Bezdźwięcznych jest w słowie płomiennoczerwone


W którym zdaniu nie możnaPobieranie 334.02 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar334.02 Kb.
1   2   3   4

98. W którym zdaniu nie można zamienić strony czynnej czasownika na bierną?

  1. Elegancka pani wyjęła z torebki cukierek.

  2. Ogryzek z jabłka celnie walnął w ucho jakiegoś pana.

  3. Młody człowiek zostawił butelkę u stóp pomnika.

  4. Babcia machnęła chustą trzy razy w powietrzu.

99. Wybierz poprawną formę. Młody człowiek wypił:

  1. półtora butelki pepsi,

  2. półtorej butelki pepsi,

  3. półtory butelki pepsi.

  4. wszystkie formy są poprawne.


100. W zdaniu Chyba nikt nie lubi sprzątać podkreślony wyraz jest:

  1. podmiotem,

  2. dopełnieniem,

  3. orzecznikiem,

  4. okolicznikiem.


101.Dla opisania nieporządku w mieście użyjesz wyrażenia:

  1. olimpijski spokój,

  2. stajnia Augiasza,

  3. węzeł gordyjski,

  4. pięta Achillesa.


102. Przy babci trzeba mieć się na baczności, to znaczy:

  1. mieć się dobrze,

  2. stać na baczność,

  3. być czujnym,

  4. bać się.

103. BRAM! BRUM! BRYM! to:

  1. zapożyczenia,

  2. wyrazy dźwiękonaśladowcze,

  3. neologizmy,

  4. archaizmy.

104. Które zdanie trąci myszką?

  1. Babcia akuratnie sprzątnęła krakowski Rynek.

  2. Starannie usunęła wszystkie nieczystości.

  3. Dokładnie oczyściła ulice i uliczki.

  4. Papierki i ogryzki trafiły tam, gdzie trzeba.

105. Mieszkaniec Krakowa to w języku oficjalnym:

  1. Krakowianin,

  2. krakowianin,

  3. Krakowiak,

  4. krakowiak.

106. Która tabliczka w parku zawiera błąd?

  1. Prosimy o niezaśmiecanie trawników.

  2. Prosimy o nie zaśmiecanie trawników.

  3. Prosimy nie zaśmiecać trawników.

  4. Prosimy, nie zaśmiecajcie trawników.

107. W którym szeregu umieszczono wyrazy bliskoznaczne do słowa ziarno?

  1. ziarnem, ziarnie, ziarna;

  2. ziarnko, ziarnisty, ziarnina;

  3. odrobina, zarodek, kuleczka;

  4. kłos, snop, źdźbło.

108. Ile jest rzeczowników w wypowiedzeniu I nigdy jeszcze tym makowym psom?

  1. trzy,

  2. dwa,

  3. jeden,

  4. cztery.

109. Tematem rzeczownika pies nie jest:  1. ps-,

  2. psi-,

  3. pies,

  4. psa,

110. W zdaniu Kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie orzeczeniem jest:  1. dany,

  2. jest dany,

  3. jest.

  4. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna.

111. Sto tysięcy w celowniku ma formę:  1. stu tysiącom,

  2. stu tysięcy,

  3. sto tysięcy,

  4. sto tysiącom.

112. Wskaż przysłówki w stopniu wyższym:  1. mniej, ciszej,

  2. najlepiej, głośniej,

  3. dużo, cicho,

  4. najwięcej, najgłośniej.

113. Wskaż czasownik w trybie rozkazującym:

  1. choć,

  2. chodź,

  3. chodzi,

  4. chodzić.

114. . Wypowiedzenie A wieczorami, o księżyca wschodzie psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej jest:  1. zdaniem złożonym współrzędnie,

  2. zdaniem złożonym podrzędnie,

  3. zdaniem pojedynczym rozwiniętym,

  4. równoważnikiem zdania.

115. Wskaż synonimy rzeczownika okruszek:  1. maczek, ziarenko;

  2. pyłek, puszek;

  3. maluch, dzieciątko;

  4. kruszyna, odrobina.

116. O kimś, kto liczy ziarnko do ziarnka, powiesz, że jest:  1. rozrzutny, lekkomyślny;

  2. hojny, szczodry;

  3. małostkowy, drobiazgowy;

  4. oszczędny, cierpliwy.

117. Wyrażenie nie przyszło do głowy oznacza:  1. zatroskanie,

  2. brak pomysłu,

  3. głupotę,

  4. jasność myślenia.

118. Naczynie do ucierania maku nosi nazwę:

  1. makiełka,

  2. makutra,

  3. makówka,

  4. makowiec.

119. . Dokończ poprawnie przysłowie Ziarnko do ziarnka:  1. i krupnik do garnka;

  2. a zbierze się miarka;

  3. i szukaj w korcu maku;

  4. a kura się naje.

120. . Z którym wyrazem cząstkę nie napiszesz łącznie?  1. wszystko,

  2. może,

  3. mały,

  4. większy.

121. Informacje o Czesławie Miłoszu znajdziesz w:  1. słowniku języka polskiego,

  2. słowniku wyrazów bliskoznacznych,

  3. encyklopedii,

  4. poradniku językowym.

122. Wskaż zdanie w stronie biernej:

  1. Planety krążą wokół Słońca.

  2. Obracają się jednocześnie wokół własnej osi.

  3. Ziemia nie jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym.

  4. Planety są oglądane przez teleskop.

123. Wyraz eliptyczny pochodzi od słowa:

  1. elipsa,

  2. lipa,

  3. linia,

  4. elita.

124. Twarz jak księżyc w pełni jest:  1. rumiana, wesoła, pogodna,

  2. okrągła, pyzata, szeroka,

  3. podłużna, pociągła, wąska,

  4. zamyślona, smutna, poważna.

125. Zaznacz poprawnie zapisane nazwy mieszkańców:  1. ziemianie, Polacy, wrocławianie;

  2. Ziemianie, Polacy, Wrocławianie;

  3. ziemianie, polacy, wrocławiane;

  4. Ziemianie, Polacy, wrocławianie.

126.Wskaż niepoprawne zdanie.  1. Czy pożywienie kosmonautów wpływa na ich kondycję?

  2. W jakiej kondycji jest statek kosmiczny?

  3. Jak kosmonauci dbają o kondycję?

  4. Wszystkie zdania są poprawne.

127. Ile zgłosek jest w słowie podwieczorek?

  1. cztery,

  2. pięć,

  3. dziesięć,

  4. jedenaście.

128. W zdaniu Już wiem, skąd ją znam nie ma:

  1. przyimka,

  2. zaimka,

  3. czasownika,

  4. partykuły.

129. W którym zdaniu niewłaściwie użyto zaimka?  1. Malarz obserwuje niebo i je maluje.

  2. Mama zawsze wybacza swojemu dziecku, bo go kocha.

  3. Jeśli okno jest otwarte, to je zamknij.

  4. Jeśli chłopiec śpi, to go nie budź.

130. W którym szeregu znajduje się słowo niepasujące do pozostałych?

  1. obraz, kopia, retrospekcja;

  2. wystawa, wernisaż, ekspozycja;

  3. farba, płótno, kolaż;

  4. kształt, kolor, faktura.

131. Wyraz podstawowy i pochodny to:  1. pędzel, pędzle;

  2. kitel, fartuch;

  3. kłębić się, kłębienie się;

  4. malunek, maluch.

132. W zdaniu Pan Michaś nagle zobaczył podkreślony wyraz można zastąpić słowem:  1. naraz,

  2. na raz,

  3. niezadługo.

  4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

133. Antonimem wyrazu artysta jest:  1. twórca,

  2. mistrz,

  3. autor,

  4. plagiator.

134. Powiedzenie dziewczyna jak malowanie odnosi się do:  1. miłośniczki sztuki malarskiej,

  2. każdej portretowanej kobiety,

  3. wyjątkowo ładnej panny,

  4. dziewczyny przesadnie umalowanej.

135. Przysłowie Mówił dziad do obrazu znaczy:

  1. mówić sobie a muzom;

  2. przygadywać komuś;

  3. modlić się przed obrazem;

  4. zachwycać się sztuką malarską.

136. O kimś, kto napsocił, powiesz, że coś:  1. namalował,

  2. zamalował,

  3. zmalował,

  4. przemalował.

137. Utkwić wzrok znaczy:  1. rozglądać się;

  2. patrzeć uważnie;

  3. rzucić okiem;

  4. mieć coś na oku.

138. Zdania Jesteś malarzem nie można zakończyć:  1. kropką,

  2. wykrzyknikiem,

  3. znakiem zapytania,

  4. dwukropkiem.

139. Pisownię wyrazu płótno wyjaśnia zasada:  1. ó wymienia się na o;

  2. ó wymienia się na e;

  3. ó wymienia się na a.

  4. Pisownię tego wyrazu należy zapamiętać.

140. W którym szeregu ukrył się błąd?

  1. zdziwić się, zdziałać, zdzierać;

  2. zhańbić, schudnąć, schwytać;

  3. zsypać, zsunąć, zcalić;

  4. W żadnym szeregu nie ma błędu.

141. Wyrażenie brama otwarta na oścież oznacza, że:

  1. uchylono ją;

  2. jest otwarta na pełną szerokość;

  3. wychodzi na podwórze;

  4. wyjęto ją z zawiasów.

142. Wyraz źdźbło znajdziesz w słowniku:  1. za słowem ździebełko;

  2. przed słowem ździebełeczko;

  3. przed słowem ździebko;

  4. za słowem źle.

143. Której oboczności nie ma w formach deklinacji rzeczownika chorągiew, chorągwi?

  1. g:g'

  2. e:o

  3. w:w'

  4. o:e

144. Formy rzeczowników lalków, chorągwiów są:  1. zgodne z normą językową,

  2. potoczne,

  3. gwarowe,

  4. stylizowane na język dzieci.

145. Którego rzeczownika nie można połączyć z liczebnikiem czworo?  1. dzieci,

  2. kociąt,

  3. bębenków,

  4. skrzypiec.

146. Jak nie powinno się mówić?  1. Dzieci założyły czapki.

  2. Dzieci ubrały czapki.

  3. Dzieci ubrały się w czapki.

  4. Dzieci włożyły czapki.

147. W wypowiedzeniu naklejono szczyty śnieżne gór wysokich podkreślone słowo tworzy związek z:

  1. naklejono i szczyty,

  2. śnieżne i wysokich,

  3. szczyty i wysokich,

  4. tylko wysokich.

148. Gdzie jest podmiot w zdaniu My jesteśmy dzieci z jednego podwórka?  1. dzieci,

  2. podwórka,

  3. my,

  4. Podmiot jest domyślny.

149. Wskaż orzeczenie w wypowiedzeniu Jesteśmy pięknie zapięci na czerwone guziki:  1. jesteśmy,

  2. jesteśmy zapięci,

  3. pięknie zapięci.

  4. Podane wypowiedzenie nie jest zdaniem.

150. Słowa chorągiew i proporzec to:

  1. wyrazy bliskoznaczne,

  2. homonimy,

  3. antonimy,

  4. wyrazy pokrewne.

151. W którym szeregu są same zdrobnienia?  1. myszka, nóżka, chorągiewka;

  2. haczyk, nosek, śmietnik;

  3. konik, słowik, słonik;

  4. czekoladka, kwoka, trzepaczka.

152. Anagramem całkowitym wyrazu dzieło jest:  1. zioło,

  2. łodzie,

  3. działo,

  4. ziele.

153. Uzupełnij przysłowie Pierwsze koty…  1. do roboty,

  2. niecnoty,

  3. za płoty,

  4. drugie psy.

154. Podbijać bębenka znaczy:  1. przekonywać, doradzać;

  2. pochlebiać, podjudzać;

  3. przekrzykiwać, zagłuszać;

  4. przeszkadzać, dokuczać.

155. Zapiąć na ostatni guzik, czyli:

  1. wykonać od a do z;

  2. ledwie wiązać koniec z końcem;

  3. trafić po nitce do kłębka;

  4. mieć guzik z pętelką.

156. Dokończ przysłowie Dzieci i ryby…  1. głosu nie mają;

  2. pięknie śpiewają;

  3. gadają na niby;

  4. nie lubią mamałygi.

157. W którym zdaniu jest błąd interpunkcyjny?  1. Nie był zarozumiały, mimo że miał wielki talent.

  2. Żebyś nie wiem jak się starał, nikt cię nie doceni.

  3. Do szkoły nie chodził ani lekcji nie odrabiał.

  4. Zdał do następnej klasy, dlatego, że przyłożył się do nauki.

158. Aby sprawdzić, czy wyraz muzeum jest odmienny, skorzystasz ze słownika:  1. antonimów,

  2. frazeologicznego,

  3. wyrazów bliskoznacznych,

  4. poprawnej polszczyzny.

159. Uzupełnij przysłowie Mówił dziad do obrazu...  1. bo baba nie chciała go słuchać,

  2. ni w pięć, ni w dziewięć,

  3. jak do głazu,

  4. a obraz do niego ani razu.

160. Zdanie Razem poddają się rozkazowi zapisanych na papierze dźwięków oznacza, że muzycy:

  1. razem zachwycają się muzyką;

  2. grają zgodnie z zapisem nutowym;

  3. zapisują na papierze dźwięki;

  4. nie spóźniają się na próby.

161. Frak to:  1. elegancki strój męski,

  2. instrument klawiszowy,

  3. żakiet damski,

  4. inaczej batuta.

162. Który wyraz nie wiąże się z dźwiękiem?  1. akustyczny,

  2. fonetyczny,

  3. głosowy,

  4. wdzięczny.

163. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje h?  1. ...armonia, grze...otka, ...arfa;

  2. śmie..., ...i...ot, re...ot;

  3. ...armider, ...ałas, ...uk;

  4. ...ór, ...ejnał, ...ymn.

164. Zapisane na papierze dźwięki można nazwać:

  1. pięciolinią,

  2. partyturą,

  3. kluczem wiolinowym.

  4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

165. Wskaż bezokolicznik podkreślonego czasownika w zwrocie dmą we flet:  1. dąć,

  2. dać,

  3. dmuchać,

  4. dmuchnąć.

166. Wskaż wyrazy pokrewne do rzeczownika rożek:  1. róg, rogowy;

  2. rożen, różny;

  3. trąbka, fagot;

  4. rogalik, drożdżowy.

167. Potoczny zwrot puścić kogoś w trąbę znaczy:  1. uderzyć kogoś w nos;

  2. obgadywać kogoś;

  3. zrujnować kogoś;

  4. porzucić kogoś.

168.O kimś, kto śpiewa wyłącznie dla własnej przyjemności, powiesz:  1. śpiewa, jak mu zagrają;

  2. śpiewa sobie a muzom;

  3. śpiewa jak z nut;

  4. śpiewa cienkim głosem.

169. Meloman to:

  1. członek zespołu muzycznego,

  2. sufler w operze,

  3. zapalony miłośnik muzyki,

  4. człowiek w meloniku

170. Wskaż poprawną interpunkcję w przytoczonej myśli Adama Mickiewicza:

  1. Muzyk zmiesza orkiestrę najlepiej dobraną jeśli grając stara się, aby go słyszano.

  2. Muzyk zmiesza orkiestrę, najlepiej dobraną jeśli grając stara się, aby go słyszano.

  3. Muzyk zmiesza orkiestrę najlepiej dobraną, jeśli grając stara się aby go słyszano.

  4. Muzyk zmiesza orkiestrę najlepiej dobraną, jeśli grając, stara się, aby go słyszano.

171. Słowa gdy wezmę źle jakiś ton na strunie baraniej oznaczają:

  1. akompaniament na bębnie;

  2. grę na instrumencie smyczkowym;

  3. dźwięki fałszywe, nieczyste;

  4. muzykę rytmiczną, głośną.

172. Który przedrostek nie pasuje do czasownika grać?  1. prze-,

  2. nad-,

  3. na-,

  4. za-.

173. Na którą sylabę pada akcent w wyrazie muzyka?

  1. pierwszą,

  2. drugą,

  3. trzecią.

  4. Jest to wyraz nieakcentowany.

174. W wyrazie ech występują głoski:  1. jedna dźwięczna i jedna bezdźwięczna;

  2. dwie dźwięczne;

  3. jedna dźwięczna i dwie bezdźwięczne;

  4. dwie bezdźwięczne.

175. Kszyk to:  1. roślina,

  2. wrzask,

  3. ptak.

  4. Nie ma takiego wyrazu w słowniku języka polskiego.

176. Który czasownik nie pasuje do pozostałych?  1. podśpiewywać,

  2. jodłować,

  3. pląsać,

  4. kląskać.

177. Które określenie nie pasuje do słowa człowiek?  1. muzykujący,

  2. muzyczny,

  3. muzykalny,

  4. orkiestra.

178. Dziecko nuci, czyli:

  1. śpiewa,

  2. akompaniuje,

  3. czyta nuty,

  4. pogwizduje.

179. Piano oznacza:

  1. pięknie,

  2. mocno,

  3. cicho,

  4. słabo.

180. Wskaż właściwe znaczenie słowa aplauz:  1. Ogół ludzi, publiczność, widzowie, słuchacze.

  2. Niepowodzenie, nieudane przedstawienie, występ.

  3. Wyrazy zadowolenia lub zachwytu, ogólne uznanie, poklask.

  4. Oklaski opłacone przez organizatorów widowiska lub artystę.

181.Anagramem całkowitym wyrazu forte jest:  1. fortepian,

  2. trefny,

  3. fortel,

  4. fetor.


182. Wskaż antonimy:

  1. subtelny, miły;

  2. wykwintny, wyszukany;

  3. niestrudzony, niezłomny;

  4. spontaniczny, sztuczny.183. Zaznacz poprawny związek frazeologiczny:

  1. szala zwycięstwa,

  2. szczyt zwycięstwa,

  3. wianek zwycięstwa,

  4. palma zwycięstwa.

184. Który z podanych rzeczowników należy napisać małą literą?

  1. POLAK,

  2. FRANCUZ,

  3. WARSZAWIANIN.

  4. Wszystkie podane słowa pisze się wielką literą.


185. Wskaż błędny zapis daty urodzin Fryderyka Chopina:

  1. 1.03.1810 r.

  2. 1 III 1810 r.

  3. 1 marca 1810 r.

  4. 1 marzec 1810 r.

186. Jak należy poprawnie przeczytać datę w zdaniu: Wiele koncertów i festiwali Chopinowskich odbyło się w roku 2010:  1. dwa tysiące dziesięć,

  2. dwa tysiące dziesiątym,

  3. dwutysięcznym dziesiątym.

  4. Wszystkie wersje są poprawne.


187. W którym zdaniu ukrył się błąd interpunkcyjny?

  1. XIV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbył się w październiku 2010 r. w Warszawie.

  2. Rosjanka, Julianna Awdiejewa, zwyciężyła w Konkursie Chopinowskim.

  3. Nagrodą dla zwycięzcy był występ z Orkiestrą Filharmonii Nowojorskiej jedną z najstarszych orkiestr na świecie.

  4. Paweł Wakarecy otrzymał wyróżnienie.

188. Dosłowne znaczenie ma zdanie:

  1. Malwy nuciły niebiesko.

  2. Biały dworek stoi nad rzeczką.

  3. Wiatr tańczył w zielonych listkach.

  4. Pan Chopin uśmiecha się w mazurkach.

189. Aby powstała nazwa zapisu dźwięku muzycznego, należy zmienić w wyrazie nuda jedną głoskę na:  1. a

  2. r

  3. t

  4. d

190. W wypowiedzeniu za nutą nuta rzeczownik występuje w:

  1. miejscowniku i mianowniku,

  2. narzędniku i mianowniku,

  3. bierniku i mianowniku,

  4. narzędniku i wołaczu.

191. Wskaż parę czasowników – niedokonany i dokonany:  1. śpiewać, przyśpiewywać;

  2. zagrać, wygrać;

  3. tańcować, tańczyć;

  4. nagrywać, nagrać.

192. W którym szeregu znajdują się same zdrobnienia?

  1. dworek, nutka, pieśń;

  2. łączka, wietrzyk, drzewko;

  3. przepiórka, córka, mazurek;

  4. śpiewaczka, listki, ogródek;

193. Uzupełnij poprawnie powiedzenie:


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna