Bezdźwięcznych jest w słowie płomiennoczerwonePobieranie 334.02 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar334.02 Kb.
  1   2   3   4
Zestaw Pytań

Słowa jak wiatr” konkurs z języka polskiego 2013-20141. Brunatny to kolor:

 1. czarny,

 2. jasnoczerwony,

 3. ciemnobrązowy,

 4. bordowy.

2. Ile głosek bezdźwięcznych jest w słowie płomiennoczerwone?

 1. 2

 2. 3

 3. 6

 4. 7

3. Których przymiotników nie utworzono od nazw rzeczy?

 1. czerwony, niebieski;

 2. liliowy, fioletowy;

 3. żółty, zielony;

 4. miedziany, pomarańczowy.

4. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje „ó”?

 1. b...ry, t...rk...sowy, marm...rkowy;

 2. p...rp...rowy, kr...chy, c...downy;

 3. r...żowy; spr...chniały, sk...rkowy;

 4. biel...tki, pochm...rny, pon..ry.

5. Ubóstwo jest synonimem:

 1. wiary,

 2. bogactwa,

 3. niedostatku,

 4. piękna.

6. Splendor kolorów oznacza:

 1. paletę ciepłych barw,

 2. monotonię kolorów,

 3. blaski światła,

 4. bogactwo kolorów.

7. Pisownię wyrazu skórzany wyjaśnia zasada:

 1. ó wymienia się na o;

 2. rz wymienia się na r;

 3. ó wymienia się na a;

 4. rz jest niewymienne.

8. Związek frazeologiczny spiec raka znaczy:

 1. wycofać się,

 2. uszczypnąć kogoś,

 3. zaczerwienić się,

 4. zrumienić raka na ogniu.

9. Babie lato to:

 1. ośnieżone szczyty Babiej Góry mieniące się w słońcu późną wiosną;

 2. pora wypiekania bab;

 3. wybory najpiękniejszej dziewczyny lata;

 4. białe nitki pajęczyny unoszące się w powietrzu w pogodne dni jesieni

10. Wskaż poprawną końcówkę celownika liczby pojedynczej rzeczownika kolor:

 1. – u,

 2. – owi,

 3. – em,

 4. – e.

11. Lepszy jest przymiotnikiem w stopniu:

 1. równym,

 2. wyższym,

 3. najwyższym.

 4. To nie jest przymiotnik.

12. Wyrazu barwić nie da się połączyć z przedrostkiem:

 1. w-,

 2. za-,

 3. u-,

 4. prze-.

13. W którym wyrażeniu źle zaznaczono wyraz określający?

 1. żółtość liści,

 2. kolor pomarańczowy,

 3. b rązowe liście,

 4. k rajobraz jesieni.

14. Wypowiedzenie Liście dębu są jak skóra na oprawie księgi jest:

 1. zdaniem pojedynczym,

 2. zdaniem złożonym współrzędnie,

 3. zdaniem złożonym podrzędnie,

 4. równoważnikiem zdania.

15. W zdaniu Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko, czasowniki występują w trybie:

 1. orzekającym i przypuszczającym,

 2. orzekającym,

 3. rozkazującym i orzekającym,

 4. rozkazującym.

16. Wskaż orzeczenie w zdaniu Trawy i drzewa są takie szare.

 1. są takie szare;

 2. są;

 3. są takie;

 4. są szare.

17. Zaznacz poprawną formę rzeczownika nasturcja w bierniku liczby pojedynczej:

 1. nasturcje,

 2. nasturcję,

 3. nasturcjom,

 4. nasturcją.

18. Patrzeć przez różowe okulary to znaczy:

 1. nosić okulary w różowych oprawkach;

 2. marzyć o niebieskich migdałach;

 3. być optymistycznie nastawionym do świata;

 4. wygrać los na loterii.

19. Wskaż niepoprawny związek frazeologiczny:

 1. blady strach,

 2. blady świt,

 3. blada twarz,

 4. blada karta.

20. W którym szeregu ukrył się wyraz niepasujący do pozostałych?

 1. barwny, kolorowy, tęczowy;

 2. krajobraz, pejzaż, kolaż;

 3. słota, deszcz, mżawka;

 4. jasny, klarowny, przejrzysty.

21. W którym wypowiedzeniu nie ma błędu interpunkcyjnego?

 1. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże.

 2. Za siódmą górą za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże.

 3. Za siódmą górą za siódmą rzeką, swoje sny zamieniasz na pejzaże.

 4. Za siódmą górą za siódmą rzeką swoje sny, zamieniasz na pejzaże. 1. Ile jest sylab w wersie Szare dymy aż do nieba?

  1. 8,

  2. 5,

  3. 16,

  4. 9.

23.W którym rzędzie wyrazy są ułożone alfabetycznie? 1. Okno, okieneczko, okiennica;

 2. Okienko, okienny, okno;

 3. Okna, okno, okieneczko;

 4. Okna, okiennica, okieneczko.

24.Wskaż sylabę poprawnie akcentowaną w wyrazie otworzyliśmy: 1. o-two-rzy-li-my,

 2. o-two-rzy-li-śmy,

 3. o-two-rzy-li-śmy,

 4. o-two-rzy-li-śmy,
 1. Rzeczownik drzwi zawiera głoski:

  1. dźwięczne i bezdźwięczne,

  2. bezdźwięczne,

  3. dźwięczne.

  4. Żadna odpowiedź nie jest poprawna.
 1. Wskaż wyraz podstawowy:

  1. słonecznik,

  2. słońce,

  3. słoneczny,

  4. słonko.
 1. O dwóch takich samych motylach powiesz, że są:

  1. indentyczne,

  2. identyczne,

  3. idemtyczne,

  4. indemtyczne.
 1. Szary człowiek to ktoś:

  1. chory,

  2. zły,

  3. zwykły,

  4. brudny.
 1. Uzupełnij podane zdanie odpowiednią formą zaimka: Kiedy ojciec otworzył okno, córka zaraz chciała .... zamknąć.

  1. je,

  2. go,

  3. jego,

  4. ono.
 1. Nie utworzysz czasownika od rzeczownika:

  1. kwiat,

  2. motyl,

  3. dom,

  4. bajka.
 1. W którym wypowiedzeniu ukrył się błąd?

  1. Dziewczynka dzięki rodzicom zapomniała o kłopocie.

  2. Dziękowała za dobrą radę.

  3. Stokrotne dzięki!

  4. Dzięki zmianie pogody popadła w melancholię.
 1. O czymś, co jest naprzeciwko, nie powiesz:

  1. á propos,

  2. z drugiej strony,

  3. vis – á – vis,

  4. po przeciwległej stronie. 1. Obieżyświat to ten, który:

  1. przybliżył świat,

  2. objął świat,

  3. obiegł świat,

  4. obejrzał świat.
 1. Dokończ przysłowie: Komu w drogę, temu...

  1. w czas,

  2. na czas,

  3. czas,

  4. o czasie.
 1. Które powiedzenie odnosi się do zachowania człowieka natrętnego, bez ambicji?

  1. Wyrzuca pieniądze za okno.

  2. Patrzy jak wół na malowane wrota.

  3. Wyrzucić go drzwiami, to oknem wlezie.

  4. Pocałował klamkę.
 1. W którym zdaniu użyto niewłaściwie wyrazu kondycja?

  1. Jurek w świetnej kondycji wyruszył na wycieczkę.

  2. W jakiej kondycji jest wasze mieszkanie?

  3. Nie masz kondycji!

  4. Wyrazu kondycja użyto poprawnie we wszystkich zdaniach.
 1. Przysłowie Kto się nisko kłania, temu patrzaj w oczy mówi o:

  1. obłudzie i fałszu,

  2. szacunku i prawości,

  3. kulturze i grzeczności,

  4. nieśmiałości i wstydliwości.
 1. W którym zdaniu błędnie zapisano nazwę mieszkańca miasta?

  1. Jestem poznanianinem.

  2. Uważam się za rodowitego poznaniaka.

  3. Lubię rozmawiać z Poznaniakami.

  4. Wszystkie nazwy mieszkańców zapisano poprawnie.
 1. Rzeczownik okno w celowniku liczby pojedynczej ma końcówkę:

  1. – u,

  2. – e,

  3. – owi,

  4. – o.
 1. Dokończ poprawnie zdanie: Jesienią ulegam:

  1. melancholii,

  2. melancholi,

  3. melancholji,

  4. melancholij.


 1. Które dokończenie zdania jest niepoprawne: Za to na wiosnę czuję się:

  1. zdrów,

  2. zdrowy,

  3. zdrowo.

  4. Wszystkie formy są poprawne.
 1. W którym zdaniu ukrył się błąd?

  1. Zuzia potrafi wymyślić sposób na znalezienie przyjaciółki.

  2. Łatwo jej wymyśleć sposób kontaktowania się na odległość.

  3. Może zmyślać niestworzone historie o mieszkańcach sąsiedniego domu.

  4. Lubi zamyślić się w swoim pokoju.
 1. Wskaż związek wyrazu z przymiotnikiem, którego nie da się stopniować.

  1. drewniane okno,

  2. przezroczysta szyba,

  3. duża okiennica,

  4. stara rama.

 1. Gdzie jest błąd?

  1. Patrzyłem na kałuże.

  2. Dużo kałuż pod domem.

  3. Nie lubię tych czarnych kałuży.

  4. Nie skacz po kałużach!

 1. Który z podanych wyrazów nie jest rzeczownikiem?

  1. spoglądanie,

  2. podróżowanie,

  3. przezroczystość.

  4. Wszystkie podane wyrazy są rzeczownikami.

 1. W zdaniu Wracam do domu nie ma:

  1. zaimka,

  2. rzeczownika,

  3. przyimka,

  4. czasownika.

 1. Który z rzeczowników połączysz z liczebnikiem zbiorowym dwoje?

  1. schody,

  2. okiennice,

  3. drzwi.

  4. Żaden z podanych rzeczowników nie łączy sie z liczebnikiem zbiorowym.

 1. Gdzie tkwi błąd w zdaniu: Olbrzymi łabądź przyfrunął nisko?

  1. w rzeczowniku,

  2. w czasowniku,

  3. w przysłówku,

  4. w przymiotniku.

 1. W zdaniu Do naszego przytulnego domu wróciliśmy o piątej podmiotem jest:

  1. domu,

  2. piątej,

  3. my – podmiot domyślny.

  4. Jest to zdanie bezpodmiotowe.

 1. Które wyrazy nie tworzą ze sobą związku w zdaniu:

Zachwycony patrzyłem na szerokie ulice i place.

  1. zachwycony patrzyłem,

  2. patrzyłem na place,

  3. patrzyłem na szerokie,

  4. ulice szerokie.

 1. Przysłowie Nie tyle świata, co w oknie wyrażone jest:

  1. zdaniem podrzędnie złożonym,

  2. zdaniem pojedynczym rozwiniętym,

  3. zdaniem współrzędnie złożonym,

  4. dwoma równoważnikami zdania.
 1. W wypowiedzeniu Kto drogi skraca, ten do dom nie wraca podkreślone zdanie odpowiada na pytanie:

  1. jak?

  2. kiedy?

  3. w jaki sposób?

  4. kto?
 1. Wskaż poprawny zapis roku 2008.

  1. dwa tysiące ósmy,

  2. dwutysięczny ósmy,

  3. dwu tysięczny ósmy,

  4. dwa tysiące osiem.
 1. Wskaż zdanie z błędem ortograficznym.

  1. Prosimy o niezamykanie okna.

  2. Prosimy o nie zamykanie okna.

  3. Prosimy nie zamykać okna.

  4. W żadnym z podanych zdań nie ma błędu ortograficznego.
 1. Wskaż poprawnie zapisany przymiotnik – utworzony od nazwy miasta Nowy Sącz.

  1. nowosądecki,

  2. nowo sądecki,

  3. Nowo Sądecki,

  4. Nowosądecki. 1. We fragmencie tekstu

Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha znajduje się:

  1. apostrofa,

  2. metafora,

  3. porównanie,

  4. personifikacja.
 1. Wskaż fragment, w którym występuje dźwiękonaśladownictwo:

  1. ożywił knieje i dąbrowy;

  2. w oczach krwią zabłysnął;

  3. odzew dźwięczący, rześki – to pobudka;

  4. Bo w graniu była łowów historyja krótka.

58.. Wskaż wyraz jednosylabowy:  1. boa,

  2. echo,

  3. znikła,

  4. wrzask.

59. Ile głosek jest w słowie dźwięczący?  1. 3

  2. 7

  3. 9

  4. 10

60. W wypowiedzeniu bukom – buki rzeczowniki występują w:  1. miejscowniku i bierniku,

  2. celowniku i miejscowniku,

  3. narzędniku i wołaczu,

  4. celowniku i mianowniku.

61. Wskaż prawidłową formę celownika rzeczownika bór:  1. boru,

  2. borowi,

  3. borze,

  4. borem.

62. Przymiotniki czystsza, doskonalsza występują w stopniu:  1. równym,

  2. wyższym,

  3. najwyższym.

  4. Tych przymiotników się nie stopniuje.

63. W zdaniu złożonym Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne

znajdują się kolejno orzeczenia:  1. czasownikowe i imienne,

  2. imienne i czasownikowe,

  3. czasownikowe i czasownikowe,

  4. imienne i imienne.

64. Tu przerwał, lecz róg trzymał to zdanie:

  1. łączne,

  2. rozłączne,

  3. przeciwstawne,

  4. wynikowe.

65. Wskaż synonimy rzeczownika knieja:

  1. las, puszcza,

  2. polana, łąka,

  3. zakątek, ustronie,

  4. park, ogród.

66. Którym wyrazem zastąpisz słowo kunszt?

  1. majestat,

  2. mistrz,

  3. zachwyt,

  4. finezja.

67. Wskaż terminy muzyczne:

  1. grzmot, strzelanie,

  2. jęki, skomlenie,

  3. kunszt, oklaski,

  4. hymn, chór.

68. Które wyrazy są antonimami?

  1. gniew, trwoga,

  2. tryumf, harmonia,

  3. dmie, dmucha,

  4. grubiał, cieniał.

69. Wyrazy pokrewne umieszczono w szeregu:

  1. żubr, bawół, tur;

  2. róg, narożny, rożek;

  3. wrzask, krzyk, ryk;

  4. cichy, czysty, doskonały.

70. Antonimem wyrazu zapas jest:

  1. pas,

  2. brak,

  3. nadmiar,

  4. zapaska.

71. Słowa myśliłbyś, historyja, garło to dla dzisiejszego czytelnika:

  1. neologizmy,

  2. archaizmy,

  3. zapożyczenia,

  4. kolokwializmy.

72. Który czasownik utworzy związek frazeologiczny z wyrażeniem na laurach?

  1. siadać,

  2. usiąść,

  3. spocząć,

  4. odpocząć.

73. Echo to :

  1. pogłos,

  2. wygłos,

  3. rozgłos,

  4. przegłos.

74. Książka dźwiękowa to inaczej:

  1. biały kruk,

  2. audiobook,

  3. śpiewnik,

  4. facebook.

75. Na lekcje muzyki przynosisz zeszyt:

  1. do muzyki,

  2. od muzyki,

  3. z muzyki.

  4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

76. Wyraz myślistwo pochodzi od słowa:

  1. myśl,

  2. śliwa,

  3. myślnik,

  4. myśliwy.

77. Uzupełnij powiedzenie odbić się ... echem.

  1. rześkim,

  2. cichym,

  3. długim,

  4. głośnym.

78. W którym zdaniu brakuje przecinka?

  1. Kiedy zabito niedźwiedzia, Wojski grą na bawolim rogu dał znak do zakończenia polowania.

  2. Umiał wydobywać z rogu dźwięki, które ilustrowały przebieg polowania i odgłosy łowów.

  3. Koncert, w który mistrz włożył cały swój kunszt zachwycił słuchaczy.

  4. Gra Wojskiego na rogu ukazuje mistrzostwo Adama Mickiewicza w opisywaniu obrazu, muzyki i wrażeń słowami.

79. Wskaż regułę ortograficzną objaśniającą pisownię wyrazów: strzelce, grzmot, drzewa:  1. rz piszemy po spółgłoskach: p,b,t,d,k,g,ch,j,w;

  2. rz w wyrazach pokrewnych wymienia się na r;

  3. rz piszemy w nazwach zawodów zakończonych na -arz, -erz.

  4. Pisowni tych wyrazów nie objaśnia żadna reguła.

80. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje h?

  1. ...ejnał, ...ałas, wa...ać się;

  2. ...armider, ...orągiew, dru...;

  3. ...i...ot, ...ańba, stra...;

  4. s...owek, o...rona, ...wila.

81. Przeczenie nie napiszesz oddzielnie z wyrazem:

  1. daleko,

  2. szersza,

  3. pogoda,

  4. doskonała.

82. Aby sprawdzić, co znaczą wyrazy ogar i chart, skorzystasz ze słownika:

  1. ortograficznego,

  2. frazeologicznego,

  3. języka polskiego,

  4. poprawnej polszczyzny.

83. Które słowo nie jest homonimem?

  1. róg,

  2. głos,

  3. trąbka,

  4. pianino.

84. Wyrażenie róg obfitości wywodzi się z:

  1. Pana Tadeusza,

  2. legend polskich,

  3. baśni Andersena,

  4. mitologii greckiej.

85. Wyjaśnij powiedzenie zapędzić kogoś w kozi róg:

  1. wymierzyć komuś karę;

  2. posadzić kogoś w rogu pokoju;

  3. krzyknąć komuś głośno w ucho;

  4. postawić kogoś w sytuacji bez wyjścia.

86. Uzupełnij przysłowie: ... wieńczy dzieło

  1. laur,

  2. słowo,

  3. koniec,

  4. muzyka.

87. Z wyrazu piasek zrobi się wyraz pasek, gdy zamienisz głoskę:

  1. miękką na twardą,

  2. bezdźwięczną na dźwięczną,

  3. twardą na miękką,

  4. dźwięczną na bezdźwięczną.


88. Rzeczownik plastyk w bierniku liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę:

  1. – i,

  2. – u,

  3. – Ø,

  4. a.

89. Wskaż szereg z samymi rzeczownikami.

  1. brzydkie, sztuczne, kwiaty;

  2. przelot, hałas, jednakowość;

  3. schody, omszały, dachy;

  4. zielsko, światło, żywe.

90. Wskaż prawidłową formę dopełniacza liczby pojedynczej imienia i nazwiska:

  1. Joanny Kulmowy,

  2. Joanie Kulmowej,

  3. Joanny Kulmowej,

  4. Joannie Kulmowy.

91. Dach omszały to:

  1. lekko przybrudzony,

  2. siedziba małych muszek,

  3. pokrywający kościół,

  4. pokryty mchem.

92. Wskaż antonim wyrazu chropowaty:

  1. nowoczesny,

  2. starodawny,

  3. gładki,

  4. szorstki.

93. Mieć poczucie smaku oznacza:

  1. mieć apetyt;

  2. mieć dobry gust;

  3. być smakoszem;

  4. być czułym.


94. Który z wyrazów nie jest homonimem?

  1. plastyk,

  2. anilana,

  3. blok,

  4. klatka.


95. Wieczorem czerwony dach zmienia swoją barwę i przechodzi w szarość. Wskaż prawidłowy zapis powstałego koloru:

  1. szaro-czerwony,

  2. czerwono-szary,

  3. czerwonawoszary,

  4. czerwonawo szary.


96. Wskaż wyraz z ó niewymiennym:

  1. mrówkowiec,

  2. pokój,

  3. wróbel,

  4. podwórze.


97. Gdzie jest błąd?

  1. Babciu, co ty zrobiłaś?

  2. Babciu, coś ty zrobiła?

  3. Babciu, co tyś zrobiła?

  4. Wszystkie zdania są poprawne.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna