Bibliografi aPobieranie 137.4 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar137.4 Kb.
  1   2   3


B I B L I O G R A F I A

(Uwaga: pogrubioną czcionką zaznaczone publikacje w językach obcych/ Achtung: die in den Fremdsprachen veröffentlichten Arbeiten wurden boldiert/ Attention: the works published in foreign languages are printed in bold)


KSIĄŻKI/ BOOKS
-Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa: PWN 1987; wyd. 2: Poznań-Szczecin: PTPN & MN (Szczecin) 2005.

Rec.: H. Samsonowicz, w: Kwartalnik Historyczny 94/4, 1987, s. 182-184; R. Benl, w: Baltische Studien NF 74, 1988, s. 132-135; R. Marciniak, w: Zapiski Historyczne 54/4, 1989, s. 140-142; J. Zdrenka, w: Zeitschrift für Ostforschung 39, 1990, s. 97-100.


Nagroda Instytutu Zachodniego za 1987 rok / Preis des Westinstituts in Posen fuer 1987
-Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań: PTPN 1990; wyd. 2: 2005.

Rec.: E. Włodarczyk, Pełzająca germanizacja, Kurier Szczeciński nr 49 (78.959), 10.3.1992, s. 7; W. Bukowski, w: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi 1, 1992, s. 23-24; A. Krzemiński, w: Polityka nr 34 (1842), 22.8.1992, s. 9; G. Labuda, Kolonizacja odkolonizowana, Odra 33/7-8, 1993, s. 113; idem, w: Roczniki Historyczne 58, 1992, s. 118-120; J. Walachowicz, w: Czasopismo Prawno-Historyczne 44/1-2, 1992, s. 201-202; R. Marciniak, w: Zapiski Historyczne 59/1, 1994, s. 137-140; R. Benl, w: Baltische Studien NF 84, 1998, s. 123-125.


-Polska Mieszka I. W tysiąclecie śmierci twórcy państwa i Kościoła polskiego (25 maja 992-25 maja 1992), red. & przedmowa JMP, Poznań: Wydawnictwo PAN 1993; wyd. 2 zmienione: Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, Poznań-Gniezno: OWN-PAN, Muzeum PPP & PTPN 2004.

Rec.: J. Žemlička, w: Český časopis historický 92/4, 1994, s. 800; P. Wilczyński, w: Kwartalnik Historyczny 101/4, 1994, s. 111-114; Maciej Janowski, w: Mówią wieki 2004, nr 11 (listopad – 539), s. 64 (URL: http://www.mowiawieki.pl/drukuj.html?id_artykul=1249 z dn. 7.4.2011)


- Szczecin. Zarys historii, JMP & B. Wachowiak, E. Włodarczyk; red. JMP, Poznań: PTPN 1993, wyd. 2: 1998; wyd. 3 zmienione: 2002.

-Stettin. Kurze Stadtgeschichte, JMP & B. Wachowiak, E. Włodarczyk; red. JMP, tłum. E. Janus, A. Warnecke, Poznań: PTPN 1994; wyd. 2: 1998.

-A Short History of Szczecin, JMP & B. Wachowiak, E. Włodarczyk, red. JMP, tłum. K. Wilson, Poznań: PTPN 2002.

Rec.: M. Ciepła, Szczecin w podręczniku, Pogranicza nr 1, 1994, s. 84-85; E. Schubbe, Pommerns Hauptstadt von Polen gewürdigt, Kulturpolitische Korrespondenz nr 919, 25.11.1994, s. 30-31; I. Röskau-Rydel, w: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi nr 9, 1996, s. 24-25 & 27-28; K. Conrad, w: Baltische Studien NF 82, 1996, s. 175-176; A. Antoniszyn, 25 wieków – 176 stron, Gazeta na Pomorzu (zachodniopomorski dodatek Gazety Wyborczej) nr 194, 20.8.1998; E. Schubbe, w: Kulturpolitische Korrespondenz nr 1061, 5.12.1998, s. 22.


-T. Tyc, Z średniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza. Wybór prac i posłowie JMP, Poznań: PTPN 1997.

+ Bogata twórczość krótkiego życia, s. 305-332.

Rec.: M. Krzoska, w: Roczniki Historyczne 63, 1997, s. 188-189; G. Labuda, w: Kwartalnik Historyczny 106/1, 1999, s. 72-74; J. Zdrenka, w: Baltische Studien NF 84, 1998, s. 148.


-Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek & JMP, Poznań: PTPN 1997.

+ Wstęp jawny, zwany początkiem księgi pamiątkowej Profesora Antoniego Gąsiorowskiego, s. 7-13.

+ Wieś w dobrach klasztoru kołbackiego w połowie XIV wieku (ze szczególnym uwzględnieniem ciężarów chłopskich), s. 87-101.
-Pomorze poprzez wieki, red. & współautor JMP, tłum. B. Grunwald-Hajdasz, Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich 1999.

-Pommern im Wandel der Zeiten, red. & współautor JMP, tłum. A. Warnecke, Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich 1999.

Rec.: S. Bratkowski, Pomorze wspólnych dziejów, Rzeczpospolita. O książkach nr 73 (5470), 31.12.1999-2.1.2000, s. G II; C. Obracht-Prondzyński, w: Acta Cassubiana 1, 1999, s. 407-410; idem, Synteza dziejów Pomorza Zachodniego, Kurier Bytowski nr 40 (369), 7.10.1999, s. 17; fig [=G. Filip], w: Forum Akademickie nr 4 (80), kwiecień 2000, s. 62; R. Gałaj, w: Przegląd Zachodniopomorski 44/3, 2000, s. 232-234; B. Breza, w: Roczniki Gdańskie nr 1, 2000, s. 186-187; I. Garbe, w: Kirchenzeitung. Evangelisches Wochenblatt für Mecklenburg-Vorpommern nr 3, 16.1.2000, s. 6; E. Schubbe, M. Hammermeister, Pommern im Wandel der Zeiten, Die Pommersche Zeitung 5.8.2000, s. 3; E. Schubbe, w: Kulturpolitische Korrespondenz nr 1114, 15.6.2000, s. 29-30; idem, Zur Geschichte Pommerns, Deutscher Ostdienst nr 27, 7.7.2000, s. 8; idem, Brückenschlag zwischen Deutschen und Polen, Deutschland Direkt Online. Konservativ orientiertes politisches Monatsmagazin, http://www.deutschland-direkt.de, lipiec-sierpień 2000; M. Hammermeister, Pommern im Wandel der Zeiten. Polnisch-deutsches Kompendium pommerscher Geschichte mit EU-Mitteln, Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte 38/3, 2000, s. 46; W. Kessler, w: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte NF 9/2, 2000, s. 612-613; R. Benl, w: Baltische Studien NF 86, 2000, s. 167-168; (Rem), Muza dla Zamku, Gazeta na Pomorzu (zachodniopomorski dodatek Gazety Wyborcza) 18.1.2000; J. Dąbrowa, Odległe echa i historia utraty, Głos Pomorza nr 36 (174), 24.9.2001; J. Schmädeke, Kurz und bündig, Tagesspiegel (Berlin) 23.7.2001; MP [=Miroslav Polívka], w: Český časopis historický 99/1, 2001, s. 143-144; Deutsch-polnisches Buch zur Geschichte Pommerns, Schweriner Volkszeitung nr 235-236, 9.10.2001, s. 5; EB [=H. Maass], Pommersche Historie aufgearbeitet, Pasewalker Zeitung 17.1.2001, s. 15; idem, Pommersche Historie aufgearbeitet, Haff-Zeitung 18.1.2001, s. 14; HM [=H. Maass], Wem gehört Pommerns Geschichte, Pasewalker Stadtanzeiger 7/2, 30.1.2001, s. 7; J. Tremper, Land am Meer war mehr als ein Zankapfel. Zum Buch "Pommern ..", HeimatKurier. Regionalbeilage des Nordkurier, der Schweriner Volkszeitung und der Norddeutschen Neuesten Nachrichten (Anklam) nr 11, 13.3.2001, s. IV; W. Wieczorek, Dzieje Pomorza Zachodniego, Więź nr 8-9 (526-527), 2002, s. 170-174; A.M. Sologubov, w: Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta im. I. Kality. Seriâ: Gumanitarnye nauki 3, 2005, s. 118-119.


Nagroda "Klio" Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za rok 1999. / Clio-Preis der Polnischen Verleger Historischer Bücher für gute Popularisierung der Geschichte.

-„Deutsche Ostforschung” und „polnische Westforschung” im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich, red. JMP & J. Hackmann, R. Jaworski, Osnabrück: fibre Verlag 2002.

Rec.: B. Białkowski, w: H-Soz-u-Kult 28.05.2003, w: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-2-120; W. Rohrer, w: Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft Theorie in der Archäologie 2/1, 2003, s. 21-25; C. Kraft, w: Journal of Baltic Studies 34/4, 2003, s. 474-478; M. Wojciechowski, w: Kwartalnik Historyczny 110/4, 2003; P.O. Loew, w: Osteuropa nr 4, 2004, s. 119-120; C. Kraft, w: Przegląd Historyczny 95/1, 2004, s. 131-133; Thomas Serrier, w: Vingtième Siècle. Revue d'Histoire 83, 2004, nr 3, s. 236-37; Roman P. Smolorz, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Neue Folge, 53, 2005, nr 3, s. 474-475.


-Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe. A Comparative Analysis Against the Background of Other European Inter-ethnic Colonization Processes in the Middle Ages, red. JMP, New York: Colorado University Press & Columbia University Press 2002 [East European Monographs 611].

+ After Occidentalism: The Third Europe Writes Its Own History. Instead of an Introduction, s. 7-23.

+ The Medieval „Colonization of the East” in Polish Historiography, s. 97-105; 2. edition in: Berend, Nora (ed.), The Expansion of Central Europe in the Middle Ages, Surrey: Ashgate 2012 (de facto 2013), pp. 389-397 .
-Pomorze plemienne. Historia – archeologia – językoznawstwo, Poznań-Szczecin: Sorus & MN (Szczecin), PTPN 2002.

Rec.: M. Janowski, w: Mówią Wieki nr 6 (522), 2003, s. 64; E. Rzetelska-Feleszko, w: Slavia Occidentalis 60, 2003, s. 144-148; E. Kowalczyk, w: Przegląd Historyczny 94/4, 2003, s. 481-485; A. Paroń, w: Questiones Medii Aevi Novae 8, 2003, s. 400; J.A., w: Acta Poloniae Historica 88, 2003, s. 161-162.


-Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą? (wokół dyskusji o wysiedleniach i tzw. Centrum przeciw Wypędzeniom), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.

-Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte. Eine Streitschrift, tłum. A. Warnecke, Osnabrück: fibre 2005 [Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft Bundesverband e.V. 8]; wyd. 2 (2. Ed.): 2007.

Rec.: P. Bojarski, w: Gazeta Wyborcza/Poznań 28.05.2004; M. Rybiński, w: Rzeczpospolita 13.08.2004; I. Statnik, Z białego koła, Pogranicza nr 5, 2004, s. 122-124; M. Krzoska, w: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi nr 2, 2004, s. 231; K-P. Friedrich, w: Nordost-Archiv 14, 2005, s. 375-379; W. Markiewicz, w: Przegląd Zachodni 62/1 (318), 2006, s. 233-234; R. Baag, P. Wieczorkiewicz, w: Deutschlandfunk 2.01.2006; w: Junge Freiheit nr 8, 17.02.2006; K. Lau, Schmerzhafte Diskussionen, Das Parlament nr 20, 15.05.2006; M. Stickler, Stein des Anstosses: Jan Piskorskis Kritik am „Zentrum gegen Vertreibungen”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.07.2006, s. 9; J. Schmädeke, w: Der Tagesspiegel 4.09.2006; A. R. Hofmann, w: Sehepunkte. Rezensionjournal für die Geschichtswissenschaft 6/4, 2006; idem, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 55/1, 2006, s. 121-123; Ch. Stelzer, Vertreibung aus Sicht eines Polen, Nordkurier 16.09.2006; J. Pilet, Ein polnisches Reisetagebuch, Cicero nr 12, 2006; T. Urban, w: Osteuropa nr 11-12, 2006, s. 317; L.A. [=Sebastian Lasch], w: Zeitschrift für Politikwissenschaft 14.11.2006, s. 1055; H. Derks, A Polish Protest, The European Legacy 12/5, 2007, s. 615-617; R. Ohliger, w: H-Soz-u-Kult 15.04.2008, w: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-040; Eine Einbahnstraße in der historischen Darstellung? Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte – eine Streitschrift von Jan M. Piskorski, cz. 1-2, Die Pommersche Zeitung nr 14/2008 i 15/2008 z 5 i 12.04.2008 r.


Nagroda Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki – „Zachodniopomorski Nobel” 2008. / Die polnische Fassung des Buchs erhielt 2008 den höchsten Preis der Woiwodschaft Westpommern

-K. Potkański, Pisma pośmiertne, wyd. K. Bujak, posłowie JMP, Poznań: PTPN 2004.+ Karol Potkański – u źródeł transformacji ustrojowej i gospodarczej Polski w wiekach średnich (posłowie), s. 637-642.
-Kontinuitäten und Brüche: Lebensformen – Alteingesessene – Zuwanderer von 500 bis 1500, red. K. Kaser, D. Gramshammer-Hohl, JMP, E. Vogel, Klagenfurt: Wieser Verlag 2010 [Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens 12].

+ współautor wraz z K. Kaser i D. Gramshammer-Hohl: Einleitung, s. 9-17.

+ Einleitung: Mittelalterliche Migrations-, Kolonisations- und Assimilationsprozesse, s. 251-259.

+ Schluss: Ethnischer Wandel im mittelalterlichen Ostmittel- und Osteuropa, s. 395-400.
-Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2010; wyd. 2: 2011

-Die Verjagten. Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts, München: Siedler Verlag 2013.Rec. M. Jędrych, w: Historia.org.pl 8.12.2010, URL: http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1492:wygnacy-przesiedlenia-i-uchodcy-w-dwudziestowiecznej-eu-ropie-jm-piskorski-recenzja&catid=279:przekrojowe-i-inne&Itemid=905; Wojciech Jachim, Każdy może być uchodźcą, Gazeta Wyborcza/ Szczecin, 31.12.2010-2.01.2011, s. 2; (as) [=A. Sasinowski], Piskorski o wygnańcach, Kurier Szczeciński 4.1.2011; M. Świder, w: Ksiazka.net.pl., 1. portal księgarski 3.1.2011, URL: http://www.ksiazka.net.pl/?id=48&tx_ttnews[tt_news]=6863 ; B. Halicka, Wygnani Europejczycy, Więź 2011, nr 1, s. 130-134; A. D. Liskowacki, Klucz do przepaści, Kurier Szczeciński 14-16.1.2011, s. 21; esz/agt/bsz, Jan M. Piskorski o wygnańcach XX-wiecznej Europy, Nauka w Polsce. Serwis PAP poświęcony polskiej nauce, 18.1.2011, URL: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=378842&data=&lang=PL&_CheckSum=-202178801; (mj), w: Puls świata, 18.1.2011, URL: http://www.puls-swiata.subnet.pl/biblioteka.php?find=1&findtext=piskorski&id_art=1286&ID_dzial=2; M. Frymus, Książka prof. Piskorskiego w księgarniach, w: Radio Szczecin, Informacje kulturalne, 20.1.2011, URL: http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=4&idx=67184 – por. Euranet Podcast: c3bf6ad6dede542f0db72127338f70aa.mp3 – URL: http://www.euranet.eu/pol/euranet/rss/podcast (21.1.2011); (XXL), Komandos 1.02.2011; Katarzyna Jankowska w rozmowie z autorem, Deportacje, przesiedlenia, wygnania, Polskie Radio program 1, 10.02.2011, URL: http://www.polskieradio.pl/39/245/Artykul/310100/; Piotr Osęka, Europejskie tułaczki, Gazeta Wyborcza 22.02.2011, s. 17; Wojciech Jachim, Wszyscy jesteśmy uchodźcami (albo możemy nimi być), Gazeta Wyborcza/Szczecin 24.3.2011, s. 6-7; Robert Ryss, Europa wygnańców, Gazeta Chojeńska 14 (847) z 5-11.04.2011, s. 4-5; Henryk Barszczewski, Wygnańcy, Gazeta Skrzynkowa. Dwutygodnik Powiatu Gryfińskiego nr 8 (144) z 16.04.2011, s. 3; Brygida Helbig-Mischewski: "Dziewczęta jako pierwsze straciły zdrowy rozum" (J.M. Piskorski: Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie), Pogranicza, 2011, nr 4, s. 103-105; Ľubov Žvanko, rec. w: Schìd/Zachìd [East/West Journal, Kharkiv] 15, 2011, s. 321-330; José M. Faraldo, w: Cuadernos de Historia Contemporánea 2011, vol. 33, s. 340-341; Ewelina Kamińska, w: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 19, 2011, S. 333-334, URL: http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbuch-des-bundesinstituts-fur-kultur-und-geschichte-der-deutschen-im-ostlichen-europa/19-2011/ReviewMonograph812894302?searchterm=Piskorski; Adrianna Adamek-Świechowska, „Wygnańcy” – w kręgu kluczy bez domów, Wiadomości 24.pl z 2.02.2012, URL: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/8222_wygnancy_8221_8211_w_kregu_kluczy_bez_domow_224154.html; Jörg Hackmann, Bilderstürmer /Obrazoburca, Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin nr 104 (2/2013), s. 70-73; Norbert Kron, Die Verjagten – eine kritische Geschichte über Flucht und Vertreibung in Europa, titel thesen temperamente ARD (1 program TV niemieckiej) 25.08.2013, URL: http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/rbb/20132508-verjagt-100.html; Otto Langels, Vertriebenen, Andruck Deutschlandfunk 26.08.2013, URL: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/2229707/; (b.t. = Bogdan Twardochleb), Obrazoburca buduje mosty, Kurier Szczeciński 27.08.2013, URL: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Obrazoburca-buduje-mosty-kopia; (fran) „Wygnańcy” po niemiecku. Sukces polskiego historyka, Rynek Książki 30.08.2013, URL: http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/-wygnancy--po-niemiecku_35515.html; Winfried Stanzick, Versalia. Das Literaturportal, URL: http://www.versalia.de/Rezension.Piskorski_Jan_M_.1579.html; ky, buchjournal 5.09.2013, URL: http://www.buchjournal.de/635549/; Matthias Friedrich, Ein Abbild der Menschenverachtung - VERTREIBUNG Der polnische Historiker Piskorski sieht eine neue Dimension des alten Phänomens im 20. Jahrhundert, Gießener Anzeiger vom 09.09.2013, URL: http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/GIAN/20130909/ein-abbild-der-menschenverachtung-v/81468890001378677600.html; Uwe Roßner, Der Schlüssel zu einem ganzen Kontinent (Gespräch mit JMP), Nordkurier 11.09.2013; Irene Etzersdorfer, Die Verjagten. Flucht und Vertreibung im 20.Jahrhundert, Ö1 Radio, 20.09.2013, URL: http://oe1.orf.at/artikel/352155; Flüchtlinge in Europa: «Die Verjagten», dpa 20.09.2013, URL: http://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-fluechtlinge-in-europa-die-verjagten_aid_1107441.html; Henryk Jarczyk, Zeitgeschichte, NDR 28/29.09.2013, URL: http://www.ardmediathek.de/ndr-info/ndr-info-streitkraefte-und-strategien?documentId=17334656; Ohne Europa könnten wir nicht leben. Der polnische Historiker Jan M. Piskorski über sein Buch "Die Verjagten", Interview von Klaus Pokatzky, Deutschlandradio Kultur 2.09.2013, URL: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/2273113/; Die Auflösung der Heterogenität, Prager Zeitung 2.10.2013, URL: http://www.pragerzeitung.cz/index.php/home/kultur/16732-die-aufloesung-der-heterogenitaet;

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nominacje do nagrody tygodnika „Polityka” na najlepszą książkę historyczną oraz do nagrody literackiej „Srebrny Kałamarz” Fundacji Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. / Preis des polnischen Wissenschafts- und Hochschulwesensministerium, Nominierung der Wochenzeitung Polityka für das beste Buch des Jahres 2010, Nominierung der Konstanty Ildefons Gałczyński Stiftung zum Literaturpreis.

-Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, red. JMP, Warszawa: Bellona 2012.

+ Jan M. Piskorski, Wojna, pamięć, tożsamość, s. 17-67.

Rec.: Katarzyna Jankowska w rozmowie z autorem, Kiedy Polska odzyska niepodległość?, Polskie Radio Program 1, 18.06.2012; (T.B.), Mówią Wieki", 2012, nr 9.ARTYKUŁY, ROZPRAWY I ARTYKUŁY RECENZYJNE/ ARTICLES
-Wkrzanie, w: J. Strzelczyk (red.), Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981, s. 223-228.
-Z dziejów politycznych Wkrzan, Przegląd Zachodniopomorski 25/1, 1981, s. 43-56.
-U początków miast na Pomorzu Zachodnim, Jantarowe Szlaki nr 2 (184), 1982, s. 16-20.
-Lokacje miast księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Jantarowe Szlaki nr 1 (187), 1983, s. 17-27.
-Zasób i działalność Archiwum Miejskiego w Roztoce (Rostock), Archeion 76, 1983 (Warszawa), s. 155-160.
-Położenie przedlokacyjnego „Gryfina”. Przyczynek do dziejów wików zachodniopomorskich, Roczniki Historyczne 50, 1984, s. 153-163.
-Rozmieszczenie i zasięg osadnictwa Wkrzan w świetle źródeł pisanych, językowych i archeologicznych, Materiały Zachodniopomorskie 26, 1980 (1984), s. 201-260.
-Błyskotliwa kariera rodziny Wobberminów. Z dziejów patrycjatu gryfińskiego i szczecińskiego w XIV-XVI wieku, Przegląd Historyczny 76/3, 1985, s. 439-456.

-Die steile Kariere der Familie von Wobbermin. Ein Beitrag zur Geschichte des Greifenhagener und Stettiner Patriziats im 14.-16. Jahrhundert, Acta Poloniae Historica 58, 1988, s. 5-31.
-O początkach i czasie lokacji Nowego Warpna, Materiały Zachodniopomorskie 27, 1981 (1985), s. 179-200.

Por. J. Spors, W sprawie początków Nowego Warpna, Materiały Zachodniopomorskie 31, 1985 (1989), s. 193-206; JMP, Jeszcze o początkach Nowego Warpna (w odpowiedzi Józefowi Sporsowi), Materiały Zachodniopomorskie 31, 1985 (1989), s. 207-215; J. Spors, Jeszcze w sprawie początków Nowego Warpna, Materiały Zachodniopomorskie 34, 1988, s. 99-106.


-Artykuły w: Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 7, z. 2, Wrocław 1986: Brzeżanie (s. 543-544); Bytyńcy (s. 561-562); Chudzicy (s. 593-594); Chyżanie (s. 596-597); Czrezpienianie (s. 610-611); t. 8, z. 1, Wrocław 1991: Dalemińcy (s. 11-12); Dobna (s. 48-49); Dołężanie (s. 63-64); Doszanie (s. 65-66); Gana (s. 142); Gera (s. 144-145); Głomacze (s. 156-157); t. 8, z. 2, Wrocław 1996: Białoboki (s. 271-272); Penkun (s. 504-505); Quetzin (s. 534-535); Trzebiatów nad Dołężą (s. 593-594); Widuchowa (s. 604-605).
-Prawo magdeburskie w miastach Pomorza Zachodniego od XIII do XVIII wieku, w: J. Strzelczyk (red.), Niemcy-Polska w średniowieczu, Poznań 1986, s. 255-263.

Por.: R. Benl, Deutschland und Polen im Mittelalter. Anmerkungen zu einem Sammelband, Zeitschrift für Ostforschung 40/3, 1991, s. 398-412 (405 n. & 412).


-U źródeł legendy o domniemanej bitwie koło Dąbia w 1121 roku, Ziemia 1983 (1986), s. 373-377.
-Inwentarz posiadłości klasztoru kołbackiego z 1348 roku, Roczniki Historyczne 53, 1987, s. 137-161.
-Średniowieczne umocnienia miast zachodniopomorskich (w związku z pracami Ewy Lukas), Studia Źródłoznawcze 30, 1987, s. 173-179.
-Z najnowszych badań nad historią klasztorów zachodniopomorskich w średniowieczu (w związku z pracami B. Popielas-Szultki, Gospodarstwa własne cystersów zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Słupskie Prace Humanistyczne 1, 1980, s. 23-42; Rozwój gospodarczy dominium bukowskiego od połowy XIII do połowy XVI wieku, Słupsk 1980; Regesty dokumentów klasztoru cystersów w Kołbaczu, Informator archiwalny Archiwum Państwowego w Szczecinie nr 12, 1983, s. 5-37; Fundacja klasztoru norbertanek a początki lokacyjnego Słupska, Rocznik Słupski, 1982/83, s. 30-52), Roczniki Historyczne 53, 1987, s. 167-179.
-Brandenburskie „Kietze” (chyże) – instytucja pochodzenia słowiańskiego czy „produkt” władzy askańskiej?, Przegląd Historyczny 79/2, 1988, s. 301-329.
-Najstarsze i wczesne dzieje Słowiańszczyzny w nowym ujęciu nauki czeskiej (w związku z książką Z. Váni, Die Welt der alten Slawen, Praha 1983), Slavia Antiqua 31, 1985 (1988), s. 287-307.
-Breslau – eine Hansestadt in Schlesien, w: J. Bracker, V. Henn, R. Postel (red.), Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos, t. 1, Hamburg 1989, s. 297-299; wyd. 2 zmienione: Lübeck 1998, s. 407-410; wyd. 3 zmienione: Lübeck 1999, s. 407-410.
-Inedita do X tomu kodeksu dyplomatycznego Pomorza Zachodniego (w związku z 10. tomem Pommersches Urkundenbuch, bearb. von K. Conrad, Köln-Wien 1984, cz. 1-2), Zapiski Historyczne 54/2-3, 1989, s. 83-92.
-Teorie wyjaśniające zanik Słowian w Brandenburgii i krajach sąsiednich (próba klasyfikacji typologicznej dotychczasowych poglądów historiografii), w: B. Wachowiak (red.), Dzieje Brandenburgii i Prus w historiografii, Warszawa 1989, s. 185-196.
-Kazimierz Tymieniecki w opiniach historyków niemieckich, w: J. Strzelczyk (red.), Kazimierz Tymieniecki (1987-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej, Poznań 1990, s. 135-142.
-Przeciw nacjonalizmowi w badaniach naukowych nad przeszłością stosunków polsko-niemieckich (w związku z książką B. Piotrowskiego, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Poznań 1987), Przegląd Historyczny 81/1-2, 1990, s. 319-324.
-Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters in der Entwicklung des östlichen Mitteleuropa, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 40, 1991, s. 27-84.
-Die deutsche und deutschrechtliche Kolonisation des 12. bis 14. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 42, 1991, s. 203-219.
-Miasto środkowopołabskie na przełomie czasów słowiańskich i niemieckich (w związku z pracą W. Schicha, Slavic Proto-Towns and the German Colonial Towns in Brandenburg, w: The Comparative History of Urban Origins in Non-Roman Europe: Ireland, Wales, Denmark, Germany, Poland and Russia from the Ninth to the Thirteenth century, ed. by Z. B. Clarke and A. Simms, Oxford 1985), Zapiski Historyczne 56/1, 1991, s. 104-110.
-O „niemieckim szaleństwie” w roku niemieckiego zjednoczenia, Odra 31/5, 1991, s. 23-29.
-Odzyskane ziemie utracone, Odra 31/10, 1991, s. 12-19.

Por. Tygodnik Powszechny nr 1, 1992; K. Guzikowski, Pomorze Zachodnie – Polska. Przypomnienia i nowe ustalenia, Kwartalnik Historyczny 98/1, 1991, s. 126-127; K. Czerni, Polska racja stanu, Znak 44/3, 1992, s. 138-143 (139-140).


-„Krzyżackiego gadu nie ugłaszcze nikt!”, czyli Adam Mickiewicz o Zakonie Krzyżackim i Niemcach, w: Z. H. Nowak (red.), Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 1992, s. 255-268.


Pobieranie 137.4 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna