Bezdźwięcznych jest w słowie płomiennoczerwonePobieranie 334.02 Kb.
Strona3/4
Data08.05.2016
Rozmiar334.02 Kb.
1   2   3   4
Muzyka ...

  1. szczęścia nie daje;

  2. łagodzi obyczaje;

  3. wymyka się spod smyka;

  4. gra na sto dwa.

194. Mazurkiem Dąbrowskiego nazywamy:  1. taniec ludowy,

  2. utwór Chopina,

  3. hymn narodowy,

  4. ciasto wielkanocne.

195. Wybierz właściwe objaśnienie podkreślonych słów w wyrażeniu: muzyka a la Chopin.  1. dla Chopina,

  2. ku czci Chopina,

  3. w stylu Chopina,

  4. z epoki Chopina.

196. Zastąp eufemizmem podkreślony czasownik w zdaniu:Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849r. w Paryżu.

  1. Odszedł w siną dal.

  2. Zasnął snem sprawiedliwego.

  3. Przeniósł się do innego świata.

  4. Znalazł się w objęciach Morfeusza.

197. W wyrazie dom nie znajdziesz głoski:  1. nosowej,

  2. dźwięcznej,

  3. bezdźwięcznej,

  4. twardej.

198. W wyrazie mieszkaliby akcent pada na sylabę:  1. trzecią od końca.

  2. drugą od końca.

  3. ostatnią.

  4. pierwszą.

199. W tytule Nasze dwa domy znajdziesz następujące części mowy:  1. jedną nieodmienną, dwie odmienne.

  2. jedną odmienną, dwie nieodmienne.

  3. trzy odmienne.

  4. żadna odpowiedź nie jest poprawna.

200. Zamiast widzę dziecko powiesz:  1. widzę go,

  2. widzę jego,

  3. widzę je.

  4. Wszystkie formy są poprawne.

201. Zaznacz poprawne zakończenie zdania: Mieszkają razem z ojcem, matką i... 1. obu rodzeństwem.

 2. obojgiem rodzeństwa.

 3. oboje rodzeństwem.

 4. obojgiem rodzeństwem.

202. Którą nazwę potrawy zapisano błędnie? W babcinej kuchni nie zabrakło ...  1. kiślu z porzeczkami,

  2. klusków z makiem,

  3. rodzynek w cieście,

  4. truskawek z kremem.

203. Która zasada wyjaśnia pisownię wyrazu niemało?  1. Nie z przymiotnikami piszemy łącznie.

  2. Nie z imiesłowami piszemy łącznie.

  3. Nie z rzeczownikami piszemy łącznie.

  4. Pisowni tego wyrazu nie wyjaśnia żadna z podanych zasad ortograficznych.

204. Co nie jest po polsku?  1. matula,

  2. maminka,

  3. matusia,

  4. mateńka.

205. Dokończ przysłowie Gość w dom...  1. a gospodarza nie ma.

  2. Bóg w dom.

  3. a ja sam.

  4. kobyłka u płota.

206. W którym zdaniu ukrył się błąd?  1. Żartowaliśmy przed i po obiedzie.

  2. Żartowaliśmy przed obiadem i po nim.

  3. Żartowaliśmy przed obiadem i po jego zjedzeniu.

  4. Wszystkie zdania są poprawne.

207. Gdzie ukrył się błąd?  1. dziurka od klucza,

  2. pastylki na grypę,

  3. książki do pierwszej klasy,

  4. syrop na kaszel.

208. Gdzie znajdziesz słowa, którymi zastąpisz potoczny wyraz facet?  1. W słowniku ortograficznym.

  2. W słowniku wyrazów bliskoznacznych.

  3. W słowniku polsko- angielskim.

  4. W encyklopedii powszechnej.

209. W którym tomie encyklopedii powszechnej znajdziesz informacje o Annie Kamieńskiej?  1. Tom 1 A – F

  2. Tom 2 G – M

  3. Tom 3 N – R

  4. Tom 4 S – Z

210. W którym szeregu wyrazy ułożone są alfabetycznie?  1. facet, fascynujący, fascynacja, fascynować;

  2. fascynacja, fascynujący, fascynować, facet;

  3. facet, fascynacja, fascynować, fascynujący;

  4. facet, fascynujący, fascynować, fascynacja.

211. Wskaż przypadek podkreślonego rzeczownika w wyrażeniu gościu znużony.  1. mianownik,

  2. miejscownik,

  3. wołacz,

  4. celownik.

212. Dokończ poprawnie zdanie: Przyglądałem się mruczącemu...  1. kotowi Maciejowi.

  2. kotu Maciejowi.

  3. kotu Macieju.

  4. kocie Macieju.

213. Którą z nazw młodych zwierząt zapisano niepoprawnie?  1. szczeniak,

  2. kocię,

  3. źrebiątko.

  4. Wszystkie nazwy zapisano poprawnie.

214. W tekście piosenki zwrot sam się rozgryza orzech znaczy to, że:  1. owoc ma kruchą skorupkę.

  2. w pobliżu nie ma dziadka do orzechów.

  3. problemy same się rozwiązują.

  4. jedzenie poprawia samopoczucie.

215. Kiedy licho nie śpi, dobrze jest:  1. mieć się na baczności.

  2. śnić o niebieskich migdałach.

  3. bawić się w najlepsze.

  4. zapomnieć o bożym świecie.

216. Zwrot zajrzyj tu do nas nie oznacza:  1. odwiedź nas,

  2. złóż nam wizytę,

  3. przyjdź w gości,

  4. przyjrzyj się nam.

217. Z ilu głosek składa się wyraz piwonie?  1. 4

  2. 6

  3. 7

  4. 5

218. Gdy w wyrazie mowę zmienisz głoskę nosową na ustną bezdźwięczną, powstanie słowo:  1. mewę,

  2. głowę,

  3. sowę,

  4. mowa.

219. W którym szeregu wyrazy są ułożone alfabetycznie?  1. matka, niebo, noc;

  2. biały, białawy, bielutki;

  3. stokrotka, róża, piwonia;

  4. kwiat, kwietnik, kwiatuszek.

220. Uzupełnij poprawnie zapis zdania: W ogrodzie nie ma:  1. piwoni,

  2. piwonii,

  3. piwonji,

  4. piwoni albo piwonii.

221. Kolor biały z odcieniem różu to:  1. biały,

  2. różowy,

  3. różowo-biały,

  4. różowobiały.

222. Która z podanych części mowy nie jest liczebnikiem?  1. dwie,

  2. jedyny,

  3. siedmioro,

  4. trzeci.

223. Klomb z piwoniami to nie jest:  1. gazon w ogrodzie,

  2. grządka kwiatowa,

  3. owalna rabata,

  4. dzban z kwiatami.

224. Gromady żuczków prowadzą rozmowę, czyli:  1. Kłócą się.

  2. Nabierają wody w usta.

  3. Trzymają język za zębami.

  4. Urządzają pogawędki.

225. Dokończ poprawnie przysłowie: Póty dzban wodę nosi,  1. póki się nie rozbije.

  2. póki się ucho nie urwie.

  3. póki go o to prosisz.

  4. póki nie ma dziury w całym.

226. Wyrazy różyczka, różowy to:  1. synonimy,

  2. antonimy,

  3. wyrazy pokrewne,

  4. homonimy.

227. W zdaniu Gromady żuczków prowadzą rozmowę dopełnieniem jest wyraz:  1. prowadzą,

  2. gromady,

  3. rozmowę,

  4. żuczków.

228. W zdaniu Kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie orzeczenie to:  1. dany,

  2. jest dany,

  3. jest.

  4. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna.

229. Biedronka jest jednym z chrząszczy, czyli nieprawdą jest, że:

  1. Biedronka należy do gromady chrząszczy.

  2. Biedronka jest chrząszczem.

  3. Każdy chrząszcz jest biedronką.

  4. Nie każdy chrząszcz jest biedronką.

230. Powiedzenie być w kropce oznacza:  1. nosić okrycie w kropki;

  2. uczynić coś w sposób dobitny;

  3. znaleźć się w trudnej sytuacji;

  4. mieć problemy z interpunkcją.

231. Wskaż same zdrobnienia:  1. chwila, kropka;

  2. biedronka, stonka;

  3. krówka, rączka;

  4. chrząszcz, odrobina.

232. W zwrocie nie wróży niczego dobrego podkreślonego wyrazu nie możesz zastąpić czasownikiem:  1. prorokuje,

  2. proponuje,

  3. przepowiada,

  4. prognozuje.

233. W którym szeregu znalazła się niepoprawna forma rzeczownika ręka?  1. ręce, rękoma, ręki;

  2. w ręku, w rękach, w ręce;

  3. w ręce, w ręcach, w ręku;

  4. ręka, rękami, rąk.

234. W którym wypowiedzeniu ukrył się błąd?  1. Przynieś mi kawałek chleba.

  2. Dam go tobie, a nie jemu.

  3. Jego też chcę poczęstować.

  4. Mi też daj kromeczkę.

235. W życiu najlepiej, kiedy jest nam dobrze i źle. Podany fragment wiersza mówi o:  1. przewadze,

  2. równowadze,

  3. negacji,

  4. dominacji.

236. O kimś, kto natrafia w życiu na wiele trudności, powiesz, że:  1. Szuka wiatru w polu.

  2. Rzuca słowa na wiatr.

  3. Idzie pod wiatr.

  4. Jest jak chorągiewka na wietrze.

237. W którym zdaniu nie ma błędu interpunkcyjnego?  1. Biedroneczka, gdy na nią spojrzałem pofrunęła do góry.

  2. Biedroneczka, gdy na nią spojrzałem, pofrunęła do góry.

  3. Biedroneczka gdy na nią spojrzałem pofrunęła do góry.

  4. Biedroneczka gdy na nią spojrzałem, pofrunęła do góry.238. Fragment księżyc srebrną pochodnię zaniecił jest:

  1. porównaniem,

  2. uosobieniem,

  3. ożywieniem,

  4. onomatopeją.

239. Słowo milijon to:  1. neologizm,

  2. kolokwializm,

  3. archaizm.

  4. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

240. Waga jest starym atrybutem bogini:

  1. wierności,

  2. łowów,

  3. miłości,

  4. sprawiedliwości.

241. Ile jest głosek we fragmencie Tu i ówdzie ogniska pastuszych noclegów?

  1. 13

  2. 30

  3. 31

  4. 34

242. W którym szeregu wyrazy są ułożone w kolejności alfabetycznej?  1. lot, lotnik, lotniczy;

  2. świat, wszechświat, obieżyświat;

  3. księżyc, słońce, ziemia;

  4. waga, ważyć, ważka.

243. Gdy zmienisz samogłoskę w słowie MARS powstanie nazwa:

  1. jednej linijki wiersza,

  2. morskiego stworzenia,

  3. wagonu restauracyjnego,

  4. żołnierskiego kroku.

244. Synonimem słowa widnokrąg jest:  1. krajobraz,

  2. obszar,

  3. nieboskłon,

  4. obręcz.

245. Lunatyk:  1. bada księżyc;

  2. obserwuje księżyc przez lunetę;

  3. księżycową nocą chodzi w półśnie;

  4. drzemie w świetle księżyca.

246. Jak nie nazwiesz nieba usianego gwiazdami?  1. gwiazdorskie,

  2. gwieździste,

  3. gwiaździste,

  4. gwiezdne.

247. Dokończ przysłowie: W marcu ...

  1. ciepło tylko w sercu;

  2. deszcz leje albo słońce grzeje;

  3. jak w garncu;

  4. trochę zimy, trochę lata.

248. Wyraz podstawowy i pochodny to:  1. księżyc, księżycem;

  2. łąka, torfowisko;

  3. mrok, pomrok;

  4. srebro, posrebrzony.

249. Z którym przedrostkiem nie połączysz wyrazu świecić?  1. na-,

  2. za-,

  3. przy-,

  4. roz-.

250 . Anagram słowa kosmos to:

  1. smok,

  2. skosom,

  3. sokom,

  4. kosmita.

251. W którym zdaniu ukrył się błąd?

  1. Dobrze się zaczął rok dwutysięczny dziewiąty.

  2. Będę wspominać rok dwa tysiące dziewiąty.

  3. Powrócę jeszcze do roku dwa tysiące dziewiątego.

  4. W żadnym zdaniu nie ma błędu.

252. W którym szeregu są same rzeczowniki?  1. blask, złocenie, poświata;

  2. ciemność, czarna, noc;

  3. gwiazdy, gwiezdny, gwiazdeczki;

  4. moc, móc, wódz.

253. Który z podanych przymiotników stopniuje się tylko opisowo?  1. gęsty,

  2. kamienny,

  3. niebieski,

  4. gładki.

254. Niepoprawna forma wołacza to:  1. nocy,

  2. księżycu,

  3. niebo,

  4. powietrzu.

255. W zdaniu Ciemną nocą nie ma na niebie światła gwiazd podmiotem jest:  1. światła,

  2. gwiazd,

  3. na niebie,

  4. nocą.

256. Wskaż podmiot w zdaniu Koło południa wypogodziło się wreszcie:

  1. wreszcie,

  2. południa.

  3. W tym zdaniu jest podmiot domyślny.

  4. Jest to zdanie bezpodmiotowe.

257. Wskaż szereg, w którym wszystkie wyrazy mają rz niewymienne:

  1. stworzenie, posrebrzona, skrzypak;

  2. rzeczka, drzemać, naprzeciw;

  3. starzy, brzemię, powtarzać;

  4. trzykroć, powietrza, gwarzyć.

258. Homonimem nie jest wyraz:

  1. bąk,

  2. gąsienica,

  3. mucha,

  4. pszczoła.

259. Do którego rzeczownika pasują określenia: polny, morski, polski?  1. wietrzyk,

  2. świerszcz,

  3. konik,

  4. klimat.

260. Grać pierwsze skrzypce to znaczy być:  1. liderem,

  2. solistą w orkiestrze,

  3. wirtuozem,

  4. koneserem.

261. Bąki zbija ten, kto:  1. leniuchuje,

  2. gra na bębnie,

  3. zabija owady,

  4. kręci się w kółko.

262. W którym zdaniu ukrył się błąd?  1. Lekki owad uniósł się wysoko.

  2. Lekkie ważki krążyły nad stawem.

  3. Lekcy baletmistrze kręcili piruety.

  4. Letcy sportowcy utworzyli piramidę.

263. Orzeczenie w zdaniu W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczęty to:

  1. jest,

  2. zaczęty,

  3. ledwie jest,

  4. jest zaczęty.

264. W zdaniu Już trzykroć wrzasnął derkacz czasownik występuje w trybie:  1. rozkazującym,

  2. przypuszczającym,

  3. oznajmującym.

  4. W żadnym z podanych.

265. W którym zdaniu ukrył się błąd interpunkcyjny?

  1. Na finał szmerów muszych i ptaszęcej wrzawy

Odezwały się chórem podwójnym dwa stawy.


  1. Jeden staw co toń jasną i brzeg miał piaszczysty,

Młodą piersią jęk wydał cichy, uroczysty.


  1. Drugi staw, z dnem błotnistym i gardzielem mętnym,

Odpowiedział mu krzykiem żałośnie namiętnym.


  1. Ten fortissimo zabrzmiał, tamten nuci z cicha,

Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdycha.
266. Wskaż wypowiedzenie z wyjątkiem ortograficznym.

  1. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

  2. Kruk krukowi oka nie wykole.

  3. Pracowity jak pszczółka.

  4. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

267. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu ponapawać się świadomością posiadania

wytęsknionego przedmiotu oznacza:

  1. pławić się,

  2. chlubić się,

  3. nacieszyć się,

  4. pochwalić się.

268. W wypowiedzeniu Źródeł szczęścia było dwa występuje podmiot:  1. logiczny,

  2. zbiorowy,

  3. gramatyczny.

  4. Jest to zdanie bezpodmiotowe

269. W wyrazie życzenie występują głoski:

  1. 2 dźwięczne i 4 bezdźwięczne;

  2. 2 dźwięczne i jedna bezdźwięczna;

  3. 5 dźwięcznych i jedna bezdźwięczna.

  4. Wszystkie głoski są dźwięczne.

270. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje rz?  1. o...eczenie, wy…eczenie, …ądać;

  2. wie…yć, obej...eć, prze...ycie;

  3. ma...enie, makija..., sk...ydła;

  4. p...y...eczenie, ...adko, ...ądzić,

271. Ile rzeczowników występuje w zdaniu Spóźnienie do szkoły w dniu imienin zostało jej wybaczone?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

272. W którym szeregu występują same czasowniki?  1. bać, być, byt;

  2. rzec, rzecz, żyć;

  3. piec, upiec, wypiec;

  4. móc, pomóc, pomoc.

273.Wyraz banalne w wyrażeniu banalne życzenia zastąpisz synonimem:  1. serdeczne,

  2. oryginalne,

  3. stereotypowe,

  4. niekonwencjonalne.

274. Z którym przedrostkiem czasownik życzyć nie utworzy sensownego wyrazu?  1. u-,

  2. za-,

  3. po-,

  4. przy-.

275. Roszczeniowy to:

  1. zżyty,

  2. życzliwy,

  3. niewyżyty,

  4. życzeniowy.

276. Który z podanych rzeczowników oznacza pokaz?  1. okaz,

  2. zakaz,

  3. prezent,

  4. prezentacja.

277. Które określenie utworzy związek ze słowem szczęście?  1. graniczne,

  2. ograniczone,

  3. bezgraniczne,

  4. rozgraniczone.

278. W którym przypadku występuje podmiot w zdaniu Życzeń nie dołączono do prezentu?  1. W mianowniku l.mn.

  2. W dopełniaczu l.poj.

  3. W dopełniaczu l.mn.

  4. W tym zdaniu nie ma podmiotu.

279. Przecinki w zdaniu Pan Kępiński, zmuszony do udzielenia córce instrukcji w kwestii obsługi, spóźnił się do biura oddzielają:

  1. trzy zdania składowe,

  2. równorzędne określenia,

  3. wypowiedzenie wtrącone,

  4. zdania współrzędnie złożone.

280. Zwrot upaćkamy się jak świnki jest charakterystyczny dla języka:

  1. potocznego,

  2. gwarowego,

  3. poetyckiego,

  4. publicystycznego.

281. Słowa moc pyszności oznaczają przede wszystkim:  1. smak potraw,

  2. potęgę słodkości,

  3. niezwykłość deserów,

  4. mnogość smakołyków.

282. W którym szeregu są same zdrobnienia?  1. kucyk, urodzinki, Grażynka;

  2. upominek, świnka, rodzinka;

  3. pyszności, czekoladka, rodzynki;

  4. chłopczyk, dziewczynka, sardynka.

283. Osoba świętująca urodziny to:  1. nestor,

  2. jubilat,

  3. laureat,

  4. solenizant.

284. Który czasownik nie utworzy związku z rzeczownikiem urodziny?

  1. urządzać,

  2. doznawać,

  3. obchodzić,

  4. wyprawiać.

285. Wskaż słowa należące do jednej rodziny wyrazów:  1. tor, torcik, tortownica;

  2. rada, rodzic, rodzina;

  3. gość, gościniec, ugościć;

  4. prezent, upominek, podarunek.

286. Urodzić się w czepku to znaczy mieć:

  1. pecha;

  2. szczęście;

  3. głowę na karku;

  4. wszystko na głowie.

287. Wskaż czasownik w trybie rozkazującym:  1. żyjcie,

  2. żyjecie,

  3. żyliście,

  4. żylibyście.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna