Berger J.: O patrzeniuPobieranie 38.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.25 Kb.
W1 (06102005)
literatura

- Berger J.:- Białostocki - Sztuka cenniejsza niż złoto

- Krakowski - O sztuce nowej i najnowszej

- Osęka A. - Spojrzenie na sztukę

- Poprzecka M. - Galeria. Sztuka patrzenia

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych

- Słownik sztuki XX wieku

- Pisma: Opcje, Magazyn sztuki (www), Format, Kultura (Białystok), Kartki, Architekt, Art & business, Grafia, Fototapeta, Arteon;
Plastyka - organizacja świata wizualnego
Podstawowe dziedziny sztuk plastycznych:


 • Urbanistyka:

- (łac.) Urbs - miasto;

- zagospodarowanie, planowanie i kształtowanie miasta;

- najbardziej pierwotna dziedzina;

- związana z funkcjonalnością; • architektura

- (gr.) architekton – budowniczy;

- projektowanie i budowanie domów;

- rodzaje architektury ze względu na funkcje:


 • Przemysłowa,

 • handlowa,

 • administracyjna,

 • sakralna (sepulkralna - cmentarze, nagrobki),

 • mieszkalna,

 • obronno-warowna,

 • pałacowa;

 • Rzeźba

- działanie z formą trójwymiarową w przestrzeni;

- cecha: atrakcyjna z każdej strony;

- rodzaje:


 • Wolnostojące,

 • Płaskorzeźba,

 • Reliefy - rzeźba wgłębna;

 • Rysunek

- posługiwanie się linią na płaszczyźnie;

- typy: • szkic - szybki,

 • studium rysunkowe - precyzyjne odtworzenie wyglądu,

 • projekt - wstęp do innego dzieła,

 • rysunek jako samoistne dzieło sztuki;

 • Grafika

- oparta się na powtarzalności dzieła sztuki;

- technika powielania;

- typy:


 • użytkowa - plakaty, banknoty, ilustracje, znaczki pocztowe;

 • Artystyczna - matryca niszczona po określonej liczbie odbitek;

- rodzaje: drzeworyt, miedzioryt, linoryt, staloryt;

 • Fotografia - fotografos - rysowanie światłem;

 • Malarstwo

- techniki:

 • olejne (olej lniany),

 • temperowe (farby wodne),

 • akwarelowe,

 • mozaika (kostki ceramiczne na mokrym tynku),

 • witraż,

 • fresk (obraz na mokrym tynku),

- typy:

 • monumentalne (witraż, fresk),

 • sztalugowe (przenośne),

 • miniaturowe,

 • iluminacja (w księgach ręcznie pisanych, średniowiecznych),

 • weduta - panorama (na planie koła);
 • Sztuka ogrodów

- zakładanie i formowanie ogrodów przy pomocy elementów przyrody, rzeźb i architektury wg zasad artystycznej budowy dzieła sztuki

- typy:


 • typ francuski - ogród symetryczny, mała architektura ogrodowa, uporządkowany;

 • typ angielski - park krajobrazowy, naturalne wykorzystanie krajobrazu;

 • typ włoski - tarasowy

 • Sztuka użytkowa:

- Rzemiosło artystyczne - przedmioty użytkowe o wartościach artystycznych (złotnictwo, jubilerstwo, ludwisarstwo, konwisarstwo, tkactwo, kowalstwo, meblarstwo, emalierstwo)

- Wzornictwo przemysłowe - przedmioty z produkcji przemysłowej wykonane na podstawie projektów artystów plastyków;


w2 - wzrok, procesy widzenia (031105)
Oczy - 70% receptorów ciała

50% informacji o świecie - zdobywanych za pomocą oczu


Cechy procesu widzenia:
Doznania wzrokowe:

1. Kolor -

2. Ruch - widziany jako pierwszy, w kolorach szarych

3. Głębia przestrzeni - zacienienie, perspektywa4. kształt -
Złudzenia wzrokowe
Widzenie w trzech kolorach: czerwony, zielony, niebieski

W3 - środki wyrazu plastycznego
Środki wyrazu plastycznego - materialne składniki dzieła sztuki służące do budowy formy i treści dzieła sztuki; dają możliwość analizowania dzieła sztuki:

 • Punkt - w rysunku, grafice, malarstwie; rozrzedzanie, zagęszczanie

 • Linia -

 • Płaszczyzna - jaka jest, jaki ma kształt;

 • Barwa - kolorystyka, chromatyka

 • Światło: walor - stopień jasności barw i światłocień - ułożenie świateł i cieni;

 • Faktura - sposób ukształtowania powierzchni;

 • Bryła - przestrzenność, trójwymiarowość; bryła geometryczna, zbliżona do kuli itp.

 • Przestrzeń - perspektywa (metoda pokazywania przestrzeni na płaszczyźnie)

 • Ruch - sposób pokazania dynamiki

 • Kompozycja - sposób uporządkowania elementów na płaszczyźnie i przestrzeni zgodnie z jakimiś zasadami; składa się z 9 poprzednich (kompozycja symetryczna, niesymetryczna)


Rysunek - najbardziej pierwotny i podstawowy środek ekspresji
Rysunek - Opałka (Roman?) - zdjęcia codzienne i zapisywanie liczb
Raster - sposób budowania obrazu przez zagęszczanie i rozrzedzanie punktów
Pointylizm (puentylizm) - budowanie obrazu z kropek (należy do neoimpresjonizmu)
W4 - barwa, faktura i światło
Kolor - ogólnie - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego działającego na oko ludzkie
kolor - dokładniej - indywidualne wrażenie wzrokowe, które jest wywołane falami świetlnymi o różnej długości, odbitymi od powierzchni przedmiotu, płaszczyzny, wolnej przestrzeni
Kolor - właściwość przedmiotu; zależy od właściwości fizycznych i chemicznych przedmiotu;
Widzenie koloru zależy od:

 • rodzaju światła padającego na przedmiot, płaszczyznę; charakter światła (jarzeniowe, słoneczne, białe, kolorowe)

 • otoczenia innych kolorów - relatywizm barwny (relatywność barwna - postrzeganie barwy w kontekście innych barw); stykanie się ze sobą barw dające indywidualne uczucie ich wzajemnego uzależnienia i wpływania na siebie


Systematyka kolorów:

 • Podstawowe - zasadnicze (czerwony, niebieski, żółty) - barwy których nie można uzyskać przez mieszanie innych kolorów

 • Pochodne - powstałe przez zmieszanie barw podstawowych (pomarańczowy, fioletowy, zielony, brązowy)


Podział związany z indywidualnym wrażeniem temperatury:

 • Ciepłe - kojarzące się ze słońcem, ogniem (wszystkie żółcie, ugry, czerwienie, oranże, brązy, beże, pastelowe ciepłe odcienie)

 • chłodne - kojarzące się z kolorem wody, lodu, śniegu (odmiany błękitu: granat, indygo; fiolet)

zielony i fioletowy - temperatura zależna od otoczenia (z czerwonym - zimny; z niebieskim - ciepły)


Podział barw

 • Aktywne - wychodzą do przodu, są na pierwszym planie (intensywne - nasycone, jasne)

 • Pasywne - wycofujące się, pozostające w tle


Podział barw:

 • Kontrastowe - sprzeczne ze sobą:

- kontrast temperatury

- kontrast jasności • Harmonijne - podobne do siebie; różne odmiany tego samego koloru;


Dywizjonizm - mieszanie plam barw podstawowych, by z pewnej odległości było widać kolor pochodny
Walor barw - stopień jasności barw
W5 – barwy
Barwa lokalna – rozpatrywana bez kontekstu, otoczenia innych barw; kolor w naturalnym oświetleniu;
fioletowy
barwy dopełniające – leżące po przeciwnej stronie koła; zmieszane ze sobą dają barwę neutralną (biel, szarość, czerń);
barwy tęczowe: czerwień, oranż, żółć, zieleń, błękit, indygo, fiolet
nasycenie barw – stopień intensywności barw (zawartość pigmentu w barwie);
monochromatyzm – jednobarwność; zasada malarska polegająca na malowaniu jednym kolorem w różnych walorach i nasyceniu;
znaczenie światłocienia:

 • Pokazywanie przestrzenności, wypukłości (jasne – wypukłe, ciemne - wklęsłe)

 • Podkreślenie znaczenia (jasne – ważne, ciemne – mniej ważne)

 • Określenie nastroju, klimatu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna