Bezdźwięcznych jest w słowie płomiennoczerwone


Ile jest głosek w słowie pięćdziesiątPobieranie 334.02 Kb.
Strona4/4
Data08.05.2016
Rozmiar334.02 Kb.
1   2   3   4
288. Ile jest głosek w słowie pięćdziesiąt?

  1. 3

  2. 5

  3. 8

  4. 12

289. W odmianie rzeczownika stół występuje oboczność:  1. ó:e i ł:l

  2. tylko ó:e

  3. ó:o i ł:l

  4. tylko ó:o

290. Wyraz grzywna oznacza:  1. mandat karny,

  2. końską grzywę,

  3. drobne pieniądze,

  4. indeks przewinień.

291. Zachowywać się jak ta lala, czyli:  1. zabawnie, z humorem,

  2. doskonale, bez zarzutu,

  3. sztucznie, teatralnie,

  4. poważnie, wyniośle.

292. W którym zdaniu ukrył się błąd?

  1. Obiad był wyjątkowo smaczny.

  2. Do zupy podano świeże pieczywo.

  3. Nikt nie odmówił pieczeni z sosem.

  4. Na deser nie zabrakło pysznego kiślu.

293. Wskaż niepoprawne wyrażenie:  1. dwa złote,

  2. dwu złotych,

  3. dwóch złotych,

  4. dwojga złotych.

294. Poprawną odmianę liczebnika sześćset znajdziesz słowniku:  1. ortograficznym,

  2. matematycznym,

  3. frazeologicznym,

  4. poprawnej polszczyzny.

295. Z wyrazu mruczenie powstanie nowe słowo, gdy zamienisz:

  1. cz na ż

  2. cz na rz

  3. cz na sz

  4. cz na dz

296. Podkreślony wyraz w zdaniu Powiem ci w sekrecie użyto w:  1. bierniku,

  2. celowniku,

  3. dopełniaczu,

  4. miejscowniku.

297. Czajnik z gwizdkiem to związek wyrazowy:

  1. główny,

  2. rządu,

  3. zgody,

  4. przynależności.

298. Zastąp właściwym słowem nadużywane, zapożyczone powiedzenie dokładnie tak:  1. uważnie,

  2. starannie,

  3. elegancko,

  4. oczywiście.

299. Gościć kogoś to znaczy:

  1. zapraszać,

  2. wizytować,

  3. podejmować,

  4. przyjaźnić się.

300. W zdaniu Proszę, proszę, rozgość się serdeczny przecinki oddzielają:  1. wyliczenia,

  2. apostrofy,

  3. zdania składowe,

  4. jednorodne określenia.

301. W którym zdaniu ujawnia się postawa autora tekstu wobec ptaków?

A. Tysiące ludzi przyglądanie się ptakom traktuje jako hobby.

B. Wiele osób znajduje przyjemność w dokarmianiu ptaków zimą.

C. Ptaki to prawdziwy cud natury, fascynujący i wszechobecny.

D. Mieszkają w naszych ogrodach, gniazdują tuż obok ludzkich domostw.

302. Które ze zdań zawiera domysł?

A. Mam nadzieję, że przewodnik ten wszystkich zainteresuje.

B. Otaczają ludzi w każdej niemal sytuacji i niezmiennie nas intrygują.

C. Mogą przebyć tysiące kilometrów lub unosić się w powietrzu całymi miesiącami.

D. Im więcej wiemy o życiu ptaków, tym wydaje się ono ciekawsze i bardziej zaskakujące.

303. W którym ze zdań zaimek pełni funkcję przydawki?

A. Lubi na nie patrzeć.

B. Czekamy na ich powrót.

C. Niezmiennie nas intrygują.

D. Łączą je różnorodne więzy.

304. Lubię patrzeć na ptaki. Ich obserwacja nigdy mnie nie nudzi. Który spójnik połączyłby te dwa zdania w jedno sensowne zdanie złożone współrzędnie?A. ale B. gdyż C. więc D. bo
305. Kiedy byłem w ogrodzie zoologicznym, zobaczyłem jak wygląda struś. Po którym wyrazie brakuje przecinka w tym zdaniu?

  1. byłem B. wygląda C. jak D. zobaczyłem

306. Jeżeli ktoś wybiera się gdzieś jak sójka za morze, to znaczy, że:

A. Bardzo się gdzieś spieszy.

B. Wciąż odkłada swój wyjazd.

C. Udaje się do ciepłych krajów.

D. Zawsze planuje swoje podróże.

307. Które wyrażenie jest uosobieniem?

A. cały krzak,

B. ostry dzióbek,

C. gałązka uradowana,

D. gałązka rozhuśtana.
308. W podanym wersie „Że ją tak rozpląsał trzpiot.” zaimek osobowy ma formę:


 1. dopełniacza,

 2. celownika,

 3. biernika,

 4. miejscownika.

309. Potem z świstem frunął w lot! Która część tego zdania mówi o sposobie wykonania czynności?  1. potem, B. z świstem, C. frunął, D. w lot.

310. Który związek wyrazów z wiersza nie jest związkiem głównym?

A. Gałązka drży.

B. Usiadł ptak.

C. Dzióbek otarł.

D. Rozpląsał trzpiot.
311. Czasownikiem niedokonanym jest słowo:

A. drżeć, B. sfrunąć, C. otrzeć, D. usiąść.


312. Ile głosek jest w słowie dzióbek?

A. 7 B. 6 C. 5 D. 3


313. Słowo trzpiot oznacza:

A. coś trzepanego,

B. coś do trzepotania,

C. kogoś szybkiego,

D. kogoś beztroskiego.
314. Zaszczebiotał, zatrzepotał, ostry dzióbek w piórka otarł – to zdanie złożone jest zbudowane ze zdań składowych, których treści:

A. Wykluczają się.

B. Łączą się ze sobą.

C. Wynikają jedna z drugiej.

D. Przeciwstawiają się sobie.

315.Stroi się w cudze piórkatak powiesz o kimś, kto:

A. Stroi się przesadnie.

B. Ubiera się z elegancko.

C. Jest podobny do kogoś innego.

D. Przypisuje sobie czyjeś zasługi.

316. Sformułowania typu: „po pierwsze”, „po drugie”, „sprawa kolejna”:

A. Porządkują wypowiedź.

B. Uplastyczniają wypowiedź.

C. Dynamizują wypowiedź.

D. Są zbędnym ozdobnikiem.


317. Słowa „komenda” i „korekta” znaczą tyle, co:

A. prośba i groźba,

B. pochwała i nagroda,

C. rozkaz i zakaz,

D. zakaz i kara.
318. Psie imiona zapisano w kolejności alfabetycznej w szeregu:

A. Chwała, Chorał, Holka, Idol;

B. Holka, Lawina, Łowna, Łapaj;

C. Drumla, Dukt, Idol, Inka;

D. Akord, Akcja, Bystry, Cwał.
319. Swoim myśliwskim umiejętnościom imię zawdzięcza:

A. Idol, B. Łowna, C. Ruczaj, D. Swojak.


320. Imię sugeruje, że najbardziej hałaśliwym psem jest:

A. Jazgot, B. Pisk, C. Bystra, D. Wigor.

321. Psie imiona związane wyłącznie z muzyką znajdują się w szeregu:

A. Opoka, Akord, Cwał;

B. Holka, Jazgot, Nuta;

C. Chorał, Nuta, Fuga;

D. Drumla, Muzyka, Mahoń.
322. Objaśnienia znaczenia słowa „larum” należy szukać w słowniku:

A. poprawnej polszczyzny,

B. ortograficznym,

C. frazeologicznym,

D. języka polskiego.

323. Pies, który wygląda „jak czterdzieści dziewięć smutków”, na pewno jest:

A. niezwykle groźny,

B. bardzo duży,

C. nierasowy,

D. zaniedbany.


324. W wyrazie „pies” znajdujesz:

A. 4 litery, 2 sylaby, 2 samogłoski;

B. 4 litery, 1 sylabę, 1 samogłoskę;

C. 3 litery, 1 sylabę, 1 samogłoskę;

D. 3 litery, 1 sylabę, 2 samogłoski.
325. O zapisie słowa „nie najgorzej” decyduje zasada pisowni przeczenia „nie” z:

A. przymiotnikami,

B. przysłówkami,

C. przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym,

D. przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

326. Wyraz miododajny został utworzony od:

A. dwóch przymiotników,

B. dwóch rzeczowników,

C. rzeczownika i czasownika,

D. przymiotnika i czasownika.


327. Które z wyrażeń ma znaczenie przenośne?

A. smaczny miód,

B. bory bartne,

C. pszczoła miodna,

D. pszczele królestwo.
328. Które wypowiedzenie jest równoważnikiem zdania?

A. Ludzie podziwiają i szanują pszczoły.

B. Polegało ono na wybieraniu miodu z barci.

C. Według mitologii egipskiej pszczoły to łzy boga Ra.

D. Dla starożytnych pszczoła była owadem świętym i niezwykłym.

329. Który wyraz nie jest bliskoznaczny wobec trzech pozostałych?

A. bartnik, B. bartnictwo, C. pszczelarz, D. pasiecznik.
330. W której grupie wyrazy należą do tej samej rodziny słowotwórczej?

A. pszczoła, owad, rój;

B. barć, ul, pasieka;

C. pszczelarstwo, hodowla, bartnictwo;

D. pszczelarz, pszczółka, pszczeli.
331. Pisownia którego wyrazu nie jest wyjątkiem od zasady pisowni rz po spółgłoskach?

A. pszczeli, B. powiększony, C. ukształtowany, D. mszalny.


332. Zwrot: lgnąć do kogoś lub czegoś jak mucha do miodu oznacza:

A. Obawiać się kogoś lub czegoś.

B. Garnąć się do kogoś lub czegoś.

C. Nie pasować do kogoś lub do czegoś.

D. Dać się złapać przez kogoś lub przez coś.

333. Serial o przygodach pszczółki Mai jest chętnie oglądany przez dzieci. Gdy zmienisz konstrukcję tego zdania z biernej na czynną, to:

A. Jego treść całkowicie się zmieni.

B. Inny wyraz będzie jego podmiotem.

C. Przekształci się ono w zdanie złożone.

D. Stanie się ono równoważnikiem zdania.

334. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie… Jaką rolę pełni spójnik w tym wypowiedzeniu?

A. Łączy treści wypowiedzeń składowych.

B. Przeciwstawia sobie treści wypowiedzeń składowych.

C. Sprawia, że treści wypowiedzeń wykluczają się wzajemnie.

D. Sprawia, że treść drugiego wypowiedzenia wynika z treści pierwszego.
335. Wieść w czymś prym to inaczej:

A. wozić w czymś jakieś towary;

B. przodować w czymś, przewodzić;

C. obwieszczać coś, głosić jakieś wieści;

D. rywalizować z innymi w jakiejś dziedzinie.

336. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają, wszyscy Maję znają i kochają. W jakich przypadkach występuje w tym zdaniu imię Maja?

A. w narzędniku i bierniku,

B. w celowniku i bierniku,

C. w miejscowniku i dopełniaczu,

D. w narzędniku i dopełniaczu.


337. Ile spółgłosek jest w słowie pszczółka?

A. 2 B. 5 C. 7, D. 9

338. Które z podanych słów zostało dokładnie tak samo utworzone jak słowo pszczółka?

A. pasieka, B. zbiórka, C. lekarka, D. dróżka.


339. Lubię pszczółkę Maję. Jest bardzo sympatyczną bohaterką. Którym spójnikiem nie można połączyć tych dwóch zdań w jedno sensowne zdanie złożone?

A. gdyż, B. bo, C. chociaż, D. ponieważ.

340. Wypowiedzenie „ Nareszcie księżyc srebrną pochodnię zaniecił,

Wyszedł z boru i niebo, i ziemię oświecił.” składa się z:

A. trzech zdań współrzędnie złożonych;

B. dwóch zdań współrzędnie złożonych;

C. czterech zdań współrzędnie złożonych;D. dwóch zdań współrzędnie złożonych i jednego zdania podrzędnego.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna