansowym Polski w Unii Europejskiej Wykład Janusza Lewandowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds budżetu I programowania finansowego, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna